#shaileshtandel

196 posts

TOP POSTS

'कर्म' चांगली किंवा वाईट,
समुद्रातील भरती-ओहोटी प्रमाणेच
आपल्याकडे परत येतातच.

http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

स्वतःला प्रोत्साहित करण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे दुसऱ्याला प्रोत्साहन देणे. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#Success #TimeManagement #मंत्रयशाचा #वेळअनमोल #Marathi #Thane #Mumbai #Pune #ShaileshTandel #SearchlightWithin 

तू जास्त झोपलास...खल्लास
http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#Success #TimeManagement #मंत्रयशाचा #वेळअनमोल #Marathi #Thane #Mumbai #Pune #ShaileshTandel #SearchlightWithin 

माझ्या आयुष्याचा शेवट कसा असेल हे मला माहित नाही पण...
त्यात कुठेही, कोणतीही गोष्ट मी अर्ध्यातच सोडली असे होणार नाही. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

शेवटच्या क्षणाला काम करणे म्हणजे...
दारुड्याने तोल सावरण्यासाठी खांबाचा आधार घेण्यासारखे असते. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#Success #TimeManagement #मंत्रयशाचा #वेळअनमोल #Marathi #Thane #Mumbai #Pune #ShaileshTandel #SearchlightWithin 

MOST RECENT

'कर्म' चांगली किंवा वाईट,
समुद्रातील भरती-ओहोटी प्रमाणेच
आपल्याकडे परत येतातच.

http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

माझ्या आयुष्याचा शेवट कसा असेल हे मला माहित नाही पण...
त्यात कुठेही, कोणतीही गोष्ट मी अर्ध्यातच सोडली असे होणार नाही. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

स्वतःला प्रोत्साहित करण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे दुसऱ्याला प्रोत्साहन देणे. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#Success #TimeManagement #मंत्रयशाचा #वेळअनमोल #Marathi #Thane #Mumbai #Pune #ShaileshTandel #SearchlightWithin 

जिथे पोहोचायला हवे तिथे जर तुम्ही अजूनही पोहोचला नसाल तर
काळजी करू नका, कारण उत्तमोत्तम गोष्टी घडायला जास्त अवधी लागतो. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

शेवटच्या क्षणाला काम करणे म्हणजे...
दारुड्याने तोल सावरण्यासाठी खांबाचा आधार घेण्यासारखे असते. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#Success #TimeManagement #मंत्रयशाचा #वेळअनमोल #Marathi #Thane #Mumbai #Pune #ShaileshTandel #SearchlightWithin 

'वेळासन' चालढकल नाहीशी करून कार्यतत्परता वाढवतेे. 'TIME-ASAN' Removes 'Procrastination' From Life.

http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx

#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

काही लोकं पावसाचा मनसोक्त आनंद लुटतात
तर काही फक्त ओले होतात.

http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

तुम्ही हेरफेर करून आनंदी होऊ शकता
पण...वास्तव नाही बदलू शकत.

http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

बहुतेकांचे सर्वात आवडते आसन म्हणजे 'निद्रासन'
पण जर का ते सतत केले तर मात्र आयुष्याचे वाटोळे होते. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#YogaDay2017 #TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

तुम्ही कुठे जाता ह्यापेक्षा 'कुणाबरोबर' हे जास्त महत्वाचं असतं. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

मी मोठा होऊ तरी कशाला?
तुम्हाला तरी मिळालं का याचं उत्तर 'स्वतःबद्दल'? http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

माझी विशेष अशी वृत्ती नाही आहे
पण असे व्यक्तिमत्व आहे
जे हाताळणे तुम्हाला शक्य नाही

http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

Most Popular Instagram Hashtags