#stop_sexualizing_womens_body

MOST RECENT

فلسفه خیلی از محدودیتهای زنان در همان حجاب نهفته است. آیا آقایان قبول می کنند همه عمرشان در مهمانی، خیابان، کنار دریا، ورزش، در سرما و گرما عبا و عمامه تنشان کنید؟
و حال ما با وجود تحمیل شدن این نوع پوشش به آن‌ها گام را فراتر گذاشته و بگوییم یک وجب عبایت بلندتر شود و یا عمامه ات کمی جلوتر باشد چه می‌شود؟
اگر کمی عمامه اش کج شد از کودکی در خانواده تحقیر شود در بیرون دستگیر شود و فاحشه خطابش کنند..
آیا مقبول است همیشه برای تنش تصمیم بگیرند و اگر نوع پوشش متفاوتی از آنچه ما برایش تعیین می‌کنیم را خواست، به او با جملات گستاخانه ای مثل "لختی پسران سرزمینمان آزادی نیست" حمله کنیم و دائم به او القا کنیم که باید از مردانگی اش شرم کند؟
افزون بر این‌ها تبعیضی که علیه زنان در اجبارشان به پوشیدن حجاب گذاشته شده آ‌نها را از شمار انسان ها خارج کرده! این امر تفکراتی بیمار نسبت به زن ایجاد کرده و باعث ترویج کالاانگاری زنان شده به اینگونه که زن را شئ رفاهی و آرامش دهنده مردان طرح کرده و حجاب را جلد آن وسیله خوانده... و این یک پایه‌ ریزی است برای افزایش آزارهای جنسی بر زنان
حجاب بحث غیرت و خیلی محدودیتهای دیگر را هم به دنبال دارد. همین محدودیت انجام خیلی از ورزش‌ها، محدودیت تردد در اماکن عمومی، محدودیت انجام بعضی شغلها زیر سایه همین حجاب است. مردانی که در نقش پدر، برادر یا همسر حرکت زنها را محدود می کنند زیر سایه همین محدودیت حجاب است که بحث غیرت مردانه شکل گرفته.
بعلاوه ی موارد بالا حجاب اجباری بر زن، او را پایین‌دست تمام عوام کشور استبدادی قرار داده بطوریکه همگان خود را در جایگاه تصمیم گیری برای او می‌بینند.
اگر تن زن برای خودش بود و زنان خود تصمیم گیرنده خود بودند خیلی از مشکلاتشان حل می‌شد.
اگر زن از آزادی برخوردار نباشد، مرد هم در چنین جامعه‌ای زبون است.
#سکسوالایز_کردن_بدن_زنان_را_تمام_کنید #زنان_وسیله_نیستند #stop_sexualizing_womens_body
#زن_تابو_نیست #بدن_من_جک_نیست #بدن_من_مال_من_است
#من_از_زن_بودنم_خجالت_نمیکشم ...

فلسفه خیلی از محدودیتهای زنان در همان حجاب نهفته است.  آیا آقایان قبول می کنند همه عمرشان در مهمانی، خیابان، کنار دریا، ورزش، در سرما و گرما عبا و عمامه تنشان کنید؟
و حال ما با وجود تحمیل شدن این نوع پوشش به آن‌ها گام را فراتر گذاشته و بگوییم یک وجب عبایت بلندتر شود و یا عمامه ات کمی جلوتر باشد چه می‌شود؟
اگر کمی عمامه اش کج شد از کودکی در خانواده تحقیر شود در بیرون دستگیر شود و فاحشه خطابش کنند.
آیا مقبول است همیشه برای تنش تصمیم بگیرند و اگر نوع پوشش متفاوتی از آنچه ما برایش تعیین می‌کنیم را خواست، به او با جملات گستاخانه ای مثل "لختی پسران سرزمینمان آزادی نیست" حمله کنیم و دائم به او القا کنیم که باید از مردانگی اش شرم کند؟
افزون بر این‌ها تبعیضی که علیه زنان در اجبارشان به پوشیدن حجاب گذاشته شده آ‌نها را از شمار انسان ها خارج کرده! این امر تفکراتی بیمار نسبت به زن ایجاد کرده و باعث ترویج کالاانگاری زنان شده به اینگونه که زن را شئ رفاهی و آرامش دهنده مردان طرح کرده و حجاب را جلد آن وسیله خوانده... و این یک پایه ریزی است برای افزایش آزارهای جنسی بر زنان
حجاب بحث غیرت و خیلی محدودیتهای دیگر را هم به دنبال دارد. همین محدودیت انجام خیلی از ورزش‌ها، محدودیت تردد در اماکن عمومی، محدودیت انجام بعضی شغلها زیر سایه همین حجاب است. مردانی که در نقش پدر برادر یا همسر حرکت زنها را محدود می کنند زیر سایه همین محدودیت حجاب است که بحث غیرت مردانه شکل گرفته.
بعلاوه ی موارد بالا حجاب اجباری بر زن، او را پایین‌دست تمام مردم استبداد زده قرار داده بطوریکه همگان خود را در جایگاه تصمیم گیری برای او می‌بینند.
اگر تن زن برای خودش بود و زنان خود تصمیم گیرنده خود بودند خیلی از مشکلاتشان حل می‌شد.
#من_از_زن_بودنم_خجالت_نمیکشم  #سکسوالایز_کردن_بدن_زنان_را_تمام_کنید #stop_sexualizing_womens_body
#زن_تابو_نیست #بدن_من_جک_نیست #بدن_من_مال_من_است
...

Most Popular Instagram Hashtags