[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#unggalpoebasasunda

75 posts

TOP POSTS

Dimana urang loba nu mikaresep, teu anggang loba ogé nu mikangéwa...
Ngaran - ngaran jalma anu ngéwa bujeng hingga panggih jeung jalma na, nempo sendalna oge hayang ngalungkeun...
Peupeujeuh jang, sing inget laku lampah anu utama mah alus budi ka sasama,ulah ngéwaan...
.
.
.
Di post ti Kang @firmansyah1907
.
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #rebonyunda #unggalpoebasasunda

"Barina gé awéwé hiji diraramékeun, kawas ngan éta-étana waé awéwé di dunya téh. Loba kénéh. Béak nu ayeuna, nu lembut kaburu galedé deui. Naon maké kudu ngarep-ngarep kadu akuan maung... Dahanna laér, buahna cucukan, nu nungguana galak!"
"Enya bener, mending nyiar nu babari, poé ieu nanyaan, isuk kawin, heuleut salapan bulan néang paraji"
.
.
(Payung Butut, 1968:57)
.
.
Di post ti Kang @33dims
.
.
#paribasasunda
#sunda
#basasunda
#unggalpoebasasunda

Aya listrik di masigit meni caang katinggalna ,
Aya istri jangkung alit karangan dina pipina

Cing ciripit tulang bajing kacapit ,
Kacapit ku bulu pare,bulu pare seuseukeutna . . . . . .
. . . . . *nostalgia
Macana ulah bari nyanyi nya
Wilujeung wayah kieu
Wilujeung bade magrib
Ulah hilap bahagia , da seuri teu meuli bungah teu menta . .

#paribasasunda #puisisunda #sisindiransunda #budayasunda #kaulinan #mojangjajaka #sundanesse #tradisional #sundakasep ##sundageulis #sundakasep#unggalpoebasasunda #ulahpohobahagia

Bengkung ngariung bongkok ngaronyok.
.
.
.
Potrét : Kang @afromadhoni
.
.
#paribasa
#paribasasunda
#sunda
#basasunda
#unggalpoebasasunda

Piraku kudu ka luar negeri heula sangkan reueus kana basa sorangan jeung bakal apal urang téh urang mana lamun di luar negeri mah...
Piraku rék éléh ku bulé... :(
.
.
.
Video : Youtube/Eka Tanjung
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #urangsunda #rebonyunda #unggalpoenyaritasunda #unggalpoebasasunda

Kintunan Kang @kavians2

Tong mopoho saha urang baheula, kumaha urang harita, sabab saméméh urang geus aya di luhur tangtu urang ngarasaan heula ayana di handap.
.
jelma mah dibéré pibagjaeun téh sok poho kana naon tugas pidunyaeun, bagja mh ngan keur sakolébat tapi tugas dunya mah keur dibawa ka ahérat, naon tugas salaku manusa teh? nyaéta ngumpulkeun amal soléh.
.
bisa ngapung, bisa napak sancang, bisa nembus bumi. bisa ngapung hartina saluhureun tina kagoréngan atawa ngaluhurkeun kahadéan urang ka sapapada manusa, bisa napak sancang nyaéta aya kaseimbangan antara pikiran jeung kalakuan nu matak méméh ngalakukeun sesuatu téh kudu dipikiran heula, bisa nembus bumi nyaéta bisa neuleuman haté jelma séjén ngajaga tina tingkah polah nu matak jadi pikanyeurieun jelma séjén.
.
.
.
#paribasasunda #sampurasun #basasunda #unggalpoebasasunda #saparakanca #pepeling #papatahsunda #tingkahpolah #sundabagja #sundabangka

Lungguh tutut, bodo kéong, sawah sakotak kaider kabéh.
Hartina : Siga lungguh ari dihareupeun mah, tapi di tukangeun kacida nalaktakna.
.
.
.
Ampuh = Dibasakeun ka awéwé anu teu loba polah, lemes kalakuanana jeung peta peta na matak pikalucueun. Sok disebut ogé, timpuh atawa lungguh.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #aksarasunda #cacarakan #urangsunda #unggalpoebasasunda #unggalpoenyaritasunda
#jawabarat
#rebonyunda

