#whitechocolatemacadamiacookie

MOST RECENT

จุ้บๆยังรับออเดอร์เรื่อยๆนะค่ะ 📍📍Coffee Break Station/Snack Box/คุ้กกี้ เค้กกล้วยหอม มัฟฟิ่น บราวน์นี่ คัฟเค้ก มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายค่ะ😘
▶️เค้กกล้วยหอม ท็อปปิ้งฝอยทอง /ชอคโกแลตชิฟ /อัลมอนด์ ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง ▶️ คัฟเค้ก ท็อปปิ้ง วิปครีม /ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 30 บาท ▶️ มัฟฟิ่น ท็อปปิ้ง ครัมเบิ้ล/ราสเบอร์รี่/บลูเบอร์รี่/ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ มัฟฟิ่น ชอคโกแลต ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ บราวน์นี่ ชิ้นล่ะ 25 บาทกล่อง / 2 ชิ้น 35 บาท กล่อง ▶️ คุกกี้ Promotion ทุกรสชาติ
#ChocolateChip
#OatmealRaisinCookie
#WhiteChocolateMacadamiaCookie
#CranberryCookie
#DoubleChocolateCookie 🍪🍪กล่องเล็ก 5 ชิ้น * 95 บาท 🍪🍪กล่องสูง 6 ชิ้น * 115 บาท 🍪🍪กล่องใหญ่ 8 ชิ้น *125 บาท **รับทำสำหรับงาน สัมนา ประชุม งานแต่งงาน งานบวช เลี้ยงพระ ทำบุญ** 💥💥มี 3 แพคเกจ💥💥 ▶️ Coffee Break Set A (ราคา 75 บาท ต่อคน)
▶️ Coffee Break Set B (ราคา 95 บาท ต่อคน
▶️ Coffee Break Business Set (ราคา 139 บาท ต่อคน) ราคาเริ่มต้น ที่ ➡️ 30 บาท แบบถุงกระดาษ ➡️ 35 บาท แบบกล่อง

เงื่อนไขบริการ - สั่ง Coffee Break Station ขั้นต่ำ 50 คน **กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน** **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Mobile : 081-2943836
Line : jub_jubjub **

จุ้บๆยังรับออเดอร์เรื่อยๆนะค่ะ 📍📍Coffee Break Station/Snack Box/คุ้กกี้ เค้กกล้วยหอม มัฟฟิ่น บราวน์นี่ คัฟเค้ก มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายค่ะ😘
▶️เค้กกล้วยหอม ท็อปปิ้งฝอยทอง /ชอคโกแลตชิฟ /อัลมอนด์ ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง ▶️ คัฟเค้ก ท็อปปิ้ง วิปครีม /ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 30 บาท ▶️ มัฟฟิ่น ท็อปปิ้ง ครัมเบิ้ล/ราสเบอร์รี่/บลูเบอร์รี่/ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ มัฟฟิ่น ชอคโกแลต ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ บราวน์นี่ ชิ้นล่ะ 25 บาทกล่อง / 2 ชิ้น 35 บาท กล่อง ▶️ คุกกี้ Promotion ทุกรสชาติ
#ChocolateChip
#OatmealRaisinCookie
#WhiteChocolateMacadamiaCookie
#CranberryCookie
#DoubleChocolateCookie 🍪🍪กล่องเล็ก 5 ชิ้น * 95 บาท 🍪🍪กล่องสูง 6 ชิ้น * 115 บาท 🍪🍪กล่องใหญ่ 8 ชิ้น *125 บาท **รับทำสำหรับงาน สัมนา ประชุม งานแต่งงาน งานบวช เลี้ยงพระ ทำบุญ** 💥💥มี 3 แพคเกจ💥💥 ▶️ Coffee Break Set A (ราคา 75 บาท ต่อคน)
▶️ Coffee Break Set B (ราคา 95 บาท ต่อคน
▶️ Coffee Break Business Set (ราคา 139 บาท ต่อคน) ราคาเริ่มต้น ที่ ➡️ 30 บาท แบบถุงกระดาษ ➡️ 35 บาท แบบกล่อง

เงื่อนไขบริการ - สั่ง Coffee Break Station ขั้นต่ำ 50 คน **กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน** **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Mobile : 081-2943836
Line : jub_jubjub **

