[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#sultanalparslan

4099 posts

TOP POSTS

1071.Malazgirt Zaferimiz Kutlu olsun.
Büyük Komutan Sultan Alparslan ve Ordusunu Saygı Rahmet ve Minnetle anıyoruz.Mekanlarınız Cennet olsun.
Sizler gibi Muhteşem Atalara sahip oldugumuz için de büyük onur ve gurur duyuyoruz.#1071malazgirtzaferi#sultanalparslan

"Bugün bu topluluğun içinde sultan yok, emir yok, komutan yok! Sadece neferiz hepimiz! Allah için buradayız!" #SultanAlparslan

26 Ağustos yiğitlerin günüdür.
Anadolu kapılarının Türk'lere açıldığı 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Savaşı Zaferinin 946.yılı kutlu olsun.Türklük ve İslamiyet uğrunda can verenlere selam olsun.
"Size öyle bir vatan aldım ki;
ebediyen sizin olacaktır."
#sultanalparslan
#1071malazgirtzaferi
#malazgirtzaferi

#Malazgirt zaferinin 946. yılı kutlamaları için aziz beldemiz Malazgirt yolundayız.
@okcular_vakfi #SultanAlparslan

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi"Lise Gönüllü Programı" 2.grup kursiyerlerimizle "Sultan Alparslan Dönemi" konusunu işledik.📚✒ #GençlikVarsaGelecekVar👍
#mbbgenclik
#mardin
#sultanalparslan
#mardinbuyuksehir

Aylardan Ağustos, günlerden Cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Ruma
Bozkurtlar ordusu geçti hücuma
Yeni bir şevk ile gürledi gökler
Ya Allah...Bismillah... Allahuekber

Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu
Ardında Oğuzun ellibin tuğu
Andırır Altaydan kopan bir çığı
Budur, Peygamberin övdüğü Türkler... Ya Allah...Bismillah... Allahuekber

Türk, Ulu Tanrının soylu gözdesi
Malazgirt Bizansın Türke secdesi
Bu ses insanlığa Hakkın müjdesi
Bu seste birleşir bütün yürekler... Ya Allah...Bismillah... Allahuekber!..
#1071 #TürkünZaferi #SultanAlparslan
#nemutluTürkümdiyene

MOST RECENT

TÜRK MİTİNDE VE KÜLTÜRÜNDE OĞUZLARIN VE TÜRKLERİN TARİHİ (Reşideddin Oğuznamesinden)
Bölüm 13

OĞUZ'UN #KILBARAK İLE SAVAŞI BÖLÜM 1

Kıl-Barak dünyanın karanlık tarafında bir ülkedir. Bu kavmin erkekleri kara renkli, çirkin yüzlü ve köpek gibi, kadınları ise temiz yüzlüdürler. Oğuz onların yakınlarına gelince dokuz atlıyı elçi olarak onlara gönderdi Dedi ki: "Pek çok şehir ve ülke bize İl alup, itaat etmiş, vergi vermeyi kabul etmişlerdir. Eğer siz de İI'liği ve vergi vermeyi kabul edip söz verirseniz ne ala; aksi halde savaş ve dövüşe hazır olunuz ki, hemen geliyoruz." Onlar elçilere şu şekilde cevap verdiler: "Siz dokuz kişi eğer bizden iki kişi ile savaşır ve galib gelebilirseniz vergi vermeyi kabul ederiz. Yenilirseniz buradan geri dö­neceksiniz." Elçiler bu şekilde karşılıklı dövüş teklifini reddettiler ve dediler ki: "Mademki dövüşmek istiyorsunuz bizden iki, sizden de iki kişi dövüşsün". Kıl-Baraklıların adeti şöyle idi: dövüş olacağı zaman iki havuzdan birisini kara, birisini de ak tutkalla doldururlardı.Dövüşten önce ak tutkal havuzuna çıplak olarak girerler, bu tutkal anların kıllarına yapışırdı. O havuzdan çıkınca beyaz kumda yuvarlanırlardı. Oradan kara tutkal havuzuna girerler ve kara kum üzerinde yuvarlanırlardı. Bu madde üç defa vücutlarında kuruduktan sonra, gövdelerine hiçbir silah tesir etmezdi.

#göktengri #göktanrı #tengribizmenen #göktürk #türkçü #turancı #türk #atatürk #türkiye #selçuklu #selçukbey #oğuzkağan #bilgekağan #sultanalparslan #kültigin #orhunyazıtları #kültiginyazıtları #bengütaşları #kırgızistan #kazakistan #almatı #astana

TÜRK MİTİNDE VE KÜLTÜRÜNDE OĞUZLARIN VE TÜRKLERİN TARİHİ (Reşideddin Oğuznamesinden)
Bölüm 12

OĞUZ'UN CİHANGİRLİK SEFERLERİ 6

Oradan Atil nehri üzerinde Ok Kıran Kök Bulut (ok kıran kök yatub) adında bir yere geldiler Buranın halkı Oğuz'un geldiğini işitince artık mağlup olduk diye sayısız hayvan ve eşya bırakıp kaçtılar. Asker nehrin kenarına gelince suya baktıklarında, suyun berraklığında altın ve gümüşten eşyalar, leğen, ibrik ve kazan görerek bunları suya dalıp çıkarmak istediler. Fakat suyun içinde gördüklerinden hiç bir şey bulamadıklarından hayret ve dehşet içinde kaldılar.Kara-Sülük bu hususu babasına söyledi Babası ona: ''Acaba suyun kenarında yüksekçe bir yer yok mu?" Diye sordu. Kara-sülük: "evet" dedi, "suyun kenarında kocaman bir ağaç var." Babası: "O halde suda görülenler ağaca gizlenmiş eşyanın akisleri olacak". Kara-sülük gidip ağacı dikkatle araştırdı ve orada gizlenmiş olan altın ve gümüş eşyayı bulup hepsini Oğuz'un önüne yığdı.

