[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#thahaanback

MOST RECENT

New upcoming
تاپکی برمیگرده به زندگی ویهان و سنکارا و شرادا نگران هستند
تاپکی و خانواده وقتی همدیگرو بعد چندسال میبینن احساسی میشن
و تاپکی میفهمه که ویهان تو زندگیش نسبت ب سنکار بی اعتناس و میفهمه که اون تصادف کرده و حافظشو از دست داده
اون خیلی ناراحت میشه وقتی که میفهمه خواهرش ادیتی مرده
تاپکی متوجه که تینا و بیهان دارن از دست دوتا جادوگر رنج میبرن و اینکه سنکارا سرخود داروهای اشتباهی ب ویهان میده تا حافظشو و تاپکیو هرگز به خاطر نیاره و میگه حتی اگه با اون ازدواج کنم اون تنها کسی که همسر خودش میدونه تاپکیه و با دیدن اون همه چی یادش میاد
دوتا جادوگر میترسن که همه چیه خودشونو از دست بدن برای همین باز تهدید میکنن زندگی ویهان که اگه تاپکی ازش دور نشه اون میمیره
شرادا ی سری مقاله میاره که تاپکی امضاش کرده و سنکارا هم مدارک جعلی درست میکنه تا تاپکیو مجبور کنه از زندگی ویهان بره
تاپکی هم وقتی این وضعیت رو میبینه تصمیم میگیره به مشکلات خانواده پانده رسیدگی کنه و هردو انها یک دختر دارن ک خصوصیات طرف مقابلو داره😁
ویهان کم کم خاطراتشو و تاپکیو یادش میاد به زودی حافظشو به دست میاره😁😁😍
@jigyasa_07 @manish_goplani @nitanshi_goel
#thahaan #thahaanback #thahaanlove #thahaanforever #thahaanlovers #thapki #bihaan #bihaanpandey #banipandey #tinapandey #jigyasasingh #manishgoplani #nitanshigoel

خلاصه قسمت دیشب هند🌷
تاپکی به ویهان میگه یعنی تو واقعا منو نشناختی یا فقط داری فیلم بازی میکنی و دسته ویهانو میگیره ویهان میره تو فکر و میگه تاپکی
تاپکی خوشحال میشه ولی بعد ویهان میگه منظورم خانم تاپکی بود من شمارو ب جا نمیارم و احتمالا شما منو با کسی دیگه اشتباه گرفتی ودستشو از دست تاپکی میکشه و میره😭😭
تاپکی گریش میگیره و میگه خیلی خوشحالم که تونستی منو فراموش کنی و زندگی جدیدتو شروع کنی ولی هنوز همه ی زندگیه من تویی
بانی میادو بهش میگه چرا گریه میکنی و میگه بابای تینا خیلی خوبه کاش بابای منم بود تاپکی یهو میگه اون بابای توام هس که بانی شوکه میشه و تاپکی میگه منظورم این بود که بابای توام همین شکلی بود و با ناراحتی میرن ناهار بخورن
تینا بانی و تاپکیو میبینه و به ویهان میگه برن پیش اونا ولی تا میخوان برن سر و کله شرادا جادوگر و خانواده پیدا میشه و بابوجی هم ویهانو دعوا میکنه که چرا بدون خبر گذاشته رفته و شرادا هم تینارو سرزنش میکنه ویهان ی چاقو ورمیداره و میره سمت شرادا
چوتکیو برکی فکر میکنن ویهان همون ادم قبلی شده ولی ویهان ی سیبم برمیداره و میره جلوتر و به شرادا میگه تقصیر تینا نبود به اون کاری نداشته باش مقصر منم
تینا از ترسش میره قایم میشه و سکسکش میگیره که بانیو تاپکی پیداش میکنن و تاپکی بهش خوراکی میده و بعدم میره از پشت بلندگو میگه سلام ویهان من تاپ تاپ تاپکیم همه شوکه میشن و دوتا جادوگر سکته خفیف میزنن ای ایشالا بمیرن😒
میگه تینا پیش منه بیا تو حیاط ببرش😊
پرومو:ویهان میاد پیش تاپکی که تینارو ببره و تاپکی همه ی خانوادرو میبینه و شوکه میشه😔
و تمـــام چطوووره؟؟
نظر فراموش نشه
ب نظرتون چی قراره اتفاق بیفته حافظه ویهان برمیگرده؟؟؟😭😭
@jigyasa_07 @manish_goplani @nitanshi_goel
#thahaan #thahaanback #thahaanlovers #thahaanlover #thahaanforever #thapki #bihaan #bihaanpandey #bani #banipandey #tinapandey #jigyasasingh #manishgoplani #nitanshigoel

