#zebur

601 posts

TOP POSTS

MOST RECENT

"Arab’ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. İnsanın cennete girmesine sebep olan en büyük şey, kulun takvasıdır.

#islamiyet #hakdinislam #hzmuhammed #Allahcc #allah #islam #namaz #hac #zekat #kelimeitevhid #kelimeişahadet #osmanlı #ottomanempire #kuranıkerim #zebur #tevrat #incil #hzmusa #hzisa #hzdavud #takva #salihamel #iman

.
Fatiha Sûresinden 6.Âyet hakkında:
.
.
Bir önceki ayette “dosdoğru yola ilet” duasına hangi yolların doğru hangi yolların ise yanlış olduğunu beyan ile Rabbimiz buyuruyor ki:.
.
صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ.
.
.
“Kendilerine in’âm etmiş (ihsan ve ikramda) bulunduğun o (peygamberlerin, sıddîkların, şehitlerin ve salih) kimselerin yoluna!.
(Senin tarafından) kendilerine gazap edilen (Yahudi)Ierin (yoluna) değil, (doğru yoldan saparak) dalâlete düşen (Hristiyan tâife)Ierin (izine) de değil!”. Kendilerine ihsan ve ikramda bulunduğun yani, peygamberlerin, sıddıklarm, şehidlerin ve salihlerin yoluna girenlerden eyle. Onlar ne güzel arkadaştır.

Ey Allah’ım! Bizi, doğru yoldan çıkan ve eğri yola giren düşmanlarının zümresine katma. Yani bizi, senin gazabına uğramış olan yahudilerin veya hak yoldan sapmış olan h iristi yani arın zümresine katma.

Çünkü onlar se­nin mukaddes şeriatından çıktılar ve böylece gazaba ve ebedî lanete mûstehak oldular. Allah’ım duamızı kabul et.

AYET MEALİNDE OYNAMALAR.

Özellikle batı tarafından kalemi kiralanmış olan (alim olmayan) meal yazarları bu ayette geçen gazaba uğrayan ve sapıtan ifadelerini çarpıtarak Yahudi ve Hıristiyanları ifade dışı tutarlar. Halbuki Maide suresi 60’da gazaba uğrayan Yahudilerden, Maide 77’de ise sapıtan Hıristiyanlardan bahsedilir.

Bu ayet bize meal yazarının art niyeti hakkında da bu şekilde bilgi verir.

40 REKAT DUA EDİP TERSİNİ YAPMAK.

Beş vakit namazın 40 rekatın her birinde Hıristiyanların ve Yahudilerin yoluna uymamak için dua ediyoruz lakin halimizle, hareketimizle, giyinişimizle, evimizle, ortamımızla onlara benzemeye çalışıyoruz. Onlardan gelen herşeyi baş tacı yapıyoruz. Onlar gibi olmakla gurur duyuyoruz. Onlar gibi giyinmek “zevk” meselesi çerçevesinde değerlendirilip hoş karşılanıyor. Hatta onlar gibi inanmaya bile başladık neredeyse.

Bu da biz Müslümanların dinimizden ne derece uzak olduğumuzu, sıratı müstekimden şaştığımızı gösterir.

Dosdoğru yola ulaşmak Resulüllah ve ashabının izini takip etmekle mümkün olacaktır.

Mevlâ Tealâ bizi ehli sünnetten ayırmasın...

.
.
Muharref Dinler.

Tevrat Zebur İncil (aslı üzere) semavî kitaplardır. Allah katından indirilmiştir. Fakat içerik ve dinleri muharref olmuştur. Artık onlara muharref dinler denir.

Muharref  dinler, tahrif edilmiş, bozulmuş dinler demektir. Allah’ın gönderdiği İslâm Dini’nin atmalar ve katmalarla değiştirilmiş şeklidir. Yahudilik ve Hıristiyanlık muharref dinlerdir.

Dinleri bozmanın amacı: İnsanlar zamanla Allah’ın yolundan sapmış, tatmin olmak bilmeyen arzu ve isteklerini gerçekleştirmek isteyince de, Allah’ın insanlar arasında dengeyi ve huzuru sağlamak için gönderdiği din, kendilerine mâni olmuştur. Bu engeli ortadan kaldırmak için de iki seçenek vardır:.
.
.
a) Allah düşüncesini ve inancını reddederek, Allah’a dayalı bir dini de ortadan kaldırmak.

b) Allah’ın gönderdiği dinin, kendi arzu ve istekleriyle çelişen, kendi çıkarlarına müsaade etmeyen kurallarını değiştirmek.

Din düşüncesinin reddedilmesi işlerine gelmeyen veya toptan reddetmenin mümkün olmadığını görenler, dinin işlerine gelmeyen yönlerini kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmişlerdir.

Böylece hem cahil ve gafil dindarların tepkisinden kurtulmuşlar, hem de değiştirdikleri bu dinleri kendi sömürü düzenlerine koltuk değneği yapmışlardır. Bu tip insanlar, zaman zaman dinî merâsim ve törenlere katılıp kendilerinin de dindar olduklarını, dine karşı olmadıklarını söyleyerek dindar ama cahil  kesimin desteğini almaya çalışmışlardır.

Kısaca, Allah’ın gönderdiği Hak Din’in bazıları tarafından kendi çıkarları doğrultusunda değiştirilip Allah’ın dini imiş gibi sunulduğu dinlere muharref dinler denir.

Hak Sözleri 🙏Allahin bizlere indirdiği Dört Kütsal Kitap Hakka Giden yollar...🙏🕊🙏Saygi Sevgi Ve Bariş Dileğile 🙏🕊🙏#adilunalanadolukültürtanıtım #allah #hakyolu #tevrat #zebur #incil #kuran #yahudilik #hiristiyanlik #islamiyet#saygi #sevgi #bariş

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags