#smartisnewsexy

MOST RECENT

То чувство, когда нипонял, а потом понял😜
.
.
.
#квизыминск #пабквизминск #умняша #smartisnewsexy

🔸Finalny związek już się sączy. Osobno zostały przesączone poszczególne połączone już ze sobą frakcje by odrzucić ewentualne zanieczyszczenia. 👩‍🔬
🔸The final compound is already filtered. The individual fractions that have already been combined have been filtered separately to discard possible contaminants. 👩‍🔬
#study #work #passion #studygram #education #love #scientist #scientificresearch #summer #studygrampl #chemistrylover #chemistrylove #chemistrystudent #smartisnewsexy #htm #perovskite #laboratory #chemistry #uś #university #flask #filtration #compound #studia #chemia #nauka #science

Zostałam aniołem. 😇

Aniołem sprzedaży, które od ponad 3 lat gromadzi społeczność Sales Angels pod batutą Marcina Greli. Wychodzą z wiedzą praktyczną i aktualną do ludzi, ktorzy wierzą tak jak oni, że SPRZEDAWANIE TO POMAGANIE 💪💪💪 Tym razem warsztat poszerzał zakres wiedzy o tym, jak wykryć kłamstwo w biznesie i skutecznie tę wiedzę wykorzystać ;) Każdy przedsiębiorca marzy o relacji z klientem opartej na dobrej komunikacji, otwartości i realizacji potrzeb. Jednak wzór czasem ma pewne odstępstwa 😎

Te spotkania zdejmują z oczu klapki i wprowadzają wartościową wiedzę. Za miesiąc prelekcja o pozyskiwaniu nowych klientów. Zainteresowani? Ja będę 😈

#sprzedawanie #sprzedawanietopomaganie #angel #salesangels #event #smartgirl #knowladge #wartości #wiedza #smartisnewsexy #kłamstwo #ekman #polishgirl #liying #thisishowwedoit #besmart #stayopen #lovemarketing #enjoyyourlife

By @namituche: “Volunteering, traveling and working together. The best way how to use nowadays online possibilities to reach and use proper education in a real life.” #propereducation #reallife #besmart #smartisnewsexy #inteligent #onlinework #21stcentury #travelwork #workoonline #volunteering #volunteeringrocks #bevolunteer #volunteerspirit

🔸Otrzymany związek finalny został wytrącony ponownie przy użyciu odpowiednich rozpuszczalników. Ponowne wytrącenie osadu ma na celu zwiększenie czystości otrzymanego związku. Otrzymana zawiesina następnie zostanie przeznaczona i dalej badana pod względem budowy.👩‍🔬
🔸The resulting final compound was precipitated again using the appropriate solvents. The re-precipitation of the precipitate is intended to increase the purity of the compound obtained. The resulting suspension will then be filtered and tested further to define structure of the compound. 👩‍🔬
#study #work #passion #studygram #education #love #scientist #scientificresearch #summer #studygrampl #chemistrylover #chemistrylove #chemistrystudent #smartisnewsexy #htm #perovskite #laboratory #chemistry #uś #university #yellow #beaker #solarcells #studia #chemia #nauka #science

Замечательные мои! Давайте немного поупражняемся? .

Дано: не родное нашему уху слово БАЛАНС. Сколько синонимов сможем подобрать? .

Пишите в комментах! .

#зарядкадляума #умапалата #граммарнаци #smartisnewsexy #великийимогучий #суббота #рига

Michelle Obama remembers growing up on the South Side of Chicago and thinking “being smart is cooler than anything in the world” ❣️#empowerwomen #inspiration #girlspower #beingsmartiscool #beingsmartissexy #inspiracja #smartisnewsexy #smart

