[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#timurtaşuçar

Hiçbir durumda Hakkı haykırmaktan korkmayan Timurtaş hocayı Rahmetle anıyoruz.
#TimurtaşUçar

Timurtaş Uçar hocaefendi’yi vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve hasretle yâd ederiz. #timurtaşhoca #gençdoku #timurtaşuçar

Mücadele ve dava adamı, imânlı gönüllerde müstesna yeri olan, imam hatip lisesinden hocamız Timurtaş Uçar Hocaefendi’yi, vefatının yıl dönümünde rahmet ve hasretle yâd ediyoruz.
Makamı cennet, derecesi âlî olsun.
#nureddinyıldız #timurtaşuçar #hoca #alim #rahmet #dua #sosyaldoku #nurettinyıldız #nureddinyildiz #sosyaldokuvakfı

Mücadele ve dava adamı, imanlı gönüllerde müstesna yeri olan, imam hatip lisesinden hocamız TİMURTAŞ UÇAR hocaefendiyi, vefatının yıl dönümünde rahmet ve hasretle yâd ediyoruz.
Makamı cennet, derecesi âlî olsun. ✅ Hayatımda İz Bırakanlar
✅ 26 dk. Youtube kanalımızdan sohbete ulaşabilirsiniz..
#sosyaldoku #sosyaldokuvakfi #nureddinyildiz #nureddınyıldız #timurtaşuçar

Vefatının sene i devriyesinde kürsülerin fatihi merhum Timurtaş Uçar Hocaefendiyi rahmetle yâd ediyoruz

#timurtaşuçar #timurtaşhoca #şeriat

O kürsülerin haşmetli ve celali hocasıydı. Dava için feda edebileceği her şeyini peşinen feda eden bir Mücahitti, "Allah yolunda vereceğimiz en küçük şey canımızdır" kıstası ile kellesini koltuğuna alarak İslam'ı haykırdı. "Burada Allah yok peygamber de izne çıktı" manşetlerinin atıldığı utanç günlerde ümmetin gururu oldu. Vefatının 18. seneyi devriyesinde kendisine Allah'tan rahmet diliyorum Biz şahidiz ki o taviz vermeden, çekinmeden, sisteme kukla olmadan küslerin hakkını verdi... Ne hoş bir sada bıraktı kalplerimize... #timurtaşhoca #timurtaşuçar #kürsülerinfatihi

O kürsülerin haşmetli ve celali hocasıydı. Dava için feda edebileceği her şeyini peşinen feda eden bir Mücahitti, "Allah yolunda vereceğimiz en küçük şey canımızdır" kıstası ile kellesini koltuğuna alarak İslam'ı haykırdı. "Burada Allah yok peygamber de izne çıktı" manşetlerinin atıldığı utanç günlerde ümmetin gururu oldu. Vefatının 18. seneyi devriyesinde kendisine Allah'tan rahmet diliyorum Biz şahidiz ki o taviz vermeden, çekinmeden, sisteme kukla olmadan küslerin hakkını verdi... Ne hoş bir sada bıraktı kalplerimize... #timurtaşhoca #timurtaşuçar

“Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar...” (Bakara Sûresi/275)
_________________________________
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve eğer müminlerseniz faizden kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman Allah’a ve Resulüne karşı savaş açmış olduğunuzu bilin.” (Bakara/278-279)
_________________________________
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Faiz alana da verene de lanet olsun! [Müslim]
_________________________________
Helak eden yedi şeyden biri faiz almaktır. [Buhari]
_________________________________
Miraç gecesi, karınları ev gibi, içleri yılan dolu insanlar gördüm. Bunların kim olduğunu Cebrail aleyhisselama sordum. Faiz yiyenler olduğunu bildirdi. [İbni Mace]
_________________________________
Faiz 73 kısımdır. En aşağısı, kişinin anası ile zina etmesi gibidir. [Hakim]
_________________________________
Kıyamet yaklaştıkça, faiz, zina, ve içki çoğalır. [Taberani]
_________________________________
Faiz yetmiş üç çeşittir. [Hakim]
_________________________________
Bir zaman gelecek, insanlar, helali haramı düşünmeyecek, sadece paranın gelmesini düşüneceklerdir. [R.Nasıhin]
_________________________________
Amr İbnu'l-Ahvas (r.a) anlatıyor: “Hz. Peygamberi (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Veda Haccı sırasında dinledim, şöyle diyordu: ‘Haberiniz olsun, câhiliye devrindeki bütün ribâlar/faizler kaldırılmıştır, ödenmeyecektir. Sadece verdiğiniz ana parayı alacaksınız. Böylece ne zulmetmiş olacaksınız ne de zulme uğramış olacaksınız...’ "
_________________________________
Allahü teâlâ, dört kimseyi Cennete koymaz: Bunlar, devamlı içki içen, faiz alan, yetim malı yiyen ve ana-babasına asi olandır. [Hakim]
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#timurtaşuçar #faiz #vaaz #timurtaş #riba #hadis #sohbet #timurtaşhoca #büyükgünah #timurtashoca #fetva

