#spl_person

MOST RECENT

आज दिनांक 24 april माझ्या भावाचा वाढदिवस श्री. श्री. श्री. #tejas jore ( राजे)
जीवनात भेटली नवीन वाट त्या वाटेवर भेटली
तुमच्या मैत्रीची साथ ,
जशी सुंदर समुद्राची लाट तशीच सुंदर आपल्या मैत्रीची गाठ भावासारखा मित्र व मित्रा सारखा भाऊ आहेस तु
माझ्या देवानीgift केलेला माझा एक जिवलग मित्र 😘❤
लहान पणा पासून ची ओळख,,,,,
😘😘😘
मनमिळाऊ स्वभाव ।।
सगळ्यांच्या मदतीला धावून येणारा ।।
मित्रांसाठी जीव ओतून टाकणारा ।।
सगळ्या मित्र मैत्रिणींना चांगली समजूत तसेच शिकवण देणारा ।।
सागळ्यांशी लगेच जवळीक साधुन जाणारा ।।
मानुसकी जपनारा ।।
😘आमचा भाऊ कधीच मुलींचा मागे जात नाही मुलीच आमच्या भावाच्या fan झाल्या आहेत😍😘 😎लोक् म्हणतात हा नेता वाटतो अरे त्या लोकाना सांगतो एखाद्या नेत्या पेक्षा जास्त वट आहे आमच्या भावा ची😎 ##भावाचा जिव आणि दोस्तांची शान ##असा आमचा भाऊ😎☺ ☺☺भाऊ सोबत राहणार तर कधीच नाही रडणार☺☺
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💝💝💝 ❤❤❤❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘😘 #Spl_person
#Supportive
#Fav_Person
#Crime_partner
#Cricket_lover
#bcc_cha_cr7😘
#सगळ्यांच्या_मनात_spl_प्लेस_घेणारा
नेहमी पाठीशी उभा राहणारा
एक पॅकेट दोघात वाटून खाणारा
😍
😍
आमच्या भावाची ख्याती ।।
दुनियादारित अव्वल ।।
मित्रांच्या हाकेला नेहमी न चुकता धावून येणारा
भावांसाठी जीव ओतून टाकणारा ।।
#आणखी_एक_यंदा_कर्तव्य_आहे_हे_लक्षात_असूदे 😜😜
🎊🎭
🙌👍❣
💖
गेल्या जन्मी काहीतरी पुण्य केल्याचं फळ मला ह्या जन्मी तुज्या रुपात भेटला असा वाटे..!!😘😘
तुझ्या आयुष्यातील सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण होऊन्डेत ।।
तुझ्या आई वडिलांना तू नक्कीच तुझ्या आयुष्यात काहि तरी spl करून दाखवशील याची मला खात्री आहे ।।
यशवंत हो ।।
खूप मोठा हो ।।
पण या भावाला कधी विसरू नकोस।।
तुला वाढदिवसाच्या मैत्रीपूर्ण खूप खूप
शुभेच्छा ।।

अभिषेक चाळके,,,, लहान पणा पासून ची ओळख,,,,,
लय भांडण झालेत,,, लय राग ,,, लय रुसवे,,,, तरीही हमेशा फेविकॉल कंपनी ला लाजवेल अशी आमची जोड,,,,,, स्वभाव दोगांचा चा पण एकदम चुमेश्वरी,,,,
कोणतेही काम असो,,,, किंवा कोणाची पार्टी,,,, सर्वात पहिला हजेरी माझ्या जुडवा भावांची,,,,, तुम्ही सर्वांनी जुडवा movie बगीतलीच असेल ,,, तसंच ह्या भावाचे आहे,,,, (एकला मारले तर दुसऱ्याला लागते,,, आणि दुसऱ्याला बोललो तर पहिला रागवतो)... माझा कुठे पण काही हि होऊ,,,, मग ती लफडी असो किंवा आजारपण,,,, भले कोण येऊडे अगर नको हि जुडवा फॅमिली,,, पहिला हजर असते,,,, love भावांनो,,,, मनमिळाऊ स्वभाव ।।
सगळ्यांच्या मदतीला धावून येणारा ।।
मित्रांसाठी जीव ओतून टाकणारा ।।
सगळ्या मित्र मैत्रिणींना चांगली समजूत तसेच शिकवण देणारा ।।
त्याच्या सुंदर आवाजाने सगळ्या मुलींची काळजावर घात करणारा ।।
सागळ्यांशी लगेच जवळीक साधुन जाणारा ।।
मानुसकी जपनारा ।।
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💝💝💝 ❤❤❤❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘😘 #Spl_person
#Photographer
#Supportive
#Singer
#सगळ्यांच्या_मनात_spl_प्लेस_घेणारा

