#tm_mt

28 posts

TOP POSTS

Falling in love is when she falls asleep in your,arms and wakes up in your dreams

#tm_mt #t_o_o_t_i #onlygraphy

Truly love you endlessly.
Every day without you is like a book without pages.
I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life.

@navid_rimsky

#t_o_o_t_i #tm_mt #🌹🌹

عکس می‌گیرم
:: از ضربات شعری
:: که بر من فرود آوردی
:: عکس می‌گیرم
:: از صبحی برفی در ملایی که تو تیر بارانم کرده‌ای
:: عکس می‌گیرم
:: از صدای تو، لبخندت، شکستن آوازم
:: و نشان می‌دهم
:: به کسی که شعر مرا می‌خواند
:: و باریکه‌ای از ابر
:: در حیرت لبخندش موج می‌زند.
:: هی شاخه‌های بریده‌ام که در آفتاب زمستانی آه می‌کشید
:: حضور پر شکایت ما
:: درخشش شاخه‌هایی است
:: که در آسمان تابستانی برق می‌زند
:: و برای دیدن‌مان ناگزیر است باغبان
:: سر به جانب آسمان چرخاند.
:: شمس لنگرودی
:: از کتاب «رسم کردن دست‌های تو»

#t_o_o_t_i #tm_mt #online

Forget the risk,and take the fall
If it's meant to be.the it's worth it all.

#online#mountain #t_o_o_t_i #tm_mt #🌹🌹

کاش میشد در غروب آفتاب
بی صدا با سایه ها کوچید و رفت …

#t_o_o_t_i #tm_mt #online #sunset

#t_o_o_t_i#tm_mt#hafiz
نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو

اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز

در ازل داده‌ست ما را ساقی لعل لبت

جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان

جان به غم‌هایش سپردم نیست آرامم هنوز

ز بده 😂

#t_o_o_t_i#mountains
#rivers #tm_mt#laurapausini Edith by parmida😉

And what if I never k**i**s** your lips again
Or feel the touch of your sweet embrace
اگه دیگه هرگز نتونم لبهاتو ب...ب....ــــ.....وسـ.م
یا آغوش گرمتو حس کنم
How would I ever go on
چطور میتونم به زندگی ادامه بدم؟
Without you there's no place to belong
بدون تو، من به هیچ جایی تعلق ندارم...
*
........... Well, someday love is gonna lead you back to me
میدونم! یه روزی عشق تو رو دوباره به سمت من هدایت میکنه
But 'till it does I'll have an empty heart
ولی تا اون موقع، با یه قلب خالی به زندگیم ادامه میدم
So I'll just have to believe
Somewhere out there you're thinking of me
مجبورم دلمو به این خوش کنم کنم که یه جایی اون دور دورا داری به من فکر میکنی...
*
Until the day I let you go
Until we say our next hello
تا اون موقع، آزاد میذارمت که هرجا میخوای بری
تا سلام دوباره-مون
It's not good-bye
به این که نمیگن خداحافظی....
'Til I see you again
تا اون روزی که دوباره ببینمت
I'll be right here rememberin' when
همین جا هستم و اون لحظه (آخرین خداحافظیمون) رو به خاطر میارم
And if time is on our side
اگه بخت با ما یار باشه
There'll be no tears to cry
دلیلی واسه گربه کردن وجود نداره
On down the road
در انتهای این جاده (زندگی/سرنوشت)
There is one thing I can't deny
یه چیزی هست که نمیتونم انکارش کنم
It's not good-bye
(مطمئنم) که این (آخرین) خداحافظی ما نیست...
*
You'd think I'd be strong enough to make it through
فکر میکنی بدون تو اونقدر قوی باشم که بتونم ادامه بدم؟
And rise above when the rain falls down
و اوج بگیرم هنگامی كه باران فرود می آید؟
But it's so hard to be strong
ولی بدون که قوی بودن خیلی سخته
When you've been missin' somebody so long
هنگامی كه در آستانه ی از دست دادن كسی تا همیشه ای
*
It's just a matter of time I'm sure
مطمئنم که فقط باید یه کم زمان بگذره
But time takes time and I can't hold on
ولی همین هم طول میکشه و من دیگه نمیکِشم...
So won't you try as hard as you can
تو به اندازه من تلاش نمیکنی
To put my broken heart together again
تا تیکه تیکه شکسته قلبمو دوباره به هم بچسبونی؟
***
Until the day I let you go
تا اون روز، آزاد میذارمت که هرجا میخوای بری
Until we say our next hello
تا سلام دوباره-مون
It's not good-bye
به این نمیگن خداحافظی
'Til I see you again
تا اون روزی که دوباره ببینمت
I'l

