[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#snr_exo

14 posts

MOST RECENT

وقتى اكسوع بياد خواستگارى💐👅
كريس:از بس استايل استايل ميكنع بابات شوتش ميكنع بيرون🥊😎
لوهان:مامانت فك ميكنع خواهر خواستگارع😊👱🏻‍♀️
چن:با حنجرع طلاييش فقط چه چه ميكنع و اخر سر موردع تاييد قرار ميگيرع😇👊🏻
تاعو:از اول كع مياد توع خونتون سر بع زير نشستع و مامانش سخنرونى ميكنع😪🗣
سهون:پوكر نشستع و باباتم ميگع مردع زندگى بع اين ميگن😐✌🏻
كاى:فقط درمورد حاشيع هايع منحرفانع حرف ميزنع توهم سرخ ميشى😝🔞
بك:از همون اول كع مياد توع دلع مامانتوع باع مزع پرونى هاش ميبرع🐶😋
دى او:بابات سريع قبول ميكنع چون مردع خونس هم اشپزى بلدع هم...توهم كع از دم بى هنر😕✨
شيو:با خودش جبعه شيرنى اوردع وقتى بازش ميكنى ميبينى خاليع🍪😶
چان:چايى رو ميريزى روع جا حساسش و مامانش از دستش ميگيرع ميبرتش☹️🤦🏻‍♀️
سوهو:دارى شوخى ميكنى ديگع؟! خانوادت ا خداشون بود ا دستت راحت شن واس همين دوع دستى تقديمت كردن🙃👐🏻
لى:ا استرس خوابش ميبرع اما مامانت عوضع اينكع ناراحت شع بع نظرش خيلى كيوت مياد(پ ن:منم ا اين ماماناع ميخوام)😴❤️
.
.
.
.
.
هشتگ👇
#snr_exo
.
.
.
.
.
#admin맬ㄹ사
.
.
.
.
#exo #exol #sm #kpop #kpoper #persianexol #iraniankpoper#exofunny #chan#mr#star #singer #엑소 #اکسو #اکسو#کیپاپر#چانیول#سوهو#چن#بکهیون
#دی_او#کیونگسو#کای#سهون#شیومین#لی

💥چانیول گروه وی ار وانو ساخت💥
شیو:برا چی باز گروه زدین😕؟!
چانی:برای کارنامهه های مکنه ها
بکهیون:اهم اِهه اِهه(سرفه)
چانی:اب بیارم😧؟!
چن:من چه قدر😣گشنــــــــــــــــــــــــــــــــمه وااااای
چانی :نباید میگفتم😧؟؟؟!
کریس : چیو😐؟!
لوهان :مگه چیزی گفت😊؟!
کریس :چیو سعی دارین پنهون کنین😒!!
چانی :هیچیو پدر جان😧!!
سوهو :چیو نمی گین😒🔪؟!
چانی :هیچیو😧
سهون :داداش ازت متشکرم😐❤
کای:پشتمون بهت گرمه پهلوون😐💪
چان :😐😧😐
کریس :میگین یا نه😐؟!
بکی :یا نه😂😐
سوهو :چی گفتی😠؟!
چن : گفتیم یا نه😰؟!
دی او :گفتیم میگیم😊!!
کای :تو این جور مواقع میشه ادما رو شناخت😇😒!!
دی او :اره بشناس...یادت نرفته که😊😑
کای :دی او فدات شم عزیزم ببخشید😫 غلط کردم مکنگی کردم حالا این یبارو ببخش💋
چن :با اینکه طبق معمول باید اتیش بسوزونم اما این دفه اتیش نیس اتیـــــــــــشه دی او جان بیا این یبارو ببخش😢
کریس :هر بد بختی میکشیم از گور این جونگدس😑
چن : مگر چه کردم😳؟؟؟
کریس :خر استایلیانو هنو یادم نرفته😑!!
چن :فک کنم بهتره کمی جنبه داشته باشیم😶
لی :چرا اینقدر فَک میزنین😷🙄؟
شیو: والا :/
سوهو :اون دوتا کره خر کجان؟!
بکی :با کی بودی دقیقا😶؟!
سوهو :دو تا مکنه بیشتر نداریم شماها دیگه بالیقین خره کامل محسوب میشین😐
سهون : من هسم ولی کایو نمیدونم و صرفا جهت اطلاع...سوهو و کریس شما پدر و مادر مایین...ما کره خر شما کله خر😆
کریس : کمربند من کو😡؟!
سهون : برا چی😐؟!
کریس : فشار خونه ادبت اومده پایین میخام تنظیمش کنم😡!!
چن : یکی دگه ریده به استایلت چرا دونسنگو میزنی😒؟؟؟! کریس : میشه بپرسم چه مشکلی با استایله من داری؟!
چن : میشه بپرسم چرا جنبه نداری😤؟!
تاعو : میشه بپرسم 500تا پیام مضمونه چیه؟!
دی او : مضمونه اینکه امروز کارنامه مکنه هارو دادن😇!!
کای : شب مضمونو حالیت میکنم😇!!
سوهو : اگه سالم بودی حالیش کن😒
کای : یکی دگه باید بفکر سالم بودنش باشه
دی او:من😳؟!
کای:نه سهون...تو دیگه مضمونه یکی های من نیستی😣!!
لوهان:کای من به این حد از مردونگیت افتخار میکنم😍
لی:افتخار میکنی که میکنی...برو اسکار بهش بده...ولی فقط خفههه شییید😤😭
💥لی لفت د گروپ💥
چن:فک کنم شب جمعش به باد رفته!!؟
کریس:شبه جمعه تو سره جاشه😒؟!
چن:واسه تو هس😒؟!
سوهو:جم کنید بساطتنو ببینم😒.... یکی بره کارنامه اون دو تا کره خرو بیاره😤
کریس:میرم میارم ولی اینقدر نرین به استایل خودمو خودت😓
سهون:اگر بار گرااااان بودیمو رفتیم👻🚶
سوهو:تا زجر کشت نکنم نمیری!!
سهون:من گوه خوردم ننه💩😢
.
👇ادامه کامنت اول👇

