[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#tibetbead

23 posts

TOP POSTS

Dây cổ mix thêm đá Tây Tạng cho anh hàng xóm @kramahan.clothing và ảnh gửi lại cho quả ảnh siêu chấtttt thì có coi như review được hôngggg?? 😎😎😆😆 #owlthevintage #owlstories #tibetbead #beadwork #coolfeedback

THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Sáng mở mắt đã thấy feedback móc khoá cú dễ cưnggg gì đâu 😘😘😘 THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

MOST RECENT

THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Dây cổ mix thêm đá Tây Tạng cho anh hàng xóm @kramahan.clothing và ảnh gửi lại cho quả ảnh siêu chấtttt thì có coi như review được hôngggg?? 😎😎😆😆 #owlthevintage #owlstories #tibetbead #beadwork #coolfeedback

Sáng mở mắt đã thấy feedback móc khoá cú dễ cưnggg gì đâu 😘😘😘 THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Tadaaaa, tranh thủ up hình feedback móc khoá cú của nhỏ dễ thương kia, xong ời làm tiếp hàng cho nhỏ dễ thương đó luôn nèeee 😘😘😘 THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.
THE TIBET OWL KEYCHAIN ✨✨
• Made with ceramic owls, Tibet beads and copper charm
• Available colors: Red, Yellow, Cappuccino, Green, Olive, Dark Purple, Light Purple, Blue, Orange, Black
• 60,000/item
• 110,000/2 items 🙌🏻🙌🏻 Get your fav ones via:
📱 iMess/Viber: 090-992-1105
📩 FB/Insta inbox, comment or direct

#owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

SHOOTING THIS MORNING FOR TONIGHT ALBUM!! 😆😆Chuyện là nửa đêm qua không ngủ được, nằm hoài cũng chán nên ngồi dậy thử nghịch cú phối chung với đá Tây Tạng coi sao. Và "Ôhhh, thật bất ngờ!!", kiểu dễ thương quá chời quá đất vầy nèee.

Tối nay up full album mấy mẫu Cú mần đêm qua cho mí bạn coi ha. Giờ Cú lo chụp ảnh ọt xong đi ngủ bù cả đêm thức trắng đã. Mãi iêuuuu 💖💖💖 #owlthevintage #owlcorner #owlbeadwork #owlkeychain #tibetbead #bohoaccessories #bohocraft #handcrafted #handicraft

Working on some new pieces with clay as focal point #clay #copper #fairtrade #tibetbead #handmade #batik #texture #necklace #collingswood #art

Most Popular Instagram Hashtags