[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#tuladha

13 posts

TOP POSTS

Tidak perlu mencari yg besar klo kecil aja udah cukup..#sakmadyo#tuladha#

Indahnya kebersamaan hingga usia senja #romance #tuladha #setia

"......👉🏼Kae Lho, Ka-e..pantes kanggo patuladhan......"
@wahyuningsih.sw12 .
.
#kae #lho #tuladha #becik ✌🏻️sumurjalatundha.

Kudu gelem rekasa dhisik yen pingin nang dhuwur le, *jare ibuk Paredean

Ing ngarsa sung tuladha
Ing madya mangun karsa
Tut wuri handayani

#tuladha #jawa #barakallah #bismillah #alhamdulillah

Yoben, karang iseh cilik.
(Biarin, namanya juga anak kecil)
.
.
.
.
Justru mumpung iseh cilik, wayahe diajari, dikandani sing bener.
(Justru masih kecil, waktu yang tepat untuk diarahkan, diberi input yang positif)
Belajar hal yang benar.
Menimba ilmu tentang kebaikan hidup.
Memilah dan memilih apa yang disuguhkan dunia.

#parenting #childrens #happyeducationday #share #positivequotes #berbagi #tuladha #pitutur #kabecikan #isnabund #yumain

MOST RECENT

_ SSKS JI RO JI RO JI RO NYAWIJI
.
Bandha pancen bisa gawe tentrem nanging tentrem luwih aji tinimbang bandha 💞
.
#bijakjawa #tuladha

Ing ngarsa sung tuladha
Ing madya mangun karsa
Tut wuri handayani

#tuladha #jawa #barakallah #bismillah #alhamdulillah

Mbah Sampini nate dhawuh.
"Ojok turu pas seperapate bengi, soale pas iku lawang langit kebukak, Gusti Fengeran nyebarna ilmu gae wong sing melek."
.
.
Sepi ing wengi saged dados sarana kagem konsentrasi. Bab ingkang kedah dipun sinau saged mlebet manah kanthi gampang. .
Adhem ing wengi saged dados sarana menawa pemanggih punika kedah tansah anget, boten pareng adhem utawa anteng tanpa mikiri bab punapa-punapa.
.
Peteng ing wengi punika pratandha, menawa manungsa urip kedah paring padhang tumrap ing liyan
.
.
.
#bijakjawa #budidayabudaya #jamaahsastramojokerto #allaboutjawa #sinaujawa #filosofijawa #yogyasastra #wondersastra #jawa #javanese #bijakjawa #tuladha #pituturjowo #jawasastra #sastrajawa

"......👉🏼Kae Lho, Ka-e..pantes kanggo patuladhan......"
@wahyuningsih.sw12 .
.
#kae #lho #tuladha #becik ✌🏻️sumurjalatundha.

ngilmu pitik
jarene mbahe pitik sing dadi pituladhan
isuk mruput metu omah . bangun pagi metu omah . menandakan orang yang rajin . ( ora keset )
golek pangan . ( bekerja ) kluyur kluyur golek rejeki , oker oker tetep ono sing di pangan asal gelem obah
wayah surup mulih kandang . perut kenyang pulang rumah . kumpul keluarga
lahhhh ... pitik noh mbah mikir waduke dewe .
lah butuhe kanggo tuku pulsa mbah .
berase mbah . mengko yen ono kondangan mbah . 😁

#ayam#ngilmupitik#tuladha#contoh
#pitutur#jawa#wejanganjawa#cameraphone#snapset#pitikjowo

Tidak perlu mencari yg besar klo kecil aja udah cukup..#sakmadyo#tuladha#

Katur Bp./Ibu....... Kula nuwun. Atur kauningan,
Hambok bilih Gusti hangganjar wilujeng panjenengan kasuwun rawuh sesarengan wonten ing ... benjing dinten ..., surya kaping ..., tabuh ..., enjing/siyang, saperlu paring donga pangestu saha hangestreni ngundhuh mantu Inggih punika putra Bapak .... ingkang sampun widada hanjatukrama. Dene boten katalupen bladhahan ing dinten ... saha tarubipun dinten ....
Matur nuwun.😁👪👫🎉👏 #ulem #ijoan #kampung #palakrama #manten #ngundhuh_manten #jaler #kulawarga #bapak #ibu #mbakyu #kangmas #adhimas #pakdhe #budhe #paklik #bulik #ponakan #sedulur #tangga_teparo #warga #brayat #tuladha #puji_syukur #javanese #wedding #party || 01.17th.2017

Yoben, karang iseh cilik.
(Biarin, namanya juga anak kecil)
.
.
.
.
Justru mumpung iseh cilik, wayahe diajari, dikandani sing bener.
(Justru masih kecil, waktu yang tepat untuk diarahkan, diberi input yang positif)
Belajar hal yang benar.
Menimba ilmu tentang kebaikan hidup.
Memilah dan memilih apa yang disuguhkan dunia.

#parenting #childrens #happyeducationday #share #positivequotes #berbagi #tuladha #pitutur #kabecikan #isnabund #yumain

Wayang iku kaca pangilon.

Kelir ginelar pindhaning jagad gumelar gelaring awarna putih, putih kang hamengku awerdi suci.

Blencong minangka pepadhang ibarat oboring jagad. Surya, candra lan kartika.

Dodhog keprak imbane krenteging jejantung.

Gendhing lan tembang minangka lelagoning ahurip, bungah klawan susah.

Dhalang, dutaning Zat Kang Murweng Zat kang anyolahaken wayang.

Wayang, minangka wewayanganing urip. Ala becik, bener pulut. Sing becik tinuladha, sing ala singkirana.

Sirnaning wayang rampung kukut mlebu kothak tanpra beda manungsa. Mung wae, nek wayang mlebu kothak sesuk isa dianggo maneh. Nek menungsa wus mlebu kothak, bakal antuk pengadilan suci saka Zat Kang Murweng Jagad.
#wayang #pitutur #tuladha #art #javanese #indonesia #amazing #jelangsiang
#instamood #instagood #like4like #yoibor

Most Popular Instagram Hashtags