xrayda xrayda

1257 posts   273 followers   214 followings

Ray Ritthisorn 

รอแสงเช้า🐦🌥⛅☉ ณ ภูผาเมฆ
#clouds #mountains #sky #bird #chiangmai

ครึ่งฟ้า🌫
#clouds #sky #chiangmai

เมฆแปลงร่างเป็นภูเขาเช้านี้☁
#clouds #mountain #chiangmai

เมื่อเมฆฝนมาพระอาทิตย์ก็ถูกบดบัง
#clouds #sun #chiangmai

แดดออกทางนี้แต่ฟ้าทางนู้นยังคงมืดครื้ม
#sunlight #clouds #chiangmai

เย็นแล้วแต่แดดพึ่งออก☉
#sun #evening

น้ำเงี้ยวชามโต😉กระดูกอ่อนด้วย
#น้ำเงี้ยว #northernthaifood #thaifood #chiangmai

ผักเคียงจานนี้กินกับ.......
#vegetables

มะนาวสวยๆ น้ำใจไมตรีจากคุณตาบ้านตรงข้าม 1 ถุงใหญ่😍😍😍
#lime #organic

แกงฮังเล นุ่มลิ้น
#northernthaifood #thaifood #chiangmai

ข้าวเงี้ยวจัดเต็ม
#northernthaifood #thaifood #chiangmai

ลาบหมูคั่ว
#northernthaifood #thaifood #chiangmai

Most Popular Instagram Hashtags