#sugmad

MOST RECENT

:
ما غالباً اشتباهاتی را در دیگران می‌بینیم که به اشتباهات خودمان خیلی نزدیک‌اند.
اگر توانستید هنگام انتقاد از دیگری مچ خود را بگیرید، مکث کنید، لحظه‌ای به خود دقیق شوید و با حالتی ملایم و غیر منتقدانه از خود بپرسید، آیا خودم را دارم در این آدم می بینم؟
چه بسا اوقاتی که متوجه میشوید نقاط ضعفی که در دیگران می‌بینید در واقع مال خودتان هستند. این هشیاری که با بالا رفتن سطح آگاهی به دست می‌آید می‌تواند جلوی بسیاری از ناراحتی ها را بگیرد و در مسیر بازگشت به سرمنزل الهی، از مشکلات فراوانی پیشگیری کند

#گشودن_صندوقچه_اسرار ص ۲۳۶
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
جهان‌های بهشتی سوگماد عبارتند از :
آتما لوک
الخ لوک
آلایا لوک
حقیقت لوک (حوکیکات لوک)
آگام لوک
آنامی لوک
فراسوی آنامی لوک، تنها پروردگار پروردگاران بسر می‌برد.
اینجا در عین حال خانه حقیقی آتما(روح) نیز هست؛ آن ذره‌ای از خدا است که به جهانهای زیرین گسیل شده تا تزکیه شود.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۱۹۹
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad #sugmad_eck_mahanta

:
وقتی واقعه‌ای در زندگی روزمره‌تان رخ می‌دهد که چنان غیرمترقبه و بی‌ربط به نظر می‌رسد که نمی‌دانید چطور چیزی را نادیده گرفته‌اید، باید دقت کنید.
غالبا می‌بینید که هیچ قدمی را نادیده نگرفته‌اید، این واقعه صرفاً راهی بوده که اک می‌خواست توسط آن پیامی درباره چیز دیگری به من بدهد.
این تلنگر ها به قدری ظریف هستند که بیشتر مردم آنها را نادیده گرفته، هرگز ارتباطی را تشخیص نمی‌دهند.
اما اگر بر روح‌القدس باز باشید، چه بسا نشانه‌ای از مسیری در آینده را ببینید که برای اجتناب از مشکلات لازم است برنامه‌ریزی خود را بر اساس آن انجام دهید.

#گشودن_صندوقچه_اسرار ص ۲۳۵
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
هر گاه یک مرد یا یک زن استحقاق ایستادن در جوار ماهانتا را کسب کرده باشد، هیچ قدرتی در جهان نیست که بتواند او را از ست‌گورو دور نگه دارد.
این دو باید با هم دیدار کنند چون قانون معنوی اقتضا می‌کند.
لذا در همه موارد کارمای خوب است که فرد را به سوی ماهانتا هدایت می‌کند.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ۱۹۸
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad #sugmad_eck_mahanta

:
حقیقت را در هیچ کتابی نمی‌توان یافت، بلکه باید به دل رجوع کرد.
اما دل انسان غالباً لایه‌های بسیار زیادی دارد، چنانکه عبور از آنها و درک طبع واقعی روح، زندگیهای بی شماری طول می‌کشد.
وقتی آدمی به درک ماهیت روح نزدیک می‌شود؛ به طبع حقیقت هم نزدیک تر می شود، این دو از پی یکدیگر حاصل می‌شوند.
بعد این دو جزء ناشناخته یعنی حقیقت و روح، که پیش از این مبنای هر دو ایمان و اعتقاد بوده، بر اساس دانش و تجربه بنا می‌شوند و حجاب اوهام دریده می‌شود.
آنگاه انسان به تدریج اجزای اصلی تعالیم اک، منجمله نور و صوت و سوگماد را با نور راستین می‌بیند

#گشودن_صندوقچه_اسرار ص ۲۳۲
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
تکنیک فرمول در حکم جواز عبور مسافر به سایر طبقات است.
حتی واصلین حلقه‌های اول یا دوم هم می‌توانند با این روش از طبقه روح دیدار کنند.

این تمرین معنوی را که حدود پانزده الی بیست دقیقه طول می‌کشد، هنگام خواب انجام دهید.
تمرین فرمول بسیار آسان است و با صوت هیــــو که نام مقدس خداوند است، انجام می‌شود.

