#temeltipleri

MOST RECENT

Evet bi postun altında sohbet etmeyeli uzun bi süre olmuştu.
Bugün istedim ki hem biraz sohbet edelim hem de 'OKULLARDA ÖĞRETİLMEYENLER' başlığı altında bi içimizi dökelim.
Şimdi soruyoruz size meslek hayatınızda ya da okurken neden bu okulda öğretilmiyor neden bunun egitimi verilmedi, neden kimse beni uyarmadı, okul bitince kendimi tam anlamıyla bi mühendis olarak hayal ediyordum bu ne şimdi bunu nasıl ve nerden bilcem neydi ki bu ..............
gerçekten merak ediyorum sizi en çok zorlayan ve en çok gereksinim duyduğunuz noktaları aşağıya bırakırsanız güzel bi sohbet gerçekleştirebiliriz hep birlikte 🤗

#architect#civilengineer#civilwork#engineer#insaatmühendisliği#insaatteknikerligi#teknikerlik#tekniker#yapim#onarim#inşa#building#teknik#yöntem#birmühendiskolayyetişmiyor#temel#temeltipleri#hergünbirinşaatterimi#mühendisolmakzorzanaat#herkesmühendisolamaz#geleceğiinşaediyoruz#👷

Kadınların inşaat sektöründeki varlıklarını güçlendirmek, statülerini artırmak ve inşaat sektöründe kadın istihdaminin artmasına katkıda bulunmak, bu sektörde çalışan veya çalışmak isteyen kadınlar arası diyalog, iletişim, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, toplumun tüm kesimlerinden kadınlarla ortak bir platformda bir araya gelip, yasalara uygun faaliyetlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş olan derneklerini bizlerden bu platformda seslerini duyurmamızı istediler bizde memnuniyetle sizlere sunalım istedik, umarız hedeflerine ulaşırlar ⚘

http://www.ivkad.org
#architect#civilengineer#civilwork#engineer#insaatmühendisliği#insaatteknikerligi#teknikerlik#tekniker#yapim#onarim#inşa#building#teknik#yöntem#birmühendiskolayyetişmiyor#temel#temeltipleri#hergünbirinşaatterimi#mühendisolmakzorzanaat#herkesmühendisolamaz#geleceğiinşaediyoruz#👷

Dilatasyon derzi nerelerde kullanılır (Deprem derzi)

Dilatasyon derzi, farklı geometrilere sahip yapıların veya büyük genişlikteki yapıların belli noktalardan bölünerek iki ayrı parça olarak çalışmasını sağlayan yapı boşluklarıdır.

Dilatasyon derzi, yapıların düzensizliklerini yok etmek amacıyla da kullanılabilir. Örneğin;

Toplamda 7 katlı bir binanın bir kısmı sadece 3 kat yükseliyor diye düşünelim. 3 katlı kısım ile 7 katlı kısım arasında dilatasyon bırakarak ayrı bir yapı gibi çözmek 7 kat yükselen yapıyı rahatlatacaktır. Çünkü yapı düzensiz bir yapıdan kurtulacak ve buna göre aldığı yükler de azalıcaktır. Ayrıca, dilatasyon derzleri bitişik nizam yapılarda da kullanılır ve dilatasyon mesafesi yönetmeliklerce belirlenir.

Uzunluğu 100 – 200 metreyi veya daha fazla olan endüstriyel yapılarda ise yapı genellikle 60 metreyi geçmeyecek bölgelerden dilatasyon derzi ile ayrılır. Bu şekilde yapının farklı bölgelerinde farklı hareketler yapması önlenmek istenir. Yapının etkin dinamik modları azalacaktır ve buna bağlı olarak yapının daha düzenli bir davranış göstereceği varsayılabilir.

Dilatasyon derzi nedir, amacı nedir, ne amaçla kullanılır, nerelerde kullanılır?

