#sugmad

MOST RECENT

استادان شگفت انگیز اک .
.
اگر اولین باری است که راجع به اساتید شگفت انگیز اک میشنوید، این میتواند مهمترین روز زندگیتان باشد. راستی اک یعنی روح الهی یا روح القدس. همینکه یکبار این اساتید را ملاقات کنید و یا در موردشان بشنوید، میبینید که نسبت به این مردان و زنان پر عشق، توانا و خردمند احترام خاصی قائل هستید، مردان و زنانی که در تمامی تاریخ بشر، همیشه عمدتاً گمنام و ناشناس باقی مانده اند. اینان فقط و فقط به خاطر یک چیز زنده هستند، خدمت کردن به خداوند و همۀ کسانی که حقیقتاً در جستجوی آن قادر متعال هستند.

هارولد کلمپ .
.
برای دانلود کتاب به کانال تلگرام مراجعه بفرمایید لینک در بیو پیج هست 💝
.
.
.
.
#اکنکار#اک#ماهانتا#سوگماد#هیو#اکپیک#عشق#وازی#روح_مقدس#روح_القدس#معنوی#خدا
#ECK#Eckankar#mahanta#Sugmad#hu#wazi#Spirit#Spiritual#Haroldklemp#Love#Eckpic#god

:
در طبقه آندا لوک یا طبقه اثیری، گوپال داس نام استادی است که نگهبانی و تدریس کتاب شریعت را در آسکله‌پوسیس، معبد حکت زرین این طبقه، به عهده دارد.
این معبد در شهر ساهاسرا دال کانوال، پایتخت این طبقه واقع است.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۲۶۳
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad #sugmad_eck_mahanta

:
تمرین معنوی

تمرین سفرروح در رؤیا
اگر به سفرروح علاقه‌مندید میتوانید امشب در رویا این تکنیک را امتحان کنید.

چشمانتان را ببندید و توجه خود را خیلی ملایم به چشم معنوی خود معطوف کنید که نقطه‌ای است بین ابروان و کمی بالاتر.
سپس هیو را بخوانید و خود را از عشق سرشار کنید.

این احساس عشق لازم است تا برای ورود به سرزمینهای ناشناخته و کشف نشده، اطمینان لازم را در شما به وجود آورد.
برای پر کردن خویش از عشق راه‌های متعددی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به یادآوری یکی از خاطرات مطبوع گذشته اشاره کرد که طی آن عشق خالص را تجربه کرده‌اید.

اینک در عرصه درون به دنبال کسی باشید که در حال حاضر ایده‌آل شماست
- خواه مسیح باشد یا یکی از استادان اک تفاوتی ندارد.

با ملایمت تمام بگویید، « به تو اجازه می دهم مرا به جایی ببری که استحقاق آن را دارم تا بیشترین بهره معنوی نصیبم شود. »

سپس در دل یا با صدای بلند به زمزمه هیو، خدا، یا کلمه‌ای مقدس ادامه دهید.

سعی کنید خود را در حال قدم زن درجهانهای درون تصور کنید و بدانید کسی که به سراغتان می‌آید، دوستی عزیز است.

#هنر_رویابینی_معنوی ص ۶۴
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

#لبۀ_تيغ٬شمشيری دو دم است که می تواند به انسان عظمت بخشد يا او را نابود کند.آدمی هميشه نسبت به آزمون هوشيار نيست. گاهی چلا بايد بين تأييد ديگران و ماهانتا يکی را انتخاب کند. اگر خردمندانه انتخاب کند ازهمان لحظه زندگی اش متحول میشود. می توانم دراين مورد به چند نمونه اشاره کنم، ولی مواجه با لبۀ تيغ تجربه ای بسيارشخصی است. اين تصميم يا انتخاب، خويش برتر و خويش حقير را در برابر يکديگر قرار میدهد و فرآيند اين برخورد به کاهش يا افزايش کارما يعنی سود يا زيان معنوی منجر میشود. انتخاب های هر يک از دوراهی های زندگی٬ روح را به سوی ماهانتا هدايت کرده است. طی کردن اين مسير برای برخی سريع تر از ديگران است. اين به اشتياق روح در فهم قانون عشق الهی که آنرا اک می خوانيم بستگی دارد. اما وقتی که چلا به آخرين دوراهی می رسد و پيروی از استاد درون را انتخاب می کند٬ملاقات اين دو حتمی خواهد بود.

