#vird

5913 posts

TOP POSTS

VEFAT !
Üç Mürşidi görmüştür bu kapıda ilmi ile hizmet eden Eskiizmir çay ocağının müdaimi Seyda Molla Muhammed Anaç Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.🌹 İnnâ lillâhi ve innâ ve innâ ileyhi râciun
Cenazesi bugün ikindi namazında Eskiizmir Yıkık Camii'den kaldırılacaktır.

Ruhu içün 1 Fatiha 3 ihlas
#Adıyaman #Kahta #Menzil #Şeriat #Tarikat #Cemaat #Irşad #Nakşibendi #Semerkand #Semersah #Gavsisani #Def #Ilahi #Erbane #Aşk #Muhabbet #Cezbe #Müslüman #Sofi #Sofiye #Çorba #Hatme #Vird #Tövbe #Rabıta #Mürşid #Şeyh #BeşirDernegi #YarK.s #Elhüseyni

Bayrama kdr her gece 7 kere okunabilir #aliimran #dua #vird Küllema dehale aleyha zekeriyyal mihrabe vecede indeha rizgan kale ya meryemü enna
leki haza galet hüve min indillah innallahe yer zügu meyye şaü biğayri hisab ve ezzine finnasi bilhacci
yetüke ricalen ve ala külli zamirin yetine min külli feccin amig Allahümme kema ye'tilhacce ila
beytillahi harami ve yezdehimu fihil gavme kema tezdehimunnasü alel hacci libeytikelharami eclibü
ricalü vennisae indi libeyi veşşirei biiznike min külli feccin amig. inneke ala külli şeyin kadir
Allahu la ilahe illahü leyermeanneke ila yevmil kıyameti la raybe fihi ve nu fiha fissuri zalike yevmülveid vecaet külli nefsin meaha saigun ve şehid ve buşira lisüleymane cünüdühü minelcinni
velinsi fehumyu zeune. Allahümme ene abdüke vebnü abdike eselüke ve etezarau ileyke en
tecmea ibadeke aleyye ve teclibhüm min biladike ve tahşirhüm ileyna hatta teşterü bizaati ve yebiu
bilme kasibi inneke ala külli şeyin kadir.Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami
ilel mescidil aksal lezi barekna havlehü linüriyehü min ayatina innehü hüvessemiul basir.Rabbana inni
eskentün min zürriyeti bi vadin gayrizi zerin inde beytikel muharrami rabbena liyükimussalate fecal
efideten minennasi tehvi ileyhim verzukhüm minessemerati leullehüm yeşkürun.Allahümme esra biabdike rağbeten ila mekani ve rağbeten muameleti vesessirhüm ileyye ve barik fi ticareti eynema
tekünü ye'ti bikümüllahü cemian innallahe ala külli şeyin kadir.levenzelna hazel kurane ala cebilillera
eytehü haşian mütesaddiammin haşyetillah vetilkel emsalü nazribuha linnasi leallehüm yetefekkerun
Hüvallahüllezi lailahe illahu hu alimül ğaybi veşşe hadeti hüverrahmanürrahim. Hüvallahüllezi lailahe
illahü elmelikül kuddüsüs selamül mü'minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir.Sübhanallahi
amma yüşrikün Hüvallahülhalikül bariül musavvirul lehül esmaül hüsna yüsebbihü lehü mafissemavati
velarzi vehüvel azizül hakim.İnnema emruhü iza erade şeyen eyyugule lehukün feyeküm Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyivve ileyhi türceun. #amin

TE VOY A EXTRAÑAR MUCHO QUE DESCANSES EN PAZ.#vird

MOST RECENT

TE VOY A EXTRAÑAR MUCHO QUE DESCANSES EN PAZ.#vird

@kasriarifan_35
VEFAT !
Üç Mürşidi görmüştür bu kapıda ilmi ile hizmet eden Eskiizmir çay ocağının müdaimi Seyda Molla Muhammed Anaç Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.🌹 İnnâ lillâhi ve innâ ve innâ ileyhi râciun
Cenazesi bugün ikindi namazında Eskiizmir Yıkık Camii'den kaldırılacaktır.

Ruhu içün 1 Fatiha 3 ihlas
@kasriarifan_35
#Adıyaman #Kahta #Menzil #Şeriat #Tarikat #Cemaat #Irşad #Nakşibendi #Semerkand #Semersah #Gavsisani #Def #Ilahi #Erbane #Aşk #Muhabbet #Cezbe #Müslüman #Sofi #Sofiye #Çorba #Hatme #Vird #Tövbe #Rabıta #Mürşid #Şeyh #BeşirDernegi #YarK.s #Elhüseyni

VEFAT !
Üç Mürşidi görmüştür bu kapıda ilmi ile hizmet eden Eskiizmir çay ocağının müdaimi Seyda Molla Muhammed Anaç Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.🌹 İnnâ lillâhi ve innâ ve innâ ileyhi râciun
Cenazesi bugün ikindi namazında Eskiizmir Yıkık Camii'den kaldırılacaktır.

Ruhu içün 1 Fatiha 3 ihlas
#Adıyaman #Kahta #Menzil #Şeriat #Tarikat #Cemaat #Irşad #Nakşibendi #Semerkand #Semersah #Gavsisani #Def #Ilahi #Erbane #Aşk #Muhabbet #Cezbe #Müslüman #Sofi #Sofiye #Çorba #Hatme #Vird #Tövbe #Rabıta #Mürşid #Şeyh #BeşirDernegi #YarK.s #Elhüseyni

#Repost @gizli_zumrut
❗❗❗
Ayşe cilbab ayeti paylaşıp, girdiği sitelerden şal baksın tunik beğensin,
Mehmet sevdiğine beni sabah namazına kaldır desin.
Fatma instagramdan fotoğraf beğensin etiket yapsın takipçi toplasın, Kübra instagramda yüzünü saklayıp bedenini sunsun takipçilerine, Ahmet ümmeti için klavye mücahitliği yapsın.

Uhti peçe takıp şurdan burdanim desin instagramda binler takip etsin onu, Serkan kırmızı kitap okuyun desin iki gün sonra kendi kitabını bassın.

Mustafa sevdiğiyle yeryüzünün tum mescitlerinde namaz kılmak isteyip kapı önündeki camii'ye gitmesin. Hatice israile beddua okuyup elinde coca colayla serinlesin,
Zuhal ayağındaki nıke ayakkabıyla Filistin mitingine gitsin kahrol İsrail naraları atsın.

Bende izleyeyim belki müslümanlar birleşir. .
.
.
...
.
..#ALLAH #hzmuhammed #ayet #hadis #namaz #İnsta #İslam #islamic #Muhabbet #Kabe #mekke #medine #takip #madinah #makkah #Huzur #Aşk #Müslüman #Takva #zikir #vird #rahmet #EhliSünnet #Ehliİman #Allahuakbar #Camii #birhadis #Secde #ümmet

Most Popular Instagram Hashtags