دفتر مرجع سناریو ها📔:
این یک سناریو در باب اکسو در استخر است🏊
پس خاهران و برادران هرگونه نخندیدن حرام است!حرام اندر حراااااااام
.
.
کریس_از اونجایی حاج اقا استایل رفتن به استخر های عمومی را مکروه اعلام نموده اند ترجیح میدن برن از این استخر با کلاسا که ماساژ قبل شناعو بعد شناع داره و مجهز به گل و بلبله🐣🌸
.
تاعو_به دلیل ترس از اب از تشت قرمز رنگ گوشه ی حمومو با حضور مادر استفاده میکنه🛀👵
.
کای_ مستر کیم کای هر پنج شنبه میره استخر مختلط از قضا این هفته نیمه گمشدشو گوشه استخر میبینه.....و با شعار شبه جمعه را زنده نگه داریم عملیات مخ زنی رو اغاز میکنه😈💑
.
دی او _ چون معمولا از چند لایه لباس استفاده میکنن با تم زیر پوش و شرتک میره استخر👕👖
.
چانیول_ با توبن میره و طی یه حادثه توبن عمرشو میده به وی وی چانی هم اخرین سلفیشو میزاره تو پیج توبن🐶👻
.
بکهیون_قبل از رفتن به استخر میره خط چشم ضد اب میگیره بعد میره استخر(بدلیل ندآشتن اموجی منآسب از گذآشتن اموجی در این قسمت معذوریم😐)
.
شیومین_از اونجایی که شنا باعث کالری سوزوندن میشه نمیره استخر میره بوفه استخر🍚🍜
.
چن_ چن عین ادم میره عآما تو استخر انقد عر میزنه(عاواز میخونه) ک ع استخر میندازنش بیرون🎤🎶
.
سوهو_ سوهو عم که خودش استخر شخصی داره ولی تو پول شنا میکنه💸💵
.
لی_ خودش تو خونه صونا جکوزی داره برا همین نمیره استخر🚶🏼⛔
.
سهون_شونصد ملیون پول دوربین ضد اب میده تا بره از کاشی ترک خورده کف استخر عکس بگیره بزاره اینستا📷📥
.
لوهان_از اونجایی که به وظایف مرد در خانواده اگاهه دست زنو بچشو میگیره میبره شمال تو راه نگه میداره تا جوج بزنن با نوشابه:/ (تنهایی نمره استخر حال کنه خانواده میبره از دریا ی خزر بعنوان استخر استفاده کنن)🌊👪
.
مزخرفم عمتونه -_-
نویسندگآن:
دآدآش چآن😐
@_.pcy.sb._
من😍
.
.
.
.
هشتگ👇
#snr_exo
.
.
.
❌کپی فقط بآ ذکر منبع❌
.
.
.
.
.
#admin_yoohee 🎤
.
.
.
#dafbama2017_exo . #bama2017diamondedition_exo
#exo #exol #sm #kpop #kpoper #persianexol #iraniankpoper#exofunny #chan#mr#star #singer #엑소 #اکسو #اکسو#کیپاپر#چانیول#سوهو#چن#بکهیون
#دی_او#کیونگسو#کای#سهون#شیومین#لی