⏺️Dzisiaj na laboratorium miałam okazję asystować przy niecodziennej reakcji, która musiała być prowadzona w temperaturze poniżej -70 stopni. Zastosowanie tak niskiej temperatury związane było z układem katalitycznym, który w temperaturze pokojowej na powietrzu zapala się samoistnie. Temperaturę uzyskano stosując łaźnię z ciekłym azotem. 👩‍🔬
⏺️Today at the laboratory I had the opportunity to assist with an unusual reaction, which had to be carried out at a temperature below -70 degrees. The application of such a low temperature was associated with a catalytic system that spontaneously ignites at room temperature in the air. The temperature was obtained using a liquid nitrogen bath. 👩‍🔬
#study #work #passion #studygram #education #love #scientist #scientificresearch #summer #studygrampl #chemistrylover #chemistrylove #chemistrystudent #smartisnewsexy #cold #liquidnitrogen #laboratory #chemistry #uś #university #flask #reaction #reakcja #assist #studia #chemia #nauka #science

Not fake lips or lashes... short dresses or a big bunda. But... #smartisnewsexy

Take 5, sista @belitzkaya 🤗

🔸Po zakończonej syntezie oraz dobraniu odpowiedniego układu oczyszczamy finalny związek za pomocą kolumny chromatograficznej. Widoczne na zdjęciu zebrane frakcje to tylko niewielka część, bowiem wyszło ich aż 70! 😮 To był pracowitym dzień. 👩‍🔬
🔸After the synthesis was complete and the proper eluent was selected, the final compound was purified in chromatography column. The collected fractions visible in the photo are only a small part, as there was 70 of them! 😮 It was a busy day. 👩‍🔬
#study #work #passion #studygram #education #love #scientist #scientificresearch #summer #studygrampl #chemistrylover #chemistrylove #chemistrystudent #smartisnewsexy #htm #perovskite #laboratory #chemistry #uś #university #flask #bobik #colourful #chromatography #studia #chemia #nauka #science #fraction

💧Woda to woda? 💧
Bez wody nie ma życia. To każdy wie. Jej właściwości są znane wszystkim. Nie ma wątpliwości, że wodę pod różną postacią powinniśmy uzupełniać co dzień. Ale czy wodę destylowaną, którą można dostać w sklepie można pić? 🚱😵🚱
Słyszałem wiele opinii, że woda destylowana jest trująca lub, że jest zdrowa. Woda destylowana to nadal woda, tylko pozbawiona minerałów, więc nie może być bezpośrednią trucizną. Problem polega na tym, że za pomocą wody mineralnej uzupełniamy minerały i elektrolity. W wodzie destylowanej nie ma minerałów i elektrolitów. Wypicie szklanki lub dwóch wody destylowanej nas nie zabije ani nie zaszkodzi.🚰🚰🚰 Bo minerały i elektrolity uzupełniamy też z pożywieniem. Problem polega na tym, że systematyczne picie dużej ilości wody destylowanej może spowodować zmiany w równowadze minerałów i elektrolitów. Woda destylowana nie jest trucizną, lecz przez brak minerałów, które są organizmowi potrzebne ustępuje wodzie mineralnej.💧💧💧
💧Water is water?💧
There is no life without water. Everyone knows. Its properties are known to everyone. There is no doubt that the water is replenished every day. But can we drink distilled water? 🚱😵🚱
I have heard many opinions that distilled water is poisonous or that it is healthy. Distilled water is still water so it can not be a direct poison. With mineral water we supplement minerals and electrolytes. There are no minerals and electrolytes in distilled water. Drinking a glass of water or two not kill us.🚰🚰🚰 Because minerals and electrolytes are also supplemented with food. The problem is that the systematic drinking of large amounts of distilled water can cause changes in the balance of minerals and electrolytes. Distilled water is not a poison, but because of the lack of minerals that the body needs it gives way to mineral water. 💧💧💧
#biology #biologia #chemistry #chemia #biochemistry #biotechnology #biochem #science #passion #smartisnewsexy #pokemon #pokemonart #promarker #winsorandnewton #micron

