toilacukhoaitey toilacukhoaitey

363 posts   885 followers   1,078 followings

100 ngày Hạ.  Don't build hope on something broken.

Càng ngày càng xa.
____________
23/05/2018.

Viết ra bằng hết những điều dở dang,
____________
23/05/2018.

Happy birthdayyyyyyyyyyyyyyyy buddy 🔥🔥🔥
___________
12/07/2017.

Ở trong thành phố... à thôi.
____________
25/04/2018.

😬
____________
14/04/2018.

Sau cơn mưa trời lại nắng.
____________
25/04/2018.

Đọc sách đồ
____________
30/04/2018.

That's why all the girls in town
Follow you all around
Just like me
They long to be
Close to you.
:(
____________
25/04/2018.

Bầu của má.
____________
27/04/2018.

Xanh xanh ngát xanh~
____________
29/04/2018.

Ngọt.
_____________
29/04/2018.
89,

Quyết định lưu lại tình cảm của bạn bè vào một cuốn sổ, mong là sau này đọc lại sẽ có cái để nhớ về.
_____________
28/04/2018.

Most Popular Instagram Hashtags