trucny11 trucny11

190 게시물   956 팔로워   386 팔로우

Trúc Nguyễn  "Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm con người ". ✨1995 Vietnamese 🌿Thank you for stopping by! 🤗 👌 I💕❤️

drawing vs photo [Tell me if you know the author of the picture] ..................................................................#drawing #painting #illustration #featuring_art #digitalpainting #digitalart #instagood #instadaily #art #artwork #draw #cute #onyxkawai #vietnam #vẽ #tranhminhhoa

"Big fish and begonia" movie - Bạch ngư hải đường ! 🌸 ........................................................................................................................................................................................#instadaily #featuring_art #illustration_best #illustration #draw #illustrator #digitalart #digitalpainting #drawing #art #artwork #bigfishandbegonia #vẽ #tranhminhhoa #vietnam #onyxkawai #bigfish #fanart

Dậy sớm đi làm và điệu.. 😂😂 #instagood #vietnam #instadaily #selfie

If you make the wrong decision, ignore my advice, I will still be with you to face that mistake... 💪 #illustrator #watercolorpainting #watercolor #drawing #vietnam #vẽ #illustration #artwork

Mục đích sống của bạn là gì? Đừng lãng phí thời gian phán xét người khác 🍃... #art_we_inspire #watercolorpainting #dailysketch #art #drawing #bus #boy #onyxkawai #illustration #illustrator #watercolor #painting #artist_features #vẽ #tranhminhhoa #vietnam

가장 인기있는 인스타그램 해시 태그