teliasaurus teliasaurus

1772 posts   2612 followers   2458 followings

πŸ†ƒπŸ…΄πŸ…»πŸ…ΈπŸ…°πŸ†‚πŸ…°πŸ†„πŸ†πŸ†„πŸ†‚ 🦎  πŸ„±πŸ„ΎπŸ…πŸ„½ πŸ„ΈπŸ„½ πŸ—½ πŸ…»πŸ…ΈπŸ†…πŸ…΄ πŸ…ΈπŸ…½ 🏝 πŸ„ΏπŸ„·πŸ„ΎπŸ…ƒπŸ„ΎπŸ„ΆπŸ…πŸ„°πŸ„ΏπŸ„·πŸ„΄πŸ… πŸ„΅πŸ„ΎπŸ… πŸ„·πŸ„ΈπŸ…πŸ„΄ πŸ“Έ πŸ…²πŸ†πŸ…΄πŸ…°πŸ†ƒπŸ…ΎπŸ† πŸ…ΎπŸ…΅ πŸ†ƒπŸ…ΎπŸ…ΏπŸ…΅πŸ†„πŸ…½πŸ…ΊπŸ…ΎπŸ…ΏπŸ…·πŸ…ΎπŸ†ƒπŸ…ΎπŸ†‚ 🎨 πŸ„°πŸ„½πŸ„³ πŸ„ΌπŸ„°πŸ…ˆπŸ…ƒπŸ„·πŸ„΄πŸ„΅πŸ…„πŸ„½πŸ„ΊπŸ„ΎπŸ„±πŸ„΄πŸ…†πŸ„ΈπŸ…ƒπŸ„·πŸ…ˆπŸ„ΎπŸ…„ ✨

http://facebook.com/Teliasaurus

YAY! #ECLIPSE2017 🌚🌞

—————————–——————
Gearhead βš™οΈβ€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
#DamonBaird #Baird #DeltaSquad #COG #TheCOG #CoalitionOfOrderedGovernements #GearsOfWar #GearsOfWarJudgement #GOW #Locust #Xbox #XboxOne #VideoGames #POPGames #FunkoVideoGames #Funko #OriginalFunko #FunkoFunatic #FunkoFamily #IGN #ToyArtistry #ToyPhotography #ToyPops2 #ToyCrewBuddies #ToyGroup_Alliance #RebelToysClub #TopToyPhotos #ToySyn #TGA_Goddess
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
πŸ“Έβš‘οΈ #Teliasaurus βš‘οΈπŸ“Έ
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

—————————–——————
Smash N' Gnash πŸ’₯ β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
#DominicSantiago #DomSantiago #DeltaSquad #COG #TheCOG #CoalitionOfOrderedGovernements #GearsOfWar #GearsOfWar4 #GOW #Locust #Xbox #XboxOne #VideoGames #POPGames #FunkoVideoGames #Funko #OriginalFunko #FunkoFunatic #FunkoFamily #IGN #ToyArtistry #ToyPhotography #ToyPops2 #ToyCrewBuddies #ToyGroup_Alliance #RebelToysClub #TopToyPhotos #ToySyn #TCB_SmoothyRest
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
πŸ“Έβš‘οΈ #Teliasaurus βš‘οΈπŸ“Έ
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

—————————–——————
Lance-A-Lot βš™οΈ
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
#MarcusFenix #Fenix #DeltaSquad #COG #TheCOG #CoalitionOfOrderedGovernements #GearsOfWar #GearsOfWar4 #GOW #Locust #Xbox #XboxOne #VideoGames #POPGames #FunkoVideoGames #Funko #OriginalFunko #FunkoFunatic #FunkoFamily #IGN #ToyArtistry #ToyPhotography #ToyPops2 #ToyCrewBuddies #ToyGroup_Alliance #RebelToysClub #TopToyPhotos #ToySyn #TCB_BathWithFriends
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
πŸ“Έβš‘οΈ #Teliasaurus βš‘οΈπŸ“Έ
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

—————————–——————
Snow Squad βš”οΈ
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
🀀🀀🀀 THAT EPISODE 🀀🀀🀀
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
#GameOfThrones #GameOfThronesHBO #Eastwatch #JonSnow #JonTargaryen #KingOfWesteros #KingInTheNorth #TormundGiantsbane #Tormund #EastwatchByTheSea #WinterIsComing #GOTS7 #GOT #HBO #GOTFunko #OriginalFunko #FunkoFunatic #FunkoTelevison #POPTelevision #POPTV #ToyCrewBuddies #ToyArtistry #ToyPhotography #ToyPops2 #ToyGroup_Alliance #TopToyPhotos #WhereToysDwell #GOTPremiere #TCB_DayWithMyPet
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
πŸ“Έβš‘οΈ #Teliasaurus βš‘οΈπŸ“Έ
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

