[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#timurlenk

785 posts

TOP POSTS

"Ülkeler kılıç ile alınır ancak adalet ile korunur."
-Başbuğ Timur
#emirtimur #amirtemur #timurlenk #başbuğtimur #tamerlane #fil #asker #ordu #türk #turan

Emir Timur, imparatorluğunu kurmadan önce Tuğluk Timur'a bağlılık bildirmiştir. Tuğluk Timur onun şehrindeki 80 kadar alim ve ulemayı zindana attırmıştır. Timur ise vicdanı el vermediğinden dolayı o gittikten sonra bu Alimleri serbest bıraktırarak, halkı tarafından destek görmüştür. Tuğluk Timur, bu hadiseyi itaatsizlik olarak yorumlayıp Emir Timur için ölüm fermanı çıkararak ordularını onun uzerine sevketmiştir. Timur ise 60 kadar sayıda askeriyle şehirden uzaklaşarak büyük bir ordu kurma gayesindedir. Demir'in hükümdarlık hikâyesi böyle başlamaktadır.
#timur #emirtimur #timurlenk #alim #ulema #derviş #türk #devlet #türktarihi #islam #ulema #müslüman #turan

Otağ

Otağ - Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe Hakan Çadırı. Büyük ve görkemli çadır. Otak (Otav) veya Otu (Otuv) da denir. Moğollar ise Macan (Majkan, Mayhan, Mayıkan) derler. Çadırdan farkı, yuvarlak ve süslü olmasıdır. Osmanlı’da Padişah çadırlarına bu ad verilmiştir. Yeryüzü büyük bir otağa benzetilir. Yaşam Ağacı ise onun ortasındaki direktir. Türk kültüründe çadır önemli bir yere sahiptir. Kırgızlar Bozuy derler. Farklı renklerdeki çadırlar farklı anlamlara gelir. Ak Otağ, Kara Otağ, Kızıl Otağ, Sarı Otağ gibi… Oğuz Han ölüp de yerine oğlu Gün Han tahta çıkınca kendi Altın Otağ kurdurur. Kendi otağının sağ yanına altı, sol yanına da altı çadır kurdurur. Sağ tarafa 40 kulaçlık bir direk diktirip başına altın bir tavuk koydurur, dibine ak bir koyun bağlatır. Sol yanına da 40 kulaç bir direk diktirip onun üzerine de gümüş bir tavuk koydurur, dibine kara bir koyun bağlatır. Koyun güç simgesidir. Bu bağlamda Türk yurdu ve devleti üç boyutludur. Doğu-Batı (Sağ-Sol), Kuzey-Güney ve Gök-Yer.
.
.
.
.
.
.
#türk #türktarihi #türkaskeri #bozkurt #turan #ötüken #kızılelma #türkler #türük #tarih #türkırkısağolsun #üstüntürkırkı #ilberortaylı #türklerintarihi #türktarihi #töre #osmanlı #timur #osmanlıımparatorluğu #türkmilleti #atsız #atatürk #fatihsultanmehmed #kanunisultansüleyman #timurlenk #vatan #bayrak #millet #devlet #tarihibilgi #bilgi

Timur, küçüklüğünde arkadaşlarını toplayarak, " Benim dedem gaipten haber verir. Bir gün dedi ki, 'Benim neslimden gelecek biri cihângir olacak.' iste o benim. Bana sadık kalacağınıza yemin edin." Ve onlara yemin ettirmiştir.
Mustafa Rahmi - Timur ve Tüzükâtı
#amirtemur #emirtimur #timurlenk #başbuğtimur #temir #turan #tarih #türktarihi #türk #türkler #ordu #asker #kitap

- För många täcken tydligen 😂#timurlenk #isdressage

"Ben Makedonyalı İskenderin görebilmediği işleri gördüm"
#emirtimur #amirtimur #amirtemur #fatih #komutan #asker #ordu #timurlenk #başbuğ #başbuğtimur

MOST RECENT

regram @temurempire
Emir Timur, bir satranç ustasıydı. Satrançta o kadar ustalaşmıştı ki, 10×11 kareden oluşan oyun tahtası geliştiştirmiş, normal satrançtan farklı debbabe, bakan, mancınık, zürafa, deve gibi taşlar ilave ettiği bu oyuna Timur Satrancı adını vermişti.
#timur #satranç #timurlenk #emirtimur #amirtemur #oyun #tarih #türk #turan

