#sofitelhànội

MOST RECENT

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Executive Sous Chef
- Chef De Cuisine
- French Chef
- Assistant Director of Food & Beverage
- Corporate Sales Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- Club Metropole Manager
- Beverage Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Floor Supervisor
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Waiter
- Butler
- Food & Beverage Secretary
- Graphic Designer/Photographer
- Receptionist
- Spa Receptionist
- Spa Therapist
- Digital Marketing Executive
- Guest Relation Officer (Japanese-speaking candidate)
- Casual Room Attendant
- Casual Engineering Staff
- Casual Waiter
- Kitchen Intern (1-2 year contract)
- Pastry Kitchen Intern
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #MetropoleHanoi #HàNội #HaNoi #KháchSạn #Hotel #Resort #HospitalityIndustry#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #Recruit #Recruitment #ViệcLàmKháchSạn #ViệcLàm #HotelJob #HotelCareer #HotelVacancy #Job #Jobs #FM172
m

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Executive Sous Chef
- Chef De Cuisine
- French Chef
- Assistant Director of Food & Beverage
- Corporate Sales Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- Club Metropole Manager
- Beverage Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Floor Supervisor
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Waiter
- Butler
- Food & Beverage Secretary
- Graphic Designer/Photographer
- Receptionist
- Spa Receptionist
- Spa Therapist
- Digital Marketing Executive
- Guest Relation Officer (Korean-speaking candidate)
- Guest Relation Officer (Japanese-speaking candidate)
- Guest Relations Trainee
- Casual Room Attendant
- Casual Engineering Staff
- Casual Waiter
- Kitchen Intern (1-2 year contract)
- Pastry Kitchen Intern
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #MetropoleHanoi #HàNội #HaNoi #KháchSạn #Hotel #Resort #HospitalityIndustry#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #Recruit #Recruitment #ViệcLàmKháchSạn #ViệcLàm #HotelJob #HotelCareer #HotelVacancy #Job #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Executive Sous Chef
- Chef De Cuisine
- Corporate Sales Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- Club Metropole Manager
- Beverage Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Floor Supervisor
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Waiter
- Butler
- Food & Beverage Secretary
- Receptionist
- Spa Receptionist
- Digital Marketing Executive
- Guest Relation Officer (Korean-speaking candidate)
- Guest Relation Officer (Japanese-speaking candidate)
- Guest Relations Trainee
- Casual Room Attendant
- Casual Engineering Staff
- Casual Waiter
- Kitchen Intern (1-2 year contract)
- Pastry Kitchen Intern
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #MetropoleHanoi #HàNội #HaNoi #KháchSạn #Hotel #Resort #HospitalityIndustry#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #Recruit #Recruitment #ViệcLàmKháchSạn #ViệcLàm #HotelJob #HotelCareer #HotelVacancy #Job #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Night Manager
- Duty Manager
- Floor Supervisor
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Waiter
- Butler
- Food & Beverage Secretary
- Receptionist
- Guest Relations Trainee
- Casual Room Attendant
- Casual Engineering Staff
- Casual Waiter
- Kitchen Intern (1-2 year contract)
- Pastry Kitchen Intern
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #MetropoleHanoi #HàNội #HaNoi #KháchSạn #Hotel #Resort #HospitalityIndustry#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #Recruit #Recruitment #ViệcLàmKháchSạn #ViệcLàm #HotelJob #HotelCareer #HotelVacancy #Job #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- Floor Supervisor
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Waiter
- Butler
- Concierge
- Food & Beverage Secretary
- Guest Relations Trainee
- Casual Room Attendant
- Casual Engineering Staff
- Casual Waiter
- Kitchen Intern (1-2 year contract)
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #MetropoleHanoi #HàNội #HaNoi #KháchSạn #Hotel #Resort #HospitalityIndustry#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #Recruit #Recruitment #ViệcLàmKháchSạn #ViệcLàm #HotelJob #HotelCareer #HotelVacancy #Job #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Executive Sous Chef
- Chef De Cuisine (Angelina)
- Chef De Cuisine (Posh Bar)
- Club Metropole Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Leisure Sales Manager
- Beverage Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- Reception Manager
- French Chef
- Floor Supervisor
- Guest Relation Officer (Japanese-speaking candidate)
- Guest Relation Officer (Korean-speaking candidate)
- M&E Engineer Technician
- Pastry Commis Chef
- Steward
- Receptionist
- Waiter
- Butler
- Concierge
- Bartender
- Guest Relations Trainee
- Casual Room Attendant
- Casual Engineering Staff
- Casual Waiter
- Kitchen Intern (1-2 year contract)
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #MetropoleHanoi #HàNội #HaNoi #KháchSạn #Hotel #Resort #HospitalityIndustry#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #Recruit #Recruitment #ViệcLàmKháchSạn #ViệcLàm #HotelJob #HotelCareer #HotelVacancy #Job #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Executive Sous Chef
- Chef De Cuisine (Angelina)
- Chef De Cuisine (Posh Bar)
- Club Metropole Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Beverage Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- Floor Supervisor
- Personal Assistant to General Manager/Area General Manager
- Web & Distribution Analyst
- Guest Relation Officer (Japanese-speaking candidate)
- Guest Relation Officer (Korean-speaking candidate)
- M&E Engineer Technician - Steward
- Waiter
- Butler
- Concierge
- Food & Beverage Trainee
- Guest Relations Trainee
- Casual Room Attendant
- Casual Engineering Staff
- Casual Waiter
- Kitchen Intern (1-2 year contract)
