#vird

5462 posts

TOP POSTS

Bayrama kdr her gece 7 kere okunabilir #aliimran #dua #vird Küllema dehale aleyha zekeriyyal mihrabe vecede indeha rizgan kale ya meryemü enna
leki haza galet hüve min indillah innallahe yer zügu meyye şaü biğayri hisab ve ezzine finnasi bilhacci
yetüke ricalen ve ala külli zamirin yetine min külli feccin amig Allahümme kema ye'tilhacce ila
beytillahi harami ve yezdehimu fihil gavme kema tezdehimunnasü alel hacci libeytikelharami eclibü
ricalü vennisae indi libeyi veşşirei biiznike min külli feccin amig. inneke ala külli şeyin kadir
Allahu la ilahe illahü leyermeanneke ila yevmil kıyameti la raybe fihi ve nu fiha fissuri zalike yevmülveid vecaet külli nefsin meaha saigun ve şehid ve buşira lisüleymane cünüdühü minelcinni
velinsi fehumyu zeune. Allahümme ene abdüke vebnü abdike eselüke ve etezarau ileyke en
tecmea ibadeke aleyye ve teclibhüm min biladike ve tahşirhüm ileyna hatta teşterü bizaati ve yebiu
bilme kasibi inneke ala külli şeyin kadir.Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami
ilel mescidil aksal lezi barekna havlehü linüriyehü min ayatina innehü hüvessemiul basir.Rabbana inni
eskentün min zürriyeti bi vadin gayrizi zerin inde beytikel muharrami rabbena liyükimussalate fecal
efideten minennasi tehvi ileyhim verzukhüm minessemerati leullehüm yeşkürun.Allahümme esra biabdike rağbeten ila mekani ve rağbeten muameleti vesessirhüm ileyye ve barik fi ticareti eynema
tekünü ye'ti bikümüllahü cemian innallahe ala külli şeyin kadir.levenzelna hazel kurane ala cebilillera
eytehü haşian mütesaddiammin haşyetillah vetilkel emsalü nazribuha linnasi leallehüm yetefekkerun
Hüvallahüllezi lailahe illahu hu alimül ğaybi veşşe hadeti hüverrahmanürrahim. Hüvallahüllezi lailahe
illahü elmelikül kuddüsüs selamül mü'minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir.Sübhanallahi
amma yüşrikün Hüvallahülhalikül bariül musavvirul lehül esmaül hüsna yüsebbihü lehü mafissemavati
velarzi vehüvel azizül hakim.İnnema emruhü iza erade şeyen eyyugule lehukün feyeküm Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyivve ileyhi türceun. #amin

Time lapse z ostravský věže. #ostrava#timelapse#10s#vird##

MOST RECENT

⚘ İsmi Sübhan virdin mi var?
Bahçelerde yurdun mu var?
Bencileyin derdin mi var?
Garip garip ötme bülbül...❤ .

#Vird #Zikir #Zikrullah #Aşk #Özlem #Hasret #Arzulamak #Yurt #Garip #Bülbül #YunusEmre #AşkınYolculuğu #TapdukEmre

Most Popular Instagram Hashtags