برای رفتن به طبقه دوم یا اثیری از فرمول۲ استفاده کنید:
ابتدا هیو را دو بار بخوانید و دو بار نفس عمیق بکشید. دوباره همین کار را تکرار کنید. هیو دوبار _ نفس عمیق دوبار. سپس باز هم دو بار هیو و دو بار نفس عمیق.
همینطور که می‌خوابید افکار خود را با ملایمت تمام روی عبارت ″فرمول۲″ معطوف کنید.

رفتن به طبقه سوم یا علی که مرتبه بذر کارما و زندگی‌های پیشین است، نیز با فرمول۳ به همین اندازه آسان است:
هیو را سـ۳ـه بار زمزمه کنید سـ۳ـه بار نفس عمیق بکشید. دوباره سـ۳ـه هیو، سـ۳ـه نفس عمیق.
این کار را آنقدر ادامه دهید که خودتان احساس کنید کافیست.
با ملایمت کامل و بدون اینکه خود را دربست متمرکز کنید، فکرتان را روی ″فرمول۳″ نگاه دارید.

با چهـ۴ــار هیو، چهـ۴ــار نفس عمیق و خوابیدن با توجه ملایم به ″فرمول۴″ می‌توانید خود را برای رفتن به طبقه ذهنی تنظبم کنید.

برای دیدار از طبقه روح، هیو را پنــ۵ــج بار زمزمه کنید، پنــ۵ــج نفس عمیق بکشید و با ملایمت به ″فرمول۵″ فکر کنید.

لازم نیست برای این کار آداب خاصی از قبیل صاف دراز کشیدن در بستر با نوک انگشتان پا به طرف سقف و دست به سینه گذاشتن یا چیزی شبیه به این را رعایت کنید.

اگر پس از بیداری واقعه‌ای را در طبقات درون به یاد دارید، همان لحظه آنرا بنویسید چون احتمالا تا صبح قسمت اعظم تجربه را فراموش کرده‌اید.
نوشتن بلافاصله این تجربیات، سخت‌ترین خویش انضباطی است. ولی اگر خود را به این کار عادت دهید، بن تدریج می‌بینید که پهنه زندگی همچون گلبرگی در برابرتان می‌شود.

این بود تکنیک فرمول.

#گشودن_صندوقچه_اسرار ص ۲۲۱
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
ماهانتا هرگز کسی را که تحت مسئولیت وی قرار گرفته باشد ترک نمی‌کند. تفاوتی هم نمی‌کند که آیا چلا اقدام به قطع رابطه کند یا نکند.
این پیوندی است که یک بار که بسته شد، شاید بتوان در ظاهر آن را شکست، اما در طبقات درون این پیوند تا به ابد برقرار خواهد ماند.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۱۹۸
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad #sugmad_eck_mahanta

:
اگر مایل باشید می‌توانید برای کشف علت پیوند عاطفی با دیگری، به طبقه دوم یا طبقه اثیری بروید که با کالبد عاطفی در انطباق است.
طبقه سوم یا علی جایی است که بذر تمام کارماهای آفریده شده در گذشته را می‌یابید و دربارهٔ آن دسته از زندگی‌های پیشین که در زندگی کنونی شما دخیل بوده‌اند، مطالبی می‌آموزید.
طبقه ذهنی مرتبه‌ای است که فرآیندهای ذهنی از آن نشأت می‌گیرند؛ جایی که الهامات و ایده‌های مربوط به زمینه‌های مورد علایق شما از آن بر می‌خیزند.
بالای این طبقه، مرتبه اتری قرار دارد. این منطقه با رفتارهای نیمه خودآگاه یا ناخودآگاهی در انطباق است که انگیزه‌های شما را می‌سازند.
سپس نوبت به طبقه روح یا مرتبه خودشناسی می‌رسد که اولین طبقه در عوالم معنوی راستین است.

#گشودن_صندوقچه_اسرار ص ۲۲۰
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
نور را به صور بسیار می‌توان دید که به سطح آگاهی فرد بستگی دارد. می‌تواند برقی آبی مثل نور فلاش باشد یا مانند نوری ثابت که به نور لامپ‌های آبی می‌ماند و آن را نور آبی ماهانتا می‌نامند.
شکل دیگر آن نوری سفید یا زرد و سفید است. گاهی هم مثل خورشید، ولی بسیار تابناکتر و روشن‌تر به نظر می‌رسد. یا شاید به دو صورت نور سبز، ارغوانی یا صورتی باشد.
هریک از این جلوه‌ها صرفا به منزلهٔ آن است که نور خدا بر روح هویدا می‌شود تا او را به سرای بهشتی یا مقام متعال برساند.