Oğuz bu münasebetle Kara-sülük'e bir daha sayısız bağışlarda bulundu ve hayli iltifat etti. Oğuz bu atada şöyle düşündü: "Biz cihanı fethetmek gayesiyle dünyanın her tarafına gidece­ğiz, Hucavur'a yani asıl vatan ve yurdumuz olan Talas ve Sayram geride kaldı. Eğer düşmanlar bizim yokluğumuzda buraları 
alırlarsa bizim için talihsizlik 'bednamlık: düşmanlar için de bir şöhret vesilesi olacaktır. Faizli kar ümidiyle sermayeyi harcamak olmaz" dedi. Esas yurtlarının muhafazası için Oğur kavimlerini görevlendirdi. Oğur kavimleri Talasve Almalıg vilayetine geri döndü ve bu yurtların muhafazası için orada yerleşti.

#göktengri #göktanrı #tengribizmenen #göktürk #Hun #türkçü #turancı # türk #atatürk #türkiye #selçuklu #selçukbey #oğuzkağan #bilgekağan#sultanalparslan #kültigin #orhunyazıtları #kültiginyazıtları #bengütaşları #kırgızistan#kazakistan #almatı #astana

#TÜRK MİTİNDE VE #KÜLTÜR'ÜNDE #OĞUZLAR'IN VE #TÜRKLER'İN #TARİHİ (Reşideddin #Oğuzname'sinden)
Bölüm 3

#OĞUZ'UN EVLENMESİ
Babası ona amcası #Küz-Han'ın kızını nişanladı Oğuz kadını eve getirdi. Onu #Tanrı'ya imana çağırdı. Kız kabul etmedi; Oğuz da ona yakınlaşmaktan kaçındı. Babası oğlunun bu kıza yüz vermediğini görünce, diğer kardeşi #Kür-Han'ın kızını ona istedi. Oğuz ondan da aynı şeyi istedi. Kız çekindi ve "Eğer beni bu hususta zorlarsan meseleyi babana anlatırım; 
sonra o seni öldürür." Dedi. Oğuz da aralarındaki münasebeti kesti. #Kara-Han Oğuz'un her iki kızdan nefret ettiğini anlayınca küçük kardeşi #Or-Han'ın kızını istedi.

Tesadüfen bu kız, bir gün kendi cariyeleri ile su kenarında gezip seyretmekte idi, cariyeler suda çamaşır yıkıyorlardı. Oğuz da bir avdan dönüyordu. Konuşmaya başlayıp Oğuz ona kendi maksadını anlattı: "Eğer dediklerime uyar, onları kabul edersen, seni zevceliğe kabul ederim; aksi takdirde öteki gelinler gibi senden de kaçınır, uzaklaşıp ayrılırım". Kız şöyle dedi: "Ben senden bir parçayım; her ne emredersen ona baş eğer, itaat ederim Nerede senin halkan 'küpen' bulunuyarsa orası bana kulak, nerede 'saçlarını tutturan' çember varsa orası bana başdır". Oğuz bu kızı eve getirdi, ona yakınlaştı; onu çok seviyordu. Kadın da aynı şekilde ona bağlılığını ve sevgisini gösteriyordu. Oğuz önceki iki geline yüz çevirmekte devam ediyordu.

#göktengri #göktanrı #tengribizmenen #göktürk #Hun #türkçü #turancı #türk #türkiye#selçuklu #selçukbey #oğuzkağan #bilgekağan #sultanalparslan #kültigin #orhunyazıtları

from @akincilar.ocagi - 946 yıl once bugün
Selçuklu tuğları Anadolu kapilarına dikildi.

#malazgirt #malazgirt1071 #alparslan #sultanalparslan #anadolu #turkiyem #turkey #regrann #horse

Büyük Selçuklu Hakanı, Alparslan Oğlu, Sultan Melikşah...

TÜRK MİTİNDE VE KÜLTÜRÜNDE #HAYATAĞACI
Bölüm 1

Türkler evreni değişik sembollerle ifade etmişlerdir: Bazen bir sırık şeklin de düşünülen Dünya Ağacına bazen de ağaç görünümü yerine #Kutupyıldızı'nı koydukları da olur. Bu bazen Altın bazen Demirkazık olarak anılır Zaman zaman onun için güneş direği terimi de kullanılır. Kubbeli bir çadıra (yurt) benzetilen #gökyüzü'nün ortasındaki bu yıldız, çadırın ana direğinin yurdun kubbesini tuttuğu gibi gök kubbeyi tutar. Tüm #yıldızlar ana eksen olan Kutup yıldızı'na bağlıdır.Türkler yıldızları bir at sürüsü, Kutupyıldızı'nı da atların bağlandığı kazık olarak görürler. 
Dünya Ağacı bazen Hayat Ağacına dönüşmüş olarak anlatılır Yalnız konunun bu kısmında önemli bir farka dikkati çekmek gerekir #Dünya Ağacı ile Hayat Ağacı birbirleriyle ilişkili fakat birbirlerinin aynısı değildir Birincisi #kozmolojik sistemde yeri olan dünya ekseni, diğeriyse hayatın yenilenmesi, yani türemeyle ya da ölümsüzlük konusuyla ilgilidir.

#göktengri #göktanrı #tengribizmenen  #türkçü #turancı #atatürk #türkiye #oğuzkağan #bilgekağan #sultanalparslan #orhunyazıtları#kültiginyazıtları #bengütaşları #kırgızistan #kazakistan #almatı #astana #özbekistan #bişkek #tacikistan #taşkent #azerbaycan #bakü

Most Popular Instagram Hashtags