[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#totoo

MOST RECENT

Cristianong Musikang | O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay Lubos na Maluwalhati!
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎉🎉🎉🎉🎉🎉
https://tl.kingdomsalvation.org/videos/almighty-god-you-are-so-glorious.html

Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw,
Ikaw ay Manunubos na nagbalik.
Ikaw ay nangungusap sa lahat ng tao,
gamit ang katotohanan upang hatulan at dalisayin sila.
Ang Iyong mga salita ay puno ng awtoridad at kapangyarihan,
nagdadalisay sa tiwaling disposisyon ng tao
Ang Iyong mga salita ay naghahayag ng pagkamakapangyarihan,
at mas higit ang pagkamatuwid ng Diyos.
Ang salita ng Diyos ay humahatol sa dating mundo,
humahatol sa lahat ng bayan at lahat ng mga tao.
ang mga salita ng Diyos ay nakakamit lahat,
at tuluyan na Niyang nalupig si Satanas.
Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos.
O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay lubos na maluwalhati!
Ang Iyong mga gawa ay nakakapanggilalas!
Lahat ng bayan at lahat ng mga tao ay tumatalon sa tuwa.

Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan sa Kaniyang gawain,
gamit ang malaking pulang dragon upang gawin ang serbisyo.
Si Satanas ay nagmamadaling natataranta upang mang-usig.
Sa pamamagitan ng kapighatian,
isang grupo ng mga tao ay naging perpekto sa pagiging matagumpay.
Lahat ng tao ng Diyos ay naging ganap sa pamamagitan Niya.
Ganap nilang itinakwil ang malaking pulang dragon.
Ang kaharian ni Satanas ay tuluyang nawasak,
at ang kaharian ng Diyos ay lumitaw sa mundo!
Nagpatirapa tayo sa pagsamba,
pinupuri ang paghahari ng Diyos sa lupa.
Ang katotohanan at pagkamatuwid ay nahayag sa mundo.
Lahat ng bayan at lahat ng mga tao ay pinalalakas ang kanilang mga tinig sa pagpuri.
Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos.
O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay lubos na maluwalhati!
Ang Iyong karunungan ay mahimala!
Lahat ng bayan at lahat ng mga tao ay tumatalon sa tuwa.
...
mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit

#pagibig #Jesus #Pagasa #iglesia #Panalangin #Biblia #Diyos #Pananampalataya #Jehova #Yahweh #Dasal #Angbibliya #Totoo #panginoon #Papuri #Kaharian #Buhay #Kristiyano #Buhay #simbahan #relihiyon #Biblia #katotohanan #Yeshua #karunungan

Ang Pagmamahal Lamang sa Diyos ang Tunay na Pananampalataya sa Diyos
☀☀☀☀☀💖💖💖💖💖
https://goo.gl/Zi5QYu "Kung ang mga tao ay naniniwala sa Diyos, at maranasan ang mga salita ng Diyos, na may isang pusong gumagalang sa Diyos, kung gayon sa ganoong mga tao ay makikita ang kaligtasan ng Diyos, at pag-ibig ng Diyos. Ang mga taong ito ay magagawang magpatotoo sa Diyos, kanilang isinasabuhay ang katotohanan, at ang kanilang pinatototohanan ay siya ring katotohanan, kung ano ang Diyos, at disposisyon ng Diyos, at namumuhay sila sa gitna ng pag-ibig ng Diyos at nakita ang pag-ibig ng Diyos."
mula sa Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

#pagibig #Jesus #Pagasa #iglesia #Panalangin #Biblia #Diyos #Pananampalataya #Jehova #Yahweh #Dasal #Angbibliya #Totoo #panginoon #Papuri #Kaharian #Buhay #Kristiyano #Buhay #simbahan #relihiyon #Biblia #katotohanan #Yeshua #karunungan

Ang Awtoridad ng Diyos
✝✝✝✝✝✝☀☀☀☀☀☀
https://tl.kingdomsalvation.org/god-himself-the-unique-iii-god-authority-2.html "Ang mga katotohanan tungkol sa awtoridad ng Diyos ay mga katotohanan na dapat isaalang-alang nang seryoso ng bawat tao, dapat maranasan at maunawaan sa kanilang puso; pagkat ang mga katotohanang ito ay may kinalaman sa buhay ng bawat tao, sa nakaraan ng bawat tao, sa kasalukuyan, at sa hinaharap, sa mahalagang mga sugpungan na dapat ng bawat tao sa buhay, sa kaalaman ng tao sa dakilang kapangyarihan ng Diyos at sa saloobin na kung saan dapat niyang harapin ang awtoridad ng Diyos, at natural, ang huling hantungan ng bawat tao. Sa gayon kinakailangan ng isang habambuhay na halaga ng enerhiya upang malaman at maunawaan ang mga yaon. Kapag sineryoso mo ang Diyos ang awtoridad ng Diyos, kapag tinanggap mo ang dakilang kapangyarihan ng Diyos, unti-unti mong matatanto at mauunawaan na ang awtoridad ng Diyos ay tunay na umiiral. Ngunit kung hindi mo kailanman kinikilala ang awtoridad ng Diyos, kailanman ay hindi tinanggap ang Kanyang dakilang kapangyarihan, sa gayon kahit ano pang dami ng mga taon na ikaw ay nabuhay, hindi ka makakatamo kahit bahagyang kaalaman ng dakilang kapangyarihan ng Diyos.
mula sa Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