تصور نکنید که صوت، به صورت صدایی با ابهت ومهابت با شما حرف خواهد زد؛ بلکه به سطح آگاهی شما در خلال مراقبه یا عالم رؤیا، به شکل موسیقی، اصوات طبیعت، یا صور گوناگون دیگر جلوه می‌کند.
مثلا به صورت وز‌ وز حشرات، چهچه پرندگان، زنگ بلز، یا سازهای پوستی.
معنای این اصوات آن است که در آن لحظه خاص، صوت خدا به وجودتان جاری می‌شود تا روح را تزکیه کند.

#گشودن_صندوقچه_اسرار ص ۲۱۶ و ۲۱۷
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

در بسیاری از تعالیم مذهبی، آئین وصل و وصل های مختلف وجود دارد. فراماسون ها از کلمه گمشده صحبت میکنند. این کلمه گمشده در واقع صوت هیو یا همان صدای خداست.
.

این یکی از نام های مقدس خداست و کلمه ای پربار. چنین کلمه ای همچنین کلمه ی سرّی تان به نوبۀ خود قدرتی ندارد.
کلمه ای که در هنگام وصل به ما داده میشود، همچون کلیدی برای باز کردن درهای رحمت و محافظت روح الهی و ماهانتا به سوی ما عمل میکند. آنگاه هر وقت که نیازمند چنین محافظت یا کمکی بودیم، میتوانیم این کلمه را به آرامی و یا با صدای بلند زمزمه کنیم و یا بخوانیم.
.
.

چگونه خدا را بیابیم📘
.
سری هارولد کلمپ🌟 .
.
.
. . .
. .#اکنکار #اک #ماهانتا #سوگماد #هیو#اکپیک #عشق #وازی #eck #eckankar #Mahanta #Sugmad #hu #love#wazi #God#eckpic#Haroldklemp
.

:
ماهانتا مسئولیت زندگی معنوی هر کسی را که بخواهد یک چلا شود می‌پذیرد.
او در میان وقایع زندگی دنیوی به راهنمایی چلا می‌پردازد و به او کمک می‌کند تا در همین عمر و پیش از رحلت از این جهان تمامی کارماهایش را تسویه نماید.
یک چلا، بعد از ورود دائم به جهان‌های دیگر خود را دوباره تحت آموزش و راهنمایی معنوی همان استادی می‌یابد که در این جهان می‌شناخته است.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۱۹۷
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad #sugmad_eck_mahanta

:
بر خلاف بسیاری از مکاتب، در اک ما روح‌القدس را در قالب انفجاری از عواطف شدید تجربه نمی‌کنیم، طوری که راه بیفتیم و حمد و ثنا بگوییم.
ما به چیز کاملا متفاوتی اشاره داریم، چیزی که از لحاظ معنوی خالص است نه مبهم.

در اک نور و صوت بسیار واقعی هستند. نوری که ما از آن صحبت می‌کنیم، تجلی روح‌القدس در سطح ارتعاشی خاصی است. سرعتی از ارتعاش که در آن ذرات خدا قابل رؤیت می‌شوند. وقتی که سرعت ارتعاشی این ذرات افزایش می‌یابد، می‌توان آنها را به صورت جریان صوتی اک شنید.

#گشودن_صندوقچه_اسرار ص ۲۱۶
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
ما در مقام روح درس‌های خود را از سخت‌ترین طریق ممکن می‌آموزیم.
اغلب اوقات دچار لغزش می‌شویم و جملات توهین آمیزی نثار دیگران می‌کنیم، صرفا به این علت که هرگز جای آنها نبوده‌ایم.
بنابراین بر ما واجب است که مراقب کلمات و افکار خود باشیم و به خودستایی اجازه سلطه ندهیم.
وقتی که خودستایی و خشم دست در دست هم بگذارند، انسان به استهزاء دیگران می‌پردازد. در اینصورت می‌توانید کاملا اطمینان داشته باشید که گردونه‌های کارما طوری خواهند چرخید تا موقعیت ‌ها و صحنه‌ها درست در جای خود قرار گیرند.
روزی فرا خواهد رسید که دقیقا می‌فهمید جای دیگران بودن به چه معنا است.