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. (Zuhrûf-36)
_________________________________
İlâhî mesaja kulaklarını tıkadığı sürece artık o kişinin danışmanı kendine mahsus şeytandır. Bu şeytanın işi, kişiyi Allah'tan uzaklaştırmak, beşerî arzuların tutsağı haline getirmektir. O artık onun yakın arkadaşıdır. Bu zavallı insan kendini doğru yolda sanar halbuki şeytanı onu aldatmıştır ki onun haberi dahi olmaz, bunu anlayamaz. Böyle bir ömür geçirip ölen insan Rabbinin huzuruna çıkarıldığında yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu anlayacak, fakat İş işten geçmiş olacaktır. -Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı giderde haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur – (Hadis-i Deylemî)
__________________________________
#timurtashoca #timurtaşuçar #sohbet #timurtaşhocaefendi

Ve işte biz o Kur'ân'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki, eğer sen, sana vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, sana Allah'dan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu. (Ra’d Sûresi-37)
__________________________________________
...Celâlim hakkı için, sana gelen bunca ilmin arkasından sen tutar da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, o zaman hiç şüphesiz, sen de zâlimlerden olursun. (Bakara Sûresi-145)
__________________________________________
“Bizden başkasına kendini benzeten, bizden değildir; kendinizi Yahûdîlere ve Hıristiyanlara benzetmeyiniz." Hadis-i Şerif (Tirmizi)
__________________________________________
“Kim kendini bir kavme benzetirse o, onlardandır." (Ahmed İbnu Hanbel, Ebû Dâvûd)
__________________________________________
“Kim bir kavmin(topluluğun) karartısını(kalabalığını) çoğaltırsa, o, onlardandır." (Ebû Ya’lâ (el-Metâlibu’l-âliyye:2/42, H:1605)

Bu benzetmek fiillerde, sözlerde, kıfâyetlerde, bayramlarda, âdetlerde, ibâdetlerde olur. “El-Hulâsa” isimli fetvâ kitâbında şöyle yazılmıştır: Mecûsîler, Nevrûz gününde toplansa ve bir Müslüman, onlar için, “güzel bir adet koydular” dese, kâfir olur; çünkü bu sözü ile küfrü kabul etmiş oluyor.
__________________________________________
“Sizler karış karış, arşın arşın sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz/onların inançları ve yaşayışlarını ölçü edineceksiniz. İnsanın giremeyeceği küçük bir keler / kertenkele deliğine girecek olsalar, siz de onları takib edeceksiniz.” (Hz. Peygamberin gelecekle ilgili bu ürpertici açıklaması üzerine biz sahâbîler) sorduk: "Ya Resûlallah! (İzlerini takib edeceğimiz bu topluluklar) Yahûdiler ve Hristiyanlar mı olacak?" Şöyle buyurdu: “Ya başka kimler olacaktı?” (Buhari, Enbiya 50; Müslim, İlm 6)
__________________________________________
Büyük Halife Hz. Ömer (Radıyallahu anh) buyurmuştur ki; “Allah düşmanları bayramlarını kutlarken, onlardan uzak durun.”
__________________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
__________________________________________
#timurtashoca #timurtaşuçar #sohbet #timurtaşhocaefendi #vaaz

Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük gazaba sebep olur. (SAFF Sûresi-2,3)
_________________________________
Söz verirken acele etme! Çünkü söz namustur.
Hz. Ali (Radıyallahu anh)
_________________________________
#timurtashoca #timurtaşuçar #sohbet #timurtaşhocaefendi #vaaz

Most Popular Instagram Hashtags