[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#youversionimage

587 posts

TOP POSTS

God is a Covenant-Maker, a Good Good Father and a Giver. That means He gives all we need forever....E T E R N I T Y !
#covenant
# goodgoodFather #Giver Lover Eternity

#youversionimage

In our world, goals are very important. There is #onegoal that is higher than every other one....to be #likeJesus. To hear His voice and to be obedient, to receive His #righteousness and give up our own...yes, that is at the top of my #bucketlist.

#youversionimage

Who do you learn from? How is that working for you? Do you think you are going where you want to go? #Godlywisdom #happiness #joy #peace
#youversionimage

We who follow Christ have been given authority through the power of the Holy Spirit to pray, #ask #spiritfilled
#youversionimage

How can #godhonoring business follow this #wisdom today? What would it look like? Do you see any opportunities to obediently follow God in this challenge? #IAMGodYourGod #youversionimage

For many all God is a just but unfeeling judge. For those who know Him, we call him the only #goodgoodFather.
#youversionimage

Take GOD seriously. He has invested heavily in you. Then do what He calls you to do.

#wiselyinvested #trustGOD #takethedeal #obedience #youversionimage

MOST RECENT

„A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym; Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie.
Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa.”
‭‭Efezjan‬ ‭5:3-4, 6‬ ‭PUBG‬‬
*
„But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints; neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks.
Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience.”
‭‭Ephesians‬ ‭5:3-4, 6‬ ‭NKJV‬
*
„Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos; nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convêm; mas, antes, ações de graças.
Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.”
‭‭Efésios‬ ‭5:3-4, 6‬ ‭ARC95‬‬
#bible #biblia #bibliasagrada #biblequote #bibleverse #dailyquotes #dailybread #quoteoftheday #quotes #youversion #youversionbibleapp #youversionimage #biblestudy #youthmeeting #hardbutgodsword #trudnealeslowoboze

God is a Covenant-Maker, a Good Good Father and a Giver. That means He gives all we need forever....E T E R N I T Y !
#covenant
# goodgoodFather #Giver Lover Eternity

#youversionimage

Thank you Jesus for paying my debt, making me whole again. #ohwhataSavior #jesuspaiditall #allbecauseoflove
#youversionimage

In our world, goals are very important. There is #onegoal that is higher than every other one....to be #likeJesus. To hear His voice and to be obedient, to receive His #righteousness and give up our own...yes, that is at the top of my #bucketlist.

#youversionimage

We who follow Christ have been given authority through the power of the Holy Spirit to pray, #ask #spiritfilled
#youversionimage

Who do you learn from? How is that working for you? Do you think you are going where you want to go? #Godlywisdom #happiness #joy #peace
#youversionimage

Musisz zrozumieć prawdziwą siłę woli. W naturze ludzkiej jest ona siłą rządzącą, mocą podejmowania decyzji lub dokonywania wyboru. Wszystko zależy od właściwego działania woli. Bóg dał ludziom silę woli, aby robili z niej użytek. Nie możesz zmienić swojego serca i sam nie możesz odpowiedzieć Bogu uczuciem miłości, ale możesz wybrać służbę dla Niego. Możesz poddać Mu swoją wolę, a wtedy On będzie w tobie działał, abyś chciał i czynił to, co jest zgodne z Jego upodobaniem. W ten sposób cała twoja natura będzie pod kontrolą Ducha Chrystusa. Na Nim będą skupione twoje uczucia i twoje myśli również będą z Nim zgodne. PKT 46.2
*
What you need to understand is the true force of the will. This is the governing power in the nature of man, the power of decision, or of choice. Everything depends on the right action of the will. The power of choice God has given to men; it is theirs to exercise. You cannot change your heart, you cannot of yourself give to God its affections; but you can choose to serve Him. You can give Him your will; He will then work in you to will and to do according to His good pleasure. Thus your whole nature will be brought under the control of the Spirit of Christ; your affections will be centered upon Him, your thoughts will be in harmony with Him. SC 47.1
*
O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu-o Deus ao homem; a ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições; mas podeis escolher servi-Lo. Podeis dar-Lhe a vossa vontade; Ele então operará em vós o querer e o efetuar, segundo a Sua vontade. Desse modo toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo; vossas afeições centralizar-se-ão nEle; vossos pensamentos estarão em harmonia com Ele. CC 47.1
#bible #biblia #bibliasagrada #pismoswiete #holybible #bibleverse #biblequote #dailyquotes #dailybread #quotes #quoteoftheday #youversion #youversionbibleapp #youversionimage #morningstudy #sabbathschool #sabbathschoollesson #escolasabatina

Most Popular Instagram Hashtags