सख्या भावा पेक्षा जास्त किमतीचा आहेस तू लाडक्या..!!गेल्या जन्मी काहीतरी पुण्य केल्याचं फळ मला ह्या जन्मी तुज्या रुपात भेटला असा वाटे..!!😘😘 खूप खूप Special आहेस तू भावा कुठल्या गोष्टीचा गर्व नाही तुला असा एक वेगळाच आहेस तू....!!
शब्दात तुझे वर्णन कसे करावे हे समजतच नही..!!फक्त एक सांगू इच्छितो हृदयाचा तुकडा आहेस तू लाडक्या love u bhavano💋💋💋 You have been therefor me no matter what. I love you, my brother and I am so excited to share your special day with you. 😘❤ Your birthday is going to be truly special.A friend like you makes the dark days a little sunnier, and makes my sunny days even more cheerful! ☺😎 On your birthday and each day of this year, may you know how special you are to me! Love u darling💋💋💋 सर्वाना समजून घेणारा आणि समजावणार अश्या एका वेगळ्याच quality चा आहेस तू

तुझ्या आयुष्यातील सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण होऊन्डेत ।।
तुझ्या आई वडिलांना तू नक्कीच तुझ्या आयुष्यात काहि तरी spl करून दाखवशील याची मला खात्री आहे ।।
यशवंत हो ।।
खूप मोठा हो ।।
पण या मित्राला कधी विसरू नकोस।।
तुला वाढदिवसाच्या मैत्रीपूर्ण खूप खूप
शुभेच्छा ।। —

अभिषेक चाळके,, अनिकेत चाळके,, लहान पणा पासून ची ओळख,,,,,
लय भांडण झालेत,,, लय राग ,,, लय रुसवे,,,, तरीही हमेशा फेविकॉल कंपनी ला लाजवेल अशी आमची जोड,,,,,, स्वभाव दोगांचा चा पण एकदम चुमेश्वरी,,,,
कोणतेही काम असो,,,, किंवा कोणाची पार्टी,,,, सर्वात पहिला हजेरी माझ्या जुडवा भावांची,,,,, तुम्ही सर्वांनी जुडवा movie बगीतलीच असेल ,,, तसंच ह्या भावाचे आहे,,,, (एकला मारले तर दुसऱ्याला लागते,,, आणि दुसऱ्याला बोललो तर पहिला रागवतो)... माझा कुठे पण काही हि होऊ,,,, मग ती लफडी असो किंवा आजारपण,,,, भले कोण येऊडे अगर नको हि जुडवा फॅमिली,,, पहिला हजर असते,,,, love भावांनो,,,, मनमिळाऊ स्वभाव ।।
सगळ्यांच्या मदतीला धावून येणारा ।।
मित्रांसाठी जीव ओतून टाकणारा ।।
सगळ्या मित्र मैत्रिणींना चांगली समजूत तसेच शिकवण देणारा ।।
त्याच्या सुंदर आवाजाने सगळ्या मुलींची काळजावर घात करणारा ।।
सागळ्यांशी लगेच जवळीक साधुन जाणारा ।।
मानुसकी जपनारा ।।
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💝💝💝 ❤❤❤❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘😘 #Spl_person
#Photographer
#Supportive
#Singer
#सगळ्यांच्या_मनात_spl_प्लेस_घेणारा