“Ey firdevsi, sen Şahnamende miletinin, Türkler üzerinde kazandığı galabelerle övündün. Kalk gör, bugün İran topraklarıyla beraber, mezarın Türk bahadırlarının ayağı altındadır.”
- Amir Temur
#emirtimur #amirtemur #timurlenk

Tarihe damga vuran TÜRK kadını

Keyhüsrev᾿i öldürüp insan kanı ile doldurulan tuluma kesilen başını atarak, açgözlü Hüsrev᾿i kana doyuran TOMRİS

İskitler döneminde yaşamış olan Tomris aynı zamanda ilk kadın Türk hükümdarıdır
.
.
.
.
.
.
#türk #türktarihi #türkaskeri #bozkurt #turan #ötüken #kızılelma #türkler #türük #tarih #türkırkısağolsun #üstüntürkırkı #ilberortaylı #türklerintarihi #türktarihi #töre #osmanlı #timur #osmanlıımparatorluğu #türkmilleti #atsız #atatürk #fatihsultanmehmed #kanunisultansüleyman #timurlenk #vatan #bayrak #millet #devlet #tarihibilgi #bilgi

Otağ

Otağ - Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe Hakan Çadırı. Büyük ve görkemli çadır. Otak (Otav) veya Otu (Otuv) da denir. Moğollar ise Macan (Majkan, Mayhan, Mayıkan) derler. Çadırdan farkı, yuvarlak ve süslü olmasıdır. Osmanlı’da Padişah çadırlarına bu ad verilmiştir. Yeryüzü büyük bir otağa benzetilir. Yaşam Ağacı ise onun ortasındaki direktir. Türk kültüründe çadır önemli bir yere sahiptir. Kırgızlar Bozuy derler. Farklı renklerdeki çadırlar farklı anlamlara gelir. Ak Otağ, Kara Otağ, Kızıl Otağ, Sarı Otağ gibi… Oğuz Han ölüp de yerine oğlu Gün Han tahta çıkınca kendi Altın Otağ kurdurur. Kendi otağının sağ yanına altı, sol yanına da altı çadır kurdurur. Sağ tarafa 40 kulaçlık bir direk diktirip başına altın bir tavuk koydurur, dibine ak bir koyun bağlatır. Sol yanına da 40 kulaç bir direk diktirip onun üzerine de gümüş bir tavuk koydurur, dibine kara bir koyun bağlatır. Koyun güç simgesidir. Bu bağlamda Türk yurdu ve devleti üç boyutludur. Doğu-Batı (Sağ-Sol), Kuzey-Güney ve Gök-Yer.
.
.
.
.
.
.
#türk #türktarihi #türkaskeri #bozkurt #turan #ötüken #kızılelma #türkler #türük #tarih #türkırkısağolsun #üstüntürkırkı #ilberortaylı #türklerintarihi #türktarihi #töre #osmanlı #timur #osmanlıımparatorluğu #türkmilleti #atsız #atatürk #fatihsultanmehmed #kanunisultansüleyman #timurlenk #vatan #bayrak #millet #devlet #tarihibilgi #bilgi

Gök Türkler zamanında Türklerde balbal dikme âdeti vardı. Bir kahramanın, bilhassa Kağanların mezarına hayatta iken öldürdüğü veya yendiği en ünlü düşmanının heykeli dikilirdi. Bu heykele balbal derlerdi.

Hüseyin Nihâl Atsız
.
.
.
.
.
.
#türk #türktarihi #türkaskeri #bozkurt #turan #ötüken #kızılelma #türkler #türük #tarih #türkırkısağolsun #üstüntürkırkı #ilberortaylı #türklerintarihi #türktarihi #töre #osmanlı #timur #osmanlıımparatorluğu #türkmilleti #atsız #atatürk #fatihsultanmehmed #kanunisultansüleyman #timurlenk #vatan #bayrak #millet #devlet

20 Yanvar Faciası  Bakü'de Sovyet orduları binlerce Azerbaycan Türkünün üzerinden tanklarla geçmiş, bununla yetinmeyen Rus ve Ermeni askerler yüzlerce, binlerce Azerbaycan Türkünü işkenceler ile katletmiştir. (20 Ocak 1990) .
.
.
.
.
.
#türk #türktarihi #türkaskeri #bozkurt #turan #ötüken #kızılelma #türkler #türük #tarih #türkırkısağolsun #üstüntürkırkı #ilberortaylı #türklerintarihi #türktarihi #töre #osmanlı #timur #osmanlıımparatorluğu #türkmilleti #atsız #atatürk #fatihsultanmehmed #kanunisultansüleyman #timurlenk #vatan #bayrak #millet #devlet