🍃اکسو چت🍃
سوهو گروه " وی آر وان " رو ساخت "سوهو ایز تایپینگ ...."
"اعضا همه آنلاین شدند "
سوهو : ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
بکهیون : خدافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ
سوهو : بکهیون پسرم یادت نرفته که نوتلا نداری !!!؟
چانیول : باز تولد کیه ؟!
سوهو : نه چانغولی تولد کسی نیست !! گروه زدم دور هم باشیم !!
دی او : خوب کاری کردی :/ حالا خوبه تو یه خونه ایم بعد تو فضای مجازی دور هم جمع میشیم -__-
کای : جووووووووووووووووووون تو فقط تیکه بنداز
دی او : اون چاقوی من کو ؟!
شیومین : سره جاش :/
دی او : توروخدا !!!
شیومین : جانه تو !!
کای : هوووووووووی جانه عمت -_- با جون پنگوئن من چکار داری ؟!
چن : همون کاری که تو با عمه ی شیومین داری !!
دی او : کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای تو با عمه شیو چیکار داری ؟؟!😡
"کای افلاین شد "
"لی ایز تایپینگ ...."
سوهو : الهی قوربون گل پسرم برم که داره تایپ میکنه
سهون : هشتگ کمبود محبت
لوهان : تو حرف از کمبود محبت نزنا 😒
سهون : عههههههههههه ! لوهانم ! آهو دشت زنگاری کی بودی تو ؟!
لوهان : آهو دشت زنگاری بابام ^-^
کریس : الکی خودتو به من نچسبونا دشت زنگاری اصلا تو استایلم نی😕
لی : سلام بر خانواده عزیز ... چه قدر حرف میزنید بزنم به تخته ... یکم کمتر حرف بزنید ... مرسی اه -_-
کریس : گل گفتی ... پسر استایلیش کی بوده تو ؟
سوهو : هوی هوی ... پسرمو صاحب نشو ها تا دیروز همین پسر استایلیش تو اون استایل وا موندت نبود -_-
"کریس ایز تایپینگ ... "
" لی افلاین شد "
چانیول : گل پسرتون اومد دعوا را انداخت رفت :/
" کریس ایز تایپینگ ... "
تائو : یا حضرت پشم😱چی داری تایپ میکنی ؟!
بکهیون : چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانیـــــــــــــــــــــــــــــــول خط چشم ابیه منو همون که خیلی نازززز بود ندیدی ؟!
چانیول : چرا دیدمش ؟!
بکهیون : کو ؟! کجاست ؟!
چانیول : داشت میرفت بقالی اصغر سومان😂!!!
بکهیون : خیلی گاوی !!
چانیول : نه من چانیولم !!😂
" بکهیون گروه رو ترک کرد "
چانیول : من برم منت کشی :/ شما ادامه بدید ...
" چانیول گروه رو ترک کرد "
" دی او کای رو ادد کرد "
دی او : خاک تو سرت ... یکم یاد بگیر
"کریس هنوزم داره تایپ میکنه" .
.
.
ادامه در کامنت عول👇

