the_legend_maratha the_legend_maratha

154 posts   5647 followers   3528 followings

⛳⛳вєιиg мαяαтнα...⛳  🚩પ્રૌઢ_પ્રતાપ_પુરંધર_ક્ષત્રિય_કુભાવતંસ_સિંહાસનાધીશ્વર.! !! છત્રપતી_શિવાખી_ મહારાખ_કી_ખય !!🚩 ⛳••••• ⛳ जय शिवराय ⛳••••⛳ ⛳•••••••⛳ जगदंब जगदंब ⛳••••⛳

🚩🚩||मर्द मावळा||🚩🚩
👉@fakt_maratha_nagesh 👈

कर "भगव्याचा" नाद ...!!
"वाघासारखा" होशिल ...!!
लढ "गरिबांसाठी" ...!!
भगव्याचा तू "धागा" होशिल ...!
आवाज दे भगव्याच्या "शिलेदारांना" ...!
"सतराशेसाठ" तूझ्यासाठी पुढे उभे
राहतील ...!
बघ एकदा आपल्या त्या "भगव्या"
झेंड्याकडे एका क्षणात तू
"वाघ" होशिल ..
🚩जय शिवराय 🚩
••
••
••
••
••
#thel_legend_maratha 🚩👑Maharaj👑🚩 🚩जय शिवराय🚩 #raje #shivaji_maharaj
#maharaja #raja #shiv
#Chatrapati
🚩जय शिवराय🚩вєιиg мαяαтнα🚩 •
#marathimulgi #maharashtradesha #maharashtratimes #maharashtra_ig #maharashtra_desha #maharashtratourism #maharashtra #marathi
Use hashtag #the_legend_maratha

Must follow @the_legend_maratha

🚩🚩|| मर्द मराठा ||🚩🚩
🐯🐯 Ajit mane 🐯🐯
👑👑 Satar 👑👑
"मराठा" एक असा Brand आहे. ज्याला सुपरहिट व्हायला कोणत्या जाहिरातीची गरज नाही"
••
••
••
•• @_Mr_rohit_mane.18
••
#thel_legend_maratha 🚩👑Maharaj👑🚩 🚩जय शिवराय🚩 #raje #shivaji_maharaj
#maharaja #raja #shiv
#Chatrapati
🚩जय शिवराय🚩вєιиg мαяαтнα🚩 •
#marathimulgi #maharashtradesha #maharashtratimes #maharashtra_ig #maharashtra_desha #maharashtratourism #maharashtra #marathi
Use hashtag #the_legend_maratha

Must follow @the_legend_maratha

🐯🐯MARATHA TIGER 🐯🐯
👉👉 @pushkardhamankar 👈👈विजेसारखी तलवार चालवुन गेला,निधड्या छातीने हिंदुस्तान हालवुन गेला,वाघ नख्याने अफजलखानाचा कोथळा पाडुन गेला,मुठभर मावळ्याना घेऊन हजारो सैतानांना नडुन गेला!स्वर्गात गेल्यावर देवांनी ज्याला झुकुन मुजरा केला असा एक "मर्द मराठा शिवबा"होऊन गेला
🚩🚩||जय शिवराय||🚩🚩
🚩🚩||जय जिजाऊ||🚩🚩
🚩🚩||जय शंभुराजे||🚩🚩
••
••
••
••
••
#thel_legend_maratha 🚩👑Maharaj👑🚩 🚩जय शिवराय🚩 #raje #shivaji_maharaj
#maharaja #raja #shiv
#Chatrapati
🚩जय शिवराय🚩вєιиg мαяαтнα🚩 •
#marathimulgi #maharashtradesha #maharashtratimes #maharashtra_ig #maharashtra_desha #maharashtratourism #maharashtra #marathi
Use hashtag #the_legend_maratha

