yas1373__ss yas1373__ss

16 posts   57 followers   160 followings

  اگر دنیا مرا چندی برقصاند٬ملالی نیست.... که من گریانده ام یک عمر دنیارا به اهنگم...

سکوت ً..میکنم در برابر آرزوهایم.ً..........حتی سنگینتر از فریاد.....

وااااااااااااااااای دنیا ..‌‌‌‌‌‌‌.‌‌.....‌چ پوچی..بخدا‌

سکوت کن ....دنیا اگه حرفی داشت........خدایش ساکت نبود

زندگی...اهسته تر...من خسته ام....کوله بار پاره ام را بسته ام.....زخم پایم درد دارد صبر کن.....تا کسی مرحم گذارد...صبر کن....صبر کن در سایه بنشینم کمی.....شاید از ابری ببارد شبنمی.....وادی رویای من اینجا نبود......روح من همبازی شبها نبود...صبر کن من....راه را گم کرده ام....در سیایها....تلاطم کرده ام......صبر کن تا راه را پیدا کنم ...صبر کن.......تا کفش خود را پا کنم

Most Popular Instagram Hashtags