خلاصه قسمت دیشب هند💐
این قسمت شروع میشه با ویهان که میخواد چاقورو پرت کنه و تاپکی با تلپاتی بهش میگه لطفا بهم نگاه کن
ویهان زل میزنه تو چشم تاپکی و اونم با چشم بهش جای سیبارو نشون میده و ویهانم پلک میزنه که یعنی فهمیدم و چاقو رو پرت میکنه که همش میخوره به هدف و همه براش دست میزنن و کبیر و نیها سنکار عصبی میشن
کبیر میگه تو این مرحله موفق شدی فقط ی مرحله دیگه مونده و ی دستگاه دروغ سنج به ویهان وصل میکنن و کبیر ازش سوال میپرسه و میگه باید راستشو بگی چون دستگاه دروغ تورو تشخیص میده و شکست میخوری اماده ای که ویهان ی نگاه به تاپکی میکنه و بهم لبخند میزنن و ویهان میگه امادم
کبیر اول با تحقیر شروع میکنه و میگه تو الان خیلی استرس داری و دستشوییت گرفته ویهان عصبی میشه و همه میخندن ویهان میگه ن من الان به یکی اعتماد کردم و استرس ندارم و تو دستگاه چراغ سبز که یعنی درست جواب داده روشن میشه و کبیرم ضایع میشه😏
دومین سوالو کبیر میپرسه و اینه ک تا حالا انقدر بد شدی که زندگیه کسیو نابود کنی نیها ناراحت میشه و ویهان میگه من هرگز زندگیه کسیو نابود نکردم کبیر عصبی میشه و میخواد دادو بیداد کنه که دستگاه چراغ سبز نشون میده کبیر بدتر قاطی میکنه و میگه این دستگاه خرابه که مجری میادو میگیرش و وقت استراحت میده و کبیرم میره به صورتش اب بزنه و میگه من نمیذارم تو برنده بشی ویهان پانده باید سزای کاری که با خواهرم کردیو بدی من با اخرین سوال تورو شکست میدم
کبیر میادو میگه مونده سوال اخر
تو هنوز همسر من و زن سابق خودتو دوست داری
همه شوکه میشن و تاپکیو ویهان بهم نگاه میکنن واسو بهش میگه پسرم هرچی تو دلته بگو و دوتا زنم اونجا باهم پچ پچ میکردن یکیشون میگه برای حفظ غرورش جواب اشتباهو میده و میبازه اون یکیم گفت شاید واقعا راست بگه خلاصه که ویهان یاد کارای تاپکی که در حقش کرد و حرفاش میفته ولی با همه اینا میگه من دوسش دارم تاپکی گریش میگیره و دستگاه چراغ سبزو نشون میده کبیرم در حال انفجاره و بلند میشه میره ویهانم برنده ۵کرور میشه😊
واسو میگه این پیروزی به خاطر توئه تاپکی
ویهانو تاپکی باز بهم نگاه میکنن خانواده دور ویهانو میگیرن که همون موقع دونفر تاپکیو میبرن
ویهان دنبال تاپکی میگرده و میگه پس تاپکی کجاس ولی پیداش نمیکنه اون دوتا مرد تاپکیو میبرن تو ی اتاق تاپکی میگه با من چیکار دارین که یهو سنکارو نیها میان و تاپکی شوکه میشه
و تمـــام😊😍
@jigyasa_07
@manish_goplani
#thahaan #thahaanlove #thahaanforever #thahaanback #savethahaan #thapki #bihaan #manishgoplani #jigyasasingh #thapkipyaarki

New upcoming
خبرای خــــوب😊
ویهان برنده میشه در واقع تاهان برنده میشه👏💃💃
و پول پس گرفتن خونه جور میشه و حالا تمام تمرکز ویهان رو پس گرفتن تاپکیه😁
هورااااا 😁💃💃
حالا نوبته میمون خانومه ک کرمشو بریزه و این هم لباسشه برای دزدیدن تاپکی😒
@manish_goplani
@jigyasa_07
#thahaan #thahaanback #thahaanlovers #thahaanlove #thahaanforever #wewantthahaan #savethahaantogether #savethahaan #thapki #bihaan #jigyasasingh #manishgoplani #thapkipyaarki

New upcoming
اولش ک تاپکی میرسه توی مسابقه و ی بخش از مسابقه زوج تاهان باهم انجام میدن و تاپکی تو بغل ویهانه(امیدوارمـ رویا نباشه باز)
و بعد کبیر دسته ویهانو میبنده واونو میفرسته تو ی اتاق پر دودو گاز و به تاپکی میگه باید در عرض ۲دقیقه ب ۵سوال من پاسخ درست بدی تا ویهان بیاد بیرون
مرتیکه مریضی روانی داره ها😭😭😃ویهانمـــ😭😭
@manish_goplani
@jigyasa_07
@sehban_azim
#thahaan #thahaanback #thahaanlovers #thahaanlove #thapki #bihaan #jigyasasingh #manishgoplani #thapkipyaarki

