#yarkon

MOST RECENT

.
אז מאוד עייפנו
והביתה שבנו
שמש כבר יורדת ומאוחר.
רק בתוך הדשא
כלנית לוחשת
שובו בשלום
נפגש מחר.

Yesterday afternoon's #view as I was #biking along the Yarkon River 🌴🌳🌞 #telaviv #yarkonriver #yarkonpark #yarkon #tlv #israel #summer #blueskies #cityscape #cycling

עקב הדבקות בפרדיגמת הסגרגציה, והכניעה למתכנני התנועה ובעלי המלונות, מה שאמור היה להיות בתוכנית בניין עיר "טיילת עליונה", הפך לסמבטיון בלתי עביר. במקום הזה צריכה לקום "פיאצה ירקונה" עם דופן מסחרית משני צידיה ורצף מבטים ומעברים ישירים לים. אפשר לשלב גם תנועה איטית ומועטה של אוטובוסים ומכוניות, בתכנון מומחים לתנועת הולכי רגל ובהתעלמות מתכתיבי מתכנני התנועה. התנועה העוברת המהירה והגישה המאסיבית לחניונים ולמגדלים, צריכה לעבור מתחת לכל זה ולאפשר גישה ישירה למלונות ולחניונים.

התנועה העוברת המהירה והגישה המאסיבית לחניונים ולמגדלים, צריכה לעבור מתחת לכל זה ולאפשר גישה ישירה למלונות ולחניונים.

בקצה שד בן גוריון אין מבט לים, הרמפה חוסמת תנועה לאורך רח' הירקון. הירידה הישירה והמבט לים נחסמים משיקולי תנועה ורצון בהפרדה.

החיבור הרגלי בין שדרות בן גוריון לים מאוד עקיף ומורכב – מייצר נתק ולא מאפשר סינרגיה

הירידה לים עקיפה ועוברת מעל כביש השרות ופחי האשפה המסריחים של המלונות. אין מדרגות או דרגנוע שיורד ישר לים, בהמשך רחוב גורדון.

בין קצה רחוב גורדון לטיילת על שפת הים מסלול סללום עם מכשולים - מכשול מעצבן בדמות צמד מעברי חציה עם מסדרון צר ביניהם, וזמני המתנה מעצבנים. ברור שמבחינת המתכננים הולכי רגל הם מטרד.

מה שאמור היה להיות בתוכנית בניין עיר "טיילת עליונה", הפך ל מגרש חניה רצוף מכשולים להולכי רגל. העדר אכיפה של כוונת התכנון המקורית.

המלונות מתנכרים ל"טיילת עליונה" ולמרחב הציבורי הסובב אותם. מה שאמור היה להיות מרפסת ציבורית הצופה אל הים הפך למגרש חניה. כניעה מוחלטת לגחמות בעלי המלונות.

ממחקרים אמפיריים במעבדת התחביר המרחבי על מרכזי ערים רבות עולה ש: "בלוקים קטנים במרכז מגדילים את ה'אינטגרציה המטרית' כלומר כל רחוב השואף להיות חלק ממערך המתקנים התלויים זה בזה של המרכז חייב להיות חלק מהגריד בעל הנגישות ההדדית הגבוהה" הילייר 1999. בדיאגרמה הסבר מתמטי לתופעה שנצפתה בערים רבות. בארבעה הגרידים התיאורטיים בעלי מספר זהה של צירים ונקודות. בגריד הימני התחתון (הבלוקים הקטנים במרכז) ה"מרחק האוניברסלי" הוא הקטן ביותר. כלומר הנגישות ההדדית היא המיטבית.

הגישה מרחוב ארנון לים מתחילה בגינה מוצלת ומקסימה הממסכת את המכשולים בדרך אל הים.

מה שמתחיל בגינה על רחוב עם ישראל חי מסתיים במגרש חניה גדרות הפרדה, הפרדה מפלסית וסמבטיון תנועה. מכשול בדרך אל הים.

הירידה הציבורית היחידה בין ה"טיילת העליונה" לים דרך מדרכה שהפכה למגרש חניה, מדרגות מרחפות מעל דחסני אשפה מצחינים. ההתנכרות של המלונות למרחב הציבורי בוטה.

Most Popular Instagram Hashtags