tayeb_1988 tayeb_1988

37 posts   387 followers   93 followings

tayebe amiri  Master of international law🌎📚📚

وقتی متن رو خوندم اول عصبی شدم
اینهمه ما به اینها خدمت کردیم...
بعد که یکم فکرشو کردم دیدم سیاستشون ازیک جنبه قابل تحسینه اونها منافع مردمشون رو فدای مناسبات نکردند؛
همونکاری که دولتمردان ما نباید میکردند و کردند...!
همون مناسباتی که بخاطرش تحریم شدیم، برجام از هم پاشید،منزوی شدیم ،بازار اقتصادی بی ثباتمون آشفته تر شد
و در نهایت به الآنی رسیدیم که نباید....😔

اسکار زیباترین طبیعت ایران رو من میدم به باغمون 😍😍😍 کرمانشاه کندوله دره آسیاب☺

نام بزرگ تو
این واژه ی منزه ،
نام پیمبرانه
آن «صاد» و «دال» ُمحکم
آن «قاف» آهنین
ترکیب خوش طنین،
تشدید ِ دلپذیر ِ مُصدّق،
مصداق صبح صادق؛
یاد آور طلوع رهایی،
پیشانی سپیده ی فردا است! ***
نام بزرگ تو
در برگ برگ یاد درختان ِ این دیار
در قصه ها و زمزمه ها و سرود ها
در هر کجا و هر جا
تا جاودان به گیتی
خواهد ماند.
هر چند پای باد درین دشت بسته است!

و عدالت را باید در کجا جستجو کرد؟؟؟

Most Popular Instagram Hashtags