trucny11 trucny11

200 게시물   1,032 팔로워   392 팔로우

Trúc Nguyễn  "Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm con người ". ✨1995 Vietnamese 🌿Thank you for stopping by! 🤗 👌 I💕❤️

Back to the sea 🐚🌊#muine #vietnam #travel

"Hễ đã đi lên thì phải chọn ngọn tháp cao nhất mà trèo lên đỉnh. Hễ đã đi xuống thì hãy tìm cái giếng sâu nhất mà chui xuống đáy.. "
Biên niên ký chim vặn dây cót- Haruki murakami [This one was inspired by The Wind-up Bird Chroniclenovel of Haruki marakami] #artwork #art #watercolorpainting #illustrator #illustration #draw #drawing #painting #harukimurakami #watercolor #vẽ #vietnam

Buồn thì phải buông .. #vscocam #vintagestyle

drawing vs photo [Tell me if you know the author of the picture] ..................................................................#drawing #painting #illustration #featuring_art #digitalpainting #digitalart #instagood #instadaily #art #artwork #draw #cute #onyxkawai #vietnam #vẽ #tranhminhhoa

가장 인기있는 인스타그램 해시 태그