#shaileshtandel

MOST RECENT

शैलेश तांडेल यांचा टाईम मॅनेजमेंट सेमिनार २४ एप्रिल रोजी बोरीवलीत पार पडला. पूर्ण भरलेले सभागृह आणि लोकांचा जबरदस्त सहभाग.
https://searchlightwithin.com/
#TimeManagement #वेळअनमोल #Procrastination #Deadlines #Pressure #SchedulingTips #Scheduling #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Seminar #Trainings #Workshop #Thane #Mumbai #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #PesonalCoaching #Entrepreneur #Udyojak #ProfessionalCoaching #CorporateTrainings #Communication #TeamBuilding #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem

शैलेश तांडेल यांचा टाईम मॅनेजमेंट सेमिनार २४ एप्रिल रोजी बोरीवलीत पार पडला. पूर्ण भरलेले सभागृह आणि लोकांचा जबरदस्त सहभाग.
https://searchlightwithin.com/
#TimeManagement #वेळअनमोल #Procrastination #Deadlines #Pressure #SchedulingTips #Scheduling #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Seminar #Trainings #Workshop #Thane #Mumbai #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #PesonalCoaching #Entrepreneur #Udyojak #ProfessionalCoaching #CorporateTrainings #Communication #TeamBuilding #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem

#शैलेशतांडेल यांचा निशुल्क #TimeManagement सेमिनार आज बोरीवलीत आणि #वेळअनमोल#मंत्रयशाचा ह्या पूर्ण दिवसाच्या कार्यशाळा अंधेरी २८ व २९ एप्रिल रोजी

संपर्क 7208112331
https://searchlightwithin.com/

#TimeManagement #वेळअनमोल #Procrastination #Deadlines #Pressure #SchedulingTips #Scheduling #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Seminar #Trainings #Workshop #Thane #Mumbai #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #PesonalCoaching #Entrepreneur #Udyojak #ProfessionalCoaching #CorporateTrainings #Communication #TeamBuilding #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem

#शैलेशतांडेल यांचा निशुल्क #TimeManagement सेमिनार आज बोरीवलीत आणि #वेळअनमोल#मंत्रयशाचा ह्या पूर्ण दिवसाच्या कार्यशाळा अंधेरी २८ व २९ एप्रिल रोजी

संपर्क 7208112331
https://searchlightwithin.com/

#TimeManagement #वेळअनमोल #Procrastination #Deadlines #Pressure #SchedulingTips #Scheduling #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Seminar #Trainings #Workshop #Thane #Mumbai #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #PesonalCoaching #Entrepreneur #Udyojak #ProfessionalCoaching #CorporateTrainings #Communication #TeamBuilding #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem

जास्त वेळ हवा आहे का?
सोप्पं आहे, कमी वेळात जास्त कामे करा.
ऐकायला छान वाटतं, नाही का? पण ते प्रत्यक्षात कसे आणावे? https://searchlightwithin.com/
#TimeManagement #वेळअनमोल #Procrastination #Deadlines #Pressure #SchedulingTips #Scheduling #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Seminar #Trainings #Workshop #Thane #Mumbai #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #PesonalCoaching #Entrepreneur #Udyojak #ProfessionalCoaching #CorporateTrainings #Communication #TeamBuilding #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem

जास्त वेळ हवा आहे का?
सोप्पं आहे, कमी वेळात जास्त कामे करा.
ऐकायला छान वाटतं, नाही का? पण ते प्रत्यक्षात कसे आणावे? https://searchlightwithin.com/
#TimeManagement #वेळअनमोल #Procrastination #Deadlines #Pressure #SchedulingTips #Scheduling #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Seminar #Trainings #Workshop #Thane #Mumbai #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #PesonalCoaching #Entrepreneur #Udyojak #ProfessionalCoaching #CorporateTrainings #Communication #TeamBuilding #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem

फ्री टाईम मॅनेजमेंट सेमिनार- बोरीवली
२४ एप्रिल २०१८ सायंकाळी ६ ते ८ वाजेपर्यंत
दळवी हॉल, कोर्ट लेन, स्टेशन समोर, बोरीवली (प), मुंबई -४०००९२
संपर्क 7208112331 https://searchlightwithin.com/

टाईम मॅनेजमेंट गुरु #शैलेशतांडेल यांच्याकडून शिका वेळ व्यवस्थापनाचे मुलभूत धडे अगदी विनामुल्य.

