[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#sugmad

1323 posts

TOP POSTS

:
يکي از اشتباهات بارزی که هر چلايی مرتکب می‌شود اين است که او تجربياتش را با ديگران در ميان می‌گذارد.
اين يقينا درکی غلط از قانون معنوی است.
زيرا تحت هيچ شرايطی، کسی نبايد در مورد خودش و ناملايمات مسير معنويش سخنی به ميان آورد چرا که اين خود نوعی بی‌پروايی است که نبايد اجازه دهيم بر ما مسلط شود.
دامی است که نيروی منفی فراهم نموده است تا ما را در آن گرفتار سازد و می‌تواند پيشرفت اکتسابی مارا خنثی سازد.

#نامه‌_های_طریق_نور ص ۱۲۷
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

The Universe communicates in gorgeous ways.
#hydrangea #heart #love #heartofanartist #sugmad

:
نيازی نيست که فرد در رکن تخيلش هدفی را با اصرار نگه دارد. او تنها بايد تصويری را در چشم معنوی خود داشته باشد. به وضوح به آن بنگرد و سپس رهايش کند. حتی نيازی نيست که او به قالب خواسته خود توجهی کند، بلکه آن را به حال خود واگذارد تا در فرصت کافی در حوزه اتريک عمل کرده و به سويش بازگردد.
حتی اگر طرح و فرم خاصي را نيز بدان ببخشد احتمال رسيدن به خواسته اش کمتر می‌شود، بنابراين اين اک (روح الهی) که او به کار ميگيرد، وسيله‌ای که بسيار خردمندتر از همه ما بوده و به طريق خاص خودش آن خواسته را وارد زندگی ما ميکند.

#نامه‌_های_طریق_نور ص ۱۱۱
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

Picture from the first Sunday of the Golden Age..... So grateful for my life.. #ProudECKIST #Mahanta #Soul #Sugmad

💙💙💙
اک همواره برای فروتن نگه داشتن ما راهی پیدا می کند.

کانجور صفحۂ صد و سه

برکت باشد

#سری_پال_توئیچل
#SUGMAD#Mahanta#Harold_klemp#the_living_ECK_Master#WahZ#HU#ECKANKAR#ECK#Soul_traavel#may_the_blessings_be

🌹🌷🌺🍃❤💤
اینم یه هدیه دیگه استاد تو سال جدید😍

هر اکیستی باید کوندون را پیشه سازد. کوندون یعنی درک "حضور" استاد حق در قید حیات.
چه قادر به دیدن شکل استاد باشد یا نباشد، باید کوشش کند یک مکالمه ذهنی را از طریق نجوا با وی برقرار نگاهدارد.
سپس باید گوش بزنگ پاسخ هایی باشد که یا از مجرای اشراق و یا حیطه ذهنی به وی داده می شود.
هر گز نباید تردیدی داشته باشد که استاد از جهان درون با وی سخن می گوید.

چنانچه چلا نگاه کردن به تیسراتیل_چشم معنوی و عرصه ای که استاد درون یا ماهانتا در آن بسر می برد را تمرین کند ، خواهد توانست او را در آنجا بیابد. ❤شریعت کی سوگماد _ فصل چهارم _ اقلیم سوگماد❤ 🌹برکت باشد🌹
#eck#hu#mahanta
#wahz#Sugmad
#gata

MOST RECENT

:
يکي از اشتباهات بارزی که هر چلايی مرتکب می‌شود اين است که او تجربياتش را با ديگران در ميان می‌گذارد.
اين يقينا درکی غلط از قانون معنوی است.
زيرا تحت هيچ شرايطی، کسی نبايد در مورد خودش و ناملايمات مسير معنويش سخنی به ميان آورد چرا که اين خود نوعی بی‌پروايی است که نبايد اجازه دهيم بر ما مسلط شود.
دامی است که نيروی منفی فراهم نموده است تا ما را در آن گرفتار سازد و می‌تواند پيشرفت اکتسابی مارا خنثی سازد.