#pagibig #Jesus #Pagasa #iglesia #Panalangin #Biblia #Diyos #Pananampalataya #Jehova #Yahweh #Dasal #Angbibliya #Totoo #panginoon #Papuri #Kaharian #Buhay #Kristiyano #Buhay #simbahan #relihiyon #Biblia #katotohanan #Yeshua #karunungan

One of the greatest feeling in life is watching one of your sister finally get the “Happily Ever After” she deserves! Congratulation guys! My heart is full after witnessing you two finally declare your love to the world as Mr. And Mrs. Harding! Congratulation! 🥂 and Cheers to your new beginnings and many more adventures! ❤️ #AdamFoundAbigLove #totoo #MayForever

Кстати, я освежила звёздочку в ушке. Ну все - таки хрящик в ухе , поэтому тату все время расплывается. Думаю, я часто буду ее освежвть. Спасибо @adavade4705 заодно и повидались. Я нисколечко не сомневалась в твоём матстерстве !😘 А ещё, теперь это не единственная татушки на моем теле 😘👍 А вы как относитесь к тату на теле, плохо или хорошо ?) #тату #жизнь #зима2018 #элита #жизнь #ижевск #smile #totoo #now

Cristianong Musikang | O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay Lubos na Maluwalhati!
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊
https://tl.kingdomsalvation.org/videos/almighty-god-you-are-so-glorious.html

Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw,
Ikaw ay Manunubos na nagbalik.
Ikaw ay nangungusap sa lahat ng tao,
gamit ang katotohanan upang hatulan at dalisayin sila.
Ang Iyong mga salita ay puno ng awtoridad at kapangyarihan,
nagdadalisay sa tiwaling disposisyon ng tao
Ang Iyong mga salita ay naghahayag ng pagkamakapangyarihan,
at mas higit ang pagkamatuwid ng Diyos.
Ang salita ng Diyos ay humahatol sa dating mundo,
humahatol sa lahat ng bayan at lahat ng mga tao.
ang mga salita ng Diyos ay nakakamit lahat,
at tuluyan na Niyang nalupig si Satanas.
Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos.
O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay lubos na maluwalhati!
Ang Iyong mga gawa ay nakakapanggilalas!
Lahat ng bayan at lahat ng mga tao ay tumatalon sa tuwa.

Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan sa Kaniyang gawain,
gamit ang malaking pulang dragon upang gawin ang serbisyo.
Si Satanas ay nagmamadaling natataranta upang mang-usig.
Sa pamamagitan ng kapighatian,
isang grupo ng mga tao ay naging perpekto sa pagiging matagumpay.
Lahat ng tao ng Diyos ay naging ganap sa pamamagitan Niya.
Ganap nilang itinakwil ang malaking pulang dragon.
Ang kaharian ni Satanas ay tuluyang nawasak,
at ang kaharian ng Diyos ay lumitaw sa mundo!
Nagpatirapa tayo sa pagsamba,
pinupuri ang paghahari ng Diyos sa lupa.
Ang katotohanan at pagkamatuwid ay nahayag sa mundo.
Lahat ng bayan at lahat ng mga tao ay pinalalakas ang kanilang mga tinig sa pagpuri.
Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos.
O Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay lubos na maluwalhati!
Ang Iyong karunungan ay mahimala!
Lahat ng bayan at lahat ng mga tao ay tumatalon sa tuwa.
...
mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit

#pagibig #Jesus #Pagasa #iglesia #Panalangin #Biblia #Diyos #Pananampalataya #Jehova #Yahweh #Dasal #Angbibliya #Totoo #panginoon #Papuri #Kaharian #Buhay #Kristiyano #Buhay #simbahan #relihiyon #Biblia #katotohanan #Yeshua #karunungan

Pag-aasawa: Ang Ikaapat na Sugpungan 💖💖💖💖💖💖🌷🌷🌷🌷🌷🌷
https://tl.kingdomsalvation.org/god-himself-the-unique-iii-god-authority-2.html "Habang ang isa ay tumatanda at gumugulang, ang isa ay lumalaki nang mas malayo mula sa sariling mga magulang at sa kapaligiran na kung saan siya naipanganak at lumaki, at sa halip ang isa ay nagsisimulang humanap ng direksyon para sa sariling buhay at mga layunin sa paraan ng pamumuhay na kakaiba sa sariling mga magulang. Sa panahong ito, hindi na kailangan ng isang tao ang sariling mga magulang, ngunit sa halip ay isang kapareha na makakasama niya sa buhay: isang asawa, isang tao na kung sino ang sariling kapalaran ay matalik na nakapulupot. Sa paraang ito, ang unang malaking pangyayari na kakaharapin ng isa sumunod pagkatapos ng pagsasarili ay ang pag-aasawa, ang ikaapat na sugpungan na dapat daanan ng isang tao."
mula sa Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