—————————–——————
Precious Pursuit πŸ’
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
#Gollum #Smeagol #MyPrecious #RingOfPower #FellowshipOfTheRing #TwoTowers #ReturnOfTheKing #TheHobbit #DesolationOfSmaug #LOTR #LordOfTheRings #JRRTolkien #OriginalFunko #Funko #FunkoPhotoADay #POPMovies #POPLordOfTheRings #FunkoLOTR #FunkoLordOfTheRings #POPVinyl #FunkoPhotography #ToyPops2 #ToyCrewBuddies #ToyArtistry #ToyGroup_Alliance #TolkienCollection #CollectTolkien #TCB_GuardianOfForest #TGA_MusicNight
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
πŸ“Έβš‘οΈ #Teliasaurus βš‘οΈπŸ“Έ
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

—————————–——————
"Existence is pain..." πŸ“¦
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
#MrMeeseeks #Meeseeks #MeeseeksBox #RickAndMorty #RickSanchez #MortySmith #ExistenceIsPain #PickleRick #AdultSwim #OriginalFunko #FunkoFunatic #FunkoTelevison #POPTelevision #POPTV #ToyCrewBuddies #ToyArtistry #ToyPhotography #ToyPops2 #ToyGroup_Alliance #RebelToysClub #TopToyPhotos #WhereToysDwell #FunkoPhotoADay #TCB_MeAndMyPet #TGA_PlusUltra
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
πŸ“Έβš‘οΈ #Teliasaurus βš‘οΈπŸ“Έ
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

—————————–——————
"But to disappear entirely..." πŸ‘»
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
#FrodoBaggins #Frodo #InvisibleFrodo #Baggins #Hobbit #FellowshipOfTheRing #OneRingToRuleThemAll #LOTR #LordOfTheRings #TwoTowers #ReturnOfTheKing #JRRTolkien #OriginalFunko #Funko #FunkoPhotoADay #POPMovies #POPLordOfTheRings #FunkoLOTR #FunkoLordOfTheRings #POPVinyl #FunkoPhotography #ToyPops2 #ToySyn #ToyCrewBuddies #ToyArtistry #ToyGroup_Alliance #TCB_UnHumanAlert #TolkienCollection #CollectTolkien β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
πŸ“Έβš‘οΈ #Teliasaurus βš‘οΈπŸ“Έ
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

—————————–——————
"Rock and pool,
Is nice and cool,
So juicy-sweeeet!
I only wish,
To catch a fish,
So juicy-sweeeeet!" 🐟
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
#Gollum #Smeagol #MyPrecious #RingOfPower #FellowshipOfTheRing #TwoTowers #ReturnOfTheKing #TheHobbit #DesolationOfSmaug #LOTR #LordOfTheRings #JRRTolkien #OriginalFunko #Funko #FunkoPhotoADay #POPMovies #POPLordOfTheRings #FunkoLOTR #FunkoLordOfTheRings #POPVinyl #FunkoPhotography #ToyPops2 #ToySyn #ToyCrewBuddies #ToyArtistry #ToyGroup_Alliance #TolkienCollection #CollectTolkien #TCB_PracticeSession
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
πŸ“Έβš‘οΈ #Teliasaurus βš‘οΈπŸ“Έ
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

—————————–——————
"A coat of gold, a coat of red
A lion still has claws..." 🦁
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
When you think it can't get better... #GOTS7E4 🐲
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
#GameOfThrones #GameOfThronesHBO #CerseiLannister #QueenCersei #Lannister #IronThrone #JamieLannister #TheMountain #GOTS7 #GOT #HBO #GOTFunko #OriginalFunko #FunkoFunatic #FunkoTelevison #POPTelevision #ToyCrewBuddies #ToyArtistry #ToyPhotography #ToyPops2 #ToyGroup_Alliance #TopToyPhotos #WhereToysDwell #FunkoPhotoADay #TGA_AGodIncarnate #TCB_WorldNeedsAHero #GOTPremiere @OriginalFunko @GameOfThrones @HBO @POPVinyl @GOTInsider @Instathrones @IAmLenaHeadey
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
πŸ“Έβš‘οΈ #Teliasaurus βš‘οΈπŸ“Έ
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

—————————–——————
"The maze isn't meant for you..." 🏜 β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
#WestWorld #WestWorldHBO #Dolores #DoloresAbernathy #Wyatt #EvanRachelWood #TheMaze #TheMazeWasntMeantForYou #TheseViolentDelightsHaveViolentEnds #HBO #OriginalFunko #FunkoFunatic #FunkoTelevison #POPTelevision #POPTV #ToyCrewBuddies #ToyArtistry #ToyPhotography #ToyPops2 #ToyGroup_Alliance #RebelToysClub #TopToyPhotos #WhereToysDwell #FunkoPhotoADay #TCB_MixedArts #TGA_UnrefusableOffer β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”
πŸ“Έβš‘οΈ #Teliasaurus βš‘οΈπŸ“Έ
β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”β€”

Most Popular Instagram Hashtags