[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#tråante2017

2671 posts

TOP POSTS

Ready for Sápmi Soaré! 100 years anniversary fancy pancy dinner music party. #tråante2017 #sápmisoaré #indigenousflowerpower

Så kul att vara ute på vägarna igen, träffa alla människor och se Sábme! Första turnésvängen är över och vi har några dagars vila på hemmaplan.
#tråante2017 #dearna #staare #team #co2lonialnation

Gratulerer med samefolkets dag og til lykke med festivaluka her i Tråante! #tråante2017 #trondheim #festival #fretex_mollenberg

Når edru blir en ny rus #tråante2017

Muitu Sápmi Soaré doaluin, mii lei mannan vahku Troandimis. Dá fiidnámus @terje_israelsson ja @ericahjohansson. | Minne fra den røde løperen på Sápmi Soaré i Trondheim i forrige uke. Her er fineste Terje Israelsson og Erica Johansson. #tråante2017 #ïhkkátisdávvierh #livetpåsamernas

ČSV forever 🔥🔥🔥🔥🔥 blessed to meet these two of my favorite artists! 💯gal juo ledje erenomáš doalut! Badjel 600 sápmelačča seamma gáhtu vuolde de leihan mis somá. Illá mášai mannat oba nohkkat vaikko odne lea konseartabeaivi. Nu vuoimmáiduvvan go bessen deaivat nu olu máilmme fiidnámus olbmuid! #sápmi2017 #tråante2017 @sofiajannok @anders_sunna

I dag er det samefolkets dag og feiring av 100 års jubileum for det første samelandsmøte. Lahkoe biejjine! #tråante2017

Lahkoe biejjine❤❤ #tråante2017

MOST RECENT

Saemien Sijte er på Røros sammen med Norsk Folkemuseum og Sametinget i forbindelse med folkemøte om "Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv". Vi har også fått sett de flotte utstillingene på #rørosmuseet #gielhåarjelraedteste #stemmerfrasør #tråante2017 #saemiensijte

Oksbåsen, okse=dør/door båassja=hellig del av gamma/holy part of turf house homes, lan(d)guage theory #noebevegersegsakteienannenretning #kunsthalltrondheim #drawing #decoding #transfering #åarjelsaemien #trøndelag #stedsnavn #tråante2017

Fra utstillingsåpning ved Rørosmuseet Ruffie/juni 2017 med Jenny Fjellheim.
Gïelh åarjelraedteste – Røros-saemien siebriedahkejïh orre aejkie. Stemmer fra sør – Rørossamisk samfunn og ei ny tid. Nettutstilling http://rorosmuseet.no/stemmer-fra-sor-sprak #rørosmuseet #Tråante2017

FATMOMAKKE LAPPFÖRENING, VILHELMINA, ET ARNESTED FOR FOLKEOPPLYSNING OG ORGANISASJONSARBEIDE
EN FORLØPER TIL DET STORE SAMELANDSMØTET I FEBRUAR 1917 TRÅNTE/ TRONDHEIM
SENTRALT STO ELSA LAULA RENBERG – EN VISJONÆR INNFOR «LIV ELLER DØD»
Fatmomakke lappförening var først ute med å organisere samene i et felles centralforbund.
Samene fryktet for sin fremtid fordi de etter hvert fikk erfare at de ble mer og mer rettsløse.
Internt var det ikke konflikt-fritt. Jonas Barruk foredro på Fatmomakke sameförenings 75-års jubileums feiring juli 1979 om konflikten mellom «skattelapparna» og «sprintarna». Skattelappene var de som anså seg som eiere av fast eiendom (lappskatteland). Vilhelminasamerna, Elsa Laula Renberg (f. 1877), Torkel Tomasson og Johan Enok Nilsson, Tärna, reiste sommeren 1904 til Stockholm for å tale samenes sak. De ble værende i Stockholm en hel måned hvor de etter beste evne prøvde å påvirke sentrale styresmakter. Norge og Sverige var i union frem til 1905.
I Stockholm fikk samedeputasjonen støtte i visse borgerlige kretser. Navn som nevnes er redaktør Gustaf Z. Hedenström, kunstneren Johan Tiren, fru Emilia Broome, borgmästaren Carl Lindhagen og hans datter Anna Lindhagen. Særlig skal sistnevnte legges merke til fordi hun hjalp til med å samle inn penger til et samisk vandrerbibliotek; den aller første «bokbussen» kan man si.
Dette biblioteket ble plassert hos landpostbudet Jon Thomasson, Röberg, Vilhelmina. Jon Thomasson var gift med Stina Magdalena Andersdatter Marsfjell (f. 1857). Thomassons blir dermed undertegnedes (Merika Kroik Jonassens) oldeforeldre på morsiden (matterajja ja matterahka). Biblioteket ble plassert i en bokkasse med inskripsjonen «Lappmarkens bibliotek». Med biblioteket fulgte liste på lånetakere. Ordningsmann og reineier Hans Magnus Nilsson lånte hele biblioteket hjem til seg et par ganger. Forfatteren Erik Nilsson Mankok skriver at biblioteket kom til å spille en ikke uvesentlig rolle i Vilhelmina-samenes folkeopplysning.
Samenes folkeopplysning og videreutdanning fulgte videre med «Samernas första folkbildningskurs» i Stockholm 1905.
Samme år 1905, ble...
Se mer tekst på min facebook-side. #tråante2017

