#zebur

7 posts

TOP POSTS

Dersimizi Ensar Vakfı'na gelerek veya internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

http://www.fitrat.tv/
www.kurandersi.com
#Allah #Allahcc #Kuran #Ders #KuranDersi #KuranıKerim #Nisa #NisaSuresi #İman #Mümin #Münafık #Kafir #Küfür #İmtihan #Rasul #Haram #Helal #Günah #din #islam #suleymaniyevakfi #KuranDersi #EhliKitap #İncil #Tevrat #Zebur

" Sevgi de senin, ya Rab! Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.

Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. " Hz. DAVUT.
#velicankaya #canveli #post #boy #turkish #foto #photo #karagöz #zebur

Soru: Hangi Tanrı insanların hayatına bu denli karışır, ibadet edilmesini isteyerek egosunu tatmin eder ki?

#din #bilim #science #islam #kadin #namaz #kuran #incil #tevrat #zebur #ibadet #turk

Hayirli aksamlar💕
.
KİTAPLARA İMAN
Allahü teâlâ, çok merhametli olduğu için, emirlerini ve yasaklarını dünyada işitmeyen insan kalmasın diye, yalnız Peygamber göndermemiş, ayrıca Kitabını da (kanununu) göndermiştir.

Mukaddes kitaplarda, Allahü teâlâya iman ile diğer inanılacak şeyler, ibâdetler, kulların yapması ve yapmaması gereken hükümler, ahlâk, hak ve kulluğa âit bilgiler ve geçmiş ümmetler zamanında meydana gelen hâdiseler anlatılmaktadır.

Allahü teâlânın Peygamberlere gönderdiği kitapları vardır. Kur'ân-ı kerîmde bildirilen, 104 kitabın 100'ü küçük kitap olup, bunlara (suhuf) denir. Dördü de büyük kitaptır. * Hazret-i Mûsa'ya Tevrât,
* Hazret-i Dâvud'a Zebûr,
* Hazret-i İsâ'ya İncil,
* Hazret-i Muhammed'e
Kur'ân-ı kerîm,
* Hazret-i Âdem'e 10 sahife,
* Hazret-i Şit'e 50 sahife,
* Hazret-i İdris'e 30 sahife,
* Hazret-i İbrahim'e 10 sahife.

#mutfakkapisi #mutfakgram #garmpasta #mukemmellezzetler #sahanelezzetler #yemekrium #sunumduragi #sunum #sizinsunumlar #pasta #cake #pandispanya #krema #portakal #kreativ #kuchen #torte #bilgi #dinimiz #huzur #kitap #tevrat#zebur #incil #kuranikerim