จุ้บๆยังรับออเดอร์เรื่อยๆนะค่ะ 📍📍Coffee Break Station/Snack Box/คุ้กกี้ เค้กกล้วยหอม มัฟฟิ่น บราวน์นี่ คัฟเค้ก มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายค่ะ😘
▶️เค้กกล้วยหอม ท็อปปิ้งฝอยทอง /ชอคโกแลตชิฟ /อัลมอนด์ ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง ▶️ คัฟเค้ก ท็อปปิ้ง วิปครีม /ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 30 บาท ▶️ มัฟฟิ่น ท็อปปิ้ง ครัมเบิ้ล/ราสเบอร์รี่/บลูเบอร์รี่/ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ มัฟฟิ่น ชอคโกแลต ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ บราวน์นี่ ชิ้นล่ะ 25 บาทกล่อง / 2 ชิ้น 35 บาท กล่อง ▶️ คุกกี้ Promotion ทุกรสชาติ
#ChocolateChip
#OatmealRaisinCookie
#WhiteChocolateMacadamiaCookie
#CranberryCookie
#DoubleChocolateCookie 🍪🍪กล่องเล็ก 5 ชิ้น * 95 บาท 🍪🍪กล่องสูง 6 ชิ้น * 115 บาท 🍪🍪กล่องใหญ่ 8 ชิ้น *125 บาท **รับทำสำหรับงาน สัมนา ประชุม งานแต่งงาน งานบวช เลี้ยงพระ ทำบุญ** 💥💥มี 3 แพคเกจ💥💥 ▶️ Coffee Break Set A (ราคา 75 บาท ต่อคน)
▶️ Coffee Break Set B (ราคา 95 บาท ต่อคน
▶️ Coffee Break Business Set (ราคา 139 บาท ต่อคน) ราคาเริ่มต้น ที่ ➡️ 30 บาท แบบถุงกระดาษ ➡️ 35 บาท แบบกล่อง

เงื่อนไขบริการ - สั่ง Coffee Break Station ขั้นต่ำ 50 คน **กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน** **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Mobile : 081-2943836
Line : jub_jubjub **

จุ้บๆยังรับออเดอร์เรื่อยๆนะค่ะ 📍📍Coffee Break Station/Snack Box/คุ้กกี้ เค้กกล้วยหอม มัฟฟิ่น บราวน์นี่ คัฟเค้ก มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายค่ะ😘
▶️เค้กกล้วยหอม ท็อปปิ้งฝอยทอง /ชอคโกแลตชิฟ /อัลมอนด์ ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง ▶️ คัฟเค้ก ท็อปปิ้ง วิปครีม /ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 30 บาท ▶️ มัฟฟิ่น ท็อปปิ้ง ครัมเบิ้ล/ราสเบอร์รี่/บลูเบอร์รี่/ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ มัฟฟิ่น ชอคโกแลต ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ บราวน์นี่ ชิ้นล่ะ 25 บาทกล่อง / 2 ชิ้น 35 บาท กล่อง ▶️ คุกกี้ Promotion ทุกรสชาติ
#ChocolateChip
#OatmealRaisinCookie
#WhiteChocolateMacadamiaCookie
#CranberryCookie
#DoubleChocolateCookie 🍪🍪กล่องเล็ก 5 ชิ้น * 95 บาท 🍪🍪กล่องสูง 6 ชิ้น * 115 บาท 🍪🍪กล่องใหญ่ 8 ชิ้น *125 บาท **รับทำสำหรับงาน สัมนา ประชุม งานแต่งงาน งานบวช เลี้ยงพระ ทำบุญ** 💥💥มี 3 แพคเกจ💥💥 ▶️ Coffee Break Set A (ราคา 75 บาท ต่อคน)
▶️ Coffee Break Set B (ราคา 95 บาท ต่อคน
▶️ Coffee Break Business Set (ราคา 139 บาท ต่อคน) ราคาเริ่มต้น ที่ ➡️ 30 บาท แบบถุงกระดาษ ➡️ 35 บาท แบบกล่อง

เงื่อนไขบริการ - สั่ง Coffee Break Station ขั้นต่ำ 50 คน **กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน** **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Mobile : 081-2943836
Line : jub_jubjub **