وضع تعادل شما بر لبۀ تيغ چطور است؟ ✍️هارولد کلمپ💙
📘کلام زنده🌟
.
.
.
.
#اکنکار#اک#ماهانتا#سوگماد#هیو#اکپیک#عشق#وازی#روح_مقدس#روح_القدس#معنوی#خدا
#ECK#Eckankar#mahanta#Sugmad#hu#wazi#Spirit#Spiritual#Haroldklemp#Love#Eckpic#god

:
در طبقه برهمندا لوک یا طبقه عِلی، پیر و محافظ شریعت، شمس تبریز، استاد معبد حکمت زرین ساکاپوری واقع در شهر هوئو در این طبقه است.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۲۶۳
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad #sugmad_eck_mahanta

:
تمرین معنوی

مبادرت به سفرروح

برخی از شما خواهان سفرروح هستید که معمولاً وضعیتی پیشرفته‌تر از رویابینی است.
در این جا هم روی تخت یا زمین بنشینید و چشمانتان را ببندید و به چشم معنوی خود نگاه کنید که در وسط و بالای ابروان قرار دارد.
انتظار نداشته باشید چیزی در آنجا رویت کنید.

فقط هیو، نام مقدس خدا را زمزمه کنید.
اکنون عبارت سفرروح را حرف به حرف هجی کنید : س-ف-ر-ر-و-ح.

این کار را سه بار با صدای بلند و سه بار در دل انجام دهید.

#هنر_رویابینی_معنوی ص ۵۸
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
رویا صرفاً پیامی نمادین یا ناخوداگاه نیست؛ اگرچه بسیاری از مردم آن را تنها بدین شکل قبول دارند.
رویا می‌تواند حاوی پیامی نمادین باشد ولی فقط در مرتبه‌ای بسیار پیش پا افتاده.
تمام کتاب‌هایی که هزاران سمبل‌های رویا را فهرست کرده‌اند، آب در هاون می‌کوبند.
سمبل‌ها تنها لایه رویی تجارب ما هستند.

جهان رویا در عمل نوعی تجربه سفر روح است که آن را به صورت ناقص به خاطر می‌آوریم.
وقتی که این خاطره زیاد واضح نباشد، آن را رویا می‌نامیم.
به همین علت است که من سفر روح و رویا را تا این حد به هم نزدیک می‌دانم. آنها در اساس یکی هستند.
این دو نوع تجربه نه رویا هستند و نه سفر؛ بلکه تجربه زیستن شما در عوالم وسیع‌تری محسوب می‌شوند.
تجارب شما از زیستن در ابعاد معنوی و عوالم پهناور خداوند، در عمل بهترین توصیف سفر روح است.
از سوی دیگر این تجارب درونی در اندوختن خرد، دانش و ادراک مثل تمام تجارب زمینی از اهمیت برخوردارند.

#هنر_رویابینی_معنوی ص ۵۷
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

Walked outside, a little sad, a little weary, then saw this. Dear Universe, I love you, too.

:
در طبقه پار براهم لوک یا جهان ذهنی، صاحب معبد حکت زرینی به نام نامایاتان در شهر مِرکیلاش است و استاد و نگهبان شریعت این معبد، کوجی چاندا می‌باشد.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۲۶۳
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad #sugmad_eck_mahanta

:
بسیاری از رهروان اک در عالم رویا راهنمایی دریافت می‌کنند. چه بسا استاد رویا موقعیتی را در رویا به نمایش گذارد تا چیزی را که در زندگی روزمره موجب نگرانی اکیست است بازآفرینی کند.
به واسطه این رویا به اکیست نشان داده می شود که اگر خواهان حل کردن مشکل است باید چه بکند یا نکند

#هنر_رویابینی_معنوی ص ۵۲
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
تمرین معنوی

برای بیاد سپردن رویاها

این تمرین برای افرادی طراحی شده که رویا نمی‌بینند ولی دوست دارند ببینند. قبل از خواب ساکت روی تخت خود نشسته، چشمانتان را ببندید و کلمه هیـــو را با ملایمت تمام زمزمه کنید یا اگر کسی در اتاق حضور دارد آن را در دل بخوانید.

هیـــو نام باستانی خدا و کلمه‌ای ویژه است. باید آن را بخوانید تا کلمه یا صوت را متجلی کنید. قدرت هیو از خود نشات می‌گیرد.

در همان حال که نشسته و هیـــو را زمزمه می‌کنید در حال پیمان بستن با روح‌الهی هستند. هیـــو را بصورت کاملا کشیده به مدت سه، چهار، یا پنج دقیقه بخوانید و سپس آرام بگیرید.
قبل از شروع مرحلهٔ بعدی چند دقیقه درنگ کنید.

کسانی که از قبل و یادآوری رویاهای خود مشکل دارند، فقط کلمه «رویا» را هجی کنند. این کار را به مدت پنج دقیقه با صدای بلند و حرف به حرف انجام دهید: ر-و-ی-ا
سپس همین کار را چند دقیقه دیگر در دل انجام دهید و بعد فقط بخوابید.

در همان حال که به خواب می‌روید بگویید، « مایلم یک رویای استثنایی معنوی را به خاطر آورم. »
این کار به منزله دعوت از حقیقت است تا در خلال رویا به سراغتان آید.