DANIEL MORTENSSON (f. 1860) – EN «SAMEHØVDING»? Daniel Mortensson ble født 1860 i grensetraktene mellom Norge og Sverige, Verdal. Han hadde svenske foreldre.
Han giftet seg første gang med Brita Elisabeth Andersdatter (f. 1862). Brita (f. 1862) var datter av reineier Anders Pålsson og Maria Nilsdatter.
(Kilder: Store norske leksikon)
En hører ikke så mye om Daniel Mortensson (f. 1860) før han viser seg på Verdensutstillingen i Chicago. Han kom til Chicago med dampskip fra Trondheim våren 1893. Reisefølget var sammen med bl.a. samen Nils Thomassen Bull og Margrete Kreutz (f. 1863). Margrete var gift med Anders Kreutz, men Anders fulgte ikke med på denne reisen. Margretes datter, Kristine, giftet seg med sønnen (Matias) til Daniel Mortensson.
Anders og Margrete hadde imidlertid erfaring fra tilsvarende utstilling i Paris. Sør-samene i Paris 1889 tiltrakk store menger besøkende. En berømt fransk forsker uttalte at samene utvilsomt var en like stor suksess som hottentottene. De såkalte «levende utstillingene» tiltrakk også etnologiske og antropologiske forskere. «The Lapland village» var en av de minste utstillingene på «The Midway», Chicago. Utstillingen besto av ca 20 personer. Samene hadde brakt med seg telt, pulker, reinskinn og annet av utstyr. I tillegg hadde de med seg 14 rein, men bare ett dyr overlevde den 6 måneders lange reise og opphold. Betalingen var mellom 14 og 28 kroner i uka. Nils Thomassen Bull, kalt «King Bull», som var stjerna i troppen, hadde satt frem krav om 84 kroner uken for seg og sin familie. Til sammenlikning var utbetalingen fra fattigkassen i Norge 5 kroner for en uke. (Kilder: Tromsø museum)
Det må kunne stilles spørsmål ved hvorfor Daniel Mortensson, som etter det som fortelles, var både lærer og lappkateket, heller enn å undervise, kunne velge å stille ut seg selv og familien mot betaling.
Daniel Mortensson flyttet år 1896 fra Frostviken til Færen.
(Kilder: Store norske leksikon)
Lappekommisjonen hadde år 1892 ferdigstilt arbeidet med tildeling av reinbeitedistrikter. Forslagene var konkrete på hvilke samer skulle kunne ta opphold i de ulike distrikter og med hvor mange rein... Se mer tekst på min facebook side. #tråante2017

#tråante2017 Daniel Mortenson og Svahken Sijte
#svukuriset #mittnorge #femund #visitnorway

Lang helg. Bra helg. Bra folk. Mye folk.
#tråante2017 #femundsmarka #Norge #sørsame #storfest

Absolutt alle skulle til #Elgå i dag #svahkensijte porten til #saepmie #tråante2017 #danielmortenson #latergram

Most Popular Instagram Hashtags