#usul

MOST RECENT

Yargılamaya konu somut olayda; sanığın, eşi ile arasındaki boşanma davasının reddine karar veren mağdur hakime hitaben yazmış olduğu mektupta, “hür iradeye saygıyı ayaklar altına alan, hukuku çiğneyen sayın hakim hanımefendi........ kanser oldum, müjde bana yaptığın zulme sevinebilirsin....... taş çekmişcesine ağrılarla kalkıyorum sebebi içtiğim sigara sebebi sana olan sinirimden ve sitresimden, siz herkezden övgüler almaya alışmışsınızdır tabi, herkezin avukatı olduğundan herkese kanunları uygulayıp herkes mutlu ve seviçli şekilde yaşasın adalet diyerek mahkemeden ayrılırken benim avukatım olmadığı için beni alçak eşşek yerine koydunuz........... sen siciline rütbe ve kıdem almayı düşündün........ senin bana yaptığın zülme kasap et derdinde koyun can derdinde çok özür dilerim sayın hakim ben size övgüler pişşe-pişşe yapmadığım için senin bana yaptığın zülümdür, zulümdür, zulümdür.........benim bu dilekçemi kabul edip işleme koy dava açma parasını da sayın hakim sen ver, her şeyin bir bedeli vardır beni boşamadan davayı kapatıp siciline rütbe ve kidem alma bedeli ve zulmün bedeli olarak kim bir misgal hayır işlerse karşılığını görecektir.” şeklindeki sözlerinin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ağır eleştiri, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı...
Yargıtay 18. Ceza Dairesi
2015/9144 Esas
2015/10839 Karar
#ticaret#medeni#anayasa#icraiflas#usul#ceza#borclar#eşyahukuku#hukuku#hukuki#hukuklu #hukukçu#law #facultyoflaw #hukuku #hukuki#hukukfakülfesi #hukukcu #hukuk #lawyer#lawyers #lawyering#hakim#savcı#avukat#stajyer#adelet#kâtip#bilgi

#Usul 😂😂😂😂

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER VE DEFTER BEYAN SİSTEMİ
Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.
486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 16’ncı maddesi kapsamında Tebliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular basit usule tabi olan mükellefler açısından 30/6/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.
MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)’nin geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/6/2018” ibaresi “30/9/2018” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31/10/2018tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.”
Defter-Beyan Sisteminin uygulanmaya başlanmasından sonra mükellefiyet tesis ettiren ve söz konusu Sistemi kullanmak zorunda olan basit usule tabi mükellefler kendileri veya aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günün mesai saati sonuna kadar ilgili vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Söz konusu başvuru işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş gününün sonuna (saat 23.59’a) kadarwww.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yapılabilecektir..
Yazimizin devamı
#http://muhasebebilenler.com/basit-usule-tabi-mukellefler-ve-defter-beyan-sistemi/

#basit #usul #vergi #beyan #mbt #muhasebe #mbt_aslantas

#usul usul gidiyorum..

"My name is a killing word. They are ready to fight. Yet in order to lead them, I must conquer the worm ... conquer Shai-Hulud." - Paul Muad'Dib. #Dune #FrankHerbert #DavidLynch #PaulAtreides #Usul #MuadDib #TheFremen #KyleMacLachlan #ShaiHulud #Arakkis #DigitalArt #DigitalArtist #DavidKeithLynch #DKL #InLynchWeTrust #BelieveInDavidLynch #RinaldoZoontjes #TheSleeperHasAwakened #CurrentMood #Stroke #Recovery

Ohne Tauhid kein Muslim .
.
Und Ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie Mir dienen (sollen). [51:56]

Und in jedem Volke erweckten Wir einen Gesandten, der da predigte:Dienet Allah und meidet den Taghut [16:36 ]. .
.
Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als Allah ALLEIN zu dienen und dabei Ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein [ 98:5 ]

#tauhid #tawheed #tavhid #kufrbittaghut #grundprinzipien #shahada #islamgrundwissen #lailahaillallah #ohnetauhidbisteinkafir #ohnetauhidkeinmuslim #islamposts #wegderpropheten #ahadunahad #imanubillah #usul #usulaldeen

Dr Saadan Man Penyarah Kanan Jab Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam UM - .
. .
#regrann #hifzuddin #maqasidsyariyyah #fiqh #usul #TopRankRepost #TopRankRepost

Confession 2: I'm uncomfortable sharing "name brand Muslim" or ID stuff before sharing "Loveletters." ·
·
· 📷: Sara Abugadeiri

Devamı👉
@lmustafaunlu
Hüzzam şarkı : Batarken ufukta bu akşam güneş
#hüzzam#makam#usul#ney#nay#nayi#flute#neyzenmuhammed #tanbur

Most Popular Instagram Hashtags