ŞANLI TÜRK TARİHİMİZDEKİ 16 TÜK DEVLETİ ve HÜKÜMDARLARI
BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU
Egemenlik yılları: M.Ö. 204 – M.S. 216
İlk hükümdarı: Yabgu TEOMAN
BATI HUN İMPARATORLUĞU
Egemenlik yılları: M.S. 48-216
İlk hükümdarı: Panu
AVRUPA HUN IMPARATORLUĞU
Egemenlik yılları: M.S. 375 - 469

İlk hükümdarı: Balamir
AK HUN IMPARATORLUĞU
Egemenlik yılları: M.S. 420 - 552
İlk hükümdarı: Toraman Akhsunvar
GÖKTÜRKLER
Egemenlik yılları: M.S. 552 - 745
ilk hükümdarı: Bumin Kağan
AVARLAR
Egemenlik yılları: M.S. 565 - 835
İlk hükümdarı: Bayan Kağan
HAZARLAR
Egemenlik yılları: M.S. 651 - 983
İlk hükümdarı: Hakan Yusuf
UYGUR DEVLETİ
Egemenlik yılları: M.S. 745 - 1368
İlk hükümdarı: Kutlug Bilge Kul Kağan
KARAHANLILAR
Egemenlik yılları: M.S. 940 - 1040
İlk hükümdarı: Saltuğ Buğra Han
GAZNELİLER
Egemenlik yılları: M.S. 962 - 1183
İlk hükümdarı: Alp Tekin
BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
Egemenlik yılları: M.S. 1040 - 1157
İlk hükümdarı: Selçuk Bey
HARZEMŞAHLAR
Egemenlik yılları: M.S. 1097 - 1231
İlk hükümdarı: K. Muhammed Harzemşah
ALTINORDU DEVLETİ
Egemenlik yılları: M.S. 1236 - 1502
İlk hükümdarı: Batur Han
BÜYÜK TİMUR DEVLETİ
Egemenlik yılları: M.S. 1368 - 1501
İlk hükümdarı: Timur Gürkan Han
BABÜR DEVLETİ
Egemenlik yılları: M.S. 1526 - 1858
İlk hükümdarı: Babür Şah
OSMANLI İMPARATORLUĞU
Egemenlik yılları: M.S. 1299 - 1922
İlk hükümdarı: Osman Bey
17. Büyük Türk Devletimiz  GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün  KURDUĞU TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ dir.
.
.
.
.
.
.
#türk #türktarihi #türkaskeri #bozkurt #turan #ötüken #kızılelma #türkler #türük #tarih #türkırkısağolsun #üstüntürkırkı #ilberortaylı #türklerintarihi #türktarihi #töre #osmanlı #timur #osmanlıımparatorluğu #türkmilleti #atsız #atatürk #fatihsultanmehmed #kanunisultansüleyman #timurlenk #vatan #bayrak #millet #devlet

#Efrasiyap
TİMUR, RODOS ŞÖVALYELERİ VE BATI ANADOLU SEFERİ  Timur, 1402’de Ankara Çubuk Ovası’nda Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Bâyezid’i mağlup etmiş arkasından da Osmanlılara ait olan arazileri kendisine bağlamıştır. Osmanlıların hakimiyetlerine son vermiş olduğu, Anadolu Beylikleri diye bilinen Karamanoğlu, Germiyanoğlu, Aydınoğlu gibi Türkmen beyliklerine topraklarını iade etmiş onları kendisine bağlı olarak beyliklerini ihya etmelerini sağlamıştır. Bu ihya Timur’un Anadolu’yu ve Osmanlıları kontrol altına alma düşüncesinin bir neticesi olarak görülmelidir. Timur’un bu tavrı Kösedağ Savaşı sonrası Moğolların Anadolu’da yapmış oldukları uygulamalara çok
benzemektedir.
Timur özellikle fatih ve gazi sıfatlarıyla anılan Osmanlı hükümdarı Bâyezid’i yenmesi, topraklarını perişan etmesi sebebiyle üzerinde oluşan olumsuz tepkiyi dağıtmak için bir sefer düzenlemiştir. Burası Rodos şövalyelerince elde tutulan ve Anadolu’da gayri müslim idaresinde kalmış tek toprak parçası olarak tanımlanan İzmir’dir. İzmir Timurlu kaynaklarının iddiasına göre aynı zamanda Yıldırım Bâyezid tarafından kuşatılıp alınamayan bir yerdir. Timur, İzmir üzerine sefer düzenlemiş burayı fethedip şövalyeleri de sürmüştür (Aralık 1402
-Ocak
1403). Hıristiyan şövalyelerden şehri alan Timur, hem gazi sıfatını almış, hem de Müslüman gazi bir devletle savaşmasından dolayı üzerinde temerküz eden olumsuz imajı düzeltmeye çalışmıştır. Bu liman
ve ticaret merkezle
rinin Timur tarafından alınmasıyla birlikte hem Anadolu seferinin hem de yapılması düşünülen seferlerin maddi kaynak sorunu da bir miktar halledilmiştir.

