#twristiaeth

MOST RECENT

Edrych ymlaen at groesawu cynrychiolwyr y diwydiant twristiaeth i @M_SParc ar gyfer ein Diwrnod Twristiaeth heddiw! Diwrnod wedi ei drefnu ar y cyd gyda Chymdeithas Twristiaeth Môn.

Look forward to welcoming tourism industry representatives to @M_SParc for our Tourism Day today!
Hosted jointly with the Anglesey Tourism Association.

#twristiaeth #tourism #gwyliau #holidays #ynysmon #anglesey #croeso #welcome #ynys #island #traethau #beaches #cefngwlad #rural

Myfyrwyr #twristiaeth wedi joio taith o amgylch y mint brenhinol heddiw, gyda Cheryl, cyn-fyfyrwraig addysg #ydrindoddewisant yn eu tywys🎓 #profiadaubydgoiawn #campwsabertawe #ysgolfusnesabertawe #BywydMyfyriwrYDDS

So excited to have won 'Young Tourism Person of the Year' for South East Wales 🎉
.
.
I'm so happy that I can do my bit to put Wales on the map 😊
.
.
Looking forward to the awards at The Celtic Manor next month! .
.
Congratulations to all of the other winners 👌🏻
.
.
Falch iawn i gael ennill 'Person Twristiaeth Ifanc y Flwyddyn' am De Ddwyrain Cymru 🎉
.
.
Hapus iawn i helpu roi Cymru ar y map 😊
.
.
Edrych ymlaen nawr am y noson wobrwyo yng Ngwesty'r Celtic Manor mis nesaf!
.
.
Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr eraill 👌🏻

Purmamarca, es un Lugar Histórico Nacional y es la puerta de acceso a la Puna del Sur de Jujuy por la Cuesta de Lipan y Salinas Grandes. Famoso por su Cerro de los Siete Colores y por su ubicación en la Quebrada de Humahuaca, sitio Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Purmamarca está sobre laRuta Nacional 52, en Jujuy, Norte de la Argentina.

#Purmamarca #jujuy #norte #argentina
#turismo #Tourismus #турызм #Turisme #旅遊 #관광 #Tourisme
#Twristiaeth #Τουρισμός
#tourism #travel #観光

سياحة#

Pwyllgor Gwaith yn cytuno i drosglwyddo Carchar a Llys #Biwmares - mwy o wybodaeth www.ynysmon.gov.uk
Executive agrees transfer of #Beaumaris Gaol and Courthouse - more info www.anglesey.gov.uk
#diwylliant #culture #amgueddfa #museums #twristiaeth #tourism #arbedion #effeithlonrwydd #efficiency #savings

Mae myfyrwyr 3ydd blwyddyn Teithio a Thwristiaeth wedi ymweld â lleoliadau allweddol Llundain ar daith maes yn cynnwys; yr Ystafell Reoli yn Twickenham a Gwesty'r Marriott yn Twickenham.

Roedd y myfyrwyr y tu ôl i'r llenni yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd ar ddiwrnod y gêm a sut mae penderfyniadau brys yn cael eu gwneud. Maent hefyd wedi teithio ar gyfleusterau'r Marriott sydd o fewn y stadiwm ac yn ymweld â'r ystafelloedd sydd â ystafelloedd gwely ac ystafelloedd lletygarwch gwestai preifat gyda golwg uniongyrchol ar y cae!

@marriotthotels @twickenham_stadium

#twickenham #twickenhamstadium #taithmaes #teithio #twristiaeth #ydrindoddewisant #ydrindod #dyddieda #cymraeg #astudioyngymraeg #cyfleoeddcymraeg

Dyma ni wedi cyrraedd Efrog o’r diwedd. Edrych ymlaen at dreulio penwythnos braf yng nghwmni cyfeillion annwyl.
Dyma ystafell de Betty’s. Agorwyd ystafell de gyntaf Betty’s yn Harrogate ond ehangodd y cwmni ac agorwyd cangen yn Efrog hefyd. Mae’r ystafell de yn ddeniadol ac mae’r gweithwyr yn gwisgo gwisgoedd traddodiadol.
.
.
.
Arrived in York and looking forward to spending a lovely weekend with dear friends. Here is Betty’s tearooms. The original tearooms were opened in Harrogate but shortly after the company expanded to York. These tearooms are so elegant and the staff wear traditional uniforms.
.
.
.
#efrog #york #weekendbreak #ystafellde #tearooms #bettys #twristiaeth #tourist

#Ffotograffiaeth #Ffordd #Airport #river bridge #Gwyn, Ufa. Croeso i #Ufa #Rwsia. #Teithiau golygfeydd o Ufa. #Proffesiynol #canllawiau. #Unigolyn #teithiau. #Diwydiannol #twristiaeth #gwyllt #ar daith #natur (#Sanctaidd #place #rafftio #afonydd, #teithiau, #mynyddoedd a #o ogofâu). Rhowch gynnig ar y #rwsia, #tatareg #Bashkir #bwyd. Ar bob cwestiwn yn ysgrifennu ar #bost davletov_oleg@mail.ru

Use #AskFirstMin to ask the First Minister a question about Welsh tourism. Find out more here: http://ow.ly/Sba6h

Defnyddiwch yr hashnod #GofynPrifWein i ofyn cwestiwn i’r Prif Weinidog ynghylch twristiaeth yng Nghymru. Rhagor o wybodaeth ar gael yma: http://ow.ly/Sbb6d

#tourism #holidays #twristiaeth #gwyliau #Wales #Cymru #UK #DU #senedd #cynulliad #parliament #politics #gwleidyddiaeth #welshgovernment #firstminister #government #llywodraeth #llywodraethcymru #prifweinidog

Most Popular Instagram Hashtags