#نامه‌_های_طریق_نور ص ۱۲۷
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
هر آتمائی می‌باید در نبرد با طوفان کارما و نیروهای اقالیم زیرین شرکت کند تا روزی که پیروز شود.
درهای اقلیم سوگماد به روی فاتحین باز است.

کور معنوی نور را نبیند و ناشنوای معنوی صدای سوگماد را نشنود. کسی که ادعای استادی کند و خود کور باشد، خرمن غضب درو می‌کند.
آنکس که می‌گوید گوش سپار صداست اما ناشنواست به تیغ زبان دروغ پرداز خود دریده شود.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۳۵
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
نيازی نيست که فرد در رکن تخيلش هدفی را با اصرار نگه دارد. او تنها بايد تصويری را در چشم معنوی خود داشته باشد. به وضوح به آن بنگرد و سپس رهايش کند. حتی نيازی نيست که او به قالب خواسته خود توجهی کند، بلکه آن را به حال خود واگذارد تا در فرصت کافی در حوزه اتريک عمل کرده و به سويش بازگردد.
حتی اگر طرح و فرم خاصي را نيز بدان ببخشد احتمال رسيدن به خواسته اش کمتر می‌شود، بنابراين اين اک (روح الهی) که او به کار ميگيرد، وسيله‌ای که بسيار خردمندتر از همه ما بوده و به طريق خاص خودش آن خواسته را وارد زندگی ما ميکند.

#نامه‌_های_طریق_نور ص ۱۱۱
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

تقدیم به عاشقان 💙💝💙💝 .
.
برای دانلود کتاب به کانال تلگرام مراجعه بفرمایید 💝

T.me/eckpic .
.
. . .#اکنکار #اک #ماهانتا #سوگماد #هیو#اکپیک #عشق #وازی #eck #eckankar #Mahanta #Sugmad #hu #love#wazi #God#eckpic#Haroldklemp

:
اراده مربوط به بخش خارجی يا ذهن بشر است در حالي که رکن تخيل مربوط به حوزه درون و يا قلمرو خدايی ماست.
اين دو نمی‌توانند جداگانه عمل کنند بلکه اگر بخواهيم در حوزه ماده و وقايع و مسائل خارجی عمل کنيم بايد مکمل يکديگر باشند.
اما اراده از عناصر تحتانی بوده و قادر نيست بيشتر از حيطه ذهن فرد عمل نمايد. پس تنها با اهداف و اشکال مادی سر و کار دارد.

قدرت تخيل شکل والاتري از خلقت بوده و در طبقات بالا، بخصوص در ارتباط با روح سريعتر عمل ميکند، يعنی تخيل قدرت شکل دهنده و اراده نيروی نگه دارنده است و به همين دليل است که اين دو در اين جهان بايد به همراه يکديگر باشند، در غير اين صورت از نعمات زندگی محروم خواهيم بود.

#نامه‌_های_طریق_نور ص ۱۰۷ و ۱۰۸
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
از آنجا که خداوند هميشه با ماست "اينجا و حالا"، هميشه در ابديت و جاودانگي زندگي ميکنيم، بنابراين تنها کاري که بايستي انجام دهيم، هر لحظه زندگي کردن در زمان حال است در هر کجا که آرزو داريم، نه در آن بالا، بلکه اينجا در کالبد روح (اتما ساروپ) ، يکبار که اين را انجام دهيم به سفرروح دست خواهيم يافت

#نامه‌_های_طریق_نور ص ۱۰۶
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

✨همکاران خداوند قوی هستند و قادرند از خودشان محافظت کنند و چون یادگرفته اند چگونه آن را انجام دهند، قادرند از سایر افراد دور و برشان هم مراقبت نمایند . 🌠
اینها مردمانی قوی هستند نه برده های بی عرضه ای که بواسطه برنامه های اجتماعی که مانع کمک های معنوی و شخصی میشوند ایجاد شده اند.
🎇
در خاتمه مایلم باردیگر به شما یادآوری کنم که شما فرزند خداوند هستید.اگر این را فراموش کرده اید به این دلیل است که بزرگتر از چهار سال شده اید.