#pagibig #Jesus #Pagasa #iglesia #Panalangin #Biblia #Diyos #Pananampalataya #Jehova #Yahweh #Dasal #Angbibliya #Totoo #panginoon #Papuri #Kaharian #Buhay #Kristiyano #Buhay #simbahan #relihiyon #Biblia #katotohanan #Yeshua #karunungan

Christian Praise Music | "Awit ng Taos-pusong Pagkapit" | Lord, You Are My God
✨✨✨✨✨✨✨💖💖💖💖💖💖
https://goo.gl/1c8euG

I
Narito ang Isa, S'ya ay D'yos sa katawang-tao.
Wika't gawa N'ya, lahat katotohanan.
Dunong N'ya at pagkamat'wid ay aking mahal.
Nakita't nakamtan ko S'ya kaya ako'y mapalad.
Narito ang Isa, S'ya ay D'yos sa katawang-tao.
Wika't gawa N'ya, lahat katotohanan.
Dunong Niya at pagkamat'wid ay aking mahal.
Nakita't nakamtan ko S'ya kaya ako ay mapalad.
Puso't pag-ibig N'ya ako'y nalupig.
Nagmadali akong sundan S'ya, ‘di na naghahanap.
S'ya'y iniibig, kaytamis, magtitiis para sa Kanya.
Di ko na Siya maaaring mawala muli, Diyos aking mahal.
II
Puso ko ay binigay sa Kanya.
Kabuuan ko'y nabubuhay para sa Kanya.
Ibigin S'ya't paglingkuran, karangalan ko.
Puso'y wala nang nais, ako'y kuntento na.
Kanyang damdamin at isipan aking iingatan.
Nais ko'y sumaya S'ya at masiyahan.
Naglilingkod ako sa bahay ng D'yos, tungkuli'y tinutupad.
Alayan Siya, hintayin at batiin Siya nang may ngiti.
Puso't pag-ibig N'ya ako'y nalupig.
Nagmadali akong sundan S'ya, ‘di na naghahanap.
S'ya'y iniibig, kaytamis, magtitiis para sa Kanya.
Siya ay kamtin at ibigin, mabuhay para sa Kanya.
Puso't pag-ibig N'ya ako'y nalupig.
Nagmadali akong sundan S'ya, ‘di na naghahanap.
S'ya'y iniibig, kaytamis, magtitiis para sa Kanya.
Siya ay kamtin at ibigin, mabuhay para sa Kanya.
Siya ay kamtin at ibigin, mabuhay para sa Kanya.
mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit

#pagibig #Jesus #Pagasa #iglesia #Panalangin #Biblia #Diyos #Pananampalataya #Jehova #Yahweh #Dasal #Angbibliya #Totoo #panginoon #Papuri #Kaharian #Buhay #Kristiyano #Buhay #simbahan #relihiyon #Biblia #katotohanan #Yeshua #karunungan

#힙합 나오는 #라멘 #맛집 in #nyc 가격은 18000원 ㅈㄴ비싸다
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#저녁 #일상 #timesquare #totoo

Supling: Ang Ikalimang Sugpungan
☀☀☀☀☀☀💖💖💖💖💖💖
https://tl.kingdomsalvation.org/god-himself-the-unique-iii-god-authority-2.html "Pagkatapos mag-asawa, ang isa’y nagsisimula na pangalagaan ang susunod na henerasyon. Ang isa ay walang masasabi kung gaano kadami at anong uri ng mga anak na mayroon siya; ito rin ay pinagpapasyahan ng kapalaran ng isang tao, naitakda ng Manililikha. Ito ang ikalimang sugpungan na dapat madaanan ng isang tao."
mula sa Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

#pagibig #Jesus #Pagasa #iglesia #Panalangin #Biblia #Diyos #Pananampalataya #Jehova #Yahweh #Dasal #Angbibliya #Totoo #panginoon #Papuri #Kaharian #Buhay #Kristiyano #Buhay #simbahan #relihiyon #Biblia #katotohanan #Yeshua #karunungan

Supling: Ang Ikalimang Sugpungan
✨✨✨✨✨✨😇😇😇😇😇
https://tl.kingdomsalvation.org/god-himself-the-unique-iii-god-authority-2.html "Pagkatapos mag-asawa, ang isa’y nagsisimula na pangalagaan ang susunod na henerasyon. Ang isa ay walang masasabi kung gaano kadami at anong uri ng mga anak na mayroon siya; ito rin ay pinagpapasyahan ng kapalaran ng isang tao, naitakda ng Manililikha. Ito ang ikalimang sugpungan na dapat madaanan ng isang tao."
mula sa Mga Pagbigkas ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

#pagibig #Jesus #Pagasa #iglesia #Panalangin #Biblia #Diyos #Pananampalataya #Jehova #Yahweh #Dasal #Angbibliya #Totoo #panginoon #Papuri #Kaharian #Buhay #Kristiyano #Buhay #simbahan #relihiyon #Biblia #katotohanan #Yeshua #karunungan

Most Popular Instagram Hashtags