#ulema

MOST RECENT

Efendimiz buyurdular ki;
"Cömerdlerin en cömerdi Allah Teala'dır.
Ben ise Ademoğlunun en cömerdiyim.
Benden sonra insanların en cömerdi ise öğrendiği ilmi yayan kimsedir.
Bir başka cömerdde canıyla, bütün varlığıyla Allah yolunda cihad eden kimsedir." Efendimiz (s.a.v.) birgün;
"Bir dirhem yüzbin dirhemi geçti." buyurdular.
Ashab; (r.a.)
"Ya Resulallah. Bir dirhem yüzbin dirhemi nasıl geçer?" diye sorunca şöyle buyurdu;
"Bir adamın çok malı vardı.
Malının az bir kısmı olan yüzbin dirhem çıkarıp onu sadaka verdi.
Diğer bir adamın ise sadece iki dirhemi vardı.
Birini sadaka olarak verdi.
İşte bu adam malının yarısını sadaka olarak verdi." #selametle
#cömert #Allah #allahım #swt #subhanallah #insan #people #ilim #alim #allame #ulema #cihad #jihad #jihadi #jihadfisabilillah #efendimiz #ashab #sahabe #ensar #muhacir #hzmuhammed #sadaka #zekat #fitre #mal #mülk #islamic #tevbeninilkadimi #tevbeninilkadımı

Efendimiz buyurdular ki;
"Cömerdlerin en cömerdi Allah Teala'dır.
Ben ise Ademoğlunun en cömerdiyim.
Benden sonra insanların en cömerdi ise öğrendiği ilmi yayan kimsedir.
Bir başka cömerdde canıyla, bütün varlığıyla Allah yolunda cihad eden kimsedir." Efendimiz (s.a.v.) birgün;
"Bir dirhem yüzbin dirhemi geçti." buyurdular.
Ashab; (r.a.)
"Ya Resulallah. Bir dirhem yüzbin dirhemi nasıl geçer?" diye sorunca şöyle buyurdu;
"Bir adamın çok malı vardı.
Malının az bir kısmı olan yüzbin dirhem çıkarıp onu sadaka verdi.
Diğer bir adamın ise sadece iki dirhemi vardı.
Birini sadaka olarak verdi.
İşte bu adam malının yarısını sadaka olarak verdi." #selametle
#cömert #Allah #allahım #swt #subhanallah #insan #people #ilim #alim #allame #ulema #cihad #jihad #jihadi #jihadfisabilillah #efendimiz #ashab #sahabe #ensar #muhacir #hzmuhammed #sadaka #zekat #fitre #mal #mülk #islamic #islami #islamicarts

✔️Kâmil mürşîdin tek gâyesi vardır; o da şudur: Müritlerini güzel ahlak ile süsleyip, Allah ve Rasulünün huzurunda sevilecek bir olgunluğa ulaştırmaktır. İmam Şârânî
✔️Evliyaullâh o kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allâh hatırlanır. Nesai, Taberi, Hakim-i Tirmizi, Haysemi
✔️ruhun kıblesi olan mürşîdler, mevlâ'nın dostlarıdır Efendi Hz.
✔️mürşîdsiz aşk yalandır Efendi Hz.
✔️Dinde olmayan tasavvufta yoktur. Gavs-ı Sânî
✔️bir kimse tek başına mevlâ'yı bulamaz Efendi Hz.
✔️kendi başına uğraşma şeytân kandırır seni Efendi Hz.
✔️Maneviyat ilmi ve terbiyesi almayan kimse, hiç farkında olmadan birçok büyük günah işlerken ölür gider. Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî
✔️insan kendi başına yolu bulamaz cemaât-i müslimîn yolu bilen lâzımdır. Efendi Hz.
✔️Sen anlat, vazifeni yap, gerisini Allâh’a bırak. Hidayet Allâh’tan. Efendi Hz.
✔️Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Yasin 21
✔️sizin tuttuğunuz yol öyle bir yol olsun ki size uyanları cennete götürsün. Efendi Hz.
✔️Vaaz-u nasihatler kalp tarlasının yağmurudur. Efendi Hz.
✔️Ey iman edenler! Allâh’a karşı gelmekten sakının ve sâdıklarla beraber olun. Tevbe 119
✔️Bu ilim [tasavvuf ilmi], kitap sayfalarından değil, Allâh erlerinin ağzından alınır. Gazâlî
✔️Kâmil bir mürşidin elini tutmak, Allah'ın kudret elidir. Hz. Mevlânâ
✔️Tasavvuf yolu zâhirî ve bâtınî hükümlere riâyet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir. Gazâlî
✔️Bu zamanda insanlara yapılabilecek en büyük iyilik, tövbeyi tarif etmek ve bir mürşid-i kâmile yönlendirmektir. İnsanlara yapılacak en büyük iyilik budur. Gavs-ı Sânî
✔️Kılavuzsuz yol gidene iki günlük yol, yüz yıllık yol olur.’ Hz.Mevlânâ
#kâmilmürşid #mürşid #mürid #müridan #mürşidikamilosmanlıramazankaya #mürşidikâmil #mutasavvıf #tarikatosmanlıramazankaya #tarikat #cemaat #salik #gavsısânî #mahmudefendihazretleri #mevlanahazretleri #ehlullah #evliyaullahlı #zikrullah #müceddidullah #müceddidüzzaman #Allahdostları #tarikatdersi #bediüzzaman #üstadbediüzzamanhazretleri #ulema #ulülemir #hidayet #vaaz #40hadis #unutturulansünnetler

