#velayet

MOST RECENT

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2013/1926 Esas, 2015/1139 Karar, sayılı kararına göre; "Velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde ana babadan kaynaklanan özelliklerin dikkate alınması kaçınılmazdır. Davalı annenin çocuğun babayla kişisel ilişki kurması hakkını sürekli olarak engellediği, bundan dolayı hakkında çocuk teslimine muhalefet etmekten yaptırım uygulandığı, bu suretle Türk Medeni Kanunu'nun 324. maddesinde yer alan yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı annenin sekiz yaşındaki müşterek çocuğun gelişimi için önemli olmasına rağmen babası ile görüşmesini engelleyerek, velayet hakkını kötüye kullandığı hususunun kanıtlandığı ve müşterek çocuğun velayetinin davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesi gerektiği kabul edilmelidir." Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, somut olayı fevkalade güzellikte yorumlayarak emsal niteliğinde bir kararın altına imza atmıştır.
#law #hukuk #aile #family #ailehukuku #familylaw #lawyer #avukat #boşanma #boşanmahukuku #velayet #velayetdavası #yargıtay #yargıtaykararları #hukukicin #hukuki #hukukihaber #hukukibilgi #güncelbilgiler #güncelhaber #güncelhukuk

Most Popular Instagram Hashtags