#xlfm

3971 posts

TOP POSTS

Anak kecil yang mahir membaca paritta
#xinlingfamen #xlfm #xinjing #心经

Gan En Namo Ta Che Ta Pei Cui Khu Ciu Nan Kuang Ta Ling Kan Kuan Se Im Phu Sa Mo He Sa🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻#che it#XLFM#23.7.17

Acara 放生 #XLFM #lele

烦恼一出来,你就被绑住了,只有达到无碍大悲心陀罗尼,你才会产生无碍的智慧,无碍的智慧就是没有阻碍的智慧,那才是真正的智慧。你动出来的脑筋有阻碍,那你就不是无碍大悲心陀罗尼。

你今天对慈悲两个字彻底地理解了,你就是对慈悲没有任何的罣碍,不管我今天慈悲的是好人还是坏人,对所有的人我都是大悲心,这就叫无碍大悲心,拥有平等心的大悲心就叫无碍大悲心。

全文: lujunhong2or.com/罣碍产生不圆满-摘录卢台长讲述于观音堂/ 【谁是卢台长】bit.ly/MasterLu
【心灵法门共修会】bit.ly/xlfm_center
【更多佛言佛语】 请赞 卢台长观世音菩萨心灵法门

#junhonglu

师父最后跟大家说几句话:“不需说而言”,不要去说的事情就不要去说,多说就结怨。嘴巴说话说得越多越结冤仇。“不当言而说”,就是不当说的话你去说,就是瞎说,瞎说就会惹祸。不该说的话就别说,不该讲的话就别讲。所有世界的环境本来都是闲而无事的,都是安静的,称之为万境本闲。犹如这个大门一关,房间里很安静能有什么事情啊?“万境本闲,唯人自闹”。“心若不生”,如果你的心不生烦恼,就不去理解它;“境自如如”,环境还是像过去一样。我的大毛病,是因为我有这个身体才会做出很多不好的事情,称之为“吾之大患,为吾有身”啊! 《白话佛法》第三册 - 迷茫的人生,正信的法门 ➡领取8月万人解答会免费入门票 ➡ bit.ly/melaka_fahui 【更多佛言佛语】 请赞 卢台长观世音菩萨心灵法门
【谁是卢台长】 bit.ly/MasterLu
【心灵法门共修会】 bit.ly/xlfm_center

人间最大的修养就是能够忍耐,忍的力量是最大的,家庭平静就要忍耐,在社会的平安就要学会忍耐,要化解烦恼,一定要学会忍耐,这样才会在空间当中生存。 『中华文化世界传扬 佛法精髓惠泽德州——世界和平大使、千万华人心灵导师卢军宏台长莅临休斯敦』

全文:bit.ly/佛法精髓惠泽德州 【玄艺综述】震撼视频:bit.ly/MasterLu
【心灵法门共修会】:bit.ly/xlfm_center
【更多佛言佛语】 请赞 卢台长观世音菩萨心灵法门

MOST RECENT

Most Popular Instagram Hashtags