🍔وقتی واسهه اولین بار غذا درست میکنی و ریدی😐👇
🍂عکس العمل اکسو:
.
کریس _ یه نگا به تو میندازه یه نگا به غذا بعد میگه نمیدونم چراها ولی غذات اصلا تو استایلم نی😐✋
.
تائو _ با نانچیکو میزنه تو و غذا و ظرف غدارو پودر میکنه😁( همیشه که نباید مادر وارد عمل شه😐)
.
دی او _ چش غره بهت میره و خودش دستبکار میشه هعی غر میزنه😣😤
.
کای _ پا میشه واسه خودش تخم مرغ درست میکنه😑🍳
.
چانیول _ اولش کلی ذوق میکنه با غذا سلفی میگیره و با یه کپشن طولانی😂 میزاره اینستا ولی بعد از خوردن اولین قاشق کله کپشنو پاک میکنه مینویسه منو ی غذای بد مزه همین الان یهویی😕✌
.
بکی _ هعی با غذاش ور میره تا اینکه سرد میشه😆(توهم با این غذا درست کردنت😑)
.
لوهان _ مثل یه مررررررررررد تا آخرشو میخوره😍(دیه کم مونده بشقام بخوره باهاش😐)
.
سهون _ نمیخورتش ولی از یه زاویه عجیب ازش عکس میگیره و بعداز تماس با سوهو و گرفتن اجازه میزاره اینستاش و بار دیگر جماعت اکسوال به لطف تو با یه معما رو به رو میشن😐😂
.
سوهو _ بهت میگه به یه رامن آماده هم راضی بود ولی چون خودشم آشپزیش جالب نی زیاد سرزنشت نمیکنه☺💞
.
لی _ غذارو بدون هیچگونه غر غر کردنی میخوره و در اخر بهت پیشنهاد یه کلاس آشپزی میده😇😹
.
شیومین : از شدت گرسنگی کلشو میبلعه😐
.
چن _ سعی کرد بخورتش ولی خب دید نمیشه برا همین میرید رستوران خیلی رومانتیک غذا کوفت میکنید😒😐
.
.
.
.
.
نوشته شده توسطه داداش چانیول گلم💋❤❤❤
@_.pcy.sb._
.
.
.
.
.
❌کپی فقط درصورت عاوردن نام نویسنده حلال عست❌
.
.
.
.
.
.
.
ببخشید هر جا پرانتزه هم خودم بهش اضافیدم😂😐🌵
.
.
.
.
.
هشتگ👇
#snr_exo
.
.
.
.
.
راستی پست قبلی خیلی مورد توجه قرار گرفت😐😂
مرسییی😹💋
ببخشید جواب کامنت نمیدم😐حوصلم رفده مسافرت✈
.
.
.
.
.
.
.
#admin_yoohee 😐
.
.
.
.
.
.
#dafbama2017_exo . #bama2017diamondedition_exo
#exo #exol #sm #kpop #kpoper #persianexol #iraniankpoper#exofunny #chan#mr#star #singer #엑소 #اکسو #اکسو#کیپاپر#چانیول#سوهو#چن#بکهیون
#دی_او#کیونگسو#کای#سهون#شیومین#لی

کای:آخیییییییش عارامش به گروه برگشت
دیو:سلام 😐 چرا کسی نیس؟؟خدافظ👋
D.O left the group
کای:😶😶😶من دیگه صوبتی ندارم برم به این کیونگسو طرز استفاده از چتو یاد بدم 👋
Kai left the group
کریس:بچه بزرگ کردیم بشه عصای دستمون شدن بلای جونمون 😒😒😒😒
لی:خررررررر😴😴😴پفففففففففف😪😪😪
Kris add suho
سوهو:چیه باز اومدی منت کشی؟؟
کریس:داد نزن عزیزم بچه خوابه
لی:خررررررر😴😴😴پفففففففففف😪😪😪
سوهو:ایندفعه دنیارم به پام بریزی خر نمیشم
کریس:عزیزدلم تو که میدونی من جونمو میدم برات...خیر سرم میخواستم واسه تولدت برنامه ریزی کنم😢
سوهو:اوووخخخخی مستر استایلم تو خودت بهترین هدیه ی زندگی منی عزیزم 😍😍😍😍
کریس:توهم تنها فرشته ی تو استایل منی😍😍😍😍
سوهو:پاشو بیا تو اتاق خواب 😍😍😍
کریس:اووووومدم😍😍😍😍😍😍
لی:😶😶😶😶😶😶😶😶😶 یبارم الکی خودمو زدم به خواب داستان +18 شد 😐😐😐😐
.
.
.
این اولین چت اکسو بود که من یعنی ادمین مهدیس با ادمین یوهی نوشتیم امیدوارم خوب شده باشه .
.
هشتگ سناریو و چت 👇
#snr_exo

#happysuhoday
.
.

