#unizkm

1696 posts

TOP POSTS

Prima visita 😷💪🏽🔝 #unizkm #odonto #esercitazione

Ad maiora🎓❤ #graduation 💯#unizkm #happiness

Come mi disse un saggio un giorno: È IMPORTANTE LA FISIcOTERAPIA. Sig.Razzi

Oggi studenti , domani medici!! 💉💊 #unizkm #docstobeifmarinipassesus 😂

#unizkm 📚📖📝

MOST RECENT

Përfitoni eksperiencën e nevojshme për t’u dalluar në tregun e punës. Diplomë e përbashkët, në bashkëpunim me Universitetin e Studimeve të Barit Aldo Moro.Për më shumë: https://goo.gl/YaZ1N9 #universidadcatolica #unizkm

Programi i Studimit në Arkitekturë zhvillohet në bashkëpunim me Universitetin e Firences. Përfitoni nga mundësia për t’u bërë arkitekt në çdo vend të Bashkimit Europian.Për më shumë: https://goo.gl/Ltc t8B #unizkm #universidadcatolica

Diploma mundëson punësimin tuaj në vendet e Bashkimit Europian! Ky titull lëshohet në bashkëpunim me Universitetin Tor Vergata të Romës! Për më shumë: https://goo.gl/cPj4E4 #UniversitaCattolica #unizkm

Një javë plot me ngjarje diplomimi në ZKM. Shihemi atje! #unizkm #universitacattolica

Most Popular Instagram Hashtags