.
Anaking...
Geura sungsi èlmu nepi katimu, geura alap harta nepi karasa mangpaatna keur sasama najan kahalang jungkrang...
Mangkahadè nyukcruk èlmu nyuprih harti sing nepi ka jucung...
Ulah kabèngbat ku hal anu katugenah nu matak mawa cilaka diri...
Ulah robah ku ca'ang na dunya, ulah gedag ku pangbibita rasa...
Hidep, kudu bisa narima ku kajembaran pinasti ti Gusti... Diguratkeun dina hatè...
Dibarengan niat nu hadè...
Dipolah ku lampah...
Bismillah ngayuga lampah,,,
Bral Anaking, geura hijrah di jalanNA...
Muga jamuga, muga aya dina panangtayunganNA...
.
.
Di post ti Kang @mang.jai
.
.
#paribasasunda
#papatah
#sunda #basasunda #urangsunda
#unggalpoebasasunda
#unggalpoenyaritasunda
#pasundan #padjadjaran #jawabarat

Kaciwit kulit kabawa daging.
Hartina : Pipuleun kababawa, kababawa wiwirang, upamana kasalahan nu jadi anak sarua jeung kasalahan indung bapa, kasalahan sanak dulur sarua jeung kasalahan urang barayana.
*matak sing bageur, ulah matak ngérakeun lembur, dulur, komo deui ngérakeun kolot.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #basasunda #unggalpoebasasunda #aksarasunda #pasundan #padjadjaran #jawabarat

MOST RECENT

Aya listrik di masigit meni caang katinggalna ,
Aya istri jangkung alit karangan dina pipina

Cing ciripit tulang bajing kacapit ,
Kacapit ku bulu pare,bulu pare seuseukeutna . . . . . .
. . . . . *nostalgia
Macana ulah bari nyanyi nya
Wilujeung wayah kieu
Wilujeung bade magrib
Ulah hilap bahagia , da seuri teu meuli bungah teu menta . .

#paribasasunda #puisisunda #sisindiransunda #budayasunda #kaulinan #mojangjajaka #sundanesse #tradisional #sundakasep ##sundageulis #sundakasep#unggalpoebasasunda #ulahpohobahagia

Kaciwit kulit kabawa daging.
Hartina : Pipuleun kababawa, kababawa wiwirang, upamana kasalahan nu jadi anak sarua jeung kasalahan indung bapa, kasalahan sanak dulur sarua jeung kasalahan urang barayana.
*matak sing bageur, ulah matak ngérakeun lembur, dulur, komo deui ngérakeun kolot.
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #basasunda #unggalpoebasasunda #aksarasunda #pasundan #padjadjaran #jawabarat

Amiinn 🙏🙏
.
@Regrann from @paribasasunda - Mugia urang sadaya kaasup jalmi - jalmi nu tiap léngkah tiap lampah meunangkeun pituduh saé ti Alloh Swt. Sareng di paparinan rohmat dugi ka ahir hayat...
Aamiin...🙏🙏🙏
.
.
#paribasasunda #basasunda #unggalpoebasasunda #urangsunda #alquran #1poe1ayat - #regrann

Repost @paribasasunda Mugia urang sadaya kaasup jalmi - jalmi nu tiap léngkah tiap lampah meunangkeun pituduh saé ti Alloh Swt. Sareng di paparinan rohmat dugi ka ahir hayat...
Aamiin...🙏🙏🙏
.
.
#paribasasunda #basasunda #unggalpoebasasunda #urangsunda #alquran #1poe1ayat

Kintunan Kang @kavians2

Tong mopoho saha urang baheula, kumaha urang harita, sabab saméméh urang geus aya di luhur tangtu urang ngarasaan heula ayana di handap.
.
jelma mah dibéré pibagjaeun téh sok poho kana naon tugas pidunyaeun, bagja mh ngan keur sakolébat tapi tugas dunya mah keur dibawa ka ahérat, naon tugas salaku manusa teh? nyaéta ngumpulkeun amal soléh.
.
bisa ngapung, bisa napak sancang, bisa nembus bumi. bisa ngapung hartina saluhureun tina kagoréngan atawa ngaluhurkeun kahadéan urang ka sapapada manusa, bisa napak sancang nyaéta aya kaseimbangan antara pikiran jeung kalakuan nu matak méméh ngalakukeun sesuatu téh kudu dipikiran heula, bisa nembus bumi nyaéta bisa neuleuman haté jelma séjén ngajaga tina tingkah polah nu matak jadi pikanyeurieun jelma séjén.
.
.
.
#paribasasunda #sampurasun #basasunda #unggalpoebasasunda #saparakanca #pepeling #papatahsunda #tingkahpolah #sundabagja #sundabangka

Adam lali tapel.
Hartina : Poho ka baraya jeung lemah cai, poho ka asal atawa ka purwadaksina.

