thuy_dtt_ thuy_dtt_

542 posts   244 followers   326 followings

Đỗ Thuỳ 

Sau những ngày phiêu trên những cũng đường lạ, là dằng dẵng những ngày ở nhà ăn hại 😂

Còn tâm sự được nghĩa là mọi chuyện vẫn còn cách giải quyết. Ok! Từ giờ sẽ bớt tưng tửng đi 🙃

Thời khắc của những buổi chia tay ...

Most Popular Instagram Hashtags