#sidretülmünteha

MOST RECENT

✔️"...Sonra beni Sidretül-Müntehaya götürdü. Bir de gördüm ki, sidr ağacının yaprakları fillerin kulakları gibidir, yemişleri ise (Yemenin) Hecer (kasabası) testilerine benzer. Allah'ın emrinden her şeyi bürümekte olan şey Sidre yi tamamiyle bürüyünce bana başka bir hal oldu. Artık Allah'ın mahluklarından onun güzelliğinin bir kısmını bile anlatmaya gücü yetebilecek hiç bir kimse yoktur... "Müslim, İmân, 259.
✔️"Yaratıkların ilmi 'sidre'de son bulur ve bunun üstü hakkında bilgileri yoktur." Tirmizi, T. Suver 53.
✔️"Râsûlüllâh İsrâ gecesinde Sidretü'l-Müntehâ'ya götürüldü ki, sidre altıncı göktedir..." Müslim'den naklen, Kurtubî, XVII, 94.
✔️"Ben Sidretü'l-Müntehâya götürüldüm. O, yedinci göktedir. Yemişi Hecer (kasabasının) testileri, yaprakları da fil kulaklarına benziyordu. Dibinden iki zâhir, iki bâtın olmak üzere dört nehir çıkıyordu. 'Ya Cibril bu da ne?' dedim. Cibril: 'Bâtın olanlar cennettedir; zâhir olanlar ise Fırat ve Nil'dir.' diye cevap verdi." Kurtubî (Darekütnî'nin lafzıyla Müslim'den naklen), XVII, 94.
✔️"Bu makam dostun dostta kalacağı bir makamdır. Eğer kıl kadar ileri gidersem yanar kül olurum. Bundan sonrasını geçmek sadece sana bahşedilmiştir..." Keşşafu İstilâhati'l-Fünun, "Sidretü'l-Müntehâ" maddesi
✔️İbn Abbâs (r.a.)`dan gelen bir rivayette, Cennetin yedi tabakası olduğu haber verilmektedir. Bunlar, Firdevs, Adn Cennet`i, Nâim Cennet`i, Daru`l-Huld, Me`va Cennet`i, Daru`s-Selâm ve İlliyyûn`dur. Bu tabakalardan her birinde, müminlerin yaptıkları iyi işler karşılığında girecekleri veya yükselecekleri derece veya mertebeler vardır (el-Beydâvî, Envâru`t-Tenzîl, Beyrut (t.y.), I, 119).
✔️"Yaratıkların ilmi "sidre'de" son bulur ve bunun üstü hakkında bilgileri yoktur" (Tirmizi, T. Suver 53).
#sidretülmünteha #cennetülmeva #mevacenneti #sidre #mirac #mirackandili #miraç #miraçkandili #mîrac #mîrâc #mirâç #mîraç #mîrâç

Most Popular Instagram Hashtags