#admin_mahdiiiiiis
#admin_yoohee
.
#dafbama2017_exo
.
#exo #exol #sm #kpop #kpoper #persianexol #iraniankpoper#exofunny #chan#mr#star #singer #엑소 #اکسو #اکسو#کیپاپر#چانیول#سوهو#چن#بکهیون
#دی_او#کیونگسو#کای#سهون#شیومین#لی

کریس وارد گروه شد و بعد از دعوای الکی با سوهو👇
Kris delete suho
بک:هوی ددی چرا ممنو دیلیت کردی؟😵😵
چان:چیشده؟؟باز دعوا کردید؟؟😵😵
سهون:چون زنشه دلش خواسته بدیلیته...فضووول 😐
لی:باز چی گفدی ممن غرغراش شروع شده نمیذاره بخوابم؟
شیو:حالا کی واسه من غذا میپزززززززه 😭😭😭
کریس:اه ساکت شید یه دیقه بینم چیکار دارم میکنم
Kris name the group کادوی تولد سوهو
کریس:تولد ننه تون نزدیکه چیکار کنیم؟
سهون:خو معلومه دیه جشن بگیریم 😐😐
چان:نبابا؟؟😒باهوش کی بودی تو گوگولی؟؟
لی:منکه خوابم میاد فکرم خوب کار نمیکنه
تاعو:😭😭😭😭😭😭😭
بک:باز سوسک دیدی؟؟؟😂😂😂
تاعو:برو عمتو مسخره کن 😭😭😭😭😭
کریس:هوووی به خواهر من چیکار داری؟؟بزنم دندوناتو خورد کنم؟؟؟😤😤
تاعو:عمه ی خودمه 😭😭😭😭
Kris delete tao
چن:آخیش سرمون رفت انقد زار زد
D.O is typing...
کای:جوووون عشقم تایپینگه همه ساکت 😍😍
کریس:از بحث اصلی منحرف نشید لطفا گفتم تولد ننه تونو چی کنیم؟؟
چان:این لوهان کجا رفده باز پیداش نیس؟
لوهان:کسی منو صدا کرد؟
لی:لوهانی تولد ممن نزدیکه چیکار کنیم؟؟
لوهان:من میبرمش بیرون شما خونه رو آماده کنید وقتی اومد سوپرایز شه
D.O is typingبرگشت
کای:جونم عشقم چی داری تایپ میکنی دو ساعته؟😍😍
چن:به به چ زن داداشی😻🌵خسته نباشی انقد کار انجام میدی😑
لوهان:باز تو به من گفتی زن داداش؟؟😤😤
شیو:باز تو صداتو واسه شوهر من بردی بالااااااا؟؟!😤😤😤
لوهان:بیا شوهرتو جمع کن باووووو
چن:شیوووو ببین باز چی گف بهم 😕
بک:چانیوووووووول؟؟؟؟؟؟
چان:جونم تو جون بخواه عشقم چی میخوای؟؟؟؟میخوای بجا ممن واسه تو تولد بگیرم؟؟
لوهان:😭😭😭😭سهووووونی؟؟؟
سهون:نفسسسسس کشششش😤😤😤کی اشکه لولویه منو در عاورده؟؟؟؟
ببک:تولد چیه😭بیا بریم تا وسطه دعوای اینا له نشدیم😐
Chanyeol left the group
Baekhyun left the group
کریس:مگه نمیگم درست حرف بزنید از بحث اصلی منحرف نشید؟؟اعصاب نمیذارید واسه آدم
Kris delete chen
شیو:شوعر منو چرا دیلیت دد؟؟؟؟😐😐
Kris delete xiumin
سهون:عافرین بابا...از اولشم باید همین کارو میکردی😑👌
Kris delete luhan
سهون:منم دیلیت حالا ک لوهانم نیس میخام دنیا نباشه😭
Sehun left the group
کای:آخیییییییش عارامش به گروه برگشت
.
.
ادامه پست بعد
.
هشتگ سناریو و چت👇
#snr_exo
.

#happysuhoday
.
.

#admin_mahdiiiiiis
#admin_yoohee
.
.
#dafbama2017_exo
.
#exo #exol #sm #kpop #kpoper #persianexol #iraniankpoper#exofunny #chan#mr#star #singer #엑소 #اکسو #اکسو#کیپاپر#چانیول#سوهو#چن#بکهیون
#دی_او#کیونگسو#کای#سهون#شیومین#لی

🎀اکسو در شب جمعه🎀
.
سوهو:قبلش با خرید یه چیز گرون و چشم گیر سعی میکنه راضیت کنه💸😍
.
بکی:انقدر خودشو برات لوس میکنه و مظلوم نمایی میکنه که دلت براش کباب میشه اما بعد از اینکه خرش از پل گذشت خدا به دادت برسه😑🚫
.
کای:اصن نیاز نیست کاری کنه خودت با کمال میل میری بهش پیشنهاد میدی😐💌
.
چن: اول و آخرش برات آواز میخونه که گولت بزنه دایوووز😎🎷
.

کریس:برعکس بقیه ی چیزا شب جمعه به شدت تو استایلشه و از دم غروب میبرتت تو اتاق تا طلوع آفتاب فردا...جونت درومده بدبختی کلا😶🌵
.
لوهان:سر فیلمبرداریه واسه همین شب جمعه نمیاد عصن‌...والاااا😕چ انتظاراتیم داریااااا
.
تاعو:اول زنگ میزنه از مامانش اجازه و راهنمایی بگیره که مامانش تلفنو جواب نمیده بعد میشینه زار زار اشک میریزه و قهر میکنه و کلا شب جمعه رو کوفتت میکنه😢📱
.
ییشینگ:وسط کار خوابش میبره و هرکاری میکنی دیگه بیدار نمیشه لامصب😴💤
.
کیونگسو:اولش قبول نمیکنی بعد از اون نگاه ها بهت میندازه که به گوه خوری میوفتی و تا صبح مجازاتت میکنه😒🔥
.
سهون:اول باید از سوهو اجازه بگیره وقتی اوکی رو گرفت و اومد سراغت انقدر گیج بازی در میاره و فلفل غذارو نشونت میده و میگه اوه خیلی بزرگه که خودت میفهمی چی میخواد😞🚩
.
شیو:تصمیم میگیره اول ببرتت حموم که تمیز شی ولی طاقت نمیاره و تو حموم کارتو میسازه🚿💦
.
چانیول:انقدر از لباس خواب قرمزت خوشش میاد که تا صبح فقط باهات سلفی میندازه و شب جمعه ای در کار نخواهد بود👙😐
.
.
.
این اولین سناریو عیه ک بنده در کل زندگانیم نوشتم😐
امیدم ب واره ک دوزتش داشته باشین😅
شب جمعه خوبی را برایتان عارزو مندیم😈
با تچکر💐:
پیج عکسوفورعور🍭
.
.
.
.
❌کپی فقط با ذکر منبع حلال است❌کاملن هم جدی😐
.
.
.
.
.
هشتگ👇
#snr_exo
.
.
.
.
#admin_yoohee 💦
.
.
.
.
.
.
#exo #exol #sm #kpop #kpoper #persianexol #persiankpoper #iraniankpoper#exofunny #chanyeol#sehun#kai#singer #엑소 #اکسو #اکسو#کیپاپر#کیپاپ#چانیول#سوهو#چن#بکهیون
#دی_او#کیونگسو#کای#سهون#شیومین#لی

اکسو و فرزند خوندگی
.
چن:با دقت به صدای گریه ی بچه ها گوش میده ببینه کدوم صدای گریه اش قشنگتره که اونو انتخاب کنه و بتونه در آینده ازش یه خواننده ی موفق بسازه
.
شیومین:یدونه تپل مپلشو سوا میکنه که پایه ی بخور بخورش باشه
.
بکی:وارد پروشگاه که میشه عصن یادش میره چیکار داشت و چرا اومده انقد ادا و اصول واسه بچه ها در میاره که همه ی بچه ها عاشقش میشن
.
سوهو:خیلی سخت و وسواسی و با دقت یه دختر خوشگل سفید مامانی پیدا میکنه و با خودش میگه خدا آخر و عاقبتشو با ده تا پسرام بخیر کنه
.
لوهان:مثل یه مرد وارد پرورشگاه میشه و بچه ای رو که خیلی زشت و بیریخت و دماغوئه رو انتخاب میکنه چون میترسه بقیه این بچه رو انتخاب نکنن و بچه تا آخرش تو پرورشگاه بمونه(از بس قلب رئوفی داره بچم😍)
.
دی او:همچین با جذبه و با جدیت به بچه ها نگاه میکنه که بچه ها به ترتیب از بزرگ تا کوچیک خودشونو خیس میکنن
.
سهون:دو سه دور کل بچه هارو نگاه میکنه آخرم به مسئول پرورشگاه میگه برم یه دور بزنم برمیگردم .
.
چان:سریع عاشق اولین نفری که میاد جلو دستش میشه و همونو انتخاب میکنه
.
کریس:بابا بودن که خییییلی تو استایلشه ولی عصن قصد نداره کسی رو به فرزند خوندگی بگیره میگه همین ده تا توله ای که دارم اندازه ی صد سال پیرم کردن
.
تاعو: تا وارد پرورشگاه میشه بغض گلوشو میگیره میگه من مامانمو میخوااام مسئول پرورشگاه هم میگه تو خودت هنوز بچه ای و با اردنگی پرتش میکنه بیرون
.
لی:دیگه معلومه دیگه اونی که از همه خوابالوتره رو انتخاب میکنه که بازم بتونه بدون نق نق کردن بچه به خوابش ادامه بده
.
کای:یه دختر ناز مامانی بانمک خوشگل گوگول مگول انتخاب میکنه
.
نظر یادتون نره
.
بقیه ی سناریوها رو میتونید تو هشتگ زیر بخونید👇
#snr_exo
.
#exo #exol #sm #kpop #kpoper #persianexol #persiankpoper #iraniankpoper#exofunny #chanyeol#sehun#kai#singer #엑소 #اکسو #اکسو#کیپاپر#کیپاپ#چانیول#سوهو#چن#بکهیون
#دی_او#کیونگسو#کای#سهون#شیومین#لی .
.
.
#admin_mahdiiiiiis.

اکسو پشت کنکوری
.
سوهو:مث خر صبح تا شب شب تا صبح کتابای قلم چی میخونه و تست میزنه
.
لی:دوست داره درس بخونه ولی کتاب براش حکم قرص خواب آورو داره یه خط میخونه ۵ ساعت میخوابه
.
بک:موقع درس که میشه حتی ترکای رو دیوارم به نظرش جالب میشه و توجهش بهش جلب میشه
.
سهون:کتابشو باز میکنه فقط نگاه میکنه از هیچیه نوشته ها سر درنمیاره حس میکنه حتی هانگولم بلد نیست
.
کای:یه پارت اول و حفظ میکنه پارت دومم که خوب حفظ شد پارت اول یادش میره و هرچی فکر میکنه یادش نمیاد
.
تاعو:واسه سرگذشت همه ی شخصیت های تاریخی و دانشمندا و کاشفا و دکترا که ازشون تو کتابای درسی نام برده شده یه دل سیر اشک میریزه
. .
شیومین:لای هر صفحه یه خوراکی گذاشته اون صفحه رو که حفظ شد جایزش اون خوراکیه..به عشق خوراکیاهم که شده یه ساعته یه کتاب صد صفحه ای رو تموم میکنه
.
چانی:گوشاشو نگه میداره و با صدای بلند سعی در حفظ جمله ها داره
.
چن:جمله هارو مث شعر و با آواز میخونه و بیشتر از اینکه درس یاد بگیره با صداش حال میکنه
.
کریس:به طور خیلی اتفاقی کنکور به شدت تو استایلشه و 💩 درسو درمیاره
.
دی او:رتبه ی اول مدرسان شریفو داره تا هرکس یه کلمه میگه کیونگسو پشت بندش میگه مدرسان شریف تلفن تماس بیست و نه دوتا شیش
.
لوهان:یه گوشه میشینه بی سروصدا درسشو میخونه(مث لوهان باشید)
.