Seyda Hazretlerinin İlim hakkındaki muhteşem konuşması...🌹🌹🌹
#
#
#
#ilim
#seyda #şeyhizzeddin #elurfavi #nakşibendi #şanlıurfa #sadatıkiram #tasavvuf #ehlisünnet #mürşidikamil #ulema

Only if we really understood the importance of a Scholar or Deen! We would only then sacrifice the 100kg of meat that we carry on this dunya for the sake of Allah ﷻ #ulema #islam #scholar #scholarship #sacrifice #london

Suriye Haseki Müftüsü Molla Seyyid Şeyh Îbrahim Nakşibendi (K.S)
Hoca Efendi ile #ihsanşenocak #ifam #ihh #islam #alim #ulema #nakşibendi

Gel şimdi sende düşman ol nefsine
Zayi eyle onu her ne dilerse
Eğer bu işte atarsan riyayı
Kendine rehber kıl evliyayı
👳Emir Sultan Hz.👳
#
#
#
#emirsultan
#seyda #şeyhizzeddin #elurfavi #nakşibendi #şanlıurfa #sadatıkiram #tasavvuf #ehlisünnet #mürşidikamil #ulema

Yolumuz, az bulunan sağlam bir halkadır.
Resûlullah’ın (s.a.v) güzel sünnetlerine tâbi olmanın dışında bir şey değildir.
Ashabın yolunu takipten başka gaye yoktur...
👳 Şah-ı Nakşibend 👳
#
#
#
#şahınakşibend
#seyda #şeyhizzeddin #elurfavi #nakşibendi #şanlıurfa #sadatıkiram #tasavvuf #ehlisünnet #mürşidikamil #ulema

Dâvud (a.s) şöyle dua ederdi:
Allâh'ım!
Sen'den sen'in muhabbetini,
Sen'i sevenlerin muhabbetini,
Ve beni sen'in muhabbetine ulaştıracak (sâlih) amelleri niyâz ederim.
Allâh'ım!
Sen'in muhabbetini ;
Bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle...!
🌹Hayırlı Cumalar🌹
#
#
#
#hayırlıcumalar
#seyda #şeyhizzeddin #elurfavi #nakşibendi #şanlıurfa #sadatıkiram #tasavvuf #ehlisünnet #mürşidikamil #ulema