พอดีช่วงนี้ จุ้บๆติดเรียน ไม่ได้หายไปไหนนะค่ะจุ้บๆยังรับออเดอร์เรื่อยๆนะค่ะ อินบอคทิ้งข้อความไว้ได้นะค่ะ 📍📍Coffee Break Station/Snack Box/คุ้กกี้ เค้กกล้วยหอม มัฟฟิ่น บราวน์นี่ คัฟเค้ก มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายค่ะ😘
▶️เค้กกล้วยหอม ท็อปปิ้งฝอยทอง /ชอคโกแลตชิฟ /อัลมอนด์ ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง ▶️ คัฟเค้ก ท็อปปิ้ง วิปครีม /ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 30 บาท ▶️ มัฟฟิ่น ท็อปปิ้ง ครัมเบิ้ล/ฝอยทองชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ บราวน์นี่ ชิ้นล่ะ 25 บาทกล่อง / 2 ชิ้น 35 บาท กล่อง ▶️ คุกกี้ Promotion ทุกรสชาติ
#ChocolateChip
#OatmealRaisinCookie
#WhiteChocolateMacadamiaCookie
#CranberryCookie
#DoubleChocolateCookie 🍪🍪กล่องเล็ก 5 ชิ้น * 95 บาท 🍪🍪กล่องสูง 6 ชิ้น * 115 บาท 🍪🍪กล่องใหญ่ 8 ชิ้น *125 บาท **รับทำสำหรับงาน สัมนา ประชุม งานแต่งงาน งานบวช เลี้ยงพระ ทำบุญ** 💥💥มี 3 แพคเกจ💥💥 ▶️ Coffee Break Set A (ราคา 75 บาท ต่อคน)
▶️ Coffee Break Set B (ราคา 95 บาท ต่อคน
▶️ Coffee Break Business Set (ราคา 139 บาท ต่อคน) ราคาเริ่มต้น ที่ ➡️ 30 บาท แบบถุงกระดาษ ➡️ 35 บาท แบบกล่อง

เงื่อนไขบริการ - สั่ง Coffee Break Station ขั้นต่ำ 50 คน **กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน** **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Mobile : 081-2943836
Line : jub_jubjub **

พอดีช่วงนี้ติดเรียน ไม่ได้หายไปไหนนะค่ะจุ้บๆยังรับออเดอร์เรื่อยๆนะค่ะ 📍📍Coffee Break Station/Snack Box/คุ้กกี้ เค้กกล้วยหอม มัฟฟิ่น บราวน์นี่ คัฟเค้ก มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายค่ะ😘
▶️เค้กกล้วยหอม ท็อปปิ้งฝอยทอง /ชอคโกแลตชิฟ /อัลมอนด์ ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง ▶️ คัฟเค้ก ท็อปปิ้ง วิปครีม /ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 30 บาท ▶️ มัฟฟิ่น ท็อปปิ้ง ครัมเบิ้ล/ฝอยทองชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ บราวน์นี่ ชิ้นล่ะ 25 บาทกล่อง / 2 ชิ้น 35 บาท กล่อง ▶️ คุกกี้ Promotion ทุกรสชาติ
#ChocolateChip
#OatmealRaisinCookie
#WhiteChocolateMacadamiaCookie
#CranberryCookie
#DoubleChocolateCookie 🍪🍪กล่องเล็ก 5 ชิ้น * 95 บาท 🍪🍪กล่องสูง 6 ชิ้น * 115 บาท 🍪🍪กล่องใหญ่ 8 ชิ้น *125 บาท **รับทำสำหรับงาน สัมนา ประชุม งานแต่งงาน งานบวช เลี้ยงพระ ทำบุญ** 💥💥มี 3 แพคเกจ💥💥 ▶️ Coffee Break Set A (ราคา 75 บาท ต่อคน)
▶️ Coffee Break Set B (ราคา 95 บาท ต่อคน
▶️ Coffee Break Business Set (ราคา 139 บาท ต่อคน) ราคาเริ่มต้น ที่ ➡️ 30 บาท แบบถุงกระดาษ ➡️ 35 บาท แบบกล่อง

เงื่อนไขบริการ - สั่ง Coffee Break Station ขั้นต่ำ 50 คน **กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน** **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Mobile : 081-2943836
Line : jub_jubjub **

life is uncertain, eat dessert first 🍪

3 Layer Cookie Cake 😍
Chocolate chip, double chocolate chip and white chocolate with macadamia.

👉ลูกค้าท่านไหนจะออเดอร์ รบกวนพรีล่วงหน้าสัก2-3 วันนะค่ะ 👈 😘จุ้บๆ เปิดรับออเดอร์คุ้กกี้ เค้กกล้วยหอม มัฟฟิ่น บราวน์นี่ คัฟเค้ก มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายค่ะ😘
▶️เค้กกล้วยหอม ท็อปปิ้งฝอยทอง /ชอคโกแลตชิฟ /อัลมอนด์ ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง ▶️ คัฟเค้ก ท็อปปิ้ง วิปครีม /ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 30 บาท ▶️ มัฟฟิ่น ท็อปปิ้ง ครัมเบิ้ล/ฝอยทองชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ บราวน์นี่ ชิ้นล่ะ 25 บาทกล่อง / 2 ชิ้น 35 บาท กล่อง ▶️ คุกกี้ Promotion ทุกรสชาติ
#ChocolateChip
#OatmealRaisinCookie
#WhiteChocolateMacadamiaCookie
#CranberryCookie
#DoubleChocolateCookie 🍪🍪กล่องเล็ก 5 ชิ้น * 95 บาท 🍪🍪กล่องสูง 6 ชิ้น * 115 บาท 🍪🍪กล่องใหญ่ 8 ชิ้น *125 บาท 📍 สอบถามเพิ่มเติม 📍 📱 Mobile : 0812943836
📱 line : jub_jubjub
📱 IG : Waffskie_jubjub
📱 Facebook : Waffskie by Jubjub