خلاصه قسمت امشب جم💐
این قسمت شروع میشه با ویهان که میخواد تاپکیو بغل کنه ولی تاپکی نمیذاره و میره تو اشپزخونه ویهانم میره تو حیاط و خانوادم فضولیشون ناکام میمونه
واسو و بی بی و چوتکی میرن پیش تاپکی و میگن ما میخوایم به شما کمک کنیم بهتره تو و ویهان کنار هم باشین که تاپکی میگه ن من دوست دارم غذارو اماده کنم و بعد هم همه خانواده میرن بیرون که ویهانو تاپکی تنها باشن
از اونورم سانجی و اشوین ویهانو تحریک میکنن باز که تاپکیو بغل کنه
ویهان میاد توی خونه و تاپکی هم داره غذاهارو میچینه که ویهان هی میاد جلو تاپکی میره عقب و تاپکیو گوشه دیوار گیر میندازه و تاپکیم چشماشو میبنده و ویهان میخواد بغلش کنه که تاپکی الکی سکسکه میکنه و بلند میشه و میگه باید اب بخورم که ویهان میگه سکسکه تو که با اب خوب نمیشه تاپکی میگه اهان اره و میره ظرف غذارو برمیداره ویهان میاد از دستش میکشه هی تاپکی میکشه هی ویهان که اخر ظرف پرت میشه و همه محتویاتش میریزه رو سرو صورت ویهان😁😂(عالیهــ این صحنه😍)
ویهان عصبی میشه و میذاره میره بیرون از خونه
تاپکی هم از رفتارش پشیمون میشه و به ویهان smsمیده و معذرت خواهی میکنه بعد از ی برنامه رادیویی به تاپکی زنگ میزنن و میگن برای شوهرت یه اهنگ بخون ویهانم داره گوش میده و میگه اره تاپکی با اون صدای زیبات برام بخون(البته نقشه شراداس برا مسخره کردن تاپکی)تاپکی شروع میکنه به خوندن که ویهانو خانواده با لذت گوش میدن و ی جای اهنگ تاپکی خیلی زبونش میگیره که مجری مسخرش میکنه و تاپکی هم گریش میگیره و شرادا ذوق میکنه ویهان قاطی میکنه میره پیش مجری و تفنگو چاقورو میذاره رو میز،مجری هم تا مرز سکته میره که ویهان بهش میگه بشین و ادامه بده
ویهان از پشت بلندگو میگه سلام به همه من و مثل ویهان پانده هستم خانواده خوشحال میشن و تاپکی هم تعجب میکنه ویهان کلی از تاپکی تعریف میکنه و مجری هم مجبور میکنه که از تاپکی معذرت بخواد شرادا در حال حرص خوردنه و تاپکی هم احساسی میشه وگریش میگیره
ویهان میاد خونه و اینجا ی صحنه عشقولانه داریم
تاپکی از دور میدوئه سمت ویهان و چند قدمی هم وایمیسن اروم اروم میان جلو و یدفه تاپکی میپره بغل ویهان و ویهان بچمم به ارزوش میرسه💑
البته بگم واسو میفهمه کار شرادا بوده😏
اینم از خلاصه امشب چطور بود راضی هستین؟؟
کپی نشه لطفا😊
@jigyasa_07
@manish_goplani
#thahaan #thahaanback #thahaanforever #thahaanlovers #thahaanlove #savethahaan #wewantthahaan #thapki #bihaan #jigyasasingh #manishgoplani #thapkipyaarki

New upcoming
رقص دو زوج 💑💃
و قیافه تاپکی که شبیه کوشی شده😨😱
به کجـــا چنـیـــن میتازونـــی نویسنــده دیوانهـــ😠😡
@jigyasa_07
@manish_goplani
@sehban_azim
@dollychawla22
#thapki #bihaan #thahaan #thahaanback #jigyasasingh #manishgoplani #thapkipyaarki