सख्या भावा पेक्षा जास्त किमतीचा आहेस तू लाडक्या..!!गेल्या जन्मी काहीतरी पुण्य केल्याचं फळ मला ह्या जन्मी तुज्या रुपात भेटला असा वाटे..!!😘😘 खूप खूप Special आहेस तू भावा कुठल्या गोष्टीचा गर्व नाही तुला असा एक वेगळाच आहेस तू....!!
शब्दात तुझे वर्णन कसे करावे हे समजतच नही..!!फक्त एक सांगू इच्छितो हृदयाचा तुकडा आहेस तू लाडक्या love u bhavano💋💋💋 You have been therefor me no matter what. I love you, my brother and I am so excited to share your special day with you. 😘❤ Your birthday is going to be truly special.A friend like you makes the dark days a little sunnier, and makes my sunny days even more cheerful! ☺😎 On your birthday and each day of this year, may you know how special you are to me! Love u darling💋💋💋 सर्वाना समजून घेणारा आणि समजावणार अश्या एका वेगळ्याच quality चा आहेस तू

तुझ्या आयुष्यातील सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण होऊन्डेत ।।
तुझ्या आई वडिलांना तू नक्कीच तुझ्या आयुष्यात काहि तरी spl करून दाखवशील याची मला खात्री आहे ।।
यशवंत हो ।।
खूप मोठा हो ।।
पण या मित्राला कधी विसरू नकोस।।
तुला वाढदिवसाच्या मैत्रीपूर्ण खूप खूप
शुभेच्छा ।। —

अनिकेत चाळके,,,, लहान पणा पासून ची ओळख,,,,,
लय भांडण झालेत,,, लय राग ,,, लय रुसवे,,,, तरीही हमेशा फेविकॉल कंपनी ला लाजवेल अशी आमची जोड,,,,,, स्वभाव दोगांचा चा पण एकदम चुमेश्वरी,,,,
कोणतेही काम असो,,,, किंवा कोणाची पार्टी,,,, सर्वात पहिला हजेरी माझ्या जुडवा भावांची,,,,, तुम्ही सर्वांनी जुडवा movie बगीतलीच असेल ,,, तसंच ह्या भावाचे आहे,,,, (एकला मारले तर दुसऱ्याला लागते,,, आणि दुसऱ्याला बोललो तर पहिला रागवतो)... माझा कुठे पण काही हि होऊ,,,, मग ती लफडी असो किंवा आजारपण,,,, भले कोण येऊडे अगर नको हि जुडवा फॅमिली,,, पहिला हजर असते,,,, love भावांनो,,,, मनमिळाऊ स्वभाव ।।
सगळ्यांच्या मदतीला धावून येणारा ।।
मित्रांसाठी जीव ओतून टाकणारा ।।
सगळ्या मित्र मैत्रिणींना चांगली समजूत तसेच शिकवण देणारा ।।
त्याच्या सुंदर आवाजाने सगळ्या मुलींची काळजावर घात करणारा ।।
सागळ्यांशी लगेच जवळीक साधुन जाणारा ।।
मानुसकी जपनारा ।।
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💝💝💝 ❤❤❤❤❤❤❤❤😘😘😘😘😘😘 #Spl_person
#Photographer
#Supportive
#Singer
#सगळ्यांच्या_मनात_spl_प्लेस_घेणारा

सख्या भावा पेक्षा जास्त किमतीचा आहेस तू लाडक्या..!!गेल्या जन्मी काहीतरी पुण्य केल्याचं फळ मला ह्या जन्मी तुज्या रुपात भेटला असा वाटे..!!😘😘 खूप खूप Special आहेस तू भावा कुठल्या गोष्टीचा गर्व नाही तुला असा एक वेगळाच आहेस तू....!!
शब्दात तुझे वर्णन कसे करावे हे समजतच नही..!!फक्त एक सांगू इच्छितो हृदयाचा तुकडा आहेस तू लाडक्या love u bhavano💋💋💋 You have been therefor me no matter what. I love you, my brother and I am so excited to share your special day with you. 😘❤ Your birthday is going to be truly special.A friend like you makes the dark days a little sunnier, and makes my sunny days even more cheerful! ☺😎 On your birthday and each day of this year, may you know how special you are to me! Love u darling💋💋💋 सर्वाना समजून घेणारा आणि समजावणार अश्या एका वेगळ्याच quality चा आहेस तू

