#topliketags

MOST RECENT

Dots Obsession ⚫⚫⚫

BK.

...È una questione di punti di vista! 🔄😎

..
عطر خوشی
که داشت پیچیده بود
حتی از دور
میکشید تو را به سمتش
همه فضا پر شده بود
از بوی این گل
و پر از زیباییهایی کوچک
درست شبیه
آدمهای خوب
که از هر فاصله ای می شود
عطر خوش
خوبیها ، پاکی ها ، زیباییها یشان
را حس کرد
شبیه همین گل

رضوان بهرامی

پ.ن .
زیباییها پیداست
درون انسانها
همانطور که زشتیها پیداست و دوری از همه زشتیها اصل من است

۹۷/۳/۳۱

Most Popular Instagram Hashtags