⏺️Dzisiejszy post trochę mniej chemiczny. W związku z tym, że moja praca laboratoryjna powoli dobiega końca i będę mieć nareszcie wyczekiwane wakacje, postanowiłam wykorzystać wolny dzień i stworzyć listę niezbędnych rzeczy. Znajdą się w niej zarówno rzeczy, które muszę zabrać, jak i te które trzeba będzie kupić. Jestem tak podekscytowana wyjazdem, że samo tworzenie listy sprawiło mi wiele radości.
⏺️Today's post is a little less chemical. Due to the fact that my laboratory work is slowly coming to an end and I will finally have a long-awaited vacation, I decided to use my free day and create a list of necessary things. There will be both things that I need to take and those that will have to be bought. I am so excited about the trip that just creating the list made me very happy.
#study #work #passion #studygram #wakacje #love #summer #studygrampl #chemistrylover #chemistrylove #chemistrystudent #smartisnewsexy #holiday #notes #bulletjournal #calligraphy #chemistry #stabilo #parker #crelando #flamig #flamingo #studia #chemia #nauka #science #blue #planner #pink

🔸Kolejna otrzymana aminka z innym łańcuchem alifatycznym. Związek już na pierwszy rzut oka różni się od swojego poprzednika. Ma inny kolor oraz strukturę, którą można dokładniej obejrzeć na drugim zdjęciu. Mi osobiście przypomina brązowy cukier. 💕 Obie aminy posłużą do syntezy związków finalnych. 👩‍🔬
🔸Another received amine with a different aliphatic chain. Compound is at first glance different from its predecessor. It has a different color and a structure that can be seen more closely in the second picture. I personally think it looks like brown sugar. 💕 Both amines will be used to synthesize final compounds. 👩‍🔬
#study #work #passion #studygram #education #love #scientist #scientificresearch #summer #studygrampl #chemistrylover #chemistrylove #chemistrystudent #smartisnewsexy #htm #perovskite #laboratory #chemistry #uś #university #amine #orange #brownsugar #studia #chemia #nauka #science

Ostatnio mam malo czasu. 😴😵😣 Jestem na praktykach i przygotowuję się do wrześniowej konferencji. 💊💊💊
Na zdjęciu widać przygotowywanie posiewów mikrobiologicznych. Sprawdzamy zawartość E.coli, drożdży i pleśni w serkach topionych.🧀🧀🧀
Pierwsze wyniki będą po 48H inkubacji w odpowiednich temperaturach. 22 rodzajów serków topionych poddano takiej analizie. Wyniki, interpretację wyników oraz całą metodykę badań zamieszczę w najbliższym czasie. 😝🔬💉
Recently, I have little time. 😴😵😣 I'm practicing and preparing for the September conference. 💊💊💊
The picture shows the preparation of microbiological cultures. We check the content of E. coli, yeast and mold in processed cheese. 🧀🧀🧀
The first results will be after 48H incubation at appropriate temperatures. 22 types of processed cheese were subjected to such analysis. I will publish the results, interpretation of the results and the entire research methodology in the near future. 😝🔬💉
#biology #biologia #chemistry #chemia #biochemistry #biotechnology #biochem #microbiology #science #passion #smartisnewsexy #chesse #healthyfood #ependorf #escherichiacoli

🔸W pakiecie pracy laboratoryjnej etat na zmywaku. Czyste szkło jest bardzo ważne, dlatego należy umyć je bardzo dokładnie. W pierwszym etapie szkło myje się acetonem, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia. Następnie szkło myje się wodą i płynem do naczyń. Ostatnim etapem jest opłukanie szkła wodą destylowaną, tak by nie pozostały na nim żadne zacieki. Tak umyte szkło suszy się w suszarce i gotowe. 👩‍🔬👍
🔸In the laboratory work package, a full-time work washing dishes. Clean glass is very important, so you should wash it very carefully. In the first stage, the glass is washed with acetone to remove all impurities. The glass is then washed with water and dish soap. The final stage is rinsing the glass with distilled water so that no stains remain on it. So washed glass is dried in a dryer and well done. 👩‍🔬👍
#study #work #passion #studygram #education #love #scientist #scientificresearch #summer #studygrampl #chemistrylover #chemistrylove #chemistrystudent #smartisnewsexy #laboratory #chemistry #uś #university #glass #laboratoryglassware #washingdishes #studia #chemia #nauka #science

Most Popular Instagram Hashtags