✔️Kıyamette Peygamberler, sonra âlimler ve şehitler şefaat eder. İbni Mace, Deylemi
✔️Âlimin yüzüne bakmak ibadettir. Ebu Davud
✔️Âlimlere uyun! Onlar, dünya ve ahiretin ışıklarıdır. Deylemi
✔️Âlimler olmasaydı, insanlar helak olurdu. İ. Maverdi
✔️Bilmediklerinizi salih âlimlerden sorup öğrenin! Taberani
✔️Âlim, Allahü teâlânın güvendiği kimsedir. Deylemi
✔️Âlimler [hak yolu gösteren] birer rehberdir. İ. Neccar
✔️Âlimler Peygamberlerin vârisidir. Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi
✔️Âlimin mürekkebi, şehidin kanı ile tartılır, âlimin mürekkebi, ağır gelir. İ. Neccar
✔️Kıyamette abid Cennete girer, âlim ise halka şefaat için bekler. İ Maverdi
#aliminyüzünebakmakibadettir #alimlerileberaberoturun #alimosmanlıramazankaya #ehlullah #evliyaullah #zikrullah #müceddidullah #mürşidikamil #mahmudefendihazretleri #efendihazretleri #efendihazretlerimiz #efendihazretleriosmanlıramazankaya #alim #ulema #salih #salik #süleha #arif #urefa #ulülemir #hidayet #vaaz #vaiz #40hadis #hadislerdenseçmeler #seçmehadisler #unutturulansünnetler #unutmayayüztutmuşsünnetler #unutulmayacaksünnetler #tarikat

Ramadan Mubarak!
__________________________
#ramadan #mubarak #islam #muslim #ustad #ulema #teachers #love #brotherhood

"Velîler kurtuluş fırkasını temsil ederler, bu büyüklere tâbi olmadan kurtuluş çok zordur..."
👳 İmam-ı Rabbani 👳
#
#
#
#imamrabbani #seyda #şeyhizzeddin #elurfavi #nakşibendi #şanlıurfa #sadatıkiram #tasavvuf #ehlisünnet #mürşidikamil #ulema

Kalbin tasviyesi (temizlenmesi); İslamiyete uymakla, sünnetlere yapışmakla, bid'atlerden kaçmakla ve nefse tatlı gelen şeylerden sakınmakla olur. Zikir ve rehberi, doğru yolu gösteren âlimi sevmek bunu kolaylaştırır.
👳İmamı Rabbani👳
#
#
#
#imamrabbani #seyda #şeyhizzeddin #elurfavi #nakşibendi #şanlıurfa #sadatıkiram #tasavvuf #ehlisünnet #mürşidikamil #ulema

Sağdaki Sultan Abdülazîz Han'ın oğlu Şehzâde Mehmed Şevket Efendi. Soldaki ise hocası Fehmi Efendi..
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Şehzâdenin hocasının yanındaki edebine dikkat ediniz. Osmanlı'nın bildiği ama bizim unuttuğumuz gerçek: Âlime hürmet, el-Alim olan Allah'a hürmettir.
• • •
☑ Târih-i Sâdıka
☑ Târihinden kopan bir millet yok olmaya mahkûmdur.
☑ www.tarihisadika.com
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#tarih #history #ottoman #osmanlı #türk #türkler #türkiye #islam #müslüman #tarihi #sadıka #türktarihi #osmanlıtarihi #islamtarihi #tarihisadıka #alim #elalim #hürmet #saygı #hoca #şehzade #edep #adap #ahlak #ulema #ottomanempire

Bu benlik ve gurur bataklığının
temizlenmesi için bir Mürşid-i Kâmilin
himmet ve feyzi zaruridir.
👳Hz Mevlânâ (k.s)👳
#
#
#
#mevlana
#seyda #şeyhizzeddin #elurfavi #nakşibendi #şanlıurfa #sadatıkiram #tasavvuf #ehlisünnet #mürşidikamil #ulema #edeb #itaat #sufi #cennet #sünnet #alllahdostu #iman #ilim #tarikat #hakikat

Edebi gözetmek, zikirden üstündür. Edebi gözetmeyen Hakk'a kavuşamaz.
İnsana lazım olan önce Ehl-i sünnete uygun inanmak, sonra Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymak, daha sonra tasavvuf yolunda ilerlemektir.
👳İmam-ı Rabbani👳
Not:(Fotoğraf Seydamızın gençliğine aittir)
#
#
#
#imamrabbani
#seyda #şeyhizzeddin #elurfavi #nakşibendi #şanlıurfa #sadatıkiram #tasavvuf #ehlisünnet #mürşidikamil #ulema #edeb #itaat #sufi #cennet #sünnet #alllahdostu #iman #ilim #tarikat #hakikat

Most Popular Instagram Hashtags