[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#shazhnakam

336 posts

TOP POSTS

#Shazhnakam πŸ’œHπŸ’œ

ΨͺΫ†

ΨͺΫ†
ΨͺΩˆΨ§Ω†Ψ§ΫŒ Ω…Ω†ΫŒ و
ئازادی Ω…Ω†ΫŒ!
ΨͺΫ†
ΩˆΫ•Ωƒ Ψ΄Ϋ•ΩˆΫŒ Ϊ―Ϋ•Ψ±Ω…ΫŒ Ω‡Ψ§ΩˆΫŒΩ†ΨŒ
Ϊ―Ϋ•Ψ±Ω…Ω… Ψ―Ϋ•ΩƒΫ•ΫŒΨͺΫ•ΩˆΫ•.
ΨͺΫ†
Ψ³Ϋ•Ψ±Ψ²Ϋ•Ω…ΫŒΩ†ΫŒ Ω…Ω†ΫŒ.
Ω„Ϋ• Ϊ†Ψ§ΩˆΫ• ΨͺΫ•Ψ±Ϋ•ΩƒΨ§Ω†ΫŒ ΨͺΫ†Ψ―Ψ§ΨŒ ΩˆΫ•Ωƒ Ϊ―ΩˆΪ΅Ψ§Ϊ΅Ϋ•ΫŒΫ•Ωƒ Ψ³Ϋ•ΩˆΨ² Ψ―Ϋ•Ψ¨Ω….
ΨͺΫ†
Ϊ―Ϋ•ΩˆΨ±Ϋ•ΫŒΨͺ، Ψ¬ΩˆΨ§Ω†ΫŒΨͺ، ΩΎΫŒΨ±Ϋ†Ψ²ΫŒΨͺ،
ΨͺΫ†
Ψ­Ϋ•Ψ³Ψ±Ϋ•Ψͺی دوور و Ω†Ψ²ΫŒΩƒΫŒ Ω…Ω†ΫŒ.
Ω†Ψ§Ψ²Ω… Ψ­ΫŒΩƒΩ…Ϋ•Ψͺ #chovakam #shazhnakam #xatwnakam #taqanakaydlm β™₯οΈπŸ˜˜πŸŒΉπŸ™πŸ»πŸ’ŽπŸ’πŸ’ŽπŸ™πŸ»πŸŒΉβ€οΈπŸ•Š

Shazhnakam, amshaw bo yadi la daik bunt, dlmt bo dakam ba chraxany sharw,
Panjakanm dadagirsenm, dastm danema kamary penwseky brsyw waku papulaya la amezy xamay wshma
chaw la yak ne.. Bo am yadat sozt buata chray shawgarm w hatum ba dam xunchay shi3rekawa Β jwantryn tablo la zhurakat da halwasm, ro7y hazaran gallay zeryni la barda bkamw peky hasteky be wenay tya dast nishan bkam.. Hatum ta la simay pirozta nxroy 3ashq bnusmawa, boya hamu shawe xayalt la naw lanky shi3reka radazhenm, wak mnal ba lay laya dayxawenm,, Nigay asteryak dakamw lagal momeky la xalwatgay am awinamanda kz dasuteyn ba bedangy
achmawa naw Kata xoshakane xoshawisty, aw satanay paymani 3ashqman ba ballay snawbarek da halwasy w gallay zeryni warzy xazanman krda diary yakam chrka saty 3ashqw pekawa bun.. Am Shi3ram zaday gulaweka, xayal la bawashy grtua, da pem ble;- Ay jwantren kase zhyan , Ay shirintryn ka hangweny awin am hamu 7azam bo to la chyawa sar chaway grtua?
Sartapay am shetyan la chyawa dasty pe krdua?

Hich Shk nabam bo am yadat razy am dlay pe bshkenm, jga laway dast peky zhyanman bkama honrawaw la daftarakam da byanxawenm.. La ast Am hamu sozam penwsakam xanday shady la xo grtua w sama lagal wshaw xamay bar dastm da, dakaw bot danuse ay shawgary pr la tasa wa yadi la daik buntaw tnoka baranawyakan hatunta sama krdn, idi Sha3ira dl papulanakay 3ashqt dargay shady tamanek la baxtawary ba ruy xoyw toyw haweny shi3ry da, dakatawa..
,
Ay aw kchay ka warzy tamanman lagal hastw xayal da, tekal krdua, ay aw sozay chray zhyaneky dilw kail buy, amshaw ba dam rshtyny xosha westyakr yak zor pet dalem ; ROZHY LA DAIK BUNT PIROZ ay jwantren kase zhyanm ay haw bashe xoshee zhyanm , yarabi sad sal tamant bet, Xoshm awey henday hamu dwnyaaa xoshm aweee ba qat zhyanm P Yarabe tamant hande chyay safenee bee xosha westeman hataku mrdn bee lagal hatne sale nwet xoshet basar da bbare sare hatnee hazu awatakant be #shazhnakam β€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈπŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŒŸπŸŒŸπŸŒŸπŸŒŸπŸŒŸπŸŒŸπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈπŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸŽ‰πŸ™πŸ™πŸŒŸπŸŒŸπŸŒŸπŸŒŸπŸŒŸπŸŒŸπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉπŸŒΉβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈβ€οΈπŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ™πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸ™ˆπŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ˜

...
..
.

#Shazhnakam gar to nabee mnesh nabm Zhnakam law wshaeash bo mn gawratren kase mnet β™₯β™₯β™₯
Zooorm xoshawet taqanakam

#asabe πŸ˜†πŸ˜Š
.
.
.
#shazhnakam

MOST RECENT

Most Popular Instagram Hashtags