Must follow @the_legend_maratha

*🚩देवाचे मंदीर* असो किंवा *तुटणारा तारा*… 🚩
*🚩जेव्हा पण माझे डोळे बंद होतील* 🚩
*⛳तेव्हा मी फक्त नि फक्त*🚩 🐅 माझ्या शिवरायांना मागेन.🐅
*🚩🚩जय शिवराय🚩🚩* 💪शिवशंभुभक्त💪
||बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय||
#एकमराठालाखमराठा
#महाराष्ट्र
#thel_legend_maratha 🚩👑Maharaj👑🚩 🚩जय शिवराय🚩 #raje #shivaji_maharaj
#maharaja #raja #shiv
#Chatrapati
🚩जय शिवराय🚩вєιиg мαяαтнα🚩 •
••
••
••
••
••
#marathimulgi #maharashtradesha #maharashtratimes #maharashtra_ig #maharashtra_desha #maharashtratourism #maharashtra #marathi
Use hashtag #the_legend_maratha

Must follow @the_legend_maratha

*🚩देवाचे मंदीर* असो किंवा *तुटणारा तारा*… 🚩
*🚩जेव्हा पण माझे डोळे बंद होतील* 🚩
*⛳तेव्हा मी फक्त नि फक्त*🚩 🐅 माझ्या शिवरायांना मागेन.🐅
*🚩🚩जय शिवराय🚩🚩* 💪शिवशंभुभक्त💪

#thel_legend_maratha 🚩👑Maharaj👑🚩 🚩जय शिवराय🚩 #raje #shivaji_maharaj
#maharaja #raja #shiv
#Chatrapati
🚩जय शिवराय🚩вєιиg мαяαтнα🚩 •
••
••
••
••
••
#marathimulgi #maharashtradesha #maharashtratimes #maharashtra_ig #maharashtra_desha #maharashtratourism #maharashtra #marathi
Use hashtag #the_legend_maratha

Must follow @the_legend_maratha

🚩🚩|| मराठी मुलगी ||🚩🚩
👉 @sushama.chavan 👈
••
••
••
••
••
#thel_legend_maratha 🚩👑Maharaj👑🚩 🚩जय शिवराय🚩 #raje #shivaji_maharaj
#maharaja #raja #shiv
#Chatrapati
🚩जय शिवराय🚩вєιиg мαяαтнα🚩 •
#marathimulgi #maharashtradesha #maharashtratimes #maharashtra_ig #maharashtra_desha #maharashtratourism #maharashtra #marathi
Use hashtag #the_legend_maratha

Must follow @the_legend_maratha

🚩🚩||जय शिवराय||🚩🚩 🚩🚩||जय जिजाऊ||🚩🚩 🚩🚩||जय शंभुराजे||🚩🚩 #thel_legend_maratha 🚩👑Maharaj👑🚩 🚩जय शिवराय🚩 #raje #shivaji_maharaj
#maharaja #raja #shiv
#Chatrapati
🚩जय शिवराय🚩вєιиg мαяαтнα🚩 •
#marathimulgi #maharashtradesha #maharashtratimes #maharashtra_ig #maharashtra_desha #maharashtratourism #maharashtra #marathi
Use hashtag #the_legend_maratha

Must follow @the_legend_maratha

“संस्कार जिजाऊचें प्रेरणा शिवरायांची
उरात आठवण शंभुची
हिच परपंरा मराठ्यांची
या मनगटातील ताकद तुमची …
रक्ताने वीर मी छाताडातली आग तुमची
मोडेन पण वाकनार नाही
मृत्यु जवळचा पण झुकनार नाही
या रणांगनातुन आता पळणे नाही
हातात तलवार आहे खेळने नाही
जगायच तर जगीन मराठ्याचा वाघ म्हणुन
देह पडला तरी शत्रुच्या डोळ्यात घुशीन राख बनुन
लोटले पुर्वजांनी माझ्या छातीने तोफाचे गाडे
घेतले मी आईच्या कुशीतच ईतिहासाचे धडे
आजही जाणवतो मला शंभु रक्तात सळसळताना
पाहिले मी शंभुच्या दारात ईतिहासाला पाणी भरताना
तळमळतो जिव माझा ऐकुन युवराज सर्जाची कहाणी
रांगडा मर्द गडी शिवबाचा पुत्र वीर बलीदानी
मि जातीने मराठा अशिर्वाद द्यावा
हा देह फक्त स्वराज्यासाठीच पडावा
घे ऐकुन एकच मागने देवा
देव छत्रपति माझा तुम्ही राग न घ्यावा
अभिमान मला शंभुचा त्याचाच वाटतोहेवा
मुजरा मानाचा….!!🚩
जय जिजाऊ….!! 🚩
जय शिवराय….!! 🚩
जय शभुं राजे….!!🚩
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•
#thel_legend_maratha 🚩👑Maharaj👑🚩 🚩जय शिवराय🚩 #raje #shivaji_maharaj
#maharaja #raja #shiv
#Chatrapati
🚩जय शिवराय🚩вєιиg мαяαтнα🚩 •
#marathimulgi #maharashtradesha #maharashtratimes #maharashtra_ig #maharashtra_desha #maharashtratourism #maharashtra #marathi
Use hashtag #the_legend_maratha