तुझ्या आयुष्यातील सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण होऊन्डेत ।।
तुझ्या आई वडिलांना तू नक्कीच तुझ्या आयुष्यात काहि तरी spl करून दाखवशील याची मला खात्री आहे ।।
यशवंत हो ।।
खूप मोठा हो ।।
पण या मित्राला कधी विसरू नकोस।।
तुला वाढदिवसाच्या मैत्रीपूर्ण खूप खूप
शुभेच्छा ।। —

Happy bday to d most beautiful gal @pooja.rana.3954 ..how i wish i could be there with you on this spl day...#HBD #SPL_PERSON #🎂💝 #LOVE_YOU

How Can I express my love towards u...😍💖😍 I worried that there was no empty pages book more than 1000 to express it...😔😢😥
U'r #Love..😘 n #caring..😍 can't beat by anyone...
The #funny_games we #played...😂💞😂
The #silly_things we #did...😏💖😏
Everything we done #together are my #favorite and In those u'r my #favorite...😍😘😍
Tq so much #bava for coming in to my #life...😊😍😊
Tq for choosing me as u'r #friend...😘😊😘
On this #great_day my #great_friend had #landed #21_years ago...
On this #spl_day to this #spl_person...
#Happy_Happy_happy_birthday..💐🎂🎂💐 n #Happy_new_year...🎆🎇🎇🎆
Love u #Bava...😘😍😘 @naem_md

🎆🎆#dewali 🎆🎆
#SPL_moment_wid#SPL_person...
😍😍😍😍

😘😘HAPPY BIRTHDAY AISHU #SPL_PERSON #FAMILY #GOOD_HEARTED HAVE A GREAT YEAR AHEAD LOTZZZ OF LOVE AND RESPECT😘😘

_ जल्लोश आहे गावाचा__# # _कारण वाढदिवस __# # आहे माझ्या भावाचा!!!!!!! #मैत्रीच्या दुनियेतील हुकमी एक्का , दोस्तीचा राजा माणूस दिलदार व्यक्तीमत्व , # सतत चेहऱ्यावर हसू ठेवून दुसऱ्यांना ही हसमुख करणाऱा, #फायनल_सम्राट #जिगरी dyashing_Chocolate_boy.....दीसायला $$ एखाद्या हीरो ला ही लाजवेल असे आमचा लाडका मीत्र # मनमिळाऊ स्वभाव ।।सगळ्यांच्या मदतीला धावून येणारा ।।मित्रांसाठी जीव ओतून टाकणारा ।।सगळ्या मित्र मैत्रिणींना चांगली समजूत तसेच शिकवण देणारा ।।सागळ्यांशी लगेच जवळीक साधुन जाणारा ।।मानुसकी जपनारा ।। #Spl_person #Supportive #supper active #प्रत्येक क्षणाला #पडावी तुझी भुल #खुलावेस तू सदा #बनुन हसरेसे फ़ुल #आमचे लाडके भावु Manoj Deshmukh  यांना # वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

नाव:-#किरण_दादा💪✌
#राष्ट्रीयखेळाडू
#गुरुदत्तजिमची_शान
#लाडके_bodybuilder
#world's championship 5 th place
गुरुदत्त जिम तर्फे आणि सर्व मित्रमंडळी कडून शुभेछ्या आज माझ्या आवडत्या Bodybuilder चा म्हणजे.. #किरण_da चा happy birthday सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी 1 वर्षींनी मोठे होण्याचा मान ( बुद्धीने ) पटकवण्यात यशश्वी ठरलेले आमचे भाऊ किरण dada याचा आज world arriyval दिवस,,,,,,,
#किरण_Da Body आणि बुद्धीने लय चुतूर,,#किरण_Da ची खासियत,,,सर्वान साठी 24 तास availble,,मनानी दमदार,, #किरण_दा ला नवीन नवीन कपडे आणि shopping चा लय वेड,,, ( कधी round मारायला जरी बाहेर गेला तरी एक नवीन वस्तू घेऊन घरात येणार,,,,,,,,, #Spl_person✌
#नेहमी_मदतीला_धावून_येणार
#Supportive
#Wellwisher
#फुल्ल_ट्रस्ट_असलेला_माणूस❤
#माणसाच्या_रूपात_माझ्यासाठी_देवच🙏
#सगळ्यांच्या_मनात_spl_प्लेस_घेणारा

