#stratomta

MOST RECENT

Bidrar till förtätning av innerstaden!
#stratomta #maskintrailer #linköping #därideerblirverklighet

70 tons kross lastad för vidare färd till Sävsjö. #stratomta #maskintrailer #tungdragare

Förnyar kunskaperna om farligt gods i dagarna två. #adr #stratomta #utbildningshjulet

Lossning och lunch i Norrland!
#stratomta #maskintrailer #vårvinter

Härliga vårkänslor idag, kan bli en fika ute bland vårfåglarna som trivs i den fina naturen! #stratomta #hulken #måsar #scania10x4

Kör lite entreprenadjobb idag, kul med omväxling!
#stratomta #tegnebyåkeri

Gamla Hulken tuffar på med en kross idag i fint vinterväder. #stratomta #scania10x4 #maskintrailer

Kollar läget med nya bilen lite. #stratomta #scania10x4 #tungdragare #scania730

Lastat en skotare som håller på att gå av på mitten, fick stämpa med en stockbit. #stratomta #maskintrailer #lowboy

Dagens airbrushmålning, från katastrof till succé. #stratomta #ivata #airbrush #scania #skugg

Dålig början på dagens trip till Halmstad med Hulken. Får skruva lite! #stratomta #maskintrailer #tungdragare #scania10x4

Första inlägget blev en grävmaskinsflytt. #stratomta #maskintrailer

Nytt ställe😃 bara börja dika nu😎👌🏼#candellsentreprenadab #stratomta

Stratomta inrättningen var Östergötlands äldsta turbekulossanatorium och ett av landets första. Sanatoriet tillkom 1907 genom både statsmaktens försorg och regionala samt lokala initiativ. Anläggningen är idag en privat bostad men alltjämt behåller en del av sin karaktär av representativ bebyggelse omgiven av institutionspark.

En samtida besök på plats lämnade följande vittnesmål:
”Det är nu fem månader sedan Stratomta lungsotssanatorium öppnades för sitt ändamål... Sjukhuset ligger i Törnevalla socken några få minuters väg från Linghems järnvägsstation på en vacker trädbevuxen höjdsträckning och gör, byggdt som det är i villastil, vid första anblicken ett hemtrevligt intryck. Och detta intryck av trefnad följer en under hela vandringen genom anstalten, som foga påminner om ett sjukhus, utan snarare om ett pensionat, där det väl emellanåt kan kännas en smula enformigt, men där glädjen dock icke är någon sällsynt gäst. Sanatoriet har 31 platser, sedan särskild byggnad blifvit uppförd för vaktmästaren och hans hustru, som fått sig en liten treflig rödmålad stuga i backsluttningen. Alla platserna äro upptagna af patienter från olika delar af länet, från Skällvik till Ödeshög, och alla åldrar äro äfven representerade, från liten à 6-åring hela skalan igenom till 50- à 60-åringen. Patienterna föra ett verkligt friluftslif, sofva om nätterna för öppet fönster och vistas om dagarne i ligghallarne eller äro ute på promenad i skog och mark. De blir på detta sätt och genom dagliga, kalla afrifningar, mycket härdade – några förkylningar förekomma icke. Solen som utöfvar ett så gynnsamt inflyttande på de flesta sjukdomar och inte minst på lungsjuke, har i sommar blott sparsamt gjutit sina hälsobringande flöden, men de vackra septemberdagarne ha varit desto mer kära och välkomna och säkerligen utnyttjats på det samvetsgrannaste. …” signerad Ragnar (Östgötaposten 27 sep 1907, 3-4)

Stratomta, tusenårig runsten: "Ästrid, Osvalde, Augmund, de lät resa denna sten efter Halvdan, sin fader, och Ästrid efter sin gode make"

På landet. #stratomta mellan #askeby och #linghem

Ett av alla välbevarade hus i Valla...

Most Popular Instagram Hashtags