Deprem durumunda eğer yeterli dilatasyon derzi mesafesi bırakılmazsa eğer depremde yapılar birbirine hasar verir. Buna ek olarak bitişik nizam yapıların kat seviyelerinin de birbiri ile aynı olması istenir çünkü aksi takdirde deprem durumunda deprem yüküne ek olarak yapıların birbirine ek kesme kuvveti uygulamasına neden olur.
Kaynak:
https://www.insaatofis.com/dilatasyon-derzi-nerelerde-kullanilir.html
#architect#civilengineer#civilwork#engineer#insaatmühendisliği#insaatteknikerligi#teknikerlik#tekniker#yapim#onarim#inşa#building#teknik#yöntem#birmühendiskolayyetişmiyor#temel#temeltipleri#hergünbirinşaatterimi#mühendisolmakzorzanaat#herkesmühendisolamaz#geleceğiinşaediyoruz#👷

Şu şıklığa bakarmısınız...
Şimdi geçtiğiniz sokaklardan kafanızı kaldırıp etrafınızdaki yapılara bakarmısınız ne ara şu güzelim mimarimizden bu kadar uzaklaştık, inşa ettiğimiz yapılar bu kadar çirkinleşti...
#architect#civilengineer#civilwork#engineer#insaatmühendisliği#insaatteknikerligi#teknikerlik#tekniker#yapim#onarim#inşa#building#teknik#yöntem#birmühendiskolayyetişmiyor#temel#temeltipleri#hergünbirinşaatterimi#mühendisolmakzorzanaat#herkesmühendisolamaz#geleceğiinşaediyoruz#👷

Prefabrik Nedir?

İngilizce prefabricate (parçaları önceden hazırlamak) kelimesinden dilimize yerleşmiş prefabrike kavramı; yapıyı oluşturan tüm parçaların önceden fabrika ortamında ön üretiminin yapılarak, montajın yapılacağı yere nakledilerek, daha önceden statik hesaplamaları yapılmış parçaların montajının yapılmasının ardından oluşan yapıların genel adıdır.

Ülkemizde bu kavram Gölcük, Düzce ve Van depremlerinin ardından önem kazanmıştır. Bir çok avantajı ile betonarme yapıların yerine tercih edilen hazır yapılar denildiğinde ilk akla gelen ürünler prefabrike ev çözümleridir. Bunun yanında bir çok amaç için kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları: şantiye yapıları, ofisler, sosyal tesisler, okullar, hastaneler, kamp yapıları, askeri yapılar olarak sıralanabilir.

#architect#civilengineer#civilwork#engineer#insaatmühendisliği#insaatteknikerligi#teknikerlik#tekniker#yapim#onarim#inşa#building#teknik#yöntem#birmühendiskolayyetişmiyor#temel#temeltipleri#hergünbirinşaatterimi#mühendisolmakzorzanaat#herkesmühendisolamaz#geleceğiinşaediyoruz#👷

Yığma (yapı) bina ne demektir?

Yığma yapı, inşaat mühendislerince herhangi bir iskeletsel sisteme sahip olmayan yapıları genel olarak tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu tip yapılarda duvarlar yalnızca taşıyıcı niteliktedir ve duvarın her bir elemanı (genellikle tuğla veya ağaç) üzerine düşen gravitasyonel yükü sırayla aşağıya aktarır.

Yığma yapılara en iyi örnekler eski köy evleri veya ambarlardır.

Yığma kagir bina nedir?

Duvarları taşıyıcıdır. Malzeme olarak da duvarda taş, dolu tuğla ve biriket kullanılmakta döşemeler betonarmedir.
Taşıyıcı yapı elemanları doğal taş, kumtaşı, tuğla, vb. bloklarla ile düzenlenmiş yığma kagir yapılar, dış etkilere dayanıklı malzemelerle üretildiği için, günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Yığma kagir yapılar, süneklilikleri az, gevrek bir malzeme ile inşa edilir. Yapımlarında ve dayanımlarında işçilik önemli rol oynar. Kagir yapıların düşey yüklere ve yatay deprem yüklerine dayanımı; duvar geometrisine, kullanılan malzeme dayanımına, yığma blokların birleştirilme şekline bağlıdır. Kagir yapıların davranışında duvarı oluşturan blokların basınç dayanımı önemlidir çünkü blokların çekme dayanımı çok küçüktür. Bu nedenle deprem kuvvetleri karşısında duvarın düzlemi doğrultusunda ve düzlemine dik birim ağırlığa gelen eğilme dayanımı çok zayıftır. Doğası gereği duvarı oluşturan blokların yangın dayanımı yüksektir. Blokların su emme ve gözenek özelliği don hasarı dayanımında etkilidir. Birim ağırlığın taşıma gücüne oranı yüksek olması nedeniyle yığma kagir bloklarla ağır yapılar oluşturulur.
Kaynaklar:
Emlaktahaber.com
#architect#civilengineer#civilwork#engineer#insaatmühendisliği#insaatteknikerligi#teknikerlik#tekniker#yapim#onarim#inşa#building#teknik#yöntem#birmühendiskolayyetişmiyor#temel#temeltipleri#hergünbirinşaatterimi#mühendisolmakzorzanaat#herkesmühendisolamaz#geleceğiinşaediyoruz#👷