باید سعی به خواندن هیو کنید آواز عشق برای خداوند.
اما به خاطر داشته باشید آنرا همانند یک کودک چهار ساله با تمام قلبتان بخوانید . در غیر اینصورت شما هرگز رحمت الهی را نمیابید.

هارولد کلمپ💙
📘استاد درون چگونه عمل میکند

T.me/eckpic .
. . .#اکنکار #اک #ماهانتا #سوگماد #هیو#اکپیک #عشق #وازی #eck #eckankar #Mahanta #Sugmad #hu #love#wazi #God#eckpic#haroldklemp

:
سوگماد پیام رسان خود را در هیئت سرباز گسیل می‌کند. نه کبوتر، او بسان عقابی است که در جستجوی غذا برای جوجگان خویش است...
او به شبانی می‌ماند که گرگ را از گله دور نگاه می‌دارد.
استادان اک شمشیرزنان سوگماد متعال‌اند.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۳۴
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
اک از اصول و ديدگاهی کلي سخن می‌گويد چيزی ندارد که از آن دفاع کند يا به خاطرش بجنگد.
اک از جايگاه مستقل و غير متعصبانه‌اش با هر ذهنی که با چسبيدن به عقيده خاصي شرطی شده باشد مقابله می‌کند.
آنها که در اک زندگي می‌کنند داراي هيچ عقيده خاصی نمی‌باشند، همانطور که هويتشان را نيز با هيچ باور به خصوصی شکل نداده‌اند و از آن حمايت نمی‌کنند.

#نامه‌_های_طریق_نور ص ۸۸
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
مادامی که فرد آرامشش را در خدا جستجو کند، هیچ نوع شکستی در بین نخواهد بود. این آرامش در عشق نهفته است،
چون مادامی که ما بتوانیم به چیزی والاتر از خودمان نثار کنیم، همچون آگاهی اک در معلم، از همه طوفان‌ها و هیجانات آگاهی انسانی مصون خواهیم بود.
از امور فیزیکی زندگی گسسته و در صلح و هماهنگی و عشق بسر خواهیم برد.

#نامه‌_های_طریق_نور ص ۸۶
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
روزه، پرهیز از خوراکی‌ها، دعا، التماس، دفاع ریاضت و عشق به سوگماد،. هیچکدام نخواهد توانست آتما را به منزلگاه سری وجود برسانند.

سوگماد تنها به حیات روح علاقه‌مند است و هرگز نگران شکل مظهر و اشیاء نیست.
آتما فناناپذیر است. جراخت نمی‌بیند، رخنه پذیر نیست، نمی‌شکند، مظلوم نمی‌شود، غرق ناشدنی است و ربوده نمی‌گردد.

صدا با هر آنکس که گوش فرا دهد سخن می‌گوید. در نجوای باد، در غرش دریا، در آواز پرندگان و اصوات بهائم، در همه چیز.
[آن] به همه می‌گوید که هرگز ثروت، شهرت، شفا و شادی برای کسانی که در طلب این کامرانی‌های دنیوی‌اند به ارمغان نخواهد آورد.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۳۳
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
استاد به ندرت به چلا فرمان می‌دهد، بلکه با او از طریق کلماتی از نور صحبت می‌کند، کلماتی که از او به سوی چلا همچون رشته‌ای باریک در جریان است.
به طور کلی برای ارتباط نیازی به کلمات نیست، چرا که چلا با آمادگی کامل، آموزش‌های استاد را فرا گرفته، به آن بدون چون و چرا عمل می‌نماید

بعید است که استاد با چلایش بنشیند و درباره هریک از ضعف‌های شخصی او بحث کند، همین‌طور به ندرت استاد خطای کسی را گوشزد می‌نماید. بلکه بر آن متمرکز شده و در پی آن است که تحولاتی که درون او رخ می‌دهد را به جهان بیرون منتقل نماید، بدون اینکه برای چلا درد یا مشکلی دربر داشته باشد و یا اینکه برایش حالتی هوشیارانه و آگاهانه داشته باشد.

