#sosialetjenester

MOST RECENT

Hvem har klagerett på avgjørelsen fra Nav?

https://www.youtube.com/watch?v=FVyWvoR1zdw

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Sosiale-tjenester-i-Nav/Klage-og-klagemuligheter-sosiale-tjenester/#hvemkanklage

#økonomiskstønad #midlertidigbotilbud #kvalifiseringsprogram #individuellplan #Nav #Nav-kontoret #sosialetjenester #klage #klagerett #økonomiskrådgivning #Helsetilsynet #Statenshelsetilsyn

Individuell plan for å løse sosiale problemer

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Sosiale-tjenester-i-Nav/Individuell-plan/

#Nav #sosialetjenester #bistand #sosialeproblemer #Statenshelsetilsyn #Helsetilsynet

«Med lua i handa?» heiter den nyleg publiserte rapporten frå det landsomfattande tilsynet med kommunane sitt arbeid med sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år.

Dei fleste unge i Noreg er i arbeid eller under utdanning, men somme treng sosiale tenester over lengre eller kortare tid for å komme i arbeid eller aktivitet. Det kan dreie seg om utfordringar med å fullføre vidaregåande skole eller å skaffe seg inntekt gjennom lærlingplass eller jobb.
Fylkesmennene har funne svikt på område som er viktige for unge som har behov for sosiale tenester.

Les her om kva slags manglar blei funne:

https://www.helsetilsynet.no/no/Toppmeny/Presse/Nyhetsarkiv/Oppsummering-av-det-landsomfattande-tilsynet-med-kommunane-sitt-arbeid-med-sosiale-tenester-til-personar-mellom-17-og-23-ar/

#ungdom #unge #tilsyn #sosialetjenester #nav #rus #rusproblemer #kommune #tjenester #inntekt #utdanning #problem #videregående

https://www.youtube.com/watch?v=ALvz83Y8DC0&t=4s

Klager du på avgjørelsen fra Nav? Her forteller vi om dine rettigheter under klagebehandlingen.
https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Sosiale-tjenester-i-Nav/Klage-og-klagemuligheter-sosiale-tjenester/#omgjoere

#klage #rettigheter #Nav #sosialetjenester #botilbud #kvalifiseringsprogram #behandling #NAV-kontoret #vedtak #Helsetilsynet #Statenshelsetilsyn

Hvor skal du sende klagen på vedtaket fra Nav?

https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Sosiale-tjenester-i-Nav/Klage-og-klagemuligheter-sosiale-tjenester/#sendes

#Klage, #Nav, #vedtak, #sosialetjenester, #fylkesmann, #Statenshelsetilsyn, #Helsetilsyn,

Most Popular Instagram Hashtags