Adam lali tapel harti sabenerna; poho yén kawengku ku turunan Nabi Adam a.s.
.
.
Potrét : @semester_alam
.
.
#paribasasunda #paribasa #sunda #basasunda #aksarasunda #unggalpoebasasunda #pasundan #padjadjaran #jawabarat

#RepostSave @paribasasunda with @repostsaveapp ・・・ Mugia urang sadaya kaasup jalmi - jalmi nu tiap léngkah tiap lampah meunangkeun pituduh saé ti Alloh Swt. Sareng di paparinan rohmat dugi ka ahir hayat...
Aamiin...🙏🙏🙏
.
.
#paribasasunda #basasunda #unggalpoebasasunda #urangsunda #alquran #1poe1ayat #muhasabahdiri #doa #muhasabah

#Repost @paribasasunda ・・・
Mugia urang sadaya kaasup jalmi - jalmi nu tiap léngkah tiap lampah meunangkeun pituduh saé ti Alloh Swt. Sareng di paparinan rohmat dugi ka ahir hayat...
Aamiin...🙏🙏🙏
.
.
#paribasasunda #basasunda #unggalpoebasasunda #urangsunda #alquran #1poe1ayat

Wilujeng jum'ah mubarok. 🙏🙏🙏 #Repost @paribasasunda (@get_repost)
・・・
Mugia urang sadaya kaasup jalmi - jalmi nu tiap léngkah tiap lampah meunangkeun pituduh saé ti Alloh Swt. Sareng di paparinan rohmat dugi ka ahir hayat...
Aamiin...🙏🙏🙏
.
.
#paribasasunda #basasunda #unggalpoebasasunda #urangsunda #alquran #1poe1ayat

Mugia urang sadaya kaasup jalmi - jalmi nu tiap léngkah tiap lampah meunangkeun pituduh saé ti Alloh Swt. Sareng di paparinan rohmat dugi ka ahir hayat...
Aamiin...🙏🙏🙏
.
.
#paribasasunda #basasunda #unggalpoebasasunda #urangsunda #alquran #1poe1ayat

Di post ti Kang @asephadi94

Tiap kasusah pasti aya pitulung
Tiap kabingung pasti aya bongbolongana
Tiap kahayang pasti aya cara keur nempuhna
Tiap kanyeri pasti aya piubareuna
Tiap masalah pasti aya jalan kaluarna.
Asal disinghareupan ku haté nu tenang pasti bisa insha alloh 😊😊
.
.
Lokasi : Pantai Ngobaran, Wonosari, Gunung Kidul
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #urangsunda #ngamumule #unggalpoebasasunda #instasunda

Piraku kudu ka luar negeri heula sangkan reueus kana basa sorangan jeung bakal apal urang téh urang mana lamun di luar negeri mah...
Piraku rék éléh ku bulé... :(
.
.
.
Video : Youtube/Eka Tanjung
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #urangsunda #rebonyunda #unggalpoenyaritasunda #unggalpoebasasunda

#Repost @paribasasunda .
.
.
.
.

Piraku kudu ka luar negeri heula sangkan reueus kana basa sorangan jeung bakal apal urang téh urang mana lamun di luar negeri mah...
Piraku rék éléh ku bulé... :(
.
.
.
Video : Youtube/Eka Tanjung
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #urangsunda #rebonyunda #unggalpoenyaritasunda #unggalpoebasasunda

Piraku kudu ka luar negeri heula sangkan reueus kana basa sorangan jeung bakal apal urang téh urang mana lamun di luar negeri mah...
Piraku rék éléh ku bulé... :(
.
.
.
Video : Youtube/Eka Tanjung
.
.
#paribasasunda #sunda #basasunda #urangsunda #rebonyunda #unggalpoenyaritasunda #unggalpoebasasunda #Repost @paribasasunda with @insta.save.repost • • •

Most Popular Instagram Hashtags