#timur #timurlenk #beyazıthan #ankarasavaşı #AnadoluSeferi #Timurİmparatorluğu

Emir Timur, İzmir'i fethettiğinde Bizans'ın özel şeçilmiş askerleri olan Rodos Şövalyelerini denize dökmüştür.
#timur #emirtimur #amirtemur #timurlenk #izmir #kale #bizans

“Timurlu askerler, ineklere yük yükler ve binerler,
hatta eşeklere eyer vurup gem takarak Arap atına binenlerle yarışır ve onları
geçerlerdi”
-Nizamüddin Şami/Zafernâme
#asker #timur
#timurlenk #temir #tamerlane #emirtimur #amirtemur #başbuğtimur #türkler #türk #turan #vatan

"Atatürk, Demir'in siyasi liderliği ve askeri kişiliğine büyük saygı duyardı.Timur'dan bahsederken daha çok adının anlamı olan "Demir" diyerek hitap ederdi."
-Mahmut Esat Bozkurt

#timur #timurlenk #amirtemur #emirtimur #atatürk #mustafakemalatatürk #başbuğ #türk #tarih #kitap

Timur, "Kim benim mezarımda tahribat yaparsa, Allah ona benden on kat daha acımasız bir düşman musallat etsin" diyerek vasiyet etmiştir. 1941 yılında Rus arkeologlar incelemek üzere Timur'un kabrini açtıktan 12 saat sonra, dönemin en acımasız lideri Hitler Rusya'yı kuşatmış ve 3 gün sonra taarruza geçmiştir.İkinci Cihân harbi başlamıştır. Ruslar inceleme sonunda Timur'un kabrini İslam'i usuller ile yeniden defnettikleri gün, Rusya Almanlara karşı ilk kez bir cephe savaşı kazanmış ve kısa süre sonra da savaş bitmiştir.
Görsel:Emir Timur'un şeyhi Mir Sayyid Bereke'nin ayak ucunda bulunan kabri.
#timur #timurlenk #amirtemur #emirtimur #islam #din #mezar #hitler #nazi #rusya #türk #kitap #türktarihi #instagram

Ülkeler Silahla , Kılıçla Alınır Ancak Adaletle Korunur #timurlenk 041217

Sermet Timurlenk
1956 yılında Anlara’da doğmuş Türk atlet. Balkan gençler şampiyonasında 800 be 1500 metrede ikinci geldi (1975). Aynı mesafelerde Balkan büyükler şampiyonasında yine ikincilik elde etti (1977). Finlandiya ve Düsseldorf’taki uluslararası yarışmalarda 1500 metrede birinci oldu. Uluslararası alanda birçok kez adını duyuran Türk atletlerden biridir.
#Timurlenk

- För många täcken tydligen 😂#timurlenk #isdressage

Başbuğ Timur, söylediği birçok sözün hakkını veren bir karakterdi. "Bahadurluk, tehlikeli bir anda sabredebilmektir" (Timur'un Anadolu üzerine ilk hareketinde Kadı Burhaneddin'in Osmanlı, Memlük ve Altın Orda ile iftifak yapması üzerine 4 devleti karşına almak yerine manevra yaparak Hindistan'a yönelmesi. Timur Hindistandan döndüğünde Kadı Burhaneddin ölmüş, Oglu ile Osmanlı savaştaydı ve Memlükler ile Osmanlının da arası açılmıştı.) "Kılıç kınından çıktı mı, kaleme yer kalmaz" (Mektuplar ve Ankara Savaşı)
#emirtimur #amirtemur #timurlenk #tarih #türk #kitap