दोन तासांचा टाईम मॅनेजमेंट सेमिनार तुम्हाला वेळेच्या व्यवस्थापनातील काही मुलभूत गोष्टी शिकवून तुम्हाला तुमचे आयुष्य काही टक्क्यांनी का होईना पण सुकर करायला नक्कीच मदत करेल.

#TimeManagement #वेळअनमोल #Procrastination #Deadlines #Pressure #SchedulingTips #Scheduling #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Seminar #Trainings #Workshop #Thane #Mumbai #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #PesonalCoaching #Entrepreneur #Udyojak #ProfessionalCoaching #CorporateTrainings #Communication #TeamBuilding #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem

फ्री टाईम मॅनेजमेंट सेमिनार- बोरीवली
२४ एप्रिल २०१८ सायंकाळी ६ ते ८ वाजेपर्यंत
दळवी हॉल, कोर्ट लेन, स्टेशन समोर, बोरीवली (प), मुंबई -४०००९२
संपर्क 7208112331 https://searchlightwithin.com/

टाईम मॅनेजमेंट गुरु #शैलेशतांडेल यांच्याकडून शिका वेळ व्यवस्थापनाचे मुलभूत धडे अगदी विनामुल्य.

दोन तासांचा टाईम मॅनेजमेंट सेमिनार तुम्हाला वेळेच्या व्यवस्थापनातील काही मुलभूत गोष्टी शिकवून तुम्हाला तुमचे आयुष्य काही टक्क्यांनी का होईना पण सुकर करायला नक्कीच मदत करेल.

#TimeManagement #वेळअनमोल #Procrastination #Deadlines #Pressure #SchedulingTips #Scheduling #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #Seminar #Trainings #Workshop #Thane #Mumbai #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #PesonalCoaching #Entrepreneur #Udyojak #ProfessionalCoaching #CorporateTrainings #Communication #TeamBuilding #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem

डुकरासोबत कुस्ती लढू नका, तुम्ही दोघेही चिखलात माखता आणि डुकराला ते भयंकर आवडते. https://searchlightwithin.com
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #PesonalCoaching #ProfessionalCoaching #CorporateTrainings #Seminar #Trainings #Workshop #SchedulingTips #Scheduling #Communication #TeamBuilding #Thane #Mumbai #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Entrepreneur #Udyojak

डुकरासोबत कुस्ती लढू नका, तुम्ही दोघेही चिखलात माखता आणि डुकराला ते भयंकर आवडते. https://searchlightwithin.com
#TimeManagement #वेळअनमोल #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Marathi #मराठी #PesonalCoaching #ProfessionalCoaching #CorporateTrainings #Seminar #Trainings #Workshop #SchedulingTips #Scheduling #Communication #TeamBuilding #Thane #Mumbai #Procrastination #Deadlines #Pressure #FearOfFailure #SelfConfidence #SelfEsteem #Entrepreneur #Udyojak

'मी उद्योजक होणारच' साठी केलेला वेळ व्यवस्थापनावर खास कार्यक्रम. पूर्ण भरलेले सभागृह आणि लोकांचा जबरदस्त सहभाग.

https://searchlightwithin.com/
#TimeManagement #वेळअनमोल #SchedulingTips #Scheduling #Procrastination #Deadlines #Pressure #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Searchlight #Marathi #मराठी #PersonalCoaching #Mentoring #Coaching #ProfessionalCoaching #Seminar #Trainings #CorporateTrainings #Workshop #उद्योजक #Udyojak #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #Thane #Mumbai #Pune

'मी उद्योजक होणारच' साठी केलेला वेळ व्यवस्थापनावर खास कार्यक्रम. पूर्ण भरलेले सभागृह आणि लोकांचा जबरदस्त सहभाग.

https://searchlightwithin.com/
#TimeManagement #वेळअनमोल #SchedulingTips #Scheduling #Procrastination #Deadlines #Pressure #ShaileshTandel #SearchlightWithin #Searchlight #Marathi #मराठी #PesonalCoaching #Mentoring #Coaching #ProfessionalCoaching #Seminar #Trainings #CorporateTrainings #Workshop #उद्योजक #Udyojak #मंत्रयशाचा #Success #SuccessMantra #Communication #TeamBuilding #Thane #Mumbai #Pune

Most Popular Instagram Hashtags