#shaileshtandel

227 posts

TOP POSTS

एकेकाळी 'सोन्याचा धूर' निघायचा ह्या देशातून...
'सोने की चिडिया' बोललं जायचं ह्या देशाला...
आज पुन्हा त्याच दिशेने वाटचाल करतोय देश माझा.
वंदे मातरम्...भारत माझा

http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#स्वातंत्र्यदिन #IndependenceDay
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

दुसऱ्यांच्या आयुष्यात न डोकावता, स्वतःच्याच कामात लक्ष दिले तर अर्ध्याहून अधिक समस्यांचं निरासन आपोआपच होईल
http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

स्वतःला प्रोत्साहित करण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे दुसऱ्याला प्रोत्साहन देणे. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#Success #TimeManagement #मंत्रयशाचा #वेळअनमोल #Marathi #Thane #Mumbai #Pune #ShaileshTandel #SearchlightWithin 

MOST RECENT

वेळेचं महत्व पटवून देऊन चालढकल करण्याच्या सवयीवर मात करायला शिकवणारी शैलेश तांडेल यांची वेळ अनमोल कार्यशाळा ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी अंधेरीत संपन्न.

पूर्ण भरलेले सभागृह. लोकांचा भरघोस प्रतिसाद आणि तेवढाच उत्स्फूर्त सहभाग.

http://www.searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop #मराठी

Keep The Problem Aside & Sleep Peacefully Beside
समस्या तशीच बाजूला ठेऊन शांतपणे झोपायला शिका
http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

तुम्ही आजचं काम उद्यावर ढकलू शकता पण...
आजचं यश उद्यावर ढकलणे परवडेल तुम्हाला? http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

सर्वगुणसंपन्न असल्याचं नाटक करण्यापेक्षा... चूक झाल्यास स्वीकारणे उत्तम

http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

'वाह रे बोतल'
जनम होतेही दुध की बोतल...
मर गया तो गंगाजल की बोतल 'एकबार पकडो तो जिंदगी भर साथ देती है बोतल'. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

'कर्म' चांगली किंवा वाईट,
समुद्रातील भरती-ओहोटी प्रमाणेच
आपल्याकडे परत येतातच.

http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

माझ्या आयुष्याचा शेवट कसा असेल हे मला माहित नाही पण...
त्यात कुठेही, कोणतीही गोष्ट मी अर्ध्यातच सोडली असे होणार नाही. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

स्वतःला प्रोत्साहित करण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे दुसऱ्याला प्रोत्साहन देणे. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#Success #TimeManagement #मंत्रयशाचा #वेळअनमोल #Marathi #Thane #Mumbai #Pune #ShaileshTandel #SearchlightWithin 

जिथे पोहोचायला हवे तिथे जर तुम्ही अजूनही पोहोचला नसाल तर
काळजी करू नका, कारण उत्तमोत्तम गोष्टी घडायला जास्त अवधी लागतो. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

शेवटच्या क्षणाला काम करणे म्हणजे...
दारुड्याने तोल सावरण्यासाठी खांबाचा आधार घेण्यासारखे असते. http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#Success #TimeManagement #मंत्रयशाचा #वेळअनमोल #Marathi #Thane #Mumbai #Pune #ShaileshTandel #SearchlightWithin 

'वेळासन' चालढकल नाहीशी करून कार्यतत्परता वाढवतेे. 'TIME-ASAN' Removes 'Procrastination' From Life.

http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx

#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

काही लोकं पावसाचा मनसोक्त आनंद लुटतात
तर काही फक्त ओले होतात.

http://searchlightwithin.com/Eventm.aspx
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Thane #Mumbai #Pune #Nashik #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Seminar #Trainings #Corporate #Workshop

Most Popular Instagram Hashtags