#t_o_o_t_i#tm_mt#only
#onlygraphy #mountains
#river
Can’t Wait to Be with you again
You don’t know
How much I miss you
I live each day
As it comes
Functioning in all my tasks
Smiling when needed
Even laughingat times
But inside I am so alone
Each minute seems like an hour
Each hour seems like a day
What makes this time bearable
Are my thoughts of you and
Be with you soon

دیگر تحمل دوری از تو را ندارم
نمی دانی که چه قدر
دلم برایت تنگ شده است
تک تک روزها را
پشت سر می گذارم
کارهایم را به انجام می رسانم
آن گاه که باید لبخند می زنم
حتی گاه قهقهه می زنم
ولی قلباً تنهای تنها هستم
هر دقیقه یک ساعت
و هر ساعت یک روز طول می کشد
آنچه مرا در گذراندن این دوران یاری می کند
فکر به توست
و دانستن این که
به زودی در کنار تو خواهم بود

MOST RECENT

Truly love you endlessly.
Every day without you is like a book without pages.
I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life.

@navid_rimsky

#t_o_o_t_i #tm_mt #🌹🌹

باید کسی را پیدا کنم که دوستم داشته باشد ،
آنقدر که یکی از این شب های لعنتی آغوشش را برای من و یک دنیا خستگیم بگشاید ؛
هیچ نگوید و هیچ نپرسد فقط مرا در آغوش بگیرد
بعد همانجا بمیرم تا نبینم روزهای آینده را …
روزی که دروغ میگوید ،
روزی که دیگر دوستم ندارد ،
روزهایی که دیگر مرا در آغوش نمی گیرد
و روزی که عاشق دیگری می شود.. #t_o_o_t_i #کاشان #abiane #abianeh #tm_mt#ابیانه #online

عکس می‌گیرم
:: از ضربات شعری
:: که بر من فرود آوردی
:: عکس می‌گیرم
:: از صبحی برفی در ملایی که تو تیر بارانم کرده‌ای
:: عکس می‌گیرم
:: از صدای تو، لبخندت، شکستن آوازم
:: و نشان می‌دهم
:: به کسی که شعر مرا می‌خواند
:: و باریکه‌ای از ابر
:: در حیرت لبخندش موج می‌زند.
:: هی شاخه‌های بریده‌ام که در آفتاب زمستانی آه می‌کشید
:: حضور پر شکایت ما
:: درخشش شاخه‌هایی است
:: که در آسمان تابستانی برق می‌زند
:: و برای دیدن‌مان ناگزیر است باغبان
:: سر به جانب آسمان چرخاند.
:: شمس لنگرودی
:: از کتاب «رسم کردن دست‌های تو»

#t_o_o_t_i #tm_mt #online

کاش میشد در غروب آفتاب
بی صدا با سایه ها کوچید و رفت …

#t_o_o_t_i #tm_mt #online #sunset

Forget the risk,and take the fall
If it's meant to be.the it's worth it all.