Must follow @the_legend_maratha

🚩🚩आपली मराठी मुलगी 🚩🚩
😘😘|| अरोही माने ||😘😘 👉 @_mr_rohit_mane.18 👈
••
••
••
••
••
#thel_legend_maratha 🚩👑Maharaj👑🚩 🚩जय शिवराय🚩 #raje #shivaji_maharaj
#maharaja #raja #shiv
#Chatrapati
🚩जय शिवराय🚩вєιиg мαяαтнα🚩 •
••
••
••
••
#marathimulgi #maharashtradesha #maharashtratimes #maharashtra_ig #maharashtra_desha #maharashtratourism #maharashtra #marathi
Use hashtag #the_legend_maratha

Must follow @the_legend_maratha

🚩🚩मर्द मराठा 🚩🚩
👉 @akshay__pawar96 👈
••• 🚩jay bhavani jay shivaji 🚩
•••
•••
•••
•••
#thel_legend_maratha 🚩👑Maharaj👑🚩 🚩जय शिवराय🚩 #raje #shivaji_maharaj
#maharaja #raja #shiv
#Chatrapati
🚩जय शिवराय🚩вєιиg мαяαтнα🚩 •
•••
•••
•••
•••
#marathimulgi #maharashtradesha #maharashtratimes #maharashtra_ig #maharashtra_desha #maharashtratourism #maharashtra #marathi
Use hashtag #the_legend_maratha

Must follow @the_legend_maratha

इतिहासावर आमच्याच
बापजाद्यांच्या पराक्रमाचा
साज आहे
म्हणुन तर
आम्हाला मराठा असल्याचामाज आहे
🚩 जय_शिवराय 🚩......
••
••
••
••
••
#thel_legend_maratha 🚩👑Maharaj👑🚩 🚩जय शिवराय🚩 #raje #shivaji_maharaj
#maharaja #raja #shiv
#Chatrapati
🚩जय शिवराय🚩вєιиg мαяαтнα🚩 •
••
••
••
••
••
#marathimulgi #maharashtradesha #maharashtratimes #maharashtra_ig #maharashtra_desha #maharashtratourism #maharashtra #marathi
Use hashtag #the_legend_maratha

Must follow @the_legend_maratha

छंद नव्हता 🚩 शिवरायांना🚩 रक्ताने होळी खेळण्याचा तर एक ध्यास होता मनात सगळीकडे 🚩भगवा फड़कविन्याचा🚩🚩🚩...
••
••
••
••
••
••
#thel_legend_maratha 🚩👑Maharaj👑🚩 🚩जय शिवराय🚩 #raje #shivaji_maharaj
#maharaja #raja #shiv
#Chatrapati
🚩जय शिवराय🚩вєιиg мαяαтнα🚩
••
••
••
••
#marathimulgi #maharashtradesha #maharashtratimes #maharashtra_ig #maharashtra_desha #maharashtratourism #maharashtra #marathi
Use hashtag #the_legend_maratha

Must follow @the_legend_maratha

Most Popular Instagram Hashtags