#گشودن_صندوقچه_اسرار ص ۲۱۳
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
ماهانتا هرگز این واقعیت را به زبان نمی‌آورد اما میزانی از اطاعت و رعایت خواسته‌ها و توصیه‌های خود را از یک چلا انتظار دارد.
او هرگز چیزی جز این از چلا انتظار ندارد که خود را به آن اراده الهی که از مجرای حضور وی به منزله استاد درون سود می‌جوید، تسلیم نماید.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۱۹۶
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad #sugmad_eck_mahanta

:
شما روح هستید، واحد یا بارقه‌ای از خدا و بدین ترتیب شما واحدی از عشق الهی هستید.
بنابراین اگر خود را در این موقعیت قرار دهید، اگر به سوگماد(خدا)، اک(روح‌القدس)، و ماهانتا (وضعیتی از آگاهی که بین بشر و خدا نقش پل را دارد) عشق بورزید _ همه چیز به سویتان جاری می‌شود.
اگر عشق ورزیدن را پیشه کنید، هر روز خود را با شادمانی در پیش خواهید گرفت.
فکر نکنید باید منظر بمانید تا بتوانید فرزند ارزشمند خدا شوید چون هم اکنون همانید.

#گشودن_صندوقچه_اسرار ص ۲۰۴
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
غسل تعمید و آیین‌های مشابه شرط کافی برای رستگاری نیستند.
پیوستن به هیچ یک از ادیان و فرقه‌های اسرار و آیینی هم تضمین‌ کننده آزادی معنوی نیست.
ففط استاد اک در قید حیات از این توانایی برخوردار است که روح‌ها را وصل دهد و به نواحی نور برساند‌. تا روزی که چلا به اطمینان تام به ماهانتا، ایمان کامل به اک و اعتماد مطلق به سوگماد نرسیده باشد، وقت خود را تلف کرده است.
ایمان فرد به ماهانتا باید نتیجه فهم کامل و تسلیم باشد.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۱۹۵
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad #sugmad_eck_mahanta

:
شکوفایی معنوی فرآیندی دو جانبه است. اول باید راه را بلد باشید و بعد باید در آن قدم بگذارید.
استاد زندهٔ اک با ذکر مثال‌ها و تمرینات معنوی و جهت گشودن آگاهی شما می‌تواند راه را نشانتان دهد، اما هر کسی که در راه بازگشت به سرمنزل الهی واقعا خواستار روشن ضمیری باشد، خودش باید پذیرای این اعتماد باشد و طریق را در پیش گیرد.

اک از طرق مختلف عمل می‌کند. ما آدمیان دوست داریم فکر کنیم که برای پیشبرد چیزی برنامه‌ریزی می‌کنیم‌‌. اما در حقیقت اگر نقشه ما با نقشه کلی اک هماهنگ نباشد، برنامه‌ طوری تغییر می‌کند که مشیت اک در وهلهٔ اول جاری شود. بعدا می‌توانید به زندگی خود برسید، و آن هم در آن هنگام سامان خواهد گرفت.

#گشودن_صندوقچه_اسرار ص ۲۰۰ و ۲۰۲
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
آدمی هرگز نمی‌تواند عملا خدا را ببیند. آنچه می‌توان شناخت دو جنبه روح‌القدس یا اک است که همان نور و صوت هستند.
از این گذشته، ما هرگز نمی توانیم خدا شویم، اما می‌توانیم با رسیدن به خداشناسی خدایگونه شویم.

#گشودن_صندوقچه_اسرار ص ۱۸۵
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #sugmad_eck_mahanta

:
کسانی که به وصل حلقه درونی اک می‌رسند، عمر خود را در طبقه فیزیکی سر می‌کنند و هنگام مرگ به جهان‌های برتر انتقال می‌یابند بدون اینکه لازم باشد در دربار قضاوت یاما حضور یابند.
او (یاما) سلطان مرگ است و همه روح‌های وصل نایافته در دادگاه وی حضور می‌یابند تا حکم کیفر و پاداش اعمال زمینی خود را دریافت کنند.

#شریعت_کی_سوگماد_جلد_اول ص ۱۹۴
#برکت_باشد💙

#سوگماد #اک #ماهانتا #هیو #وازی #اکنکار #شریعت_کی_سوگماد #سوگماد_اک_ماهانتا
#sugmad #eck #mahanta #hu #wahzi #eckankar #shariyat_ki_sugmad #sugmad_eck_mahanta

Most Popular Instagram Hashtags