#yslam

MOST RECENT

Sport:03.06.2018

Täjik yslam lideri boks “haram” diýýär.
Täjigistanyň ýokary derejeli bir yslam wekili boksy we “düzgünsiz” diýip häsiýetlendiren uruş tärlerini “haram”, ýagny yslama görä gadagan diýip, yglan etdi.

Täjigistanyň Ulema geňeşiniň başlygy Saýidmukarram Abdulkodirzada Duşenbede juma namazynyň dowamynda okan hutbasynda bu sport görnüşleriniň adamyň saglygyna şikes ýetirýändigi sebäpli, gadagandygyny öňe sürdi. “Esasan hem boks we düzgünsiz söweş tärleri, dini nukdaýnazardan, haramdyr. Olar adamy şikesläp hem bilýärler” diýip, öz wezipesine hökümet tarapyndan bellenilen Abdulkodirzada belledi. “Pul üçin edilýän islendik oýunlar we başa-başa göreşler haramdyr. Olaryň ne beýnä, ne-de bedene peýdasy bar. Bu diňe wagtyňy bihuş ulanmakdyr” diýip, ol sözüne goşdy

Etiketkalar: #Boks #Yslam #Haram #Täjigistan #Lider #Sport

Allahümme salli alä Seýýidina Muhammed
#Salawat #Salam #Yslam

Ilkinji kyblagähimiz #Kudüs
bize Migrajdan mirasdyr.
Kudüs, Siýonist Ysraýyle terk edilip bilinmez.
#Kudüs #larysselam #Sionist
#Yslam
#Allah #SuretulYsra #SelahatdinEýýubi

#yslam 3lbek ♥yba4a♥

Depois da alta ganhei uma grande alegria, cuidar de uma criança especial que precisa de amor e carinho... #somos #todos #yslam♥♥️♥

#Yslam #Nesihat
Hezreti Omar – Alla ondan razy bolsun – aýtdy : "Biz iň bir ejiz halk wagtymyz Alla tagala bizi Yslam bilen beýik etdi , indi kim ondan gaýry zat bilen beýiklik islese , Alla ol kişini har-zelil eder."

#yslam ede....~_•

Most Popular Instagram Hashtags