Emir Timur, bir satranç ustasıydı. Satrançta o kadar ustalaşmıştı ki, 10×11 kareden oluşan oyun tahtası geliştiştirmiş, normal satrançtan farklı debbabe, bakan, mancınık, zürafa, deve gibi taşlar ilave ettiği bu oyuna Timur Satrancı adını vermişti.
#timur #satranç #timurlenk #emirtimur #amirtemur #oyun #tarih #türk #turan

Emir Timur, Hindistan seferinde Hint ordusundaki fillere karşı atlarının ürkmemesi ve alışabilmesi için ordusunda bulunan büyükbaş hayvan ve develerin üzerine sandukalar koydurup, başlarından hortuma benzer ipler sarkıttırarak fil süsü vermiş atlı birliklerini bu şekilde egitmiştir.
#timur #emirtimur #amirtemur #timurlenk #aksaktimur #türk #türkiye #instagram #harp #asker #ordu

Özbek kaynakların büyük bölümünde Timur'un soyunun, Oğuz Kağan, Attila, Bumin Kağan ve Sultan Alp Arslan'a dayandığı yazılıdır.
#emirtimur #amirtemur #timurlenk #timurlular #temir #başbuğtimur #türk #oğuzkağan #sultanalparslan #bilgekağan #tarih #uzbek #özbek #türkiye #turan #hun

Jiayu Geçidi, Çin seddinin ana giriş geçitlerinden biridir. Timur, Çin'e doğru 200 - bazı kaynaklara göre 300 - bin askerli ordusu ile harekete geçtiği sırada ivedi ile güçlendirilmiş, Çin'in tüm hudutlarında olağanüstü hâl ilan edilmiştir. Maalesef Cihan Hakanı Timur'un bu sefere ömrü yetmemiş, yolda vefat etmiştir.
#timur #timurlenk #amirtemur #emirtimur #ordu #asker #china #çin #sefer #tarih #türktarihi #islam #müslüman

regram @temurempire
“Timur, Şam'ı kuşattığında, Şam emiri diyet ödemeye hazır olduklarını söyledi. Timur, “Öyleyse 1 milyon dinar getir.” dedi. 1 milyon dinar gelince Timur, “Diyeti 10 milyon dinar yaptım” getirin dedi. 10 milyon dinar gelince Timur, “ Daha diyetin 3 de 1'i gelmedi.” Dedi ve ordusuna taarruz emri verdi. Timur'un fillerden kurulu ordusu, kaleleri anında yerle bir etti. Timurlu süvariler tüm askeri karargahları yakıp yıktı. Daha sonra Timur, Şam Emir'ine şöyle dedi: “ Bu getirdiğin diyetler, bu insanlardan hile ile sömürdüğün paralardı. Şimdi bende senin kelleni alacağım.” - Justin Marozzi
#timur #timurlenk #amirtemur #emirtimur #tarih #sefer #ordu #asker #türk #turan #türkiye #instagram

“Timur, Şam'ı kuşattığında, Şam emiri diyet ödemeye hazır olduklarını söyledi. Timur, “Öyleyse 1 milyon dinar getir.” dedi. 1 milyon dinar gelince Timur, “Diyeti 10 milyon dinar yaptım” getirin dedi. 10 milyon dinar gelince Timur, “ Daha diyetin 3 de 1'i gelmedi.” Dedi ve ordusuna taarruz emri verdi. Timur'un fillerden kurulu ordusu, kaleleri anında yerle bir etti. Timurlu süvariler tüm askeri karargahları yakıp yıktı. Daha sonra Timur, Şam Emir'ine şöyle dedi: “ Bu getirdiğin diyetler, bu insanlardan hile ile sömürdüğün paralardı. Şimdi bende senin kelleni alacağım.” - Justin Marozzi
#timur #timurlenk #amirtemur #emirtimur #tarih #sefer #ordu #asker #türk #turan #türkiye #instagram

Emir Timur, imparatorluğunu kurmadan önce Tuğluk Timur'a bağlılık bildirmiştir. Tuğluk Timur onun şehrindeki 80 kadar alim ve ulemayı zindana attırmıştır. Timur ise vicdanı el vermediğinden dolayı o gittikten sonra bu Alimleri serbest bıraktırarak, halkı tarafından destek görmüştür. Tuğluk Timur, bu hadiseyi itaatsizlik olarak yorumlayıp Emir Timur için ölüm fermanı çıkararak ordularını onun uzerine sevketmiştir. Timur ise 60 kadar sayıda askeriyle şehirden uzaklaşarak büyük bir ordu kurma gayesindedir. Demir'in hükümdarlık hikâyesi böyle başlamaktadır.
#timur #emirtimur #timurlenk #alim #ulema #derviş #türk #devlet #türktarihi #islam #ulema #müslüman #turan