New upcoming
تاپکی حالش بد میشه و واسو براش دکتر میاره
ویهان اولش نگران میشه ولی بعد یاده حرفایی که تاپکی بهش زد میفته و با طعنه میگه تو باید زود خوب شی تا باز بتونی مارو اذیت کنی و بهمون درد بدی و با عشقت باشی
و اینکه یه جریان جنی این وسط وجود داره با توجه به این عکس و پروفایل جیگاسا و لباسش توی پستش😂😂
فکر کنم تاپکی تبدیل میشه به مار😂😂
خدا بخیر بگذرونه
و سمت چپ عکس خاطرات قدیم تاپکیو ویهانه که براش قطره ریخت😭😭
@jigyasa_07
@manish_goplani
@thahaan_sweetest_couple_
#thahaan #thahaanlovers #thahaanlove #thahaanback #thahaanforever #wewantthahaan #savethahaan #thapki #bihaan #jigyasasingh #manishgoplani #thapkipyaarki

New upcoming
......
تاپکی دکتر میاره بالاسر نیها تا با کمک اون حالشو خوب کنه باید ببینیم عکس العمل کبیر چیه
ایا میذاره خانواده پانده برگردن؟؟😕
@jigyasa_07
@sehban_azim
#thahaan_love #thahaanback #thahaanforever #thapkipyaarki

@jigyasa_07 story😍😍
Im so happy😊😻💃
Coming soon...
Thahaan back💕💕
امیدتونو از دست ندین😂😂
@jigyasa_07
@manish_goplani
#thahaan #thahaan_love #thahaanback #thahaanforever #wewantthahaan #savethahaan #savethahaantogether #thapki #bihaan #jigyasasingh #manishgoplani #thapkipyaarki

خبر جدیـد
کل خانواده پانده از خونه با گریه زاری میرن
ویهان نمیخواد بره و گریه میکنه تاپکی هم میخواد جلوشو بگیره و اونم گریه میکنه
ولی کبیرو سنکارا دستشونو گرفتن نمیذارن برن جلو
یعنی انقد عرضه ندارن این دوتارو پرت کنن اونور😒😡😠
هیچی دیگه ویهانم رفت حالا باید وایسیم تا اینا برگردن
@jigyasa_07
@manish_goplani
@sehban_azim
#thahaan #thahaanback #thahaanforever #thahaanlovers #wedontwantsankar #wewantthahaan #savethahaantogether #savethahaan #thapki #bihaan #jigyasasingh #manishgoplani #thapkipyaarki

خبــر جدیـد🔔
کبیر از خانواده پانده میخواد که خونرو ترک کنن
و تاپکی هم نیها رو پیدا میکنه😊

Repost @thahaan2904
@jigyasa_07
@manish_goplani
@sehban_azim
#thahaan #thahaanback #thahaanforever #thahaanlovers #wewantthahaan #savethahaantogether #savethahaan #thapki #bihaan #jigyasasingh #manishgoplani #thapkipyaarki

خبر جدیـــد🔔
کبیر توی مسابقه برنده میشه
تاپکی هم در حال گریه کردنه ویهان جامو میاره میده به تاپکی و ساری تاپکی به دسته ویهان گیر میکنه و بهم نگاه میکنن
ویهانم گریه میکنه و خیلی ناراحته😭😭
حالا ببینیم کبیر چ بلایی میخواد سرمون بیاره😒
@jigyasa_07
@manish_goplani
@sehban_azim
#thahaan #thahaanback #thahaanforever ##thahaan_love #wewantthahaan #savethahaantogether #savethahaan #thapki #bihaan #jigyasasingh #manishgoplani #thapkipyaarki

New upcoming🔔
خب فراموشی تاپکی شایعه ای بیش نبود
و فقط دستش زخمی میشه
که کبیر براش میبنده و بعدش میخواد به تاپکی نزدیک تر بشه که تاپکی میگه از من دور بمون
و بعدم تاپکی میره پیش ویهان و اون رویا رو میبینه
البته من شنیدم ویهان با میمون خیلی خوب رفتار میکنه که تاپکی هم حسودی میکنه و تصمیم میگیره باز ویهانو ماله خودش کنه😕
و تاپکی هم روی گوشیه کبیر ردیاب وصل میکنه تا از کاراش سر دربیاره😉
تا خبرهای دیگر بدرود😁😁
@jigyasa_07
@manish_goplani
@sehban_azim
#thahaan #thahaanback #thahaanforever #thahaanlovers #wewantthahaan #savethahaan #thahaancouple #thapki #bihaan #jigyasasingh #manishgoplani #thapkipyaarki

عکس از قسمتای جدید هند
یعنیییی باز رویاس😭😭😭
میشه واقعی باشه😭😭😭
تاهان برگرررررد😭
Repost my dear @jigyasa_paradise @kanchanwaghmare
@jigyasa_07
@manish_goplani
#thahaan #thahaanback #thahaanforever #thahaanlovers #wewantthahaan #savethahaan #thahaancouple #thapki #bihaan #jigyasasingh #manishgoplani #thapkipyaarki

Most Popular Instagram Hashtags