#online#mountain #t_o_o_t_i #tm_mt #🌹🌹

#t_o_o_t_i#mountains
#rivers #tm_mt#laurapausini Edith by parmida😉

And what if I never k**i**s** your lips again
Or feel the touch of your sweet embrace
اگه دیگه هرگز نتونم لبهاتو ب...ب....ــــ.....وسـ.م
یا آغوش گرمتو حس کنم
How would I ever go on
چطور میتونم به زندگی ادامه بدم؟
Without you there's no place to belong
بدون تو، من به هیچ جایی تعلق ندارم...
*
........... Well, someday love is gonna lead you back to me
میدونم! یه روزی عشق تو رو دوباره به سمت من هدایت میکنه
But 'till it does I'll have an empty heart
ولی تا اون موقع، با یه قلب خالی به زندگیم ادامه میدم
So I'll just have to believe
Somewhere out there you're thinking of me
مجبورم دلمو به این خوش کنم کنم که یه جایی اون دور دورا داری به من فکر میکنی...
*
Until the day I let you go
Until we say our next hello
تا اون موقع، آزاد میذارمت که هرجا میخوای بری
تا سلام دوباره-مون
It's not good-bye
به این که نمیگن خداحافظی....
'Til I see you again
تا اون روزی که دوباره ببینمت
I'll be right here rememberin' when
همین جا هستم و اون لحظه (آخرین خداحافظیمون) رو به خاطر میارم
And if time is on our side
اگه بخت با ما یار باشه
There'll be no tears to cry
دلیلی واسه گربه کردن وجود نداره
On down the road
در انتهای این جاده (زندگی/سرنوشت)
There is one thing I can't deny
یه چیزی هست که نمیتونم انکارش کنم
It's not good-bye
(مطمئنم) که این (آخرین) خداحافظی ما نیست...
*
You'd think I'd be strong enough to make it through
فکر میکنی بدون تو اونقدر قوی باشم که بتونم ادامه بدم؟
And rise above when the rain falls down
و اوج بگیرم هنگامی كه باران فرود می آید؟
But it's so hard to be strong
ولی بدون که قوی بودن خیلی سخته
When you've been missin' somebody so long
هنگامی كه در آستانه ی از دست دادن كسی تا همیشه ای
*
It's just a matter of time I'm sure
مطمئنم که فقط باید یه کم زمان بگذره
But time takes time and I can't hold on
ولی همین هم طول میکشه و من دیگه نمیکِشم...
So won't you try as hard as you can
تو به اندازه من تلاش نمیکنی
To put my broken heart together again
تا تیکه تیکه شکسته قلبمو دوباره به هم بچسبونی؟
***
Until the day I let you go
تا اون روز، آزاد میذارمت که هرجا میخوای بری
Until we say our next hello
تا سلام دوباره-مون
It's not good-bye
به این نمیگن خداحافظی
'Til I see you again
تا اون روزی که دوباره ببینمت
I'l

Falling in love is when she falls asleep in your,arms and wakes up in your dreams

#tm_mt #t_o_o_t_i #onlygraphy

#t_o_o_t_i#tm_mt#only
#onlygraphy #mountains
#river
Can’t Wait to Be with you again
You don’t know
How much I miss you
I live each day
As it comes
Functioning in all my tasks
Smiling when needed
Even laughingat times
But inside I am so alone
Each minute seems like an hour
Each hour seems like a day
What makes this time bearable
Are my thoughts of you and
Be with you soon

دیگر تحمل دوری از تو را ندارم
نمی دانی که چه قدر
دلم برایت تنگ شده است
تک تک روزها را
پشت سر می گذارم
کارهایم را به انجام می رسانم
آن گاه که باید لبخند می زنم
حتی گاه قهقهه می زنم
ولی قلباً تنهای تنها هستم
هر دقیقه یک ساعت
و هر ساعت یک روز طول می کشد
آنچه مرا در گذراندن این دوران یاری می کند
فکر به توست
و دانستن این که
به زودی در کنار تو خواهم بود

نیمرو عسلی با کره در ارتفاعات 😂😂 #breakfast #only #onlygraphy #t_o_o_t_i #tm_mt #mountains #river #relax #آرامش

#13bedar #13bedar🌱 #only #onlygraphy #tm_mt #t_o_o_t_i
جای ۵ نفر خالی 😂....

I Think About You Every Day
Though I don’t write 
Or call you 
As often as I would like to 
I spent time every day 
Thinking about you
Sometimes it is 
A memory of something we shared 
Other times it is 
An incident in my life 
That I imagine myself 
Telling you about
No matter what it is 
In my mind 
I write and call you every day 
And I miss you
#tm_mt #t_o_o_t_i #only #onlygraphy #mountains #river

#t_o_o_t_i#tm_mt#hafiz
نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو

اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز

در ازل داده‌ست ما را ساقی لعل لبت

جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان

جان به غم‌هایش سپردم نیست آرامم هنوز

ز بده 😂

"And if love be madness, may I never find sanity again" - John Mark Green #tm_mt #sandybeaches #mozambique #pontadeora #throwback #nature #us #accurate

"Open your hearts and find your wild" - Atticus #tm_mt #Mozambique #pontadeora #2017 #somuchlove #semicolon #bungamestrong

"A good muse gives you calm seas and storms to make you kiss the shore" - Atticus #pmb #tm_mt #thisboy #toosweet #somuchlove #flowercrown #purplehair #us #;;;;;;;;;;

Most Popular Instagram Hashtags