#tilbed

MOST RECENT

#Gud, #tilbed, #hvemerGud, #skaberen,
En sang af David. Jorden og alt, hvad der er på den, tilhører Herren, hele verden og alle, som bor i den. Han grundlagde jorden på verdenshavene, dens fundament lagde han på havets dyb. Hvem kan stige op på Herrens bjerg? Hvem har lov at gå ind i hans helligdom? De, som har rene motiver og gør det gode, som ikke tilbeder afguder eller sværger falsk. Sådanne mennesker bliver velsignet af Gud og nyder godt af hans trofasthed og godhed. Kun de må komme ind i Herrens nærhed og tilbede Jakobs Gud. Luk de ældgamle døre vidt op, gør plads i byens indgangsport, så den almægtige Konge kan komme ind. Hvem er den almægtige Konge? Det er Herren, som er stærk og mægtig. Det er Herren, som vinder enhver kamp. Luk de ældgamle døre vidt op, gør plads i byens indgangsport, så den almægtige Konge kan komme ind. Hvem er den almægtige Konge? Det er Herren, som styrer alt. Han er den almægtige Konge.
Salmernes Bog 24:1‭-‬10 BPH
https://bible.com/bible/20/psa.24.1-10.BPH

Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer: Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder. 1 Joh 1,5-2,2

#mannakorn, #himmelskbrød, #dagensvers, #bibel, #bibelen, #bibelvers, #bibelcitat, #danskbibelvers, #jesuord #jesus, #frelse, #kristen, #kristendom, #kristentro, #tro, #håb, #kærlighed, #spirituel, #tilbed, #lovsyng, #Nåde, #fred, #lys, #åndelig, #ånd, #hjælp, #sjælefred, #sjælesorg, #opmuntring, #visdom,

#synd, #udensynd, #retfærdighed, #kristus, #Jesus, #syndenlagtpåham, #skudlinien, #redning, #Gudsplan, #togdinsynd, #ledfordig, #betalteprisen, #frikendt, #accepteret, #trokun, #retfærdiggørelseniham, #retfærdiggørelse, #tilbed, #taknemmelig, #takGud,
Det er på grund af ærefrygt for Herren, at vi søger at vinde mennesker. Gud kender os fuldt ud, og jeg håber, at I også forstår os. Det er Kristi kærlighed, der får os til at gøre det, vi gør. Vi ved jo, at han døde i vores sted, og derfor er vi færdige med det gamle liv, vi levede før. Han døde i alles sted, for at alle, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for deres skyld. Derfor ser vi ikke på mennesker på samme måde nu, som før vi blev kristne. Selv Kristus bedømte vi engang ud fra et rent menneskeligt synspunkt, men det gør vi ikke mere. Den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle liv er forbi, et nyt liv er begyndt. Det er alt sammen en gave fra Gud, der gennem det, Kristus gjorde, har forsonet os med sig selv og givet os forsoningens tjeneste. Sagt med andre ord: Det var Gud, som gennem Kristus tilbød fred, forsoning og fællesskab mellem sig selv og verden ved at tilgive mennesker deres synder. Og han har betroet os at bringe dette budskab om forsoning til alle mennesker. Vi er nu ambassadører for Kristus og taler på hans vegne. Gennem os bønfalder Gud mennesker om at blive forsonet med ham! Kristus var syndfri, men Gud lagde vores synd på ham, så vi derigennem kunne blive frikendt og accepteret af Gud.
2. Korinterbrev 5:11‭, ‬14‭-‬21 BPH
http://bible.com/20/2co.5.11-21.BPH

#gud, #helligånd, #ånd, #tilbedelse, #tilbed, #lovprisning, #tilbedere, #citatjesus, #sandhed,
Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.”
Johannesevangeliet 4:24 BPH
http://bible.com/20/jhn.4.24.BPH

Det ironiske ved at drikke 'varm kaffe' i et 'hot tea' krus - tilbed kaffen #thelordofhotdrinks #kaffe #etandetselfie #tilbed

A big happy birthday to this crazy country girl who understands my weirdness. I can't imagine life at Alabama without ya my dear #loveisabattlefield #majorbonding #💜less #tilbed

Most Popular Instagram Hashtags