माझ्याकडे काहीही नसले तरी चालेल... पण माझ्याबरोबर तुमच्यासारखी माणसे असणे हेच मि माझे भाग्य समजते ह्या विचाराशी सहमत,,,,, असणाराभंकस सर्वांची करेल पण ह्याची कोणी केली कि कधीच रागावणार नाही,,अतिशय शांत व्यक्तिमत्व,,,, Relation of friendship is greater then the relation of bloodBrother hood,,,BroBestieee,,,FRiends forever,,,Jaan,,,Always availble for me,,, कधी कधी माणुस एकच वेळी भेटताच समोरच्या च्या मनात घर करुण जातो.... त्याचच ऐक उधाहरण म्हणजे.. हे येड.. आयुष्याच्या या पायरीवर तुज्या नव्या जगातील नव्या स्वप्नांना बहर येऊ दे…….तुज्ह्या इच्छा तुज्या आकांक्षा उंच उंच भरारी घेऊ दे…..मनात माज्या एकच ईच्छा तुला उद्दंड आयुष्य लाभू दे…वाढदिवसाच्याहार्दिक शुभेच्छा !!!#आज_पर्यंत_जसा_माझ्या_life_मध्ये_साथ_देते_आला_आहेस_तशीच_ह्या_पुढे_हि_देत_रहा,,#काही_जास्त_बोललो_असिन_तर_क्षमा_असावी,,,#किरण_Da always love उ

टीप:-१) #mr_world_चा_टायटल_या_वेळी_घेऊन_ये_किरणदा

आज तो दिवस आला 😍😍
खास हरामी 🤣🤣चा bday आला
सुनैना मुलिक ,( उर्फ कालू )❤❤ माज्या साथी एटीएम 😬😋😋
कधी पन असो केवा पन असो मला रोज शिव्या देणारी 😆🤣
तशी माजी लड़की आहे ❤

रोज मला हुक्का पियाला घेऊन जाणार 😍😍 मला बहिन तार नही आहे पन कधी कमी पढूंन नाही दिला 👫

#कोमल_heart❤
#मनात_direct_घर_करणारी,,😍,
#गोल_मटोळ_चेहरा,,,☺
#घाबरवणारे_डोळे,,,,🙄
#रागीट_नाक,,,,👃
#फुल_वर्षाव_करणार_जीभ,,,😛
#चतुर_कान,,,,,👂
#Harami 😘😘❤❤🤦‍♀ जशी आज आहेस माझ्या सोबत तशी पुढे हि राह ।।हेच मला तुला सांगावेसे वाटते ।।
अशीच तुझी साथ प्रेम नेहमी माझ्या बरोबर असूनदेत ।।😘😘😘😘😘❤❤❤❤❤❤😘😘😘😘 #Spl_person❤
#नेहमी_मदतीला_धावून_येणारी❤ #फुल्ल_ट्रस्ट_असलेली❤
#सगळ्यांच्या_मनात_spl_प्लेस_घेणारी😘
#माझे_सीक्रेट_sharing_वाली😍
# लव्ह_यू_यार😘😘😘❤❤😘😘❤😘😘😘😘❤😘 तुझ्या आयुष्यातील सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण होऊन्डेत ।।तुझ्या आई वडिलांना तू नक्कीच तुझ्या आयुष्यात काहि तरी spl करून दाखवशील याची मला खात्री आहे ।।यशवंत हो ।।खूप मोठी हो ।।पण या मित्राला कधी विसरू नकोस।।तुला वाढदिवसाच्या मैत्रीपूर्ण खूप खूपशुभेच्छा ।❤❤❤❤❤😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘🌎🌎🌎

