#timurtaşuçar

Hiçbir durumda Hakkı haykırmaktan korkmayan Timurtaş hocayı Rahmetle anıyoruz.
#TimurtaşUçar

Timurtaş Uçar hocaefendi’yi vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve hasretle yâd ederiz. #timurtaşhoca #gençdoku #timurtaşuçar

Mücadele ve dava adamı, imânlı gönüllerde müstesna yeri olan, imam hatip lisesinden hocamız Timurtaş Uçar Hocaefendi’yi, vefatının yıl dönümünde rahmet ve hasretle yâd ediyoruz.
Makamı cennet, derecesi âlî olsun.
#nureddinyıldız #timurtaşuçar #hoca #alim #rahmet #dua #sosyaldoku #nurettinyıldız #nureddinyildiz #sosyaldokuvakfı

Mücadele ve dava adamı, imanlı gönüllerde müstesna yeri olan, imam hatip lisesinden hocamız TİMURTAŞ UÇAR hocaefendiyi, vefatının yıl dönümünde rahmet ve hasretle yâd ediyoruz.
Makamı cennet, derecesi âlî olsun. ✅ Hayatımda İz Bırakanlar
✅ 26 dk. Youtube kanalımızdan sohbete ulaşabilirsiniz..
#sosyaldoku #sosyaldokuvakfi #nureddinyildiz #nureddınyıldız #timurtaşuçar

Vefatının sene i devriyesinde kürsülerin fatihi merhum Timurtaş Uçar Hocaefendiyi rahmetle yâd ediyoruz

#timurtaşuçar #timurtaşhoca #şeriat

O kürsülerin haşmetli ve celali hocasıydı. Dava için feda edebileceği her şeyini peşinen feda eden bir Mücahitti, "Allah yolunda vereceğimiz en küçük şey canımızdır" kıstası ile kellesini koltuğuna alarak İslam'ı haykırdı. "Burada Allah yok peygamber de izne çıktı" manşetlerinin atıldığı utanç günlerde ümmetin gururu oldu. Vefatının 18. seneyi devriyesinde kendisine Allah'tan rahmet diliyorum Biz şahidiz ki o taviz vermeden, çekinmeden, sisteme kukla olmadan küslerin hakkını verdi... Ne hoş bir sada bıraktı kalplerimize... #timurtaşhoca #timurtaşuçar #kürsülerinfatihi

O kürsülerin haşmetli ve celali hocasıydı. Dava için feda edebileceği her şeyini peşinen feda eden bir Mücahitti, "Allah yolunda vereceğimiz en küçük şey canımızdır" kıstası ile kellesini koltuğuna alarak İslam'ı haykırdı. "Burada Allah yok peygamber de izne çıktı" manşetlerinin atıldığı utanç günlerde ümmetin gururu oldu. Vefatının 18. seneyi devriyesinde kendisine Allah'tan rahmet diliyorum Biz şahidiz ki o taviz vermeden, çekinmeden, sisteme kukla olmadan küslerin hakkını verdi... Ne hoş bir sada bıraktı kalplerimize... #timurtaşhoca #timurtaşuçar

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. (Zuhrûf-36)
_________________________________
İlâhî mesaja kulaklarını tıkadığı sürece artık o kişinin danışmanı kendine mahsus şeytandır. Bu şeytanın işi, kişiyi Allah'tan uzaklaştırmak, beşerî arzuların tutsağı haline getirmektir. O artık onun yakın arkadaşıdır. Bu zavallı insan kendini doğru yolda sanar halbuki şeytanı onu aldatmıştır ki onun haberi dahi olmaz, bunu anlayamaz. Böyle bir ömür geçirip ölen insan Rabbinin huzuruna çıkarıldığında yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu anlayacak, fakat İş işten geçmiş olacaktır. -Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı giderde haberi olmaz. Halbuki ondan gömleğin çıktığı gibi iman çıkmış olur – (Hadis-i Deylemî)
__________________________________
#timurtashoca #timurtaşuçar #sohbet #timurtaşhocaefendi

Ve işte biz o Kur'ân'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki, eğer sen, sana vahiyle gelen bu bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, sana Allah'dan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu. (Ra’d Sûresi-37)
__________________________________________
...Celâlim hakkı için, sana gelen bunca ilmin arkasından sen tutar da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, o zaman hiç şüphesiz, sen de zâlimlerden olursun. (Bakara Sûresi-145)
__________________________________________
“Bizden başkasına kendini benzeten, bizden değildir; kendinizi Yahûdîlere ve Hıristiyanlara benzetmeyiniz." Hadis-i Şerif (Tirmizi)
__________________________________________
“Kim kendini bir kavme benzetirse o, onlardandır." (Ahmed İbnu Hanbel, Ebû Dâvûd)
__________________________________________
“Kim bir kavmin(topluluğun) karartısını(kalabalığını) çoğaltırsa, o, onlardandır." (Ebû Ya’lâ (el-Metâlibu’l-âliyye:2/42, H:1605)