👉ลูกค้าท่านไหนจะออเดอร์ รบกวนพรีล่วงหน้าสัก2-3 วันนะค่ะ 👈 😘จุ้บๆ เปิดรับออเดอร์คุ้กกี้ เค้กกล้วยหอม มัฟฟิ่น บราวน์นี่ คัฟเค้ก มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายค่ะ😘
▶️เค้กกล้วยหอม ท็อปปิ้งฝอยทอง /ชอคโกแลตชิฟ /อัลมอนด์ ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง ▶️ คัฟเค้ก ท็อปปิ้ง วิปครีม /ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 30 บาท ▶️ มัฟฟิ่น ท็อปปิ้ง ครัมเบิ้ล/ฝอยทองชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ บราวน์นี่ ชิ้นล่ะ 25 บาทกล่อง / 2 ชิ้น 35 บาท กล่อง ▶️ คุกกี้ Promotion ทุกรสชาติ
#ChocolateChip
#OatmealRaisinCookie
#WhiteChocolateMacadamiaCookie
#CranberryCookie
#DoubleChocolateCookie 🍪🍪กล่องเล็ก 5 ชิ้น * 95 บาท 🍪🍪กล่องสูง 6 ชิ้น * 115 บาท 🍪🍪กล่องใหญ่ 8 ชิ้น *125 บาท 📍 สอบถามเพิ่มเติม 📍 📱 Mobile : 0812943836
📱 line : jub_jubjub
📱 IG : Waffskie_jubjub
📱 Facebook : Waffskie by Jubjub

👉ลูกค้าท่านไหนจะออเดอร์ รบกวนพรีล่วงหน้าสัก2-3 วันนะค่ะ 👈 😘จุ้บๆ เปิดรับออเดอร์คุ้กกี้ เค้กกล้วยหอม มัฟฟิ่น บราวน์นี่ คัฟเค้ก มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายค่ะ😘
▶️เค้กกล้วยหอม ท็อปปิ้งฝอยทอง /ชอคโกแลตชิฟ /อัลมอนด์ ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง ▶️ คัฟเค้ก ท็อปปิ้ง วิปครีม /ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 30 บาท ▶️ มัฟฟิ่น ท็อปปิ้ง ครัมเบิ้ล/ฝอยทองชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ บราวน์นี่ ชิ้นล่ะ 25 บาทกล่อง / 2 ชิ้น 35 บาท กล่อง ▶️ คุกกี้ Promotion ทุกรสชาติ
#ChocolateChip
#OatmealRaisinCookie
#WhiteChocolateMacadamiaCookie
#CranberryCookie
#DoubleChocolateCookie 🍪🍪กล่องเล็ก 5 ชิ้น * 95 บาท 🍪🍪กล่องสูง 6 ชิ้น * 115 บาท 🍪🍪กล่องใหญ่ 8 ชิ้น *125 บาท 📍 สอบถามเพิ่มเติม 📍 📱 Mobile : 0812943836
📱 line : jub_jubjub
📱 IG : Waffskie_jubjub
📱 Facebook : Waffskie by Jubjub

