#vúi

MOST RECENT

ມ່ວນໆ#vúi lắm

Ăn cơm với hái bà già... #bànội#bàngoại... Một quên mà nhớ nhà, một cô đơn mà chửi già đình... Vúi là già đinh tôi... #Grandmothers from both sides--together! One forgets and always remembers and wants to go home, the other is lonely but criticizes family when they visit... Fun is my family life... #Vietnamese #oldpeople #vúi

Most Popular Instagram Hashtags