[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#twristiaeth

18 posts

TOP POSTS

Dyma ni wedi cyrraedd Efrog o’r diwedd. Edrych ymlaen at dreulio penwythnos braf yng nghwmni cyfeillion annwyl.
Dyma ystafell de Betty’s. Agorwyd ystafell de gyntaf Betty’s yn Harrogate ond ehangodd y cwmni ac agorwyd cangen yn Efrog hefyd. Mae’r ystafell de yn ddeniadol ac mae’r gweithwyr yn gwisgo gwisgoedd traddodiadol.
.
.
.
Arrived in York and looking forward to spending a lovely weekend with dear friends. Here is Betty’s tearooms. The original tearooms were opened in Harrogate but shortly after the company expanded to York. These tearooms are so elegant and the staff wear traditional uniforms.
.
.
.
#efrog #york #weekendbreak #ystafellde #tearooms #bettys #twristiaeth #tourist

Mae myfyrwyr 3ydd blwyddyn Teithio a Thwristiaeth wedi ymweld â lleoliadau allweddol Llundain ar daith maes yn cynnwys; yr Ystafell Reoli yn Twickenham a Gwesty'r Marriott yn Twickenham.

Roedd y myfyrwyr y tu ôl i'r llenni yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd ar ddiwrnod y gêm a sut mae penderfyniadau brys yn cael eu gwneud. Maent hefyd wedi teithio ar gyfleusterau'r Marriott sydd o fewn y stadiwm ac yn ymweld â'r ystafelloedd sydd â ystafelloedd gwely ac ystafelloedd lletygarwch gwestai preifat gyda golwg uniongyrchol ar y cae!

@marriotthotels @twickenham_stadium

#twickenham #twickenhamstadium #taithmaes #teithio #twristiaeth #ydrindoddewisant #ydrindod #dyddieda #cymraeg #astudioyngymraeg #cyfleoeddcymraeg

Pwyllgor Gwaith yn cytuno i drosglwyddo Carchar a Llys #Biwmares - mwy o wybodaeth www.ynysmon.gov.uk
Executive agrees transfer of #Beaumaris Gaol and Courthouse - more info www.anglesey.gov.uk
#diwylliant #culture #amgueddfa #museums #twristiaeth #tourism #arbedion #effeithlonrwydd #efficiency #savings

#Ffotograffiaeth #Ffordd #Airport #river bridge #Gwyn, Ufa. Croeso i #Ufa #Rwsia. #Teithiau golygfeydd o Ufa. #Proffesiynol #canllawiau. #Unigolyn #teithiau. #Diwydiannol #twristiaeth #gwyllt #ar daith #natur (#Sanctaidd #place #rafftio #afonydd, #teithiau, #mynyddoedd a #o ogofâu). Rhowch gynnig ar y #rwsia, #tatareg #Bashkir #bwyd. Ar bob cwestiwn yn ysgrifennu ar #bost davletov_oleg@mail.ru

MOST RECENT

Pwyllgor Gwaith yn cytuno i drosglwyddo Carchar a Llys #Biwmares - mwy o wybodaeth www.ynysmon.gov.uk
Executive agrees transfer of #Beaumaris Gaol and Courthouse - more info www.anglesey.gov.uk
#diwylliant #culture #amgueddfa #museums #twristiaeth #tourism #arbedion #effeithlonrwydd #efficiency #savings

Mae myfyrwyr 3ydd blwyddyn Teithio a Thwristiaeth wedi ymweld â lleoliadau allweddol Llundain ar daith maes yn cynnwys; yr Ystafell Reoli yn Twickenham a Gwesty'r Marriott yn Twickenham.

Roedd y myfyrwyr y tu ôl i'r llenni yn edrych ar yr hyn sy'n digwydd ar ddiwrnod y gêm a sut mae penderfyniadau brys yn cael eu gwneud. Maent hefyd wedi teithio ar gyfleusterau'r Marriott sydd o fewn y stadiwm ac yn ymweld â'r ystafelloedd sydd â ystafelloedd gwely ac ystafelloedd lletygarwch gwestai preifat gyda golwg uniongyrchol ar y cae!

@marriotthotels @twickenham_stadium

#twickenham #twickenhamstadium #taithmaes #teithio #twristiaeth #ydrindoddewisant #ydrindod #dyddieda #cymraeg #astudioyngymraeg #cyfleoeddcymraeg

Dyma ni wedi cyrraedd Efrog o’r diwedd. Edrych ymlaen at dreulio penwythnos braf yng nghwmni cyfeillion annwyl.
Dyma ystafell de Betty’s. Agorwyd ystafell de gyntaf Betty’s yn Harrogate ond ehangodd y cwmni ac agorwyd cangen yn Efrog hefyd. Mae’r ystafell de yn ddeniadol ac mae’r gweithwyr yn gwisgo gwisgoedd traddodiadol.
.
.
.
Arrived in York and looking forward to spending a lovely weekend with dear friends. Here is Betty’s tearooms. The original tearooms were opened in Harrogate but shortly after the company expanded to York. These tearooms are so elegant and the staff wear traditional uniforms.
.
.
.
#efrog #york #weekendbreak #ystafellde #tearooms #bettys #twristiaeth #tourist

#Ffotograffiaeth #Ffordd #Airport #river bridge #Gwyn, Ufa. Croeso i #Ufa #Rwsia. #Teithiau golygfeydd o Ufa. #Proffesiynol #canllawiau. #Unigolyn #teithiau. #Diwydiannol #twristiaeth #gwyllt #ar daith #natur (#Sanctaidd #place #rafftio #afonydd, #teithiau, #mynyddoedd a #o ogofâu). Rhowch gynnig ar y #rwsia, #tatareg #Bashkir #bwyd. Ar bob cwestiwn yn ysgrifennu ar #bost davletov_oleg@mail.ru

Use #AskFirstMin to ask the First Minister a question about Welsh tourism. Find out more here: http://ow.ly/Sba6h

Defnyddiwch yr hashnod #GofynPrifWein i ofyn cwestiwn i’r Prif Weinidog ynghylch twristiaeth yng Nghymru. Rhagor o wybodaeth ar gael yma: http://ow.ly/Sbb6d

#tourism #holidays #twristiaeth #gwyliau #Wales #Cymru #UK #DU #senedd #cynulliad #parliament #politics #gwleidyddiaeth #welshgovernment #firstminister #government #llywodraeth #llywodraethcymru #prifweinidog

Most Popular Instagram Hashtags