私、生粋のチョコレート好きでして、今回#スタバ さんの#フードペアリング #季節限定#CoffeeMeetsChocolate編 で念願の #コーヒーセミナー 初体験して参りました!初めてのセミナー、初めましての#PTR さん&セミナー参加者の皆さん…初めて尽くしでハラハラ❤︎ワクワク❤︎ドキドキ。でも楽しい・美味しい・貴重・発見etc 終始本当にスペシャルな時間でした✩⃛ 私の好みはエチオピア かな( ᵕ̤ɜᵕ̤)〜💋 そして最後にコーヒーセミナーお土産 でオリガミと食べてしまいたくなるほど リアル可愛い箸置きではなく カトラリーレスト まで頂きました⋆**✚⃞ྉ有意義な時間をありがとうございました‼︎
2月9日 スターバックス #スターバックスコーヒー #スタバ大好き スタバセミナー #コーヒーエスプレッソケーキ #ホワイトチョコレートマカダミアクッキー #ザッハトルテ#スタバ好きと繋がりたい#車好き女子 #愛車#クラウンエステート #車好きな人と繋がりたい ‼︎ #Starbucks #StarbucksCoffee StarbucksSeminar #CoffeeSeminar #FoodPairing #CoffeeMeetsChocolate DripCoffee #CoffeeEspressoCake #WhiteChocolateMacadamiaCookie #Sachertorte StarbucksOrigami #ChocolateCutleryRest Ferriswheel & #MyCar's #CrownEstate #MyCarLove LoveEstate Weds Kranze FUJITSUBO DAD 目指すはDressUpCar #私の好き #Loving_of_Yuko

Joy of cooking week #5! I decided to switch it up and try some baking. White chocolate macadamia nut monsters. #joyofcooking #cookies #whitechocolatemacadamiacookie

🎉🍪🍪คือดีงามมีออเดอร์ตลอดๆๆ🍪🍪🎉 👉ลูกค้าท่านไหนจะออเดอร์ รบกวนพรีล่วงหน้าสัก2-3 วันนะค่ะ 👈 😘จุ้บๆ เปิดรับออเดอร์คุ้กกี้ เค้กกล้วยหอม มัฟฟิ่น บราวน์นี่ คัฟเค้ก มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายค่ะ😘
▶️เค้กกล้วยหอม ท็อปปิ้งฝอยทอง /ชอคโกแลตชิฟ /อัลมอนด์ ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง ▶️ คัฟเค้ก ท็อปปิ้ง วิปครีม /ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 30 บาท ▶️ มัฟฟิ่น ท็อปปิ้ง ครัมเบิ้ล/ฝอยทองชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ บราวน์นี่ ชิ้นล่ะ 25 บาทกล่อง / 2 ชิ้น 35 บาท กล่อง ▶️ คุกกี้ Promotion ทุกรสชาติ
#ChocolateChip
#OatmealRaisinCookie
#WhiteChocolateMacadamiaCookie
#CranberryCookie
#DoubleChocolateCookie 🍪🍪กล่องเล็ก 5 ชิ้น * 95 บาท 🍪🍪กล่องสูง 6 ชิ้น * 115 บาท 🍪🍪กล่องใหญ่ 8 ชิ้น *125 บาท 📍 สอบถามเพิ่มเติม 📍 📱 Mobile : 0812943836
📱 line : jub_jubjub
📱 IG : Waffskie_jubjub
📱 Facebook : Waffskie by Jubjub

แพ็คคุกกี้วนไป มีออเดอร์เข้าตลอด🎉🎉🎉 เห็นแบบนี้ ออเดอร์เพียบนะค่ะ 😊 🍪🍪 👉ลูกค้าท่านไหนจะออเดอร์ รบกวนพรีล่วงหน้าสัก2-3 วันนะค่ะ 👈 😘จุ้บๆ เปิดรับออเดอร์คุ้กกี้ เค้กกล้วยหอม มัฟฟิ่น บราวน์นี่ คัฟเค้ก มีท็อปปิ้งให้เลือกหลากหลายค่ะ😘
▶️เค้กกล้วยหอม ท็อปปิ้งฝอยทอง /ชอคโกแลตชิฟ /อัลมอนด์ ชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง ▶️ คัฟเค้ก ท็อปปิ้ง วิปครีม /ฝอยทอง ชิ้นล่ะ 30 บาท ▶️ มัฟฟิ่น ท็อปปิ้ง ครัมเบิ้ล/ฝอยทองชิ้นล่ะ 25 บาท ถุง/ 30 บาท กล่อง ▶️ บราวน์นี่ ชิ้นล่ะ 25 บาทกล่อง / 2 ชิ้น 35 บาท กล่อง ▶️ คุกกี้ Promotion ทุกรสชาติ
#ChocolateChip
#OatmealRaisinCookie
#WhiteChocolateMacadamiaCookie
#CranberryCookie
#DoubleChocolateCookie 🍪🍪กล่องเล็ก 5 ชิ้น * 95 บาท 🍪🍪กล่องสูง 6 ชิ้น * 115 บาท 🍪🍪กล่องใหญ่ 8 ชิ้น *125 บาท 📍 สอบถามเพิ่มเติม 📍 📱 Mobile : 0812943836
📱 line : jub_jubjub
📱 IG : Waffskie_jubjub
📱 Facebook : Waffskie by Jubjub

Most Popular Instagram Hashtags