Kagir yapı nedir?

Taşıyıcı duvarları taş, tuğla, beton veya briket gibi malzemelerle yapılmış yapı türüne kagir yapı deniyor. Kargir yapı olarak ta anılabiliyor. Kagir yapı, binaları kullanılan malzemeye göre sınıflandırıyor. Eğer bir binanın yapımında, taş- beton kullanılmışsa, o yapı tapu kaydında kagir yapı olarak kaydediliyor.
Binalar yapıldıkları malzemeye göre sınıflandırılmaktadır. Örneğin tahta ve ahşaptan yapılan binalara ahşap bina denilirken, taş ve beton kullanılarak yapılan binalara kagir bina denilir.  Eskiden sadece ahşap ev kullanırken çıkan yangınlarda evin büyük oranda zarar görmesi kagir yapıların önemini arttırmıştır. Kagir yapılar kullanılan malzelerin doğası gereği yangına oldukça dayanıklıdır.  Kagir yapılar kışın sıcak yazın ise serindir.  Ancak günümüzde kullanılan malzeme ve teknoloji gelişince kagir yapılar yerlerini çelik konstrüksiyon ve beton yapılara bırakmıştır. Mevcut olan yapılar ise geçmiş zamanda yapılarak uzun yıllar boyunca kullanıldığı için sağlam olup olmadığı konusu şüphelidir. Bu yüzden kagir yapılar için Belediyeler den yıkım kararları çıkmakta ve yapı ortadan kısa sürede kaldırılmaktadır.  Kagir yapılar; malzeme teminin ve yapımının kolay olması, ısı yalıtımının yüksek ve ekonomik olması sebebiyle geçmişte çok tercih edilen yapılardan olmuştur.
Kagir yapıların taşıyıcı olan duvarları taş, tuğla ve beton gibi malzemelerle yapılır. Kagir yapılara tarihte en eski örnek Mısır piramitleridir. Başka örnekler vermek gerekirse; Santra Maria Della Rotanda Kilisesi, Roma San Luca Akademi Sarayı ve Siena Şahir Salonu en güzel örnekler arasındadır.

Konut sigortası yapan şirketler kagir binaları 2’ye ayırarak sınıflandırılırlar.Bunlar tam ve yarım kagir yapılardır.Tam kagir yapı; dış ve iç duvarları,taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış binalara deniyor.Yığma kagir yapı ise taşıyıcı kolonları olmayan, dış ve iç duvarları ayrıca taban ve tavanları beton, taş, tuğla, briket gibi yanmaz malzeme ile yapılan binalara deniyor.Ahşap malzemeler kullanılarak yapılan yapılara yarım kagir, betonarme şeklinde yapılan yapılara ise tam kagir denilmektedir.
Kaynaklar:
Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com
Emlaktahaber.com

Kurlardaki hareketlenmeler, demir ve beton fiyatlarından sonra alternatif olarak plastik mi?? Ya da ya da ee mezun oldun o kadar bize de bi ev yaparsın artık diyen akrabalar için?? Tamamen mizah amaçlı yukarıda yazılı olanlar ama bu yapı gerçek, düşünceleriniz neler??? #architect#civilengineer#civilwork#engineer#insaatmühendisliği#insaatteknikerligi#teknikerlik#tekniker#yapim#onarim#inşa#building#teknik#yöntem#birmühendiskolayyetişmiyor#temel#temeltipleri#hergünbirinşaatterimi#mühendisolmakzorzanaat#herkesmühendisolamaz#geleceğiinşaediyoruz#👷

Most Popular Instagram Hashtags