#نامه‌_های_طریق_نور ص ۸۲ و ۸۳
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

💫تعبیر رویاها به اندازه ی تاریخ بشر قدمت دارد . رویاهای شبانه آدمی به انگیزه های پر قدرت ، احساسات و خواسته هایی اشاره دارند که در خلال ساعات بیداری اش سرکوب شده اند . علاوه بر این رویاها به تجربیات ماوراء الطبیعه ، پیشگویی ، هشدارهایی از جهان های دیگر مبنی بر بروز خطرات احتمالی و برخی دیگر که نوید شادی را میدهند نیز اشاره دارند.💫 💙پالجی💙
📘اک ایناری علم الاسرار رویاها📘

برای دانلود کتاب به کانال تلگرام مراجعه بفرمایید 💝 برکت باشد 😍

T.me/eckpic .
. . .#اکنکار #اک #ماهانتا #سوگماد #هیو#اکپیک #عشق #وازی #eck #eckankar #Mahanta #Sugmad #hu #love#wazi #God#eckpic#haroldklemp

:
وقتی به هنگام عمل سفرروح یا هوشیاری مطلق بتوانیم این استعداد را در خود پرورش دهیم که بدون اتکا بر ″گورو″ در مورد آنچه برایمان رخ داده قضاوت نماییم، گامی مهم برداشته‌ایم.

می‌دانیم که اگر فرد خدایش را در زمین یافت نکند، در جهان‌های روحانی نیز او را نخواهد یافت.

مهمترین مشکل ما در این حقیقت نهفته است که هر فرد خدا را متفاوت از دیگری می‌بیند، در نتیجه خداوند از بی‌نهایت عقیده تشکیل شده است، اما پیروان اکنکار، سوگماد را به عنوان نور و صوت می‌شناسند و قبول دارند که اگر معادل خداوند در زمین یافت نشود در جهان‌های روحانی نیز معادلی برای او نخواهد بود.

#نامه‌_های_طریق_نور ص ۸۰
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
آنانی که اک زنده را می‌شنوند و می‌بینند، این کیفیات خدا گونه را تجربه می‌کنند و اجازه دارند که [آن] را در راستای منافع کل هستی بکار گیرند

صدایی که او را می‌خواند همان است که همهٔ دیگر کسان را خبر می‌دهد که نخستین قدم را در طریق حق بردارد تا از میان روزنهٔ باریک عبور و توفیق مقدس‌ترین مقدسات را دریافت کند.

فقط با قلب صاف می‌توان در نشئهٔ حرم [او] سهیم و از عرصهٔ حضورش آگاه شد

درون معبد، سوگماد را می‌یابی.
در وضعیتی نا رسیدنی مگر برای خالص‌ترین روح‌ها.
توضیح و تشریح [آن] بیهوده است. آتما تنها در وضعیت آزادی مطلق می‌تواند سوگماد را تجربه کند. وفاداران [او] آزاد خواهند شد و خواهند توانست در جوارش اقامت گزینند.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۳۲
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

:
”ربازار تارز” به وقف خود برای ارتقای دیگران معروف است، وقف کسانی که نمی‌توانند خود را به سطحی برسانند که مسئولیت خود را به دوش کشند و این یکی از وظایف استاد است ‌که چلا را در یافتن خویش و ماندن در راه ”اک” یاری دهد تا زمانی که او به ”خودشناسی” برسد او به عنوان خدامرد در خدمت والاترین حقایق است و می‌بایست آن حقایق را به کسانی برساند که ارتقائشان به هر وضعیتی از آگاهی امکان‌پذیر است.
مهمتر از همه آنکه، استاد عاشق خداوند است.
او همچنین به بارقه آسمانی درون هر شخص عشق می‌ورزد و درست به همین دلیل است که او می‌تواند بالاترین فداکاری‌ها را برای کسانی که مایل به پیروی در راه اک باشند، انجام دهد.

#نامه‌_های_طریق_نور ص ۷۹
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #ئوازی #اکنکار
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar

Most Popular Instagram Hashtags