#shi_ba_fa

4 posts

TOP POSTS


⭐دوستان گفتند که تمایل دارند صدای طبیعت، پرنده ها و آبپاش رو بشنوند. ما هم گفتیم چشم 😊⭐

"بابک صحافیان"

تمرینات لیان گونگ شیبافا
دسته اول معروف به چی ان شیبافا
حرکت ۸ از ۱۸

این حرکت رو طوری انجام بدین که دست جلو کشیده و دست عقب از آرنج به سمت عقب کشیده شود. به صورتی که آرنج به سمت راست یا چپ منحرف نشود.

#taichi #chen #taiji #sport #taijiquan #chenstyle #chenstyletaijiquan #chikong #qigong #exercise #martialarts #lian_gong_shi_ba_fa #shi_ba_fa
#تایچی_چوان #تایچی #چیکنگ #ورزش #همگانی #چن_تایچی #تمرین #نرمش #لیان_گونگ #شیبافا #لیان_گونگ_شیبافا


⭐اگر روزی چشم هایت را باز کردی و خودت را وسط یک کوره دیدی نترس و سعی کن از آن پخته خارج شوی، چرا که "سوختن" را همه بلدند!⭐

"هاروکی موراکامی"

تمرینات لیان گونگ شیبافا
دسته اول معروف به چی ان شیبافا
حرکت ۷ از ۱۸

#taichi #chen #taiji #sport #taijiquan #chenstyle #chenstyletaijiquan #chikong #qigong #exercise #martialarts #lian_gong_shi_ba_fa #shi_ba_fa
#تایچی_چوان #تایچی #چیکنگ #ورزش #همگانی #چن_تایچی #تمرین #نرمش #لیان_گونگ #شیبافا #لیان_گونگ_شیبافا


⭐کمبود احساس ارزشمندی منشا اصلی همه دردهای عاطفی است.
احساس ناامنی، ناشایستگی و بی ارزشی هسته اصلی تجربه ناتوانی است.⭐

"گری زوکاو"

تمرینات لیان گونگ شیبافا
دسته اول معروف به چی ان شیبافا
حرکت ۶ از ۱۸

#taichi #chen #taiji #sport #taijiquan #chenstyle #chenstyletaijiquan #chikong #qigong #exercise #martialarts #lian_gong_shi_ba_fa #shi_ba_fa
#تایچی_چوان #تایچی #چیکنگ #ورزش #همگانی #چن_تایچی #تمرین #نرمش #لیان_گونگ #شیبافا #لیان_گونگ_شیبافا

MOST RECENT


⭐رشد دردناک است. تغییر دردناک است. اما هیچ چیز به اندازه ماندن در جایی که به آن تعلق ندارید دردناک نیست.⭐

"مندی هیل"

تمرینات لیان گونگ شیبافا
دسته اول معروف به چی ان شیبافا
حرکت ۵ از ۱۸

#taichi #chen #taiji #sport #taijiquan #chenstyle #chenstyletaijiquan #chikong #qigong #exercise #martialarts #lian_gong_shi_ba_fa #shi_ba_fa
#تایچی_چوان #تایچی #چیکنگ #ورزش #همگانی #چن_تایچی #تمرین #نرمش #لیان_گونگ #شیبافا #لیان_گونگ_شیبافا


اگر زیاد پشت میز می نشینید و یا افتادگی شانه دارید ۶ حرکت اولیه از تمرینات شیبافا را حتما انجام دهید.

تمرینات لیان گونگ شیبافا
دسته اول معروف به چی ان شیبافا
حرکت ۴ از ۱۸

#taichi #chen #taiji #sport #taijiquan #chenstyle #chenstyletaijiquan #chikong #qigong #exercise #martialarts #lian_gong_shi_ba_fa #shi_ba_fa
#تایچی_چوان #تایچی #چیکنگ #ورزش #همگانی #چن_تایچی #تمرین #نرمش #لیان_گونگ #شیبافا #لیان_گونگ_شیبافا


⭐به رویدادهایی که در درونت می گذرد بیشتر از رویدادهای بیرون مشتاق باش. اگر جهان درونت از تناقض دور شود، در جهان بیرون هر چیز سر جای خودش قرار می گیرد.⭐

"اکهارت توله"

تمرینات لیان گونگ شیبافا
دسته اول معروف به چی ان شیبافا
حرکت ۳ از ۱۸

#taichi #chen #taiji #sport #taijiquan #chenstyle #chenstyletaijiquan #chikong #qigong #exercise #martialarts #lian_gong_shi_ba_fa #shi_ba_fa
#تایچی_چوان #تایچی #چیکنگ #ورزش #همگانی #چن_تایچی #تمرین #نرمش #لیان_گونگ #شیبافا #لیان_گونگ_شیبافا


⭐‌براى رسيدن به پاره اى از لذتها، شاديها و تأييد امنيت، بيرون از خود را جستجو نكنيد. شما گنجینه ای جاودان در درون خود دارید که بسیار با ارزش تر از آن چیزی است که دنیا می تواند به شما عرضه کند.⭐

"اکهارت توله"

تمرینات لیان گونگ شیبافا
دسته اول معروف به چی ان شیبافا
حرکت ۱ از ۱۸

#taichi #chen #taiji #sport #taijiquan #chenstyle #chenstyletaijiquan #chikong #qigong #exercise #martialarts #lian_gong_shi_ba_fa #shi_ba_fa
#تایچی_چوان #تایچی #چیکنگ #ورزش #همگانی #چن_تایچی #تمرین #نرمش #لیان_گونگ #شیبافا #لیان_گونگ_شیبافا

Most Popular Instagram Hashtags