#هنر_رویابینی_معنوی ص ۵۰
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

A Part of Guru Nanak’s life, an EK Master
After many years, Rebazar revealed name of some EK Masters to Paul. It’s clear to everyone that a Soul Ambassador like Rebazar is a permanent protector and guard of EK Teachings on this planet. And everybody knows he taught Paul to officially reestablish Ek Teachings after 5,000 years on this planet. Therefore, the name of those Masters who he has introduced is fully trustworthy. One of the Masters has been named by Ribazar is Guru Nanak. He lived in India. He had a tough mission. Because, Indian community and their culture were full of different religions and creeds. And the two religions of Islam and Hindu were much influential in India. They still have religious power.
Indeed, nobody knows how he became a master because of his mysterious life. When I was in jail for my beliefs, I did a lot of research about him. Miraculously, I received a book and I had the opportunity to study the book for a few days. The book was old and clearly has not been censored by the Iranian government. So I searched for the footprints of EK Master in that book. During the study, I suddenly revolutionized by a sentence. It was precisely these sentences:
“God is not a Muslim, not a Hindu, so I choose its way and I will be his minstrel”
These sentences was written by Guru Nanak... Continue in the comments... #ek #eck #eckankar #master #meditation #love #eckankar #sugmad #sugmad_eck_mahanta #innerpeace #innervoice #guru #gurunanak

:
تمرین معنوی

دعوت از استاد رؤیا

استاد رویا که همان ماهانتا، استاد زنده اک است، جز در صورتی که از او دعوت به عمل آید با رویاگر کاری نخواهد داشت.

پیش از خواب در درون خود به استاد رویا اجازه دهید که شما را همراهی کند.
تصور کنید که بار مشکلات را از دوش خود بر می‌دارید و به او می‌سپارید و به ذهنتان اجازه می‌دهید تا از نگرانی‌ها و تشویش‌ها بیاساید.
از استاد رویا درخواست کنید که کارما‌های مربوط به هر چیزی را که سد راه رشد معنوی شماست مستهلک کند.

سپس با علم به اینکه تحت مراقبت استاد رویا قرار دارید، بخوابید و بدانید که او تامین کننده بالاترین خواسته‌های شماست.

#هنر_رویابینی_معنوی ص ۴۷
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
در عوالم زیر طبقه آتما، نسخه‌های دیگری از کتاب مقدس شریعت‌کی‌سوگماد در معابد حکمت زرین نگه داری می‌شود. درست زیر طبقه روح، به طبقه اتری یا ساگونالوک بر می‌خوریم. محافظ شریعت در این طبقه لائی تسی، معلم کلاس شریعت در معبد حکمت زرین دایاکا واقع در شهر آرهی ریت می‌باشد

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۲۶۳
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad #sugmad_eck_mahanta

:
استاد غالباً به این علت توسط رویا آموزش می‌دهد که راه نفوذ آسانتری است. چه بسا ترس مانع به کار بستن آزادی، قدرت و خردی شود که میراث روح است.
استاد درون می‌تواند جهت آشنا کردن شما با وقایع خارجی و تسهیل رویارویی با آنها به شما کمک کند.

استادان اک هرگز بدون اجازه خود فرد در آگاهی او دخالت نمی‌کنند.
از نظر من امور شخصی شما مقدس است و به هیچ وجه، حتی در عالم رویا در آن مداخله نمی‌کنم؛ مگر اینکه خودتان اجازه بدهید.

#هنر_رویابینی_معنوی ص ۴۴ و ۴۷
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
در طبقه آتما لوک _ پیر نگهبان کتاب مقدس شریعت در معبد حکمت زرین پارام اکشار، جاگات گیری نام دارد. این مکان منزلگاه دانش زوال ناپذیر بالاترین معبد حکمت زرینی است که روحی که به کالبد فیزیکی وابسته است می‌تواند در آن به مطالعه شریعت بپردازد

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۲۶۳
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad #sugmad_eck_mahanta

:
استاد درون موجودی مادی نیست؛ بلکه کسی است که او را در خلال مراقبه یا هنگام رویا در طبقات درون ملاقات می‌کنید.
او می تواند شبیه(سری هارولد کلمپ)، یکی دیگر از استادان اک، یا حتی مسیح باشد.
حقیقت امر این است که نور و صوت خدا درون زاهدان یا قالبی می‌ریزد و شکل انسانی به خود می‌گیرد. این قالب در نقش راهنمای درونی ظاهر می‌شود و انسان را از پرتگاه های کارما و مشکلاتی عبور می‌دهد که هریک از ما بواسطهٔ غفلت از قوانین معنوی برای خود می‌آفرینیم.

#هنر_رویابینی_معنوی ص ۴۴
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

Most Popular Instagram Hashtags