,,आज चा दिवस झकास कारण आपल्या #Best_Frnd चा #Bday आहे आज 😉,,,, #बकबक_Queen👸🏽 #कोमल_heart
#मनात_direct_घर_करणारी,,,
#गोल_मटोळ_चेहरा,,,
#रागीट_नाक,,,,
#बड़ बड़_करणार_जीभ,,,
()#चतुर_कान,,,,,
#अशी_एकंदरीत_माझी_लाडकी #Teddy🐻 उर्फ "प्रिया".. दिसायला (class).. बोलायला ( पोपटिन ) .... स्वभाव हिचा सर्वाना help करणारा...... स्माइल तर अशी की सगळेजन लगेच फ़िदा... (मी सुधा) तसे बगायला गेलात तर #Priya बर्फा पेक्षा ही ठंड... पण कधी रागवली तर शंकराचा तीसरा डोळा उगडल्य़ा सारखी ( feeling राव )

Denger व्यक्तिमत्व_
बोलायला लागली की nonstop बोलनारी, समोरच्याच अजिबात न ऐकनारी,.
जरा कोणी कळ काढली की वाघा वाणी झडप मारनारी,,,, 【मग त्याजा game वाजलाच म्हणून समजा,,】 मस्करी तर कधी कधी भरपूर करेल पण कधी काय बोलो कि लगेच रागवेल एकदम त्या (सिरीयल artist वाणी ) #नौटंकी

खासीयत बोललात तर,,,,,( समोरच्याच मन जपणे )मग स्वतःला किती त्रास झाला तरी चालेलपण समोरचा आपल्या मुळे hurt होता कामा नये,,, स्वभाव बोललात तर { 24 तास सर्वान साठी day night ambulance सेवे सारखी,,,,,}
मी कधी दुःखी असेल तर सर्वात पहिला हसवायाला हीच पुढे,, आणि कधी संकटात असेल तर माझ्या पाठी भिंती सारखी उभी राहणारी,,,,( its💯true)

माझ्याकडे काहीही नसले तरी चालेल... पण माझ्याबरोबर तुमच्यासारखी माणसे असणे हेच मि माझे भाग्य समजते ह्या विचाराशी सहमत,,,,,असणारी,, प्रत्येक गोष्टी मध्ये हिची नेहमी damn excited wala मूड...प्रत्येक गोष्टीत enjoyment करणे हा हीचा छंद...
प्रत्येक वेळी माज्या बरोबर असणारी😘 सर्वाना आपलसं करणारी....
घरात सर्वांची आवडती...
आई _ बाबा न वर जिवापाड़ प्रेम करणारी... आज च्या तारखेला gf पेक्षा की #ur_most_imp_for#
मी,,तू आपली वॉल आहेस,,,, आज माझ्या life मधली #1_priortyतुला आहे,,,,
#So_plz_never_live_मी,,,, आणि कधी जायचा विचार जरी केलास ना तर डोकं फोडीन,,,, #Spl_person
#नेहमी_मदतीला_धावून_येणारी
#Supportiv
#Wellwisher
#फुल्ल_ट्रस्ट_असलेली
#माणसाच्या_रूपात_माझ्यासाठी_देवच
#सगळ्यांच्या_मनात_spl_प्लेस_घेणारी
#माझे_सीक्रेट_sharing_वाली
#लव्ह_यू_यार

#आज_पर्यन्त_जशी_माझ्या सोबत_आहेस_तशीच_भविष्यात_ही_frienship_ठेव

अश्या माझ्या आयुष्यात देवांनी#specially#गिफ्टकेलेल्या माझ्या#golden_keyलाडकी ला प्रकट दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्या
आयुष्यात लय प्रगती कर लय नाव कमव,,,,,तुझ्या सर्व मनोकामना पूर्ण होउदे हीच गणपती चरणी प्रार्थना,, #Wish U happy Birthday 🎂 Priyaa👸🏽
#GBU🎁🔅
#Party hard🍾
#Love_u_so_much_लाडके,,,

Most Popular Instagram Hashtags