[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

violet_textss violet_textss

13 posts   1,170 followers   447 followings

  زندگی مجذورِ آیينه است! زندگی گل به توان اَبَديَت، زندگی ضربِ زمين در ضربانِ دل ها، زندگی هندسه ساده و يكسان نفس هاست... #سهراب_سپهری

فکر کنید!
به فردایتان...
به 365 روز قبل درست در همین تاریخ!
به مشغله هایتان در ان روز که چقدر برایتان هنوز دارای اهمیت هستند ؟!
به ارزوهایتان،که تا چه اندازه براورده شده اند؟!
به باورهایتان که چقدر تغییر کرده است؟!
به دشمنانی که رفیقتان شدند...
و
به رفیقانی که دشمنتان شدند!
هدف و حرف من از این همه یاداوری این است،
هیچ چیز "مانا" نیست...
اگر
امروز
در این لحظه
در این جایگاه
به مشکلی برخورده اید، به این باور برسید که به زودی از این وضعیت در می آیید
و باز
365 روز دیگر به امروزتان فکر میکنید و زیر لب زمزمه میکنید، :
"چون میگذرد غمی نیست" !

#shaghayegh
#چون_میگذرد_غمی_نیست

سال جدید آمد اما ما همان آدم های سال پیشیم که همچنان دروغ میگوییم ، پشت یکدیگر بد میگوییم و هر روزمان را با غرغرهای بیشتری شروع میکنیم!
سال جدید آمد اما آدم های جدیدی نیامدند و ما همچنان در انتظار آمدن آدم های خوب بر روی زمین هستیم غافل از اینکه خوبی را از خودمان باید شروع کنیم و هیچ وقت هم زیر بار این مسئله نمیرویم که اگر ما و اطرافمان در بدی غرق شدیم حتما مشکل از خودمان است و باید از خودمان شروع کنیم این پروسه ی خوب شدن را!
به هر حال سال جدید آمد...
همه به ظاهر خوش حال اند و غرق در گفتن تبریک و شاد باش اما من همچنان به این فکر میکنم که
کدام سال قرار است به جای لباس آدم ها
کمی شخصیت و فکر آدم ها نو بشود؟!!!
#شقایق
#نوروز_مبارک
#1397

زندگی،  راز بزرگی است که در ما جاریست 
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست 
زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم 
زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت 
زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست 
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست 
من دلم می خواهد 
قدر این خاطره را دریابیم. 
#سهراب_سپهری
#زندگی

ترا من چشم در راهم
شباهنگام
که می گیرند در شاخ " تلاجن" سایه ها رنگ سیاهی
وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم
ترا من چشم در راهم.
شباهنگام.در آندم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم یاد آوری یا نه
من از یادت نمی کاهم
ترا من چشم در راهم.
#نیما_یوشیج

گله هارابگذار!
ناله هارابس كن!
روزگارگوش ندارد كه تو هی شِكوه كنی!
زندگی چشم ندارد كه ببیند اخم دلتنگِ تو را...
فرصتی نیست كه صرف گله وناله شود!
تابجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی كه به برهم زدن چشم گذشت....
یاهمین سال جدید!!
بازكم مانده به عید!!
این شتاب عمراست ...
من وتوباورمان نیست كه نیست!!
***زندگی گاه به كام است و بس است؛
زندگی گاه به نام است و كم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛
چه به كام و
چه به نام و
چه به دام...
زندگی معركه همت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به نان است و كفایت بكند؛
زندگی گاه به جان است و جفایت بكند‌؛
زندگی گاه به آن است و رهایت بكند؛
چه به نان
و چه به جان 
و چه به آن...
زندگی صحنه بی تابی ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛
چه به راز 
و چه به ساز
و چه به ناز...
زندگی لحظه بیداری ماست...زندگی میگذرد...
#شقایق
#زندگی_زیباست

قوی کسی است
نه منتظر میماند خوشبختش كنند
نه اجازه میدهد بدبختش كنند
#مارلن_براندو

زیباترین قسم #سهراب_سپهري:
به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
زندگی ذره كاهیست،
كه كوهش كردیم،
زندگی نام نکویی ست،
كه خارش كردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجزدیدن یار
زندگی نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به كسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگی كرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاكوچه وپس كوچه واندازه یك عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم ...

زندگی مثل یه ترن هوایی بالا و پایین های خودش رو داره،
انتخاب با توعه که فریاد بزنی یا لذت ببری.

Most Popular Instagram Hashtags