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #MetropoleHanoi #HàNội #HaNoi #KháchSạn #Hotel #Resort #HospitalityIndustry#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #Recruit #Recruitment #ViệcLàmKháchSạn #ViệcLàm #HotelJob #HotelCareer #HotelVacancy #Job #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Executive Sous Chef
- Chef De Cuisine (Angelina)
- Chef De Cuisine (Posh Bar)
- Club Metropole Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Beverage Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- Floor Supervisor
- Personal Assistant to General Manager/Area General Manager
- Web & Distribution Analyst
- Guest Relation Officer (Japanese-speaking candidate)
- Guest Relation Officer (Korean-speaking candidate)
- M&E Engineer Technician - Event Planer
- Steward
- Waiter
- Butler
- Concierge
- Food & Beverage Trainee
- Guest Relations Trainee
- Casual Christmas Decorator/Nhân viên Thời vụ trang trí Giáng sinh
- Casual Room Attendant
- Casual Engineering Staff
- Casual Waiter
- Kitchen Intern (1-2 year contract)
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #MetropoleHanoi #HàNội #HaNoi #KháchSạn #Hotel #Resort #HospitalityIndustry#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #Recruit #Recruitment #ViệcLàmKháchSạn #ViệcLàm #HotelJob #HotelCareer #HotelVacancy #Job #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Executive Sous Chef
- Chef De Cuisine (Angelina)
- French Chef
- Club Metropole Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Beverage Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- Personal Assistant to General Manager/Area General Manager
- Guest Relation Officer (Japanese-speaking candidate)
- Guest Relation Officer (Korean-speaking candidate)
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Waiter
- E-commerce Executive
- Casual Room Attendant
- Casual Waiter
- Kitchen Intern (1-2 year contract)
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #MetropoleHanoi #HàNội #HaNoi #KháchSạn #Hotel #Resort #HospitalityIndustry#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #Recruit #Recruitment #ViệcLàmKháchSạn #ViệcLàm #HotelJob #HotelCareer #HotelVacancy #Job #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Waiter
- E-commerce Executive
- Casual Room Attendant
- Casual Engineer Staff
- Casual Waiter
- Admin Intern
- Kitchen Intern (1-2 year contract)
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #MetropoleHanoi #HàNội #HaNoi #KháchSạn #Hotel #Resort #HospitalityIndustry#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #Recruit #Recruitment #ViệcLàmKháchSạn #ViệcLàm #HotelJob #HotelCareer #HotelVacancy #Job #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Executive Sous Chef
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Club Metropole Manager
- Beverage Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- Chef De Cuisine
- Personal Assistant to General Manager/Executive Assistant Manager
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Waiter
- Korean Guest Relations Officer
- Japanese Guest Relations Officer
- Casual Room Attendant
- Casual Engineer Staff
- Casual Waiter
- Admin Intern
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #MetropoleHanoi #HàNội #HaNoi #KháchSạn #Hotel #Resort #HospitalityIndustry#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #Recruit #Recruitment #ViệcLàmKháchSạn #ViệcLàm #HotelJob #HotelCareer #HotelVacancy #Job #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Club Metropole Manager
- Beverage Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- Chef De Cuisine
- Chef De Cuisine (Angelina)
- Personal Assistant to General Manager/Executive Assistant Manager
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Waiter
- Korean Guest Relations Officer
- Japanese Guest Relations Officer
- Casual Room Attendant
- Casual Engineer Staff
- Casual Waiter
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #HàNội #HaNoi #Hotel #KháchSạn #Resort #Recruit #Recruitment#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #HotelJob #HotelCareer #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- Personal Assistant to General Manager/Executive Assistant Manager
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Waiter
- Casual Room Attendant
- Casual Engineer Staff
- Casual Waiter
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #HàNội #HaNoi #Hotel #KháchSạn #Resort #Recruit #Recruitment#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #HotelJob #HotelCareer #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Chef De Cuisine
- Corporate Sales Manager
- Duty Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Night Manager
- Duty Manager
- Club Metropole Manager
- Beverage Manager
- Receptionist
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Guest Relations Officer (Japanese-speaking & Korean-speaking candidate)
- Waiter
- Casual Room Attendant
- Casual Engineer Staff
- Casual Waiter
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #HàNội #HaNoi #Hotel #KháchSạn #Resort #Recruit #Recruitment#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #HotelJob #HotelCareer #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Corporate Sales Manager
- Duty Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Night Manager
- Receptionist
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Waiter
- Casual Room Attendant
- Casual Engineer Staff
- Casual Waiter
- Long-term Kitchen Intern
Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #HàNội #HaNoi #Hotel #KháchSạn #Resort #Recruit #Recruitment#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #HotelJob #HotelCareer #Jobs #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Corporate Sales Manager
- Duty Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Chef De Cuisine
- Chef De Cuisine - Angelina
- Receptionist
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Casual Room Attendant
- Casual Engineer Staff
Ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng phía trên, vui lòng tìm hiểu thêm tại đây: hoteljob.vn/gian-tuyen-dung/12500-sofitel-legend-metropole-hanoi

Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #HàNội #HaNoi #Hotel #KháchSạn #Resort #Recruit #Recruitment#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #HotelJob #HotelCareer #Jobs #HotelJobVn #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Corporate Sales Manager
- Duty Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Receptionist
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Casual Room Attendant
- Casual Engineer Staff
Ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng phía trên, vui lòng tìm hiểu thêm tại đây: hoteljob.vn/gian-tuyen-dung/12500-sofitel-legend-metropole-hanoi

Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #HàNội #HaNoi #Hotel #KháchSạn #Resort #Recruit #Recruitment#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #HotelJob #HotelCareer #Jobs #HotelJobVn #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng: sofitel.com/1555
Các vị trí tuyển dụng:
- Corporate Sales Manager
- Duty Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Receptionist
- M&E Engineer Technician
- Steward
- Casual Waiter/Waitress
- Casual Room Attendant
- Casual Engineer Staff
Ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng phía trên, vui lòng tìm hiểu thêm tại đây: hoteljob.vn/gian-tuyen-dung/12500-sofitel-legend-metropole-hanoi

Thông tin liên hệ:
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919
#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #HàNội #HaNoi #Hotel #KháchSạn #Resort #Recruit #Recruitment#TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #HotelJob #HotelCareer #Jobs #HotelJobVn #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng:www.sofitel.com/1555

Các vị trí tuyển dụng:
- Corporate Sales Manager
- Duty Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Receptionist
- M&E Engineer Technician - Steward
- Casual Waiter
- Casual Room Attendant
- Casual Engineer Staff

Ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng phía trên, vui lòng tìm hiểu thêm tại đây:http://www.hoteljob.vn/gian-tuyen-dung/12500-sofitel-legend-metropole-hanoi

Thông tin liên hệ
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919

#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #HàNội #HaNoi #Hotel #KháchSạn #Resort #Recruit #Recruitment #TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #HotelJob #HotelCareer #Jobs #HotelJobVn #FM172

Sofitel Legend Metropole Hanoi cần tuyển nhiều vị trí

Thông tin về đơn vị tuyển dụng:www.sofitel.com/1555

Các vị trí tuyển dụng:
- Executive Chef
- Corporate Sales Manager
- Duty Manager
- Le Club & Bamboo Bar Manager
- Chef De Cuisine
- Receptionist
- M&E Engineer Technician - Steward
- Casual Waiter
- Casual Room Attendant
- Casual Engineer Staff

Ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng phía trên, vui lòng tìm hiểu thêm tại đây:http://www.hoteljob.vn/gian-tuyen-dung/12500-sofitel-legend-metropole-hanoi

Thông tin liên hệ
Sofitel Legend Metropole Hanoi
15 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng Nhân sự
Email: H1555-hr@sofitel.com
Điện thoại: 024.3826.6919

#H1555 #Accor #AccorHotels #AccorHotelsGroup #Sofitel #SofitelLegend #SofitelLegendMetropoleHanoi #SofitelHàNội #SofitelHaNoi #HàNội #HaNoi #Hotel #KháchSạn #Resort #Recruit #Recruitment #TuyểnDụng #TinTuyểnDụng #HotelJob #HotelCareer #Jobs #HotelJobVn #FM172

Most Popular Instagram Hashtags