نظر یادتون نره
.
.بقیه‌ ی سناریو هارو میتونید تو هشتگ زیر بخونید 👇
#snr_exo
.
#exo #exol #sm #kpop #kpoper #persianexol #persiankpoper #iraniankpoper#exofunny #chanyeol#chan#mr#star #singer #엑소 #اکسو #اکسو#کیپاپ#چانیول#سوهو#چن#بکهیون
#کنکور#دی_او#کیونگسو#کای#سهون#شیومین#لی .
.
.
#admin_mahdiiiiiis.

اکسو تو مرکز خرید
.
بک:هر لباسی رو که به خودش میاد به بقیه پیشنهاد میده بخرن که بعدا ازشون قرض بگیره بپوشه
.
دی او:مستقیم میره سمت لوازم آشپزخونه و یه سرویس قابلمه چشمشو میگیره
.
سوهو:به خرید خودش نمیرسه تند تند واسه خریدای بقیه کارت میکشه
.
چانیول:ده پونزده تا کلاه به حساب سوهو میخره
.
شیومین:با بقیه کاری نداره میره قسمت خوراکی ها از همه چی تست میکنه حسابی که سیر شد یه آدامس شیک میخره که فقط یچی خریده باشه
.
سهون:هیچی چشمشو نمیگیره فقط با قیافه ی پوکرش به وسیله ها نگاه میکنه
.
چن:یه اسپیکر که بلندگو بهش وصل میشه میگیره که تو خونه حسابی واسه بقیه آواز بخونه
.
کای:واسه مونگو و جانگو دنبال لباس میگرده
.
لی:به بهونه ی امتحان کردن تشک های تخت یه چرتی میزنه
.

نظر یادتون نره
.بقیه ی سناریوها رو میتونید تو هشتگ زیر بخونید👇
.#snr_exo
.
#exo #exol #sm #kpop #kpoper #persianexol #persiankpoper #iraniankpoper#exofunny #chanyeol#chan#mr#star #singer #엑소 #اکسو #اکسو#کیپاپر#کیپاپ#چانیول#سوهو#چن#بکهیون
#دی_او#کیونگسو#کای#سهون#شیومین#لی .
.
.
#admin_mahdiiiiiis

اکسو در رمضان
.
شیومین:از اول صبح که چشمشو باز میکنه از گرسنگی ناله میکنه تا خوده افطار
.
بکهیون:از بس ورجه وورجه میکنه آب بدنش ته میکشه فقط تشنش میشه
.
سوهو:فقط یادآوری میکنه روزه بدون نماز قبول نیست ولی کو گوش شنوا...هیچکس بش توجه نمیکنه
.
لی:سحری رو که میخوره طبق معمول میخوابه تا افطار
.
دی او:اصن به روی خودش نمیاره که باید روزه بگیره ولی افطاری رو حتما آماده میکنه
.
چانیول:خیلی عادی و ریلکس انگار نه انگار گشنه و تشنست تو آماده کردن افطاری به کیونگسو کمک میکنه😍
.
چن:هر روز ماه عسلو دنبال میکنه فقطم به عشق تیتر پایانی برنامه که خودش خونده
.
سهون و کای:چون از همه کوچیک ترن کله گنجشکی روزه میگیرن نمازشونم با ممن سوهو جماعت میخونن
.
حجاب به کی بیشتر میاد؟؟؟😂😂😂
.
عاقا پدرم درومد تا عکسو درست کنم کپی میکنید حداقل تگم کنید مرسی اه
.
نظر یادتون نره
.
.بقیه ی سناریوها رو میتونید تو هشتگ زیر بخونید👇
.#snr_exo.
.
#exo #exol #sm #kpop #kpoper #persianexol #persiankpoper #iraniankpoper#exofunny #chanyeol#chan#mr#star #singer #엑소 #اکسو #اکسو#کیپاپر#کیپاپ#چانیول#سوهو#چن#بکهیون
#دی_او#کیونگسو#کای#سهون#شیومین#لی .
.
#admin_mahdiiiiiis

Most Popular Instagram Hashtags