[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#shirgahi

107 posts

MOST RECENT

🎼 آنکه در وجودش موسیقی نیست،
آنکه هماهنگی آواهای دلنشین به وجدش نمی‌آورد،
مستعدِ خیانت، دسیسه‌چینی‌ و تباهی‌ است.
حرکات روح او چون شب تیره و تار است،
و احساساتش سیاه چون ارِبوس خدای تاریکی‌هاست.
هرگز به چنین آدمی اعتماد نکنید.
( ویلیام شکسپیر ) 🎶

#آموزشگاه_موسیقی_خورشید،#آکادمی_موسیقی_خورشید،#آموزش_موسیقی_آکادمیک،#آموزشگاه_موسیقی_شیرگاهیا،#شیرگاه،#شیرگاهیا،#سوادکوه،#سوادکوهی،#سوادکوه_شمالی،#سوادکوهیای_مقیم_تهران،#مازندران،#مازندران_ایران،#موسیقی_مازندران،#موسیقی_فولکلور،
#mazandaran,#mazaniha,#mazandaran_iran,#music,#musically,#music_magazine,#shirgah,#shirgahia,#shirgahi,#savadkoh,#savadkooh,#savadkoh_shomali

🎼موسیقی مانند کشوری است که روح من در آن حرکت می کند.در آنجا هرچیز گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید،اما تعداد کمی از افراد می فهمند که در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است.(بتهوون)🎶 #آموزشگاه_موسیقی_خورشید،#آکادمی_موسیقی_خورشید،#آموزش_موسیقی_آکادمیک،#آموزشگاه_موسیقی_شیرگاهیا،#شیرگاه،#شیرگاهیا،#سوادکوه،#سوادکوهی،#سوادکوه_شمالی،#سوادکوهیای_مقیم_تهران،#مازندران،#مازندران_ایران،#موسیقی_مازندران،
#mazandaran,#mazaniha,#mazandaran_iran,#music,#musically,#music_magazine,#shirgah,#shirgahia,#shirgahi,#savadkoh,#savadkooh,#savadkoh_shomali

🎼 بر کدام جنازه زار میزند این ساز....برکدام مرده ی پنهان می گرید این ساز بی زمان...در کدام غار،برکدام تاریخ می موید...؟این سیم و زه...؟این پنجه ی نادان...بگذار برخیزد مردم بی لبخند... بگذار برخیزد...!(شاملو)

#آموزشگاه_موسیقی_خورشید،#آکادمی_موسیقی_خورشید،#آموزش_موسیقی_آکادمیک،#آموزشگاه_موسیقی_شیرگاهیا،#شیرگاه،#شیرگاهیا،#سوادکوه،#سوادکوهی،#سوادکوه_شمالی،#سوادکوهیای_مقیم_تهران،#مازندران،#مازندران_ایران،#موسیقی_مازندران،
#mazandaran,#mazaniha,#mazandaran_iran,#music,#musically,#music_magazine,#shirgah,#shirgahia,#shirgahi,#savadkoh,#savadkooh,#savadkoh_shomali

Most Popular Instagram Hashtags