[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#vird

5843 posts

TOP POSTS

Bayrama kdr her gece 7 kere okunabilir #aliimran #dua #vird Küllema dehale aleyha zekeriyyal mihrabe vecede indeha rizgan kale ya meryemü enna
leki haza galet hüve min indillah innallahe yer zügu meyye şaü biğayri hisab ve ezzine finnasi bilhacci
yetüke ricalen ve ala külli zamirin yetine min külli feccin amig Allahümme kema ye'tilhacce ila
beytillahi harami ve yezdehimu fihil gavme kema tezdehimunnasü alel hacci libeytikelharami eclibü
ricalü vennisae indi libeyi veşşirei biiznike min külli feccin amig. inneke ala külli şeyin kadir
Allahu la ilahe illahü leyermeanneke ila yevmil kıyameti la raybe fihi ve nu fiha fissuri zalike yevmülveid vecaet külli nefsin meaha saigun ve şehid ve buşira lisüleymane cünüdühü minelcinni
velinsi fehumyu zeune. Allahümme ene abdüke vebnü abdike eselüke ve etezarau ileyke en
tecmea ibadeke aleyye ve teclibhüm min biladike ve tahşirhüm ileyna hatta teşterü bizaati ve yebiu
bilme kasibi inneke ala külli şeyin kadir.Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami
ilel mescidil aksal lezi barekna havlehü linüriyehü min ayatina innehü hüvessemiul basir.Rabbana inni
eskentün min zürriyeti bi vadin gayrizi zerin inde beytikel muharrami rabbena liyükimussalate fecal
efideten minennasi tehvi ileyhim verzukhüm minessemerati leullehüm yeşkürun.Allahümme esra biabdike rağbeten ila mekani ve rağbeten muameleti vesessirhüm ileyye ve barik fi ticareti eynema
tekünü ye'ti bikümüllahü cemian innallahe ala külli şeyin kadir.levenzelna hazel kurane ala cebilillera
eytehü haşian mütesaddiammin haşyetillah vetilkel emsalü nazribuha linnasi leallehüm yetefekkerun
Hüvallahüllezi lailahe illahu hu alimül ğaybi veşşe hadeti hüverrahmanürrahim. Hüvallahüllezi lailahe
illahü elmelikül kuddüsüs selamül mü'minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir.Sübhanallahi
amma yüşrikün Hüvallahülhalikül bariül musavvirul lehül esmaül hüsna yüsebbihü lehü mafissemavati
velarzi vehüvel azizül hakim.İnnema emruhü iza erade şeyen eyyugule lehukün feyeküm Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyivve ileyhi türceun. #amin

Rabbim herkese dili kuranlı gönlü imanlı eşler nasip eylesin...
Seccaderi ard ard serilen huzur kokan ev nasip eylesin...
. .
.
.
.

#ALLAH #hzmuhammed #ayet #hadis #namaz #İnsta #İslam #islamic #Muhabbet #Kabe #mekke #medine #takip #madinah #makkah #Huzur #Aşk #Müslüman #Takva #zikir #vird #rahmet #EhliSünnet #Ehliİman #Allahuakbar #Camii #birhadis #Secde #ümmet

Kalb iki kısımdır : kalb-i hayvani ve kalb-i insani.
Kalb-i hayvani bir et parcasıdır.
Bu hayvanlarda bulunur.kalb-i insani ise o et parcasının icinde bir nurdur.
Gūnahlardan dolayi o nur , Arş-ı A'la'da dokuz bin yılık mesafedeki bir ağaca yapışır.
Ancak kalb zikrullahla temizlendikten snra yerine döner. . 🔘Gavsi sani (kuddise sirruh)🔘. .
#_soفi_hatuن_
#gizlinakşiler
#dilindamağindaolsun
#kalbzikri
#vird

MOST RECENT

“Her gördüğüne hemen vaaz ve sohbete başlama. Bak, söylediğini anlar ve alır durumda ise sohbet et; değilse sükûtu tercih et.”
İmam Gazâlî (rah.) Semerkand Takvimi
#semerkandtakvimi
@semerkandtakvimi
#ramazan #teravih #oruç #namaz #iftar #sahurvakti #iftarmenüsü #hatme #rabıta #vird
#Semerkand #Menzil #merkez #koy #Seyyid #sufi #adıyaman #kahta #Rabıta #SofilerMenzile #GAVS #naksi #nakşibendi #naksibendi_altin_silsile #mekke #medine #Menzil #menzilyolu25 #gavsımınşekeri

1. Şübhe yok ki biz onu (o Kur’ân’ı), Kadir Gecesinde indirdik.

2. Kadir Gecesinin ne olduğunu (onun kıymetini) sana ne bildirdi?

3. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

4. Melekler ve Ruh (Cebrâîl), onda (o gecede) Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey iner(ler). 5. O (gece), fecrin doğuşuna (gün ağarana) kadar selâmettir.

Kadir Suresi

#kadirgecesi #ramazan #onbirayınsultanı #kuran #zikir #ibadet #namaz #oruç #vird #dua #sadaka #semerkand

Rabbim herkese dili kuranlı gönlü imanlı eşler nasip eylesin...
Seccaderi ard ard serilen huzur kokan ev nasip eylesin...
. .
.
.
.

#ALLAH #hzmuhammed #ayet #hadis #namaz #İnsta #İslam #islamic #Muhabbet #Kabe #mekke #medine #takip #madinah #makkah #Huzur #Aşk #Müslüman #Takva #zikir #vird #rahmet #EhliSünnet #Ehliİman #Allahuakbar #Camii #birhadis #Secde #ümmet

Most Popular Instagram Hashtags