MOST RECENT

Selamun aleykum kardeşlerim, hayırlı günler inşallah 😊
💎FATIHA SURESI💎
👉Mekke'de nazil olmuştur. 7 âyettir.
🌹Bu sûreye el-Fâtiha, Ümmü'l-Kitâb, es-Seb'ul-mesâni, eş-Şâfiye, el-Vâfiye, el-Kâfiye, el-Esâs ve el-Hamd isimleri verilmişitr. AUâme Kurtubî bu İsimleri tefsirinde saymış ve bu sûrenin oniki İsminin olduğunu söylemiştir. .
🌸Bu mübarek sûre Mekke'de inmiştir. Ayetlerinin yedi olduğunda icr»a vardır. Kur'an-ı Kerîm'e bu sûre ile başlandığı için "el-Fatiha (açan)" diye isim verilmiştir. İniş itibariyle olmasa da tertib itibariyle Kur'an'm ilk süresidir. Fatiha kısa ve veciz olmasına rağmen Kur'an-ı Kerîm'in bütün mânâlarını ihtiva eder ve özet olarak onun esas maksatlarını kapsar. .
👉Dinin esaslarını ve teferruatını içine alır. İtikad, ibadet ve muamelatı, âhirete ve Allah'ın güzel sıfatlarına imanı, yalnız O'na ibadet etme, O'ndan yardım dileme ve O'na dua etmeyi; imânda ve sâlihlerin yolunu tutmada sabit kılması gazaba uğramışların ve sapmışların yolundan sakındırması için, O'na yalvarmayı ihtiva eder. Bunların dışında bu sûrede daha birçok maksat, gaye ve hedefler vardır.
🍀Fatiha sûresi diğer sûrelerin aslı durumundadır. Bundan dolayı buna "Ümmü'l-Kitab (Kitab'ın anası)" denilir. Çünkü bu sûre kitab'm esas mak­satlarını kendisinde toplamıştır. .
🌺Yüce Allah, lâyık olduğu şekilde kendisine nasıl hamd etmemiz, O'nu nasıl takdis etmemiz ve ne şekilde övmemiz gerektiğini bize bu sûreyle öğretti ve şöyle buyurdu;
🍀1. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
🍀2. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.Yani, ey kullarım ! Bana şükretmek ve beni övmek istediğinizde "elhamdülillah" deyin. Size olan lütuf ve ihsanımdan dolayı bana şükredin. Çünkü ben azamet, şeref ve şan sahibi olan Allah'ım. Yaratmak ve icat etmek bana mahsustur. Ben insanların, cinlerin, meleklerin, göklerin ve yerlerin Rabbiyim. O halde övgü ve şükür, diğer tanrılara değil âlemlerin Rabbi olan Al­lah'a mahsustur. .
🍀3. Rahman ve rahimdir" O, rahmeti herşeyi kapsayan ve lutfu bütün mahlukata şamil olandır. Zira O, kullarına, onları yaratmak, azıklarım vermek ve onlara dünya ve ahiret mutluluğuna götüren yolu göstermek lütfunda bulunmuştur.
Devamı yorumda 👇💕 #fatiha#suresi#açan

#Peygamberler #KurandaismiOlanPeygamberler
- #HzSuayb, Kur’an’da 11 kez anılmıştır. Güzel hitabından dolayı “Peygamberlerin Hatibi” lakabını almıştır. Hilebaz, Ölçü ve tartıda çok hile yapan Medyen ve Eyke halkına Peygamber olarak gönderilmiştir. Kızlarından biri ise Hz. Musa izdivacına müsaade etmiştir. - #HzMusa, Kur’an’da tam 136 kez anılmıştır. Kendisinden ve yaşadıklarıyla en çok Kuran’da bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın damadıdır. İsrailoğulları’na peygamber olarak vazifelendirilmiştir. İsrailoğulları onun sayesinde Mısır’ı boşaltmışlardır. Kendisine #Tevrat kitap olarak nail olmuştur. - #HzHarun, Kur’an’da 20 kez anılmıştır. Hz. Musa’nın kardeşi ve yardımcısıdır. Hz. Musa Medyen’den Mısır’a döndüğü vakitlerde Hz. Harun’a Allah’ın emirlerini ulaştırmış, o da bunları kabul ederek Hz. Musa’ya yardım etmiştir. En bilinen özelliği Güzel konuşması ve hitabetidir. - #HzDavud, Kur’an’da 16 kez anılmıştır. Sesinin güzelliği ile bilinen Peygamberin hatta o kadar güzel sesi vardı ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik edermiş. Peygamberlik vazifesinden evvel Tâlût’un ordusunda asker olarak savaşmıştır. Peygamberlik göreviyle beraber İsrailoğullarına krallık yapmıştır. Asıl mesleği Demirciydi. Hz. Davud’a #Zebur indirilmiştir. - #HzSuleyman, Kur’an’da 17 kez anılmıştır. Hz. Davud’un oğludur. Babasının ölümünün ardından hükümdar olmuştur. Hayvanlarla ve cinlerle iletişim kurma kabiliyetine sahiptir ve emrinde onları çalıştırdığı bilinmektedir. - #HzZulkifl, Kur’an’da 2 kez anılmıştır. Hz. Eyyub’un oğludur. Sabrı sayesinde Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen bir Peygamberdir. #KuraniKermdeismiOlanPeygamberlerSeria #HzSuaybSeria #HzMusaSeria #TevratSeria #HzHarunSeria #HzDavudSeria #ZeburSeria #HzSuleymanSeria #HzZulkiflSeria #PeygamberlerSeria
#27March2017seria #27MarchSeria
#27Mart2017seria #27MartSeria #2017MartSeria #2017PazartesiSeria

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags