#takipettir

MOST RECENT

Atatürk, 'Bayrak bir milletin özgürlük alâmetidir. Düşmanın da olsa hürmet lâzımdır.' sözleri ile bayrağın kutsallığını dile getirmiştir. Bunun en anlamlı örneğini İzmir'deki davranışı ile göstermiştir. Atatürk İzmir'in kurtuluşundan sonra geldiği İzmir'de önüne bir yol halısı gibi serilen Yunan bayrağını görünce sebebini sormuş; kendisini karşılayanlardan birinin 'Yunan bayrağı paşam! Yunan Kralı Konstantin buraya ilk girerken Türk bayrağını çiğneyerek geçmişti.' cevabını vermesi üzerine, Atatürk; 'Hata etmiş! Ben bu hatayı tekrar edemem. Bayrak, milletlerin şerefidir. Ne olursa olsun yere serilemez ve çiğnenemez.' diyerek Yunan bayrağını çiğneyerek geçmeyi reddetmiştir. Türk bayrağı; Türk Devleti'nin, Türk milletinin onurunu temsil ettiğinden onu korumak her Türk'ün vazifesidir. Dolayısıyla Türk bayrağı sökük, yırtık, kirli bir hâlde bırakılmaz ve kullanılmaz; oturulacak veya basılacak bir yere serilmez. Bayraktan örtü, perde vs. yapılmaz. Vatanın tüm topraklarında dalgalanan Türk bayrağını halkımızın göz bebeği gibi korumaları, subay ve erlerimizin Türk sancağını canından aziz bilerek son erine kadar şehit olmadıkça düşmana bırakmayacağına dair ant içmeleri, bayrak ve sancağın paha biçilmezliğinin kanıtıdır... 🤘
#bayrak
#ülkücü
#asena
#bozkurt
#vatan
#sev
#sahipçık
#takipet
#takipettir
#paylaş
#paylaştir
🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

❤Bayrak bir butünlüğü simgeler❤

Bayrak, bir uIusun onurudur. Ne oIursa oIsun yerIere seriIemez ve çiğnenemez.

BAYRAK İstikIâI Marş’ımızın ve Türkiye’min ebedi semboIü oImuştur.

BayrakIarı bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda öIen varsa vatandır

Bayrak öIçüIerinin içinde gökyüzünde süzüIürken gönüI sofrasına insanIığı davet eder.

Bayrak bir miIIetin özgürIük aIâmetidir Düşmanın da oIsa hürmet Iâzımdır…

Bayrağına sevgi ve saygı duymayanIar, rotasını kaybetmiş gemi kaptanına benzerIer. ❤Ey mavi gökIerin beyaz ve kızıI süsü. Kız kardeşimin geIinIiği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, daIga daIga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım❤

Bir kere yükseIen bayrak bir daha inmez! ❤Ben Türk’üm Türk esir oImaz. Ben Türk’üm Türk bayraksız oImaz. Ben Türk’üm Türk devIetsiz oImaz. Ben Türk’üm Türk ezansız oImaz. Ben Türk’üm Türk hürriyetsiz oImaz❤

Bayrak, bir bütünü tamamIayan iIahi bir sevginin gökyüzünde daIgaIanışıdır.

VuruIup tertemiz aInından, uzanmış yatıyor; bir hiIaI uğruna, ya Rab, ne güneşIer batıyor.

#bozkurt
#asena
#Bayrak
#Türk
#vatan
#millet
#takipet
#takipettir
#sayfayipaylaş
#beğen
#yorumyap
❤❤❤❤🤘🤘🤘🤘❤❤❤❤

Bozkutça baktım sana yaktın beni Asena,
Bozkurtça baktım sana yaktın beni Asena.
Turana yolculukta eşim ol sen Asena, 
Turana yolculukta eşim ol sen Asena.
Vur beni gözlerinle yak beni sözlerinle,
Vur benii gözlerinle yak beni sözlerine. 
Canım koydum yoluna sık bir kurşun Asena,
Canım koydum yoluna sık bir kurşun Asena.

Kızımız Devlet kursun oğlumuz ordu olsun,
Kızımız Devlet kursun oğlumuz ordu olsun.
Öyle bir nesil ver ki Türk Yurdu Turan olsun,
Öyle bir nesil ver ki Türk Yurdu Turan olsun.
Vur beni sözlerinle yak beni sözlerinle,
Vur beni gözlerinle yak beni sözlerinle.
Canım koydum yoluna sık bir kurşun Asena,
Canım koydum yoluna sık bir kurşun ASENA.
❤❤❤❤❤❤ #asena
#bozkurt
#vatan
#sevgi
#takipet
#takipettir
#destekol
#sayfayipaylaş
#emek
Daha fazla gönderi için...
@_vatan_askina takip ve sayfa paylaşımı
❤❤❤❤❤❤

Asena yürekli kızlara, bozkurt yürekli erkekler yakışır.

Haydi, artık dinsin ıstırapların, ufuklardan şanlı bir gün doğacak yarın, güzellikle, sıcaklıkla ve ihtişamla. Kumandasız hazır olup onu selamla! Gönlündeki yaraların kanını dindir! Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir.

Uluna da bozkurtlarım, uluna. Uluna da ince aylar doluna. Gafil durup güvenirsen soluna, başın üzere sefil baykuş öttü bil! Öz yurdunu iki pula sattı bil!
Vatan sevmenin sağı solu olmaz. Yüreği olur, o da varsa!

#asena
#bozkurt
#vatan
#bayrak
#bordobereliler
#takipet
#takipettir
#gtyap
#destekol

Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp turan olacak.

Bütün Türkler bir gün ansızın delirecektir! O zaman Tanrı Türk’ü değil, sizi korusun!

Ülkücü kızları çok sevin azizim. Zira onlar, ne davasını ne de sevdasını bırakır.

Türk devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna. Tuğu kaldırmış olan, orduların Başbuğuna.

Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.

Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir…
Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; turan…

#vatan
#asena
#bozkurt
❤❤❤❤
#begen
#takipet
#takipettir
#destekol

Most Popular Instagram Hashtags