tierpskommun tierpskommun

194 posts   1,006 followers   6 followings

Tierps kommun  Välkommen till Tierp kommuns officiella instagramkonto.

#Månadensnaturtyp fokuserar på naturligt näringsrika sjöar, som får representeras av #Tämnaren 💧 Det är inte alltid på grund av jordbruket som sjövattnet blir näringsrikt, utan i det här fallet råkar sjön ligga på naturligt näringsrik mark. Djur- och växtlivet är väl anpassat till höga näringshalter, men klarar inte hur mycket som helst. Det största hotet mot naturtypen är just övergödning, som leder till igenväxning av vass och andra arter. Detta gör att bland annat uttern trivs sämre i sjön, men än finns den kvar och har du tur kanske du får syn på den.
#Naturitierp #Tierpskommun #natur #livetsombiolog #naturvård #vattenvård #taggatierp #natura2000 #Uppland #Biologiskmångfald #miljömål #friluftsliv #skyddadnatur #naturreservat #Iggelbonaturreservat

Iggelbo naturreservat ligger utanför #Månkarbo vid sjön #Tämnaren och bjuder på varierad natur. Stigarna går genom lövskog, granskog och över ängar och från grillplatserna har man utsikt över vattnet. Ta tillvara på helgens vackra väder och besök naturen! 🌳🌲🍃
#Naturitierp #Tierpskommun #natur #livetsombiolog #naturvård #taggatierp #skyddadnatur #naturreservat #iggelbo #iggelbonaturreservat #natura2000 #Uppland #Biologiskmångfald #miljömål #friluftsliv #utochnjut #uteinovember #Swedishnature

#Tämnarådalen är ett av Tierps naturskönaste promenadstråk. Många känner till gångvägen längs gamla banvallen, men visste du att det parallellt går en stig precis intill Tämnarån? Om man fortsätter förbi grillplatsen vid dammarna kan man promenera längs ån hela vägen till Gillbergaspången. En perfekt runda för att njuta av helgens vackra höstväder 🌞🍁🍂🌬
#Naturitierp #Tierpskommun #natur #livetsombiolog #naturvård #taggatierp #tätortsnäranatur #promenad #höstpromenad #våtmark #tätortsnärafriluftsliv

Vilken färg är du?❤️💛💙💚 Alla är vi olika! Företagarkväll med en inspirerande föreläsning av @annikarmalmberg 💫 i samarbete med NIS, (Näringsliv i samverkan) och Affärskompetens Nu #vilkenfärgärdu #samarbete #nis #affärskompetensnu

#Månadensnaturtyp: Skär och Små Öar i Östersjön är precis vad det låter som. De har en speciell flora och är viktiga häckningsmiljöer för kustfåglar, men hotas av övergödning och andra utsläpp. Landhöjningen bidrar dock till att nya öar bildas. Naturtypen finns i kommunens nyaste naturreservat, Björns Skärgård, och en typisk art som lever där är havsörnen.

#Tierpskommun #havsörn #naturvård #livetsombiolog #natura2000 #Uppland #Biologiskmångfald #miljömål #natur #naturitierp #naturreservat #Hållnäshalvön #skyddadnatur #björnsskärgård #Östersjön #Fågelsundet

Kustplanering och havsplanering är fokuset för dagen. Flera kommuner i Uppsala och Gävleborgs län har samarbetat med att ta fram beslutsunderlag, för att bättre kunna nyttja kusten och dess resurser. Flera föredrag om projektet och även från lokala entreprenörer som belyste möjligheterna och utmaningarna med att driva företag längs kusten. Att prata med varandra och samarbeta är nyckeln till framgång, både för kommuner och småföretagare.
#Naturitierp #Tierpskommun #samhällsplanering #havsplanering #levandelandsbygd #turism #besöksnäring #landsbygdsutveckling #båtturism

Länets vattenvårdsgrupp besökte idag laxforskningen i #Älvkarleby. Vi fick en visning av labbets fiskfälla, där laxarna fångas in för att mätas, vägas och klämmas på rom till SLU:s avelsprogram.
Mycket intressant! Vattenvårdsgruppen består av representanter från bl.a. kommuner, länsstyrelsen, universiteten och #Upplandsstitfelsen.
#forskning #naturvård #vattenvård #norduppland #nedredalälven #Dalälven #lax #salmosalar #biotopvård #fiskevård #naturitierp #natur #älv

Hållbar utveckling är viktigt! Vi vet vad som behövs göras, men det är inte alltid helt klart vem som ska göra vad. #Tierpskommun deltar i arbetet med att ta fram tydliga åtgärder, så att myndigheter och företag lättare kan ta ansvar. Först ut är klimat och energi, där #fossilfritt är en viktig del.
#Uppsalalän #klimat #hållbarutveckling #naturitierp #miljömål #miljö

Sååå mycket kärlek i kommunhuset idag!💞 #3vigslar #vigsel #vigselförrättare #tierpskommun #tierp #vigselbukett

Besök oss gärna idag vid #tierparena 🏎💨☀️ #rallycross #tierpskommun #taggatierp #tierp

#Månadensnaturtyp handlar om trädklädd betesmark i oktober. Naturtypen innefattar både hagmarker och skogsbetesmarker, och floran består av betesgynnade arter. Trädkronorna kan täcka marken mellan 30-100% och träden ska vara inhemska arter och gärna gamla. Tyvärr växer många betesmarker igen på grund av att det sällan lönar sig ekonomiskt att beta dessa marker. På så sätt försvinner Naturtypen sakta och dess arter med den, ex. svampen violgubbe. Därför är naturvårdsåtgärder mycket viktiga i bevarandet av våra Trädklädda Betesmarker.
#naturitierp #Tierpskommun #månadensart #swedishnature #skyddadnatur #naturvård #natura2000 #Uppland #Biologiskmångfald #miljömål

Imorgon, lördag, är alla välkomna att fira kommunens nya naturreservat, Björns Skärgård! Samling vid Fågelsundets naturstig 13:00, och vi bjuder på fika! Idag smygstartade vi firandet tillsammans med de organisationer som varit med i reservatsbildningen, bland annat Upplandsstiftelsen, WWF och Tierps kommun. Vägen till ett färdigt naturreservat har varit lång och inte helt lätt, men tack vare engagerade personer har det nu blivit verklighet. Tack till alla inblandade!
#skyddadnatur #naturreservat #Hållnäshalvön #naturitierp #Tierpskommun #havsörn #björnsskärgård #livetsombiolog #naturvård #natur #taggatierp #fågelsundet #swedishnature

Most Popular Instagram Hashtags