Timur'un zakâsı , sadece harp ve savaş stratejileriyle sınırlı değildi. İnsan psikolojisi ve zekasına da hitap ederdi. Mağrib'i fethettiğinde alimleri huzuruna çagırıp "Biz de Müslüman orduyuz, siz de. Söyleyin bakalım hangi tarafın askerleri şehit sayılır" diyerek hiç beklenmeyecek bir soru sormuştu. Ve bi çok alim bu soru sonucu sınıfta kalmıştır.
#amirtemur #emirtimur #timur #ordu #asker #alim #müslüman #türk #tarih #türktarihi #turan #timurlenk #tamerlane

"Alp Arslan" ile "Kılıç Arslan" şanlı bir fasıl,
Avrupa'yı rezil eden "Yıldırım" nasıl?
Düşünsene ne biçim bir kahraman erdir,
Ankara'da "Yıldırım"i eriten "Temir"
-H.Nihâl ATSIZ
#timur #temur #timurlenk #amirtemur #emirtimur #tamerlane #bayezıt #yildirimbayezit #yıldırımbeyazıt #ankara #savaş #türk #türktarihi #atsız #hüseyinnihalatsız #şiir #şair #kitap #yazar #istanbul #instagram #sultanalparslan #turan

1992 yılında Türk Cumhuriyetlerine gezi düzenleyen Başbakan Süleyman Demirel ve Alparslan Türkeş, Özbekistan'da Timur'un kabribi ziyaret ederler. Anı defterine hatırat bırakmaları gerekir. Süleyman Demirel, Türkeş'e dönerek sorar:
“Ben şimdi buraya ne yazayım? Ankara Fatihi mi yazayım”? Türkeş cevap verir:
“İzmir Fatihi yazın.” #alparslantürkeş
#türkeş #türk #turan #izmir #timur #emirtimur #timurlenk #türkiye

Emir Timur, Sivas'ı düşürdükten sonra kale komutanı olan Malkoçoğlu Mustafa Bey'i: "Git Hünkârın Bayezıt'a bizim kudretimizi anlat" diyerek serbest bırakmıştır. Malkoçoğlu,
Yıldırım Bayezıt'ın yanına vardığında Timur ordusunun durumunu soran Sultan, "Hünkarım toprakları ve devleti bizim on katımız büyükluğünde olan bir devletin nasıl bir ordusu var ise, öyle bir ordusu var" cevabını almıştır.
#timurlenk #amirtemur #timurlenk #emirtimur #sivas #kale #fetih #asker #ordu #savaş #ankara #türk #tarih

“TecrübeIerim bana gösterdi ki, hukuka bağIı oImayan bir hükümet, uzun müddet ayakta kaIamaz. BöyIe hükümetIer çıpIak oIup, kendini gören herkese karşı gözIerini yere diken ve kimsenin yanında hürmet ve itibarı oImayan birine benzerIer. Hatta böyIe bir hükümet, tavanı, kapısı, avIu duvarIarı oImayan ve her önüne geIenin içeriye girdiği bir eve de benzetiIebiIir.”
- Emir Timur
#emirtimur #başbuğtimur #hukuk #adalet #türk #türkiye #devlet #vatan #tarih #türktarihi #timurlenk #amirtemur #timurlular

"Ülkeler kılıç ile alınır ancak adalet ile korunur."
-Başbuğ Timur
#emirtimur #amirtemur #timurlenk #başbuğtimur #tamerlane #fil #asker #ordu #türk #turan

"Timur, orta çağda din ve inançlar doğrultusunda şekil alan hiyerarşik düzende ısrarla Türk oldugunu öne sürerek yeryüzüne hakim olan bir cihângirdi."
#amirtemur #emirtimur #timurlenk #temur #türk #türkler #başbuğ #başbuğtimurhan

"Büyük İskender'in ardında kraliyet ailesi, Cengiz Han'ın ardında ise Moğollar vardı. Temur ise her şeyi sıfırdan kurmuş, kendi gayretiyle dünyayı titreten bir imparatorluk inşaa etmişti."
-Harold Lamb
#amirtemur #emirtimur #timur #timurid #tamerlane #timurlenk #türk #cengizhan #büyükiskender #devlet #vatan #türkler #türkçe #tarih

Most Popular Instagram Hashtags