Bu benzetmek fiillerde, sözlerde, kıfâyetlerde, bayramlarda, âdetlerde, ibâdetlerde olur. “El-Hulâsa” isimli fetvâ kitâbında şöyle yazılmıştır: Mecûsîler, Nevrûz gününde toplansa ve bir Müslüman, onlar için, “güzel bir adet koydular” dese, kâfir olur; çünkü bu sözü ile küfrü kabul etmiş oluyor.
__________________________________________
“Sizler karış karış, arşın arşın sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz/onların inançları ve yaşayışlarını ölçü edineceksiniz. İnsanın giremeyeceği küçük bir keler / kertenkele deliğine girecek olsalar, siz de onları takib edeceksiniz.” (Hz. Peygamberin gelecekle ilgili bu ürpertici açıklaması üzerine biz sahâbîler) sorduk: "Ya Resûlallah! (İzlerini takib edeceğimiz bu topluluklar) Yahûdiler ve Hristiyanlar mı olacak?" Şöyle buyurdu: “Ya başka kimler olacaktı?” (Buhari, Enbiya 50; Müslim, İlm 6)
__________________________________________
Büyük Halife Hz. Ömer (Radıyallahu anh) buyurmuştur ki; “Allah düşmanları bayramlarını kutlarken, onlardan uzak durun.”
__________________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
__________________________________________
#timurtashoca #timurtaşuçar #sohbet #timurtaşhocaefendi #vaaz

Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük gazaba sebep olur. (SAFF Sûresi-2,3)
_________________________________
Söz verirken acele etme! Çünkü söz namustur.
Hz. Ali (Radıyallahu anh)
_________________________________
#timurtashoca #timurtaşuçar #sohbet #timurtaşhocaefendi #vaaz

Allah’ın dininden çekmek için insanın aklını şaşırtmak, zihnini kurcalamak, kalbini bozmak yoldan çıkartmak için şeytanların vesvese verdiği gibi bir takım insanlar da vesvese verirler.
Bunlara aldanan insan sonunda acı bir hüsrana uğrayacaktır. Müslüman kişi şeytanların ve insanların verdiği vesveselere aldanmamalı, uyanık olmalı ve mücadele etmelidir.
______________________________
“İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden ki o, insanların sinesine vesvese düşürür. Cinlerden ve insanlardan oluşur.”
Nas Suresi-4/6
______________________________
#timurtashoca #timurtaşuçar #sohbet #timurtaşhocaefendi

Ebu’d-Derda (r.a) şöyle dedi: “Dostum Muhammed (Sallallâhu aleyhi ve sellem) bana şöyle tavsiyede bulundu. Parça parça kesilsende, yakılsanda Allah ‘a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah ‘ın koruması ondan uzaklaşmıştır.” (Müsned:5/238, El-Bani Sahihi ibn Mace:3529, Beyhaki)
_________________________________
“Kıyamet günü kul, ilk önce namazdan hesaba çeki­lecektir. Namaz düzgün ise diğer ameller de düzgün olacaktır. Eğer namaz bo­zuk ise diğer ameller de bozuk olacaktır.” (Taberâni, Terğib)
_________________________________
“Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.” İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir
_________________________________
“Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır.” müslim,ebu davud, tirmizi
_________________________________
“Cennetin anahtarı namazdır, namazın anahtarı da abdesttir.” (Müsned)
_________________________________
“Her kim şu beş vakit namazı eksiksiz kılarsa namazı, kıyamet gününde ona bir aydınlık, hakkında delil ve kurtuluş olur. Her kim de bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa kıyamet gününde Karun’la, Haman’la, Firavun’la ve Ubeyy ibn-i Halefle birliktedir.” (Müsned: 2/169, Darimi: 2/301, İbn-i Hibban: 1448)
_________________________________
Müslim’in rivayetinde "Kim ikindi namazını kazaya bırakırsa, sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış (veya: onları kaybetmiş) gibidir.” (Müslim, Mesacid, 200-201)
_________________________________
Öyle bir namaz var ki onu kazaya bırakırsa, sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış (veya: onları kaybetmiş) gibidir.” (Buhari, Mevakit, 14)
_________________________________
Evet dünyada kaybettiği en ufak şeylere üzülen insan namazı terk etmekle neleri kaybettiğini bir bilsen. “Ehli ve evlâdı katlolunmuş, serveti telef olmuş kimsenin musîbeti ne kadar bü­yükse, tek bir namazını geçiren kimsenin musîbeti de o kadar büyüktür. Hiç Namaz kılmayanın durumunu bir düşün. Düşün ve irkil de kendine gel.
____________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
____________________________
#timurtashoca #timurtaşuçar #sohbet #timurtaşhocaefendi

Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar, ırzlarını korusunlar; görünmesi zaruri olanların dışında zinetlerini açmasınlar ve baş örtülerini yakalarının üzerine vursunlar...
(Nur Sûresi-31)
_________________________________
Tesettür vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde bol olmalıdır.
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#timurtashoca #vaaz #şeriat #doğrutesettür #timurtaşuçar #amin #tesettürelbise #dua #sohbet #çarşaf #emirallahtangeldi #timurtaşhocaefendi